Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME MODELLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME MODELLERİ"— Sunum transkripti:

1 MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME MODELLERİ
Doç.Dr. Türkay BARAN Doç.Dr. Serap KAHRAMAN DEÜ Müh.Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü

2 EĞİTİM Mİ? ÖĞRETİM Mİ? Eğitim
1. Belli bir konuda, bir bilgi ve bilim dalında yetiştirme ve geliştirme, eğitme 2. Yeni kuşakların toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışı elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme (Terbiye) Kaynak : TDK- Türkçe Sözlük

3 EĞİTİM Mİ? Eğitmek Birinin ussal, fiziksel ve moral gelişmesi üzerine etki ederek, çeşitli davranış yatkınlıkları, bilgi ve görgü aşılayarak, önceden saptanmış amaçlara göre belirli bir yönde gelişmesini sağlamak (terbiye etmek) Kaynak : TDK- Türkçe Sözlük

4 ÖĞRETİM Mİ? Öğretim 1. Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi (tedris, tedrisat, talim) 2. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme Kaynak : TDK- Türkçe Sözlük

5 ÖĞRETMEK Mİ? Öğretmek 1. Bir kimseye bir konuda bilgi ve beceri kazandırmak 2. Yetenek kazandırmak 3. Bilinmeyen bir konuda bilgi sahibi olmasını sağlamak Kaynak : TDK- Türkçe Sözlük

6 ÖĞRENMEK Mİ? Öğrenmek 1. Bilgi edinmek, bellemek
2. Yetenek, beceri kazanmak

7 ABET 2000 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulama yeteneği, Deney tasarımı, deney yapma, veri analizi ve veri yorumlama yeteneği, İstenen özelliklere sahip bir sistemi, bileşenlerini veya çözüm yöntemlerini tasarlama yeteneği, Disiplinler arası bir grup içinde çalışabilme yeteneği,

8 ABET 2000 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme, çözme yeteneği, Profesyonel ve etik sorumlulukların farkında olma, Etkin biçimde iletişim kurabilme yeteneği, Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkisini kavrayabilecek geniş bakış açısı oluşturabilme,

9 ABET 2000 Gereksinimleri tanımlama; yaşam boyu öğrenmeye çalışma yeteneği, Profesyonel ve etik sorumlulukların farkında olma, Yürürlükte olan yönetmelikler ile ilgili bilgi sahibi olma, Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, becerilerini ve tekniğini kullanma yeteneği

10 EĞİTİM Mİ? ÖĞRETİM Mİ? Çağa uygun bir üniversite mezununun
tanımlanmış olan davranış ve yetenekler doğrultusunda EĞİTİM görmüş olması gereklidir.

11 EĞİTİMİN ÖNEMİ GÜÇ = BİLGİ + TEKNOLOJİ + İLETİŞİM

12 BİLGİ YÖNETME (YÖNLENDİRME) TEKNOLOJİ ÜRETİMİ (SAHİP OLMA) İLETİŞİM

13 ÜNİVERSİTE NEDİR? Bilimsel üstünlüğün, akademik yeteneğin,
yönetim yetkinliğinin ağır bastığı bir ortamdır

14 ÜNİVERSİTE NEDİR? Özgür düşünceyle doğrunun arandığı,
soru sormanın, tartışma yapmanın öğretildiği, aklın “dogma”ya üstünlüğünün kanıtlandığı, topluma bu doğrultuda katkıda bulunacak sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmenin hedeflendiği bir yapıdır.

15 ÜNİVERSİTE’NİN GÖREVİ
Dünyaya geniş açıdan bakan , özgür düşünen , düşüncelerini ifade edebilen insan yetiştirmek

16 AMAÇ Üst düzeyde öğretim ve araştırma yaptırmak ,
topluma bilimsel düşünme yeteneği ve becerisine sahip bireyler hazırlamaktır

17 MÜHENDİSLİK NEDİR? Mühendis
Yol, köprü, yapı, gemi ve uçak yapımı v.b. ile, maden, su ve elektrik işleri gibi bayındırlık ve zanaatla ilgili teknik çalışmalarla ilgilenen kimse (Osm. Hendese) Kaynak TDK Türkçe Sözlük

18 MÜHENDİSLİK NEDİR? Hendese
Geometri bilen, geometriye uygun olarak işler yapan kimse.

19 MÜHENDİSLİK NEDİR? Mühendislik (ABET)
matematik ve fizik bilimlerinin temel alınarak, çalışma, deneyim ve uygulama ile kazanılan mühendislik mantığının kullanılarak, doğal kaynakların ve gücün ekonomik olarak insanlığın yararına sunulması

20 MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE HEDEFLER NE OLMALIDIR?
üretken bir mühendislik kariyerini sürdürmeye yönelik, profesyonel gelişmeye açık mezunlar yetiştirmek (ABET)

21 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Fiziksel (Doğal) olaylar = TEKNİK ÇÖZÜM
Ekonomik kısıtlar = EKONOMİK ÇÖZÜM Sosyal dengeler = SOSYAL ÇEVRE Doğal denge = EKOLOJİK ÇEVRE

22 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Ekolojik Çevre Sosyal Çevre Ekonomik çevre
Fiziksel Teknolojik Olay SİSTEM Matematik Model

23 Ögeler ve Aralarındaki İlişkiler
SİSTEM ÇÖZÜMÜ Çevre ile Bağlantılar (Sınır Şartları) Sistem Ögeler ve Aralarındaki İlişkiler (Matematik Model) (Parametreler) Çıktı Girdi GERİ BESLEME

24 Mühendislik Değişkenlerinin tümü bilinmeyen veya ölçülemeyen, çok seçenekli durumda optimal çözüme ulaşma, İnsanlığın yararına örgütlenme, yönetme, doğadaki malzeme ve gücü kontrol etme sanatı

25 MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ NASIL OLMALIDIR?
Öğretici merkezli ? Öğrenci merkezli ?

26 MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ NASIL OLMALIDIR?
Öğretici merkezli eğitim Mevcut bilginin aktarımı Sorun : Bilginin yarılanma süresi 6 yıl Çözüm: Mühendislik Esaslarını ve Öğrenmeyi öğretmek

27 Klasik Eğitim Yöntemler (Mutlak) PDÖ Yöntemleri (Yapısal)
Olguya dayalı Anlamlandırma Bilgi öğreten tarafından çeşitli yöntemlerle aktarılır Bilgi öğrenen tarafından araştırılarak öğrenilir Öğrenen Edilgendir Öğrenen Etkendir Kişisel bir süreçtir Katılımcı bir süreçtir. Öğrenciler grup halinde çalışır, konu hakkındaki bilgi ve görüşlerini paylaşırlar Öğrenme anlatma, tekrar, hatırlama, ezberleme süreçlerine bağlıdır Öğrenme bir problemin çözümüne yönelik olarak; -Hedefler (Neler öğrenmeliyim?) -Strateji (Nasıl öğrenebilirim?) -Değerlendirme (Öğrendim mi?) aşamalarını geçmek zorundadır.

28 Klasik Eğitim Yöntemler (Mutlak) PDÖ Yöntemleri (Yapısal)
Somut örnekler, soyut kavramların açıklaması için kullanılır. Önce kavramların bilinmesi gerekir Problemler konu ile ilgili bilgiler verilmeden önce tanımlanır Problem, yapılması gerekenler, sonuçların anlamı öğreten tarafından tanımlanır (aktarılır) Öğrenme sürecinden (gerekli olan bilgilerin tanımlanması, öğrenme hedefleri, gerekli kaynaklara ulaşılması , v.b) öğrenci sorumludur Değerlendirme sınav, ödev, v.b. yöntemlerle yapılır PDÖ’lere ve derse katılım, kişisel ve grup içinde çalışmalar, hazırlıklı gelme, dinleme ve konuşma yeteneği, v.b. çok sayıda özellik bütün olarak değerlendirilir. Sınavlar PDÖ sürecine benzer şekilde yapılır

29 SONUÇ Rekabet gücüne sahip olabilmek,
mezunlarımızın dünyanın her yanında çalışabilirliğini sürdürmek için, Eğitim sürecinin gelişmelere açık, dinamik ve teknolojiyi kullanan biçimde örgütlenmesi zorunludur.

30 SONUÇ Ülkemizin bilgi toplumu olması yolunda hizmet verecek mühendisler yetiştirmek için, akademisyenlerle öğrencileri daha yakın ve birlikte çalışmaya yönelten PDÖ yöntemleri ayrıntılı olarak incelenmeye değerdir.

31

32

33

34

35


"MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME MODELLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları