Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇİFT YAŞAMLILAR (AMPHİBİA)  Gelişmelerinde tiroit bezinin kontrolünde olan metamorfoz evresi görülür. Larva dönemi suda geçer. Bazı türlerde yaşamın tamamı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇİFT YAŞAMLILAR (AMPHİBİA)  Gelişmelerinde tiroit bezinin kontrolünde olan metamorfoz evresi görülür. Larva dönemi suda geçer. Bazı türlerde yaşamın tamamı."— Sunum transkripti:

1 ÇİFT YAŞAMLILAR (AMPHİBİA)  Gelişmelerinde tiroit bezinin kontrolünde olan metamorfoz evresi görülür. Larva dönemi suda geçer. Bazı türlerde yaşamın tamamı suculdur.  Solunum organları deri, ak- ciğer ve ağız boşluğudur. Larva döneminde solunum- da solungaçlar görevlidir.  Deri altı salgı bezlerinden salgılanan mukus deriyi sürekli nemli tutarak deri solunumu için uygun ortam sağlar.

2  Derileri çıplaktır ve ışığa karşı oldukça hassastır.  Deri renginin ortama uyum sağlayacak şekilde değiştirilme- si hipofiz bezinin orta lobu tarafından kontrol edilir. Kara kurbağalarında deri altında genellikle zehir bezleri bulunur.  Ses çıkarma boğazda larynx bölgesindeki teller timparal or- gan ve çene çukurluğu sayesinde gerçekleşir.  Koku almada görevli olan Jacob- son organı ilk kez bunlarda orta- ya çıkar.  Üreme zamanında bazı türlerde daha gelişmiş olan 5. parmak ka- lıntısı (prepolex) çiftleşme esna- sında dişiyi tutmaya yarar. Çift- leşme davranışına amplexus denir.

3

4  Yumurtalar genellikle suya bırakılır. Bazı türlerde ise yumurtalar vücudun çeşitli yerlerinde taşınır.  Yumurtalar koruyucu bir kabuk taşımaz. Embriyonik zarlar- dan yoksundur. Yumurtadan çıkan kuyruklu iribaşlar bir sü- re sonra kuyruklarını kaybederek ön ve arka üyelerini geliş- tirirler.  Larvaların iskelet- leri de kıkırdak ya- pıdadır ve gerçek çeneleri bulunmaz.  Çift yaşamlılar 3 ordodan oluşur.

5 1.ORDO : Bacaksız Kurbağalar (Apoda)  Geriye doğru kıvrık çene dişleri ve damak dişleri bu- lunur. Gözler körelmiştir.  Sadece sağ akciğerleri geliş miştir. Yeraltında ve suda yaşarlar.  İç döllenme görülür.  Vücutları yılan şeklinde, ince ve uzun olup üyeler veya üye kemerleri bulunmaz. Kuyruk körelmiş veya kaybolmuştur.  Derileri bilezik şeklinde kıvrımlar taşır. Bazen kemik pullar bulunur.  Ortakulakları ve kulak zarları bulunmaz.

6  Üreme tipleri ovipari ve ovoviviparidir. Yumurtalar toprak içine bırakılır ve anne tarafından korunur.

7 2.ORDO: Kuyruklu Kurbağalar, Semenderler (Urodela)  Vücut boyuna uzamıştır ve belirgin bir kuyruk ile sonlanır. Üreme döneminde erkek bireylerin kuyrukları kalınlaşır. Bazılarında renkli bir sırt yüzgeci de oluşur.  Baş üstten basılmıştır. Gözler oran- sal olarak küçüktür. Ortakulak ve kulak zarı yoktur.  İskelet kısmen kıkırdak halinde kalmıştır. Arka üyelerde körelmenin görüldüğü birkaç grup hariç 4 üye de bulunur.  8 familya altında incelenirler.En bilinen aileleri inceleyelim.

8  2.Familya: Sirenidae  Erginlerde de solungaçlar bulunur. Gözkapakları yoktur.  Örnek: Pseudobranchus...  1.Familya:Dev Semenderler (Cryptobranchidae)  Günümüzde yaşayan en iri amfibilerdir. Boyları 1.5 metreyi geçebilir.  Örnek: Cryptobranchus...

9  3.Familya: Gerçek Semenderler (Salamandridae)  Erginlerde iyi gelişmiş akciğerler, gözkapakları ve deri altı zehir bezleri bulunur. Ön ayaklarda 4, arka ayaklarda 5 parmak vardır.Triturus cinsinde üreme döneminde erkeklerde sırt yüzgeci oluşur.

10  4.Familya: Yılanbalığı Semenderleri (Amphiumidae)  Gözkapakları ve dilleri bulunmaz. Üyeleri oldukça az gelişmiştir. Omurgalılar içinde en iri alyuvarlara bu canlıların kanında rastlanır.

11  5.Familya: Proteidae  Sucul yaşama uyum sağlamışlardır.Neoteni görülür. Üyeleri küçük ve ince yapıdadır.

12  6.Familya: Akciğersiz Semenderler (Plethodontidae)  Ergin evrede akciğerleri bulunmaz. Solunum deri ve ağız boşluğu ile yapılır. Kuyruklarını savunmada kullanabilirler.

13

14 3.ORDO: Kuyruksuz Kurbağalar (Anura)  Ergin evrede kuyruklarının olmaması en belirgin özellikleridir. Vücut kısa ve topludur. Belirgin bir boyun bölgesi bulunmaz. Arka üyeler sıçrama, yüz- me ve kazma işlemleri için özelleşmiştir.  Kuyruk omurlarının kaynaşmasıyla urostyl adı veri- len yapı ortaya çıkmıştır. Ön kol ve ön bacak kemik- leri kaynaşmış haldedir.  Ortakulakları ve kulak zarları vardır. Deri altında iri yapılı lenf keseleri bulunur.

15  Ses çıkarma erkek kurbağalara mahsustur. Özellikle üreme dönemlerinde oldukça yüksek sesler çıkarırlar  Dış döllenme görülür. Çoğu türde yumurta bakımı vardır.  Altı takım halinde incelenirler. En iyi bilinen bazı familyaları inceleyelim.  1.Familya: Disk Dilliler (Discoglossidae)  Disk şeklinde veya yuvarlak yapı- lı olan dilleri ağzın tabanına tama- men yapışıktır.

16  2.Familya:Tırnaklı kurbağalar (Pipidae)  Arka ayaklarında 3 parmağın ucun- da keratin yapılı siyan tırnaklar bulunur.  3.Familya: Pelobatidae  Arka ayaklarında kazıcı çıkıntılar bulunur.  4.Familya: Pelodytes

17  5.Familya: Su Kurbağaları (Ranidae)  Arka üyelerinde yüzme perdesi bulunur. Dilleri ağız tabanına önden bağlanmıştır. Kulak zarları her zaman mevcuttur.  Örnek: Ova kurbağası, çevik kurbağa

18  6.Familya: Kara Kurbağaları(Bufonidae)  Gözlerin arkasında bulunan parotid bezleriyle karakterizedir.  Vücutları tamamen siğillidir.  7.Familya: Yaprak Kurbağaları (Hylidae)  Parmak uçlarında yapış-kan diskler vardır.Gözün yanından başlayan siyah şerit kasıklara kadar uzanır.

19  8.Familya: Zehirli Ok Kurbağaları (Leptodactylidae)  Parmak uçları geniş yapılıdır. Derilerinde çok sayıda zehir bezi bulunur.  Göz alıcı renklenme gösterirler.

20


"ÇİFT YAŞAMLILAR (AMPHİBİA)  Gelişmelerinde tiroit bezinin kontrolünde olan metamorfoz evresi görülür. Larva dönemi suda geçer. Bazı türlerde yaşamın tamamı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları