Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEJENERATİF HASTALIKLAR.  Primer gri maddeyi etkileyen -PROGRESSİF NÖRON KAYBI- beyaz maddede sekonder değişikliklerin olduğu hastalıklardır.  Nöronal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEJENERATİF HASTALIKLAR.  Primer gri maddeyi etkileyen -PROGRESSİF NÖRON KAYBI- beyaz maddede sekonder değişikliklerin olduğu hastalıklardır.  Nöronal."— Sunum transkripti:

1 DEJENERATİF HASTALIKLAR

2  Primer gri maddeyi etkileyen -PROGRESSİF NÖRON KAYBI- beyaz maddede sekonder değişikliklerin olduğu hastalıklardır.  Nöronal kayıp selektifdir. Bir grup nöron etkilenirken diğerleri etkilenmez

3 DEJENERATİF HASTALIKLAR 1.Serebral korteksi etkileyen dejeneratif hastalıklar 2.Bazal ganglion ve beyin sapını etkileyen dejeneratif hastalıklar 3.Spinoserebellar dejenerasyonlar 4.Motor nöronları etkileyen dejeneratif hastalıklar

4  Serebral korteksi etkileyen Alzheimer hastalığı Pick hastalığı  Bazal ganglion ve beyin sapını etkileyen Parkinsonizm İdiopatik parkinson hastalığı Progressif supranükleer palsi Kortikobazal dejenerasyon Multipl sistem atrofi Huntington hastalığı

5  Spinoserebellar dejenerasyonlar Spinoserebellar ataksiler  Motor nöronları etkileyen Amyotrofik lateral skleroz Bulbospinal atrofi Spinal muskular atrofi

6  DEMANS NORMAL YAŞLANMANIN BİR ÖZELLİĞİ DEĞİLDİR,  HER ZAMAN PATOLOJİK DURUMU GÖSTERİR.

7 Alzheimer hastalığı  Yaşlılardaki en sık demans nedenidir.  Öncelikle entellektüel fonksiyonda kayıp-davranış ve mood- daha sonra progressif disoryantasyon  Hafıza kaybı ve afazi 5-10 yıl içinde immobil duruma gelinen hastalık

8 Alzheimer hastalığı  Medikal,sosyal ve ekonomik problem  65-74 yaş %3, 85 + %47  %5-10 familyal daha çok sporadik  Patolojik değişiklikler 45 yıl yaşayan Trizomi 21 hastaları ile benzer özelliktedir.

9 Alzheimer hastalığı  Mak: Kortikal atrofi-frontal,temporal ve paryetal lop-,sekonder olarak ventriküler genişleme bulunur.  Mik: nörofibriller yumak, senil(nöritik) plak ve amiloid angiopati  Tanı:klinik ve patolojik bulgular

10

11 Alzheimer hastalığı  1.Nörofibriller yumak: Nöron sitoplazmasında alev şeklinde H&E ile bazofil görünen lezyondur.  Fibriler yumak,gümüşleme ile daha iyi saptanır  EM: Helikal filament şeklindedir.  Filamenti oluşturan Tau:aksonal mikrotubul ilişkili protein ayrıca MAP2,ubiquitin,amiloid β peptid

12 Alzheimer hastalığı  Nörofibriller yumak Alzheimer hastalığı için KAREKTERİSTİK ANCAK SPESİFİK DEĞİL ( progressif supranükleer palsi,postensefalitik parkinson,ALS- parkinsonizm/demans kopmleksiGUAM da görülebilir)

13 Alzheimer hastalığı  2.Senil (nöritik) plak: merkezinde amiloid çevresinde berrak halo fokal sferik birikim gösteren nöritik(distrofik nörit) yapılar  20-200µm çapında çevresinde reaktif astrositler ve mikroglial hücreler  Merkezinde Aβ,amiloid prekürsör protein (APP)

14 Alzheimer hastalığı  3.Amiloid angiopati: değişmez olarak görülen bulgudur.Ancak Alzheimer hastalığı dışında da görülebilir.  4.Granulovakuolar dejenerasyon: Küçük intranöronal sit.vakoul. normal yaşlanma ile de görülebilir.  5.Hirano cismi: Hipokampal piramidal hücrelerde bulunan -aktin-eozinofilik cisimler

15

16

17

18

19 Alzheimer hastalığı (AD) genetik kromozomgenmutasyonsonuç 21APPTek missense mutasyon Çift missense mutasyon,tri 21 Erken başlangıç FAD,artmış A β 14Presenilin- 1(PS1) Missence mutasyon Splice site mutasyon Erken başlangıç FAD,artmış A β 1Presenilin- 2(PS2) Missence mutasyon Erken başlangıç FAD,artmış A β 19apolipoprotei nE (APOE) Allel €4AD gelişim riski artar

20 Alzheimer hastalığı patogenez  A β peptidler amiloidin damar duvarı ve parenkimde birikiminden sorumludur. Böylece nörotoksik ve demansın gelişiminden sorumludur.  Presenilinler A β üretimi artırır ve caspas proteaz arcılığı ile apoptozis ve nöronal hücre ölümüne neden olur  Apo E: A β e bağlanarak erken yaşlardaki hastalığın başlangıcından sorumlu olabilir.

21 Pick hastalığı  Lobar atrofi nadir görülür.Kişilik değişiklikleri (frontal lop bulguları) ve dil değişiklikleri (temporal lop)  Morfoloji : asimetrik atrofi frontal ve temporal lopları tutar. Bıçak kenarı şeklindeki görünümü nedeni ile Alzheimer hast.dan ayrılır.

22

23

24 Pick hastalığı  Mik: Nöronal kayıp dış üç tabakada belirgindir.Karekteristik şişkin (Pick hücreleri) ve Pick cismi:sit,oval yuvarlak zayıf eozinofilik ancak gümüş ile iyi saptanan filamantöz inkuluzyon

25

26

27 Parkinsonizm  Nigrostriatal dopaminerjik sistemin temel bozukluğu ile gelişen bir grup motor klinik bulguları olan hastalık  Yüz görünümü,istemli hareketlerde yavaşlama,rijitide,para sayar gibi tremor

28 Idiopatik parkinson hastalığı Progressif supranükleer palsi Kortikobazal dejernerasyon Multipl sistem atrofi Postensefalitik parkinsonizm

29 Idiopatik parkinson hastalığı (paralizis ajitans)  Toksik veya diğer etiolojik nedenler olmadan ortaya ileri yaşta çıkan progresif hastalık  Genellikle genetik geçiş yok  Nadiren oto.dom (α sinüklein gen mutasyonu)

30  subs.nigrada dopamin miktarında azalma  tedavide L-dopa verilerek yerine koyma olur.  Teadvi ile morfoloji değişmez

31 Idiopatik parkinson hastalığı (paralizis ajitans)  mak olarak substansiya nigrada solukluk  Mik: pigmentli nöronlarda azalma,gliozis  Nöronlarda Lewy cismi intrasit. Eozinofifik merkezi koyu inkuluzyon  IHK: α sinüklein ve ubiquıtin ile +  Lewy cismi Meynert’in bazal nükleusunaki kolnerjik nöronlarda da bulunur.(anormal mental fonksiyon)

32 Huntington hastalığı  Oto-dom, strial nöronlarda dejenerasyon progresif hareket ve demansla karekterli hastalık  Korea benzeri kinetik bozukluk 15 yıl içinde ölüm gerçekleşir.  GABA içeren nöronlarda dejenerasyon  HD geni üçlü tekrar mutasyon ile poliglutamin protein birikimi  Potensiyel olarak huntington caspas 3 ile nöronal apoptozise neden olur

33 Huntington hastalığı  Mak: beyin atrofik,-putamen ve globus pallidus-,ventrikülller ise dilatedir..  Mik:strial nöronlar ve kaudat nükleusda belirgin azalma (GABA veya substans P içeren) Gliozis.

34 Spinoserebellar dejenerasyonlar Spinoserebellar ataksiler  Serebellar korteks, spinal kord periferik sistemi etkileyen ataksi,spastisite ve sensorimotor periferal nöropati ile ortaya çıkan hastalıklar

35  Friedreich ataksisi: oto-res, (kromozom 9q13-frataksin) eklem bozuklukları+ kalp yetmezliği+DM  Morf:post. Kolumnada aksonlarda azalma ve gliozis kranial sinirlerden VIII,X ve XII,dendat nükleus ve purkinje hücreleri ile spinal kordda (Clarke kolumnada ) nöronlarda dejenerasyon

36 Ataksi telenjiektazi  oto,res(11q22-23 ATM geninde mutasyon),erken çocuklukta ataksik diskinetik değişiklikler ile konjunktiva ve deride telenjektazi  Serebellum purkinje ve granül hücrelerinde azalma,dorsal kolumnada dejenerasyon  Birçok organdaki nükleuslar(-schwann hücreleri,periferik sinirler,endotel hücreleri,putiusit) 2-4 kez büyür ve bizar olur-amfisit denir. Lenf bezleri,gonad ve timus hipoplastikdir.  Yavaş ilerleyen hastalık 2. dekadda ölüm gelişir. T hücreli lösem/lenfoma,glioma ve meme ca gelişebilir.

37

38 Motor nöronları etkileyen Sporadik veya kalıtsal olabilir. üç grupta incelenebilir 1.Alt motor nöron hastalığı-spinal korddda ön boynuz 2.Alt motor nöron hastalığı –kranial sinir nükleusları 3.Üst motor nöron hastalığı-motor korteks Amyotrofik lateral skleroz Bulbospinal atrofi Spinal muskular atrofi

39 Amyotrofik lateral skleroz  Motor nöron hastalığıdır.Spinal korddaki ön boynuzdaki kortikospinal yoldaki alt ve üst nöronları tutar  E sık 5.dekaddan sonra görülür.  %5-10 kadarı oto.-dom geçişlidir.  Etioloji ve patogenez ? Familyal olgularda 21.kromozom SOD1 gen missense mutasyon

40 Amyotrofik lateral skleroz  Mak:spinal kord ince ve atrofik  Mik:ön boynuzdaki nöronlarda azalma ve gliozis benzer bulgular hipoglassal,ambiguus ve motor trigeminal kraniyal sinir nükleuslarında da olur.  İskelet kasında nörojenik atrofi  Klinik bulgular asimetrik ellerde güçsüzlük eldeki maddeleri düşürme daha sonra fasikülasyonlar, kaslarda atrofi 1-2 yıl içinde ilerleme

41  X geçişli, jinekomasti, testikuler atrofi, oligospermi  Mik: Beyin sapı ve spinal kordda dejenerasyon  Spinal muskular atrofi: Çocuklarda alt motor nöron hastalığı Bulbospinal atrofi (kennedy sendromu):

42


"DEJENERATİF HASTALIKLAR.  Primer gri maddeyi etkileyen -PROGRESSİF NÖRON KAYBI- beyaz maddede sekonder değişikliklerin olduğu hastalıklardır.  Nöronal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları