Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr.Rifat GÜRSOY GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ A N K A R A

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr.Rifat GÜRSOY GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ A N K A R A"— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr.Rifat GÜRSOY GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ A N K A R A
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI REPRODÜKTİF ENDOKRİNOLOJİ VE İNFERTİLİTE SEKSİYONU A N K A R A

2 POLİKİSTİK OVER SENDOMUNUN UZUN DÖNEM ETKİLERİ

3 Polikistik Over Sendromu
Kadınlarda en sık görülen hormonal problemlerden biri Tahmini insidans: %5-20

4 Patogenez “İNSÜLİN REZİSTANSI” Çok net olarak bilinmiyor
Çeşitli mekanizmalar ileri sürülmüş Çok büyük olasılıkla primer defekt: “İNSÜLİN REZİSTANSI”

5 Patogenez İnsülin rezistansı Hiperinsülinemi SHBG( ) IGFBP-1( )
free-Testosteron( ) IGF-1( ) Ovaryen androjen üretimi( )

6 İnsülin Rezistansı Olası Nedenleri
Glukoz transportunu azaltan post-reseptör defekt İnsülin reseptör geninde mutasyon(19p13.3) Glukoz transport düzeyinde defekt

7 PCOS Tanısı Rotterdam ESHRE / ASRM 2003 Tanı Kriterleri (*)
Oligo-ovulasyon ve/veya anovulasyon Klinik ve/veya biyokimyasal hiperandojenizm bulguları USG bulguları Overde 2-9mm 12 veya daha fazla follikül ve/veya 10ml’nin üzerinde over volümü (*)Üç kriterden ikisi tanı koydurucu

8 PCOS Tanısı

9 PCOS yaş dağılımı

10 Olumsuzluk Yaratan Metabolik Sonuçlar
Hiperinsulinemi Hiperandojenemi Obezite Oppoze edilmemiş estrojen

11 Uzun Dönemde Beklenen Problemler
Metabolik Sendrom Diabetes Mellitus İnsulin rezistansı Obezite Kardiyovasküler Hastalıklar Kanser Gebelik problemleri Gestasyonel DM Abortus

12 Yaşam boyu PCOS

13 Diabetes,İnsülin Rezistans ve Obezite
PCOS’lu hastalarda %40 civarında bozulmuş glukoz toleransı 3-7 kat artmış erken yaşta tip-2 DM gelişme riski Obez PCOS’lularda artmış risk Aile hikayesi olanlarda artmış risk Non-obez PCOS’lu hastalarda da artmış risk

14 PCOS-Glukoz metabolizması

15 PCOS; Zayıf vs Obez

16 PCOS ; Kardiyovasküler Risk

17 PCOS; Kardiyovasküler Risk

18 Shroff et al

19 Shroff et al

20 Shroff et al MI veya CAD’dan ölüm; 10 yıllık risk

21 PCOS; Kardiyovasküler Risk

22 Legro RS

23 Legro RS

24 Legro RS

25 PCOS ;Kardiyovasküler Hastalık

26 PCOS; Gestasyonel DM

27 Konstantinos et al

28 Konstantinos et al

29 Konstantinos et al

30 PCOS; Abortus : Metformin

31 PCOS; Abortus : Metformin

32 PCOS;Abortus: Metformin/Ovaryen Drilling

33 PCOS;Abortus: Metformin/Ovaryen Drilling

34 PCOS; Endometrium Ca

35 Hardiman et al

36 PCOS; Meme Hastalıkları

37 Soran et al

38 PCOS; Over Ca

39 SONUÇLAR-I PCOS’lu hastalarda uzun dönemde tip II DM ve kardiyovasküler hastalık gelişme riski yüksektir Bu hastaların gebeliklerinde artmış abortus ve gestasyonel DM görülme olasılığı dikkat çekicidir PCOS ile kanser (endometrium, meme ,over) arasında zayıf bir ilişki vardır

40 SONUÇLAR-II Yukarıda sayılan riskler özellikle obez hastalarda daha belirgindir Bu riskler hakkında hastalar informe edilmelidir Bu riskleri önlemede bugün için en iyi önlem diyet ve yaşam tarzı düzenlemeleri ile kilo verilmesidir Metformin veya ovarian drilling gibi cerrahi girişimlerin olumlu etkileri tartışmalıdır

41 Oktay Hocama Saygılarımla


"Prof. Dr.Rifat GÜRSOY GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ A N K A R A" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları