Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALACA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALACA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ALACA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SAFAHAT OKUMALARI ve  ( ) LİSELERDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLERE DAİR PROTOKOL  

2 AMAÇ Madde:1 Bu protokolün amacı, Alaca Belediye Başkanlığı, Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği Çorum Şubesi (DUÇGED) ile İlim Yayma Cemiyeti Alaca Şubesi işbirliğinde Çorum İli, Alaca İlçesi lise düzeyinde eğitim gören öğrencilere yapılacak olan sosyal, kültürel vb. etkinliklere yönelik esasları ve yükümlülükleri belirlemektir.

3 KAPSAM Madde 2. Bu protokol, Alaca Belediye Başkanlığı, Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği Çorum Şubesi (DUÇGED) ile İlim Yayma Cemiyeti Alaca Şubesi işbirliğinde Çorum İli, Alaca İlçesi lise düzeyinde eğitim gören öğrencilere yapılacak olan sosyal, kültürel vb. etkinliklere ilişkin iş ve işlemleri kapsar .

4 DAYANAK Madde 3. Bu protokol, 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 21 Mayıs 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Temmuz 2006’da 2586 numaralı Tebliğler Dergisinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitimi Merkezlerindeki Yöneticiler Dışında Görevli Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Belge ve Değerlendirmelere İlişkin Yönergenin hükümleri ile tarih ve sayılı MEB İlköğretim ve Orta öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine dayanarak hazırlanmıştır.

5 TARAFLAR VE YETKİLİ BİRİMLER
Madde 5. Bu protokolün tarafları Alaca Belediye Başkanlığı, Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği Çorum Şubesi (DUÇGED) ile İlim Yayma Cemiyeti Alaca Şubesidir. ALACA BELEDİYE BAŞKANLIĞININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Madde 6. Alaca Belediye Başkanlığı bu protokol çerçevesinde yapılacak etkinliklerin yerine getirilmesinde aşağıdaki şu hususları sağlar; Etkinlikler çerçevesinde yapılan yarışmalarda derece alan okul, öğretmen ve öğrencilerin ödüllendirilmesi, Konuşmacı olarak gelen misafirlerin ağırlanması.

6 ALACA BELEDİYE BAŞKANLIĞININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 6. Alaca Belediye Başkanlığı bu protokol çerçevesinde yapılacak etkinliklerin yerine getirilmesinde aşağıdaki şu hususları sağlar; Etkinlikler çerçevesinde yapılan yarışmalarda derece alan okul, öğretmen ve öğrencilerin ödüllendirilmesi, Konuşmacı olarak gelen misafirlerin ağırlanması.

7 DÜNYA ÇOCUK VE GENÇLİK DERNEĞİ ÇORUM ŞUBESİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 8. Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği Çorum Şubesi bu protokol çerçevesinde yapılacak etkinliklerin yerine getirilmesinde aşağıdaki şu hususları sağlar; Alaca ilçesinde yapılacak olan etkinlikler çerçevesinde programlar için konuşmacıların katılımını sağlamak, Etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilecek gezileri tertiplemek,

8 İLİM YAYMA CEMİYETİ Madde 9. İlim Yayma Cemiyeti Alaca Şubesi bu protokol çerçevesinde yapılacak etkinliklerin yerine getirilmesinde aşağıdaki şu hususları sağlar; İşbirliği kapsamında yapılacak etkinlikler için öğrencilere gerekli olacak kitapların temin edilmesi,

9 DEĞERLENDİRME TOPLANTILARININ YAPILMASI
Madde 10. İlçe düzeyinde yürütülecek etkinlikleri planlamak, uygulamada karşılaşılan problemleri çözüme kavuşturmak, genel politikalar belirlemek amacıyla tarafların kendi aralarında belirleyeceği yer ve zamanlarda değerlendirme toplantıları yapılır. Toplantılar taraflardan birinin daveti üzerine de düzenlenebilir. Toplantı gündemi birlikte hazırlanır ve alınan kararlar zaman geçirilmeden uygulamaya konulur.

10 YÜRÜTME HÜKÜMLERİ: Madde 11. Bu protokolün yürütülmesi Alaca Belediye Başkanlığı, Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği Çorum Şubesi (DUÇGED) ve İlim Yayma Cemiyeti’nce sağlanacaktır. Protokol çerçevesinde yapılacak çalışmalarda mevzuat hükümlerine aykırı bir durum hâsıl olursa taraflardan biri veya tamamı iş bu protokolü feshetme yetkisine sahiptir. 

11 PROTOKOLÜN SÜRESİ Madde 12. Bu protokol taraflarca imzalandıktan ve mülki amir onayından sonra yürürlüğe girer. Protokol yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 Haziran 2016 tarihinde sona erer. Madde 13. Bu protokol dört sayfa, 13 (onüç) maddeden ibaret olup 19/12/2014 tarihinde dört (4) suret halinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

12 TEŞEKKÜRLER


"ALACA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları