Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYVANLARI SINIFLANDIRMA Omurgalılar Balıklar Kuşlar Kurbağalar Sürüngenler Memeliler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYVANLARI SINIFLANDIRMA Omurgalılar Balıklar Kuşlar Kurbağalar Sürüngenler Memeliler."— Sunum transkripti:

1 HAYVANLARI SINIFLANDIRMA Omurgalılar Balıklar Kuşlar Kurbağalar Sürüngenler Memeliler

2 OMURGALILAR Vücutlarının sırt tarafında bir sinir kordonu bulunur. İ ç iskelet eklemlidir. İ skelete ba ğ lı kaslar hareketi sa ğ lar.Hepsinde beyin ve beyini koruyan kafatası vardır.Dola ş ım sistemleri kapalıdır.Holozoik olarak beslenirler.Ço ğ u ayrı e ş eylidir.Balıklar, ku ş lar, kurba ğ alar, sürüngenler ve memeliler olmak üzere be ş sınıfa ayrılırlar.

3 BALIKLAR Vücutları pullarla örtülüdür.İç iskelet kemikten ya da kıkırdaktan oluşmuştur.Solungaç solunumu yaparlar.Kalpleri iki odacıklıdır.Kalplerinde sürekli kirli kan bulunur.Vücutlarında temiz kan dolaşır.Soğuk kanlı hayvanlardır.Boşaltım organları mezonefros tipi böbreklerdir.Boşaltım maddelerinin, üreme hücrelerinin ve sindirim artıklarının toplandığı kloak denilen yapıya sahiptirler.Örnek:köpek balığı, alabalık, sazan.

4 KUŞLAR Akci ğ er solunumu yaparlar.Kalpleri dört odacıklıdır.Kalbin sol karıncı ğ ından çıkan aort sa ğ a kıvrılarak dallanır.Sıcakkanlıdırlar.Bo ş altım organı metanefroz tipi böbreklerdir, vücut tüylerle kaplıdır.Tüysüz olan bölgeler pullarla örtülüdür.Kloaklıdırlar. Di ş leri yoktur.Örnek:martı, bülbül, tavuk, ördek, deve ku ş u.

5 KURBAĞALAR Lavralar solungaç solunumu, erginleri akci ğ er ve deri solunumu yaparlar.Kalpleri üç odacıklıdır.Vücutlarında karı ş ık kan dola ş ır.So ğ ukkanlıdırlar.Azotlu dola ş ım maddesi amonyaktır.Bo ş altım organı mezonefroz tipi böceklerdir.Kloak lıdır.Derilerinin mukus salgısı olan mukus, deriyi kaygan tutar.Örnek:semender, kuyruklu kurba ğ a, su kurba ğ ası.

6 SÜRÜNGENLER Akciğer solunumu yaparlar.Kalpleri üç odacıklıdır (timsah hariç).Soğukkanlıdırlar.Erginl erinin boşaltım organları metanefroz tipi böbreklerdir.kloak lıdırlar.Dişilerde yumurta kanalının bir bölümü yumurta akı, diğer bölümü yumurta kabuğu yapacak şekilde özelleşmiştir.Vücut keratinle kaplı olduğundan kurudur. Örnek:yılan, timsah, kaplumbağa, kertenkele.

7 MEMELİLER Akci ğ er solunumu yaparlar.Kalpleri dört odacıklıdır.Kalbin sol karıncı ğ ından çıkan aort sola kıvrılarak dallanır.

8 TESEKÜRLER!!!


"HAYVANLARI SINIFLANDIRMA Omurgalılar Balıklar Kuşlar Kurbağalar Sürüngenler Memeliler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları