Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUBKÜTAN MİKOZLAR Prof.Dr.Zeynep SÜMER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUBKÜTAN MİKOZLAR Prof.Dr.Zeynep SÜMER."— Sunum transkripti:

1 SUBKÜTAN MİKOZLAR Prof.Dr.Zeynep SÜMER

2 SUBKÜTAN MİKOZLAR Sporotrikoz Kromoblastomikoz Miçetom Rinosporidiyoz
Lobomikoz

3 SPOROTRİKOZ Genel özellikler
Cilt, subkütan doku ve lenfatik sistemde kronik enf. Bahçe-orman işleriyle uğraşanlarda sık Sağlıklı kişilerde gelişebilir Dünyada en sık Meksika’da (Brezilya, Uruguay, Güney Afrika’da endemik)

4

5 SPOROTRİKOZ Etken Sporothrix schenkii Termal dimorfik Toprakta yaygın
37°C: Yuvarlak/puro şeklinde maya hücreleri 25°C: Septalı hif, konidyoforların ucunda çiçek şeklinde kümeleşen konidyumlar

6 SPOROTRİKOZ Patogenez ve Klinik Bulgular
Deride: Minör travma sonrası Nodülülser nekroz Deri/subkütan doku lenf kanalları lenf nodları Sistemik yayılım: Kemik, eklem, meninksler Primer pulmoner: Kronik alkoliklerde

7 SPOROTRİKOZ Tanı Örnekler: Aspirasyon sıvısı, pü, biyopsi
I. Mikr. Direk mikroskopik inceleme (KOH), histopatolojik inceleme (metenamin gümüşleme) Maya hücreleri, asteroid cisimcik II.Kültür III. Seroloji Maya aglütinasyon testi IV. Sporotrichin deri testi (?)

8 SPOROTRİKOZ Tedavi Spontan iyileşme görülebilir. Kütanöz enf.: Potasyum iyodür (Topikal/oral) Yaygın enf.: Amfoterisin B Itrakonazol Flukonazol

9 KROMOBLASTOMİKOZ Genel Özellikler
Travma sonucu subkütan dokuda kronik infeksiyon Alt ekstremitelerde papül siğil- karnıbahar benzeri lezyon Sistemik invazyon çok nadir

10 KROMOBLASTOMİKOZ Etkenler
1. Fonsecaea 2. Phialophora 3. Cladosporium Toprakta bulunan, pigmentli (esmer/dematisiyöz) mantarlar Sporlarının mikroskopik görünümü cinse göre farklılık gösterir

11 KROMOBLASTOMİKOZ Tanı
Direk mikroskopik inceleme (KOH) Sklerotik cisimcik Kültür Sabouraud dekstroz agar, 4-6 hafta, 37°C

12 KROMOBLASTOMİKOZ Tedavi
Cerrahi Antifungal tedavi (etkenlerin ilaçlara duyarlılığı değişken) Amfoterisin B İtrakonazol Isı

13 MİÇETOM (=Maduromikoz=Madura ayağı)
Travma sonucu gelişen kronik subkütan enf. Tropikal iklimlerde sık Etkenler Saprofit mantarlar (Ömiçetom) Actinomyces (Aktinomiçetom)

14 MİÇETOM Etkenler Madurella mycetomatis Pseudallescheria boydii
Acremonium Exophiala jeanselmei Leptosphaeria Aspergillus Actinomyces Nocardia

15 MİÇETOM Klinik bulgular
Bölge: ayak, alt ekstremite, eller Bulgular: Apse, kronik sinüs oluşumu, sinüslerden granül drenajı, deformiteler Yayılım:Kas ve kemikler

16

17

18 MİÇETOM Tanı Klinik bulgular özgün değil Etkenlerin tanımlanması zor
Granülün özellikleri, koloni morfolojisi ve fizyolojik testler tanımlamada önemli

19

20 MİÇETOM Tedavi Cerrahi
Antifungal tedavi Amfoterisin B (P. boydii direncli) Itrakonazol Topikal nistatin Topikal potasyum iyodür (tedavi etkene göre değişir)

21 RİNOSPORİDİYOZ Genel ve klinik özellikler
Kronik enfeksiyon Dalgıçlarda Burun, nazofarinks, yumuşak damak, konjunktiva, deri, larinks, genital bölge ve rektumda karnıbahar şeklinde polipoid kitleler Nazal lezyonlarda seropürülan akıntı

22 RİNOSPORİDİYOZ Etken Rhinosporidium seeberi
Doğal rezervuarı: su, balık, su böcekleri Dokuda içi endosporla dolu sferüller oluşturur In vitro koşullarda besiyerinde üretilemedi

23

24 RİNOSPORİDİYOZ Tedavi
Cerrahi Etilstilbamidin (Lokal enjeksiyon)

25 LOBOMİKOZ Patogenez ve klinik özellikler
Kronik progresif enf. Travmatik inokülasyon Doğal enf.: yunuslarda Ekstremiteler, yüz ve kulakta sert, küçük, ağrısız subkütan nodüller Verrüköz / ülseratif lezyonlar Kromoblastomikoz, miçetom ve karsinomaya benzer klinik görünüm

26 LOBOMİKOZ Etken Lacazia (Loboa) loboi
Multipl tomurcuklanan, kısa zincirler oluşturan büyük maya hücreleri Asteroid cisimcik In vitro koşullarda besiyerinde üretilemedi

27

28 LOBOMİKOZ Tedavi Cerrahi Klofazimin Amfoterisin B Sulfa grubu ilaçlar


"SUBKÜTAN MİKOZLAR Prof.Dr.Zeynep SÜMER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları