Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONAKLAMA VE SEYAHAT H İ ZMETLER İ ALANI. TANIM Turizm ve otelcilik işletmelerinde turizm hizmetinin sunumu, pazarlanması ve işletmenin dış müşterilere.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONAKLAMA VE SEYAHAT H İ ZMETLER İ ALANI. TANIM Turizm ve otelcilik işletmelerinde turizm hizmetinin sunumu, pazarlanması ve işletmenin dış müşterilere."— Sunum transkripti:

1 KONAKLAMA VE SEYAHAT H İ ZMETLER İ ALANI

2 TANIM Turizm ve otelcilik işletmelerinde turizm hizmetinin sunumu, pazarlanması ve işletmenin dış müşterilere tanıtımında görev alan kişidir. GÖREVLER Turizm ve otel işletmecili ğ i meslek elemanlarının başlıca görevleri; müşterinin beklenti ve ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçları karşılamak için yöntemler geliştirerek uygulamaktır. Sektördeki branşlara göre, Ön büro hizmetleri kapsamında rezervasyon, otele giriş-çıkış işlemleri vb. Seyahat acentelerinde Tur rehberi olarak turlara katılmak turları yönetmek.Kat hizmetleri kapsamında odaların tertip, düzen ve temizli ğ i ile müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi, Servis hizmetleri kapsamında yiyecek, içecek vb. servis hizmetlerinin yerine getirilmesi gibi görevleri yürütürler. Ayrıca çalışılan işyerlerine göre de ğ işiklikler göstermekle beraber mutfak, bar, muhasebe, satın alma, pazarlama ve satış departmanlarında personel görevleri de vardır.

3

4 ÇALIŞMA ALANLARI VE İ Ş BULMA OLANAKLARI Programdan mezun olanlar konaklama işletmelerinin (Ön büro, kat hizmetleri, mutfak, servis, bar, satın alma, pazarlama ve satış, insan kaynakları vb departmanlarında), Yiyecek içecek işletmelerinde, seyahat acentalarında, rezervasyon, operasyon, biletleme, muhasebe vb. departmanlarında, havayolu şirketlerinin yer hizmetlerinin çeşitli pozisyonlarında çalışabilirler. Yabancı dil bilgisi çok iyi olanların iş bulma sorunu hemen hemen yok gibidir. Çalışma alanları daha çok özel sektördedir. Kamu sektöründe Kültür ve Turizm Bakanlı ğ ı ve ba ğ lı kuruluşlarında çalışma olana ğ ı vardır.

5 KONAKLAMA VE SEYAHAT H İ ZMETLER İ ALANI ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER - Ön Büro Elemanı (Resepsiyonist) - Kat Elemanı - Operasyon Elemanı - Rezervasyon Elemanı

6

7 REZERVASYON ELEMANI Tanımı; Tur operatöründen gelen rezervasyon taleplerine göre ilgili işletmelerle ba ğ lantıya geçerek gerekli rezervasyonları yapan, konukların konaklama işletmelerinde rezervasyon ile ilgili sorunlarını çözme bilgi ve becerisine sahip, ileri düzeyde yabancı dil bilen, sorumluluk alan nitelikli kişidir. Görevleri - Acente rezervasyon operasyonlarını gerçekleştirmek - Gerekti ğ inde konukla iletişim kurmak - İ ş öncesi hazırlık yapmak - Dosyalama yapmak - Rezervasyon talep listelerini tur operatöründen almak - İ lgili işletmelerle ba ğ lantıya geçerek rezervasyonun yapılmasını sa ğ lamak ve konfirmelerini (onay) almak - Tamamlanan rezervasyonu tur operatörüne bildirmek - Konukların rezervasyon ile ilgili sorunlarını çözmek - Rezervasyonlar ile ilgili bilgileri operasyon departmanına bildirmek - Bilgisayar paket programlarını kullanmak

8

9 ÖN BÜRO ELEMANI (RESEPS İ YON İ ST) Tanımı; Tesis yönetiminin belirledi ğ i prosedüre uygun olarak konukları karşılama, etkili ve verimli bir şekilde oda satışı yapma, konuk istek ve şikâyetleriyle ilgilenme, göreviyle ilgili raporları hazırlayabilme bilgi ve becerisine sahip sorumluluk alan nitelikli kişidir. Görevleri - Ön büroda hazırlık yapmak. - Konuk ilişkilerini yürütmek. - Ön büroda danışma ve santral hizmetlerini yürütmek. - Rezervasyon ile ilgili işlemleri yürütmek. - Konuk giriş işlemlerini yapmak. - Vardiya işlemleri yürütmek. - Konuk çıkış işlemlerini yapmak. - Gece kontrolörlü ğ ü yapmak. - İ statistiki raporlar hazırlamak.

10

11 KAT ELEMANI Tanımı; Kat hizmetleri departmanın da, konaklama tesisi standartlarına uygun kalitede temizlik ve düzeni, kişiye özel hizmetleri, bölümü ile ilgili tüm işlerin yapılmasını sa ğ layacak bilgi ve beceriye sahip olan sorumluluk sahibi nitelikli kişidir. Görevleri - Kat hizmetlerinde organizasyon yapmak. - Oda hazırlı ğ ı yapmak. - Gün içi hizmetleri yürütmek. - Çamaşırhane hizmetlerini yürütmek. - Periyodik temizlik ve bakım hizmetlerini yürütmek.

12

13 OPERASYON ELEMANI Tanımı Gerekti ğ inde transformen ile tur animatörünün bütün görev ve sorumluluklarını yerine getiren günlük, haftalık tur programları hazırlayan, havaalanında konukları karşılayıp havaalanı işlemlerine yardımcı olan, konukların transferler için alınış ve da ğ ıtım saatlerini belirleme bilgi ve becerisine sahip sorumluluk alan nitelikli kişidir. Görevleri - Acente operasyonlarını gerçekleştirmek. - Konukla iletişim kurmak. - İ ş öncesi hazırlık yapmak. - Dosyalama yapmak. - Günlük-haftalık tur programları hazırlamak. - Konukları karşılayıp havaalanı işlemlerine yardımcı olmak. - Transferler için alınış ve da ğ ıtım saatlerini ayarlamak. - Transferlerin zamanında gerçekleşmesini sa ğ lamak. - Tura çıkacak araç ve rehberi belirlemek. - Tur programı hazırlamak. - Ülke kültürünü tanıtmak. - Bilgisayar paket programlarını kullanmak.

14 MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELL İ KLER Bu alandaki mesleklerde çalışmak isteyenler; - Sabırlı ve düzenli, - Zamanında iş yapmaktan hoşlanan, - Saygılı, nazik, güler yüzlü, hoş görülü, so ğ ukkanlı, - İ ş arkadaşları ile uyumlu çalışan, - Türkçeyi iyi konuşan ve yazan kişiler olmaları gerekmektedir. - Pozisyona göre mesle ğ ini ifade edebilecek seviyede yabancı dil bilmek. (9 saat İ ngilizce ve önümüzdeki sene seçmeli ders olarak Almanca verilmesi planlanlanmaktadır.)

15 GÖRECE Ğİ N İ Z BÖLÜM DERSLER İ 2.SINIF İ Ç İ N BÖLÜM ORTAK DESLER İ M İ Z - Genel Turizm - Konuk İ lişkileri - Seyahat Acentecili ğ i Hizmetleri - Ön Büro Hizmetleri - Kat Hizmetleri

16 3.SINIF İ Ç İ N REZERVASYON DALI DERSLER İ M İ Z - Konuk Giriş ve Çıkış İ şlemleri (Resepsiyon) - Turist Rehberli ğ i - Bilgisayarda Rezervasyon (Sejour) - Seyahat Acentelerinde Rezervasyon - Türkiye’nin Turistik Merkezleri

17

18 SINAVSIZ GEÇ İ Ş YAPAB İ LECE Ğİ ÖNL İ SANS ( İ K İ YILLIK) PROGRAMLAR: Aşçılık Mutfak Yönetimi Aşçılık ikram hizmetleri Yiyecek İ çecek İ şletmecili ğ i Turizm ve otel işletmecili ğ i Turizm ve seyahat hizmetleri Kültürel miras ve turizm Otobüs kaptanlı ğ ı Turizm animasyonu Turizm rehberli ğ i Otel Yöneticili ğ i Turizm ve otel işletmecili ğ i Turizm ve seyahat hizmetleri Turizm Yönetimi Seyahat İ şletmecili ğ i Seyahat İ şletmecili ğ i ve Tur Operatörlü ğ ü Sivil Hava Ulaştırma İ şletmecili ğ i

19 ALAN Ö Ğ RENC İ LER İ N TERC İ H EDEB İ LECE Ğİ L İ SANS PROGRAMLARI : Mutfak Gastronomi (Yüksekokul) 4 YGS-4 Konaklama İ şletmecili ğ i (Yüksekokul) 4 YGS-6 Konaklama ve Turizm İ şletmecili ğ i (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm İ şletmecili ğ i (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm İ şletmecili ğ i ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm ve Otel İ şletmecili ğ i (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6 Yiyecek-ıçecek İ şletmecili ğ i (Yüksekokul) 4 YGS-6 Otel İ şletmecili ğ i Otelcilik ve Turizm Konaklama Konaklama Hizmetleri Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

20 ALAN Ö Ğ RENC İ LER İ N TERC İ H EDEB İ LECE Ğİ L İ SANS PROGRAMLARI : Seyahat Acentacılı ğ ı / Seyahat Acentecili ğ i Seyahat İ şletmecili ğ i Tur Operatörlü ğ ü Turizm Konaklama İ şletmecili ğ i (Yüksekokul) 4 YGS-6 Konaklama ve Turizm İ şletmecili ğ i (Yüksekokul) 4 YGS-6 Otel Yöneticili ğ i (Yüksekokul) 4 YGS-6 Seyahat İ şletmecili ğ i (Yüksekokul) 4 YGS-6 Seyahat İ şletmecili ğ i ve Turizm Rehberli ğ i (YO) 4 YGS-5 Turizm İ şletmecili ğ i (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm İ şletmecili ğ i ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm Rehberli ğ i (Yüksekokul) 4 DıL-1 Turizm ve Otel İ şletmecili ğ i (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6 4422-Pazarlama ve Perakende Pazarlama (Yüksekokul) 4 YGS-6 Sivil Hava Ulaştırma İ şletmecili ğ i (Yüksekokul) 4 YGS-6

21 İ STANBUL’DA TUR İ ZM VE MESLEK KAR İ YER İ

22 YAPTI Ğ IMIZ GEZ İ LER İ M İ Z (Şehir Dışı) Her yıl 2 şehir dışı gezisi yapmaktayız. - Eskişehir Turu - Edirne Turu - Bursa- Uluda ğ Turu - İ yonya Turu ( İ zmir,Çeşme,Kuşadası,Efes,Pamukkale) - Kuzey Ege Turu (Ayvalık, Çanakkale, Assos,Truva) - Batı Karadeniz Turu (7-8 Mayıs 2015) * İ stanbul içi gezilerimizle İ stanbul’u ve bilinmeyenlerini yakından tanıyoruz.

23

24

25

26

27

28

29 ERASMUS + AB PROJELER İ Mesleki E ğ itim Konulu Ö ğ renci Hareketlilik Projesi 6 Bölümü İ çeren (Avusturya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti) 2 yıllık M.I.C.E. Konulu Mesleki E ğ itim Stratejik Ortaklık Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ( İ ngiltere,Almanya) **Stratejik ortaklık başvurusu olan okuldaki tek bölümüz

30 STAJ OLANAKLARI ( İ ŞLETMELER İ M İ Z) STAJ OLANAKLARI ( İ ŞLETMELER İ M İ Z) Bölüm olarak aldı ğ ınız dersleri uygulamaya yönelik kurumsal işletmelerde staj imkanınız vardır.

31

32

33


"KONAKLAMA VE SEYAHAT H İ ZMETLER İ ALANI. TANIM Turizm ve otelcilik işletmelerinde turizm hizmetinin sunumu, pazarlanması ve işletmenin dış müşterilere." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları