Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gözde Ocak, Yasemin Koçak Usluel, Günnur Uzunbeycan, Galip Kaya

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gözde Ocak, Yasemin Koçak Usluel, Günnur Uzunbeycan, Galip Kaya"— Sunum transkripti:

1 Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yayılım Sürecinde Benimseyen Sınıflamaları ve Özellikleri
Gözde Ocak, Yasemin Koçak Usluel, Günnur Uzunbeycan, Galip Kaya Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Ankara ICITS 2008, Kuşadası, Türkiye

2 Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya
Yayılım Kuramı Yayılım, “yeni” ile ilgili olarak toplumsal sistemin üyeleri arasında zaman içinde belli kanallar aracılığıyla iletişimde bulunma süreci olarak tanımlanmıştır (Rogers 2003, s.5). Bu tanıma göre yayılım kuramının 4 temel öğesi bulunmaktadır. Bunlar; Yenilik İletişim Zaman Sosyal sistem Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, ICITS 2008, Kuşadası, Türkiye

3 Yayılım Kuramı: Zaman Öğesi
Zaman yayılma sürecine, yeniliğe karar verme süreci benimseyen sınıflamaları benimseme hızı olmak üzere üç noktada katılır. Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, ICITS 2008, Kuşadası, Türkiye

4 Benimseyen Sınıflaması
Yenilikçiliğin göstergesi, birey ya da birimlerin yeniliği sistemdeki diğer birey/birimlerden göreli olarak daha önce benimsemesidir. Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, ICITS 2008, Kuşadası, Türkiye

5 Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya
Benimseyen Sınıflaması Buna göre Rogers benimseyenlerin beşli bir sınıflamasını yapmış, bireylerin normal dağılım gösterdiği sayıtlısından hareketle, sınıflamaları ve oranları belirlemiştir. Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, ICITS 2008, Kuşadası, Türkiye

6 Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya
Benimseyen Sınıflaması Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, ICITS 2008, Kuşadası, Türkiye

7 Benimseyen Sınıflaması
Yenilikçiler (Innovators): Yeniyi sistemin diğer birey/birimlerine göre daha önce benimseyen yeni ile ilgili belirsizliklerle başedebilen %2,5’luk gruptur. Öncüler (Early Adopters): Yenilikçilerden hemen sonra gelen ve yeniyi kullanan %13,5’lik gruptur. Erken çoğunluk (Early Majority): Yeniyi benimseme konusunda temkinli olan ve sistemin üyelerinin ortalamasından hemen önce benimseyen %34’lük gruptur. Geç çoğunluk (Late Majority): Yeninin benimsenmesi için akran baskısının gerektiği, yeninin güvenli olduğunu bilmeye ve belirsizliklerin kalkmasına gereksinim duyan, sistemdeki pek çok kişi yeniyi benimsemeden kendisi de benimsemeyen %34’lük gruptur. Geride kalanlar (Laggards): Sosyal sistemde yeniyi en geç benimseyen ya da hiç benimsemeyen; kararlarını geçmişte daha önce yapılanlara bakarak veren %16’lık gruptur. Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, ICITS 2008, Kuşadası, Türkiye

8 Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya
Çalışmanın Amacı Bu çalışmanın amacı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)’in yayılımı sürecinde benimseyen sınıflamalarını, demografik özellikler, sosyo-ekonomik düzey ve iletişim davranışlarına ilişkin bazı genellemeler açısından irdelemektir. Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, ICITS 2008, Kuşadası, Türkiye

9 Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya
Problem BİT’in yayılımı, benimseyen sınıflamalarına göre nasıl bir dağılım göstermektedir? Benimseyen sınıflamalarının, yaş, ekonomik düzey, öğrenim düzeyi ve iletişim davranışlarına göre BİT’in benimsenme durumu nedir? Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, ICITS 2008, Kuşadası, Türkiye

10 Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya
Yöntem Çalışma grubu özel bir şirketin düzenlediği ücretsiz temel bilgisayar eğitimine katılan 204 kişiden oluşmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, ICITS 2008, Kuşadası, Türkiye

11 Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya
Verilerin Analizi Benimseyen sınıflamaları belirlenirken Bir teknolojinin puanı hesaplanırken, 100 puan tabana alınmış, 100 puan o teknolojiyi kullanan kişi sayısına (n) bölünmüştür. Teknolojiye sahip olanların ne kadar süredir bu teknolojiye sahip oldukları, süre kat sayısı (S/Toplam kategori sayısı) ile çarpılmıştır. Formül: (100/n)*(S/5) formülüne göre Yenilikçilik puanları, hesaplanmıştır. Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, ICITS 2008, Kuşadası, Türkiye

12 Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya
Bulgular Benimseyen sınıflamaları açısından araştırma grubunda yer alan bireylerin %12,2’si yenilikçiler, %24,5’i erken çoğunluk, %63,2’si geç çoğunluk sınıflamasında yer almaktadır. Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, ICITS 2008, Kuşadası, Türkiye

13 Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya
Bulgular: Benimseyen sınıflamalarında yer alan bireylerin BİT’e sahip olma durumları Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, ICITS 2008, Kuşadası, Türkiye

14 Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya
Bulgular Katılımcıların en yüksek yüzdeyle (%98) cep telefonuna, en düşük yüzdeyle (%4,4) İpod’a sahip olduğu belirlenmiştir. Buna göre cep telefonlarının yayılım sürecini neredeyse tamamladığı; Ipod’un ise henüz başlangıç aşamasında olduğu ileri sürülebilir. Cep telefonundan sonra en fazla yayılan teknolojilerin sırasıyla bilgisayar (%63,7) ve internet (%55,4) olduğu ortaya çıkmıştır. Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, ICITS 2008, Kuşadası, Türkiye

15 Bulgular: Yaşa göre benimseyen sınıflamaları
Yaş arttıkça yenilikçiliğin azaldığı söylenebilir. Bu durum Geç çoğunluk grubunda daha açık bir şekilde gözlemlenmektedir. Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, ICITS 2008, Kuşadası, Türkiye

16 Bulgular: Öğrenim düzeyine göre benimseyen sınıflamaları
İlköğretim mezunu olan bireylerin tamamının geç çoğunluk sınıfı içinde yer aldığı görülmektedir. Bir başka deyişle en düşük öğrenim düzeyine sahip bireyler en geç benimseyenlerdir. Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, ICITS 2008, Kuşadası, Türkiye

17 Bulgular: Ekonomik düzeye göre benimseyen sınıflamaları
Ekonomik düzey artıkça, gelir gruplarının benimseyen sınıflamaları arasındaki dağılımı yenilikçilere doğru kaymaktadır. Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, ICITS 2008, Kuşadası, Türkiye

18 Bulgular: Kitle iletişim araçlarını kullanma sıklıkları
Yenilikçiler, televizyonu diğer gruplara göre daha az tercih etmektedir. Kitle iletişim araçları Yenilikçiler (n=25) Erken çoğunluk (n= 50) Geç çoğunluk (n=129) ƒ % Televizyon izleme Her gün 16 64 41 82 108 83,7 Haftada birkaç kez 9 36 8 18 13,9 Ayda birkaç kez - Hiçbir zaman 1 2 3 2,3 Radyo dinleme 17 68 20 40 45 34,9 6 24 21 42 35 27,1 12 13,2 32 24,8 Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, ICITS 2008, Kuşadası, Türkiye

19 Bulgular: Kitle iletişim araçlarını kullanma sıklıkları
Yenilikçiler (n=25) Erken çoğunluk (n= 50) Geç çoğunluk (n=129) ƒ % Gazete okuma Her gün 21 84 33 66 95 73,6 Haftada birkaç kez 4 16 11 22 27 20,9 Ayda birkaç kez - 3 6 2,3 Hiçbir zaman 3,1 Dergi okuma 17 13,2 64 25 50 53 41,1 32 23 17,8 1 12 36 27,9 Yenilikçiler, radyo , gazete ve dergiyi erken çoğunluk ve geç çoğunluk grubuna göre daha sık kullanmaktadırlar. Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, ICITS 2008, Kuşadası, Türkiye

20 Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya
Sonuçlar ve Tartışma Yaş Rogers, “Yeniliğin Yayılımı” kuramına göre, erken benimseyenlerinler ile geç benimseyenler arasında yaş açısından hiçbir farklılık olmadığını belirtilmektedir. Bu araştırmada ise gençler daha yenilikçi bulunmuştur. Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, ICITS 2008, Kuşadası, Türkiye

21 Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya
Sonuçlar ve Tartışma Öğrenim Düzeyi Rogers (2003)’da benimseyenlerin sınıflamalarının özelliklerini açıklarken, erken benimseyenlerin, geç benimseyenlere göre daha uzun süre formal eğitim aldıklarını vurgulamaktadır. Araştırma sonucunda da en düşük öğrenim düzeyine sahip bireyler en geç benimseyenler olarak belirlenmiştir. Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, ICITS 2008, Kuşadası, Türkiye

22 Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya
Sonuçlar ve Tartışma Ekonomik Düzey Analiz sonucuna göre aylık ortalama gelirleri yüksek olan grup daha yenilikçi bulunmuştur. Bu farklar, Rogers’ın erken benimseyenlerin sosyoekonomik düzeyleri, geç benimseyenlere göre daha yüksektir genellemesini desteklemektedir. Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, ICITS 2008, Kuşadası, Türkiye

23 Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya
Sonuçlar ve Tartışma İletişim Davranışları İletişim davranışlarına göre yenilikçiler, gazete, radyo ve dergiye, diğer gruplara göre daha açıkken televizyona daha kapalı oldukları görülmüştür. Bulgular Rogers (2003)’ın benimseyen sınıflamalarında erken benimseyenlerin geç benimseyenlere göre kitle iletişim araçlarına daha açık olduğunu genellemesini desteklerken, televizyon için tam tersini göstermektedir. Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, ICITS 2008, Kuşadası, Türkiye

24 Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya
Öneri Teknoloji ile büyümemiş ya da geç karşılaşmış bireylerin bilgi ve iletişim teknolojilerini benimseme süreçlerini hızlandırabilecek faktörlerin neler olabileceği bir sonraki çalışmanın konusu olabilir. Ocak, Usluel, Uzunbeycan, Kaya Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, ICITS 2008, Kuşadası, Türkiye

25 ICITS 2008, Kuşadası, Türkiye
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ ICITS 2008, Kuşadası, Türkiye


"Gözde Ocak, Yasemin Koçak Usluel, Günnur Uzunbeycan, Galip Kaya" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları