Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr.Rifat GÜRSOY GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI REPRODÜKTİF ENDOKRİNOLOJİ VE İNFERTİLİTE SEKSİYONU A N.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr.Rifat GÜRSOY GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI REPRODÜKTİF ENDOKRİNOLOJİ VE İNFERTİLİTE SEKSİYONU A N."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr.Rifat GÜRSOY GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI REPRODÜKTİF ENDOKRİNOLOJİ VE İNFERTİLİTE SEKSİYONU A N K A R A

2 POLİKİSTİK OVER SENDOMUNUN UZUN DÖNEM ETKİLERİ

3 Polikistik Over Sendromu Kadınlarda en sık görülen hormonal problemlerden biri Kadınlarda en sık görülen hormonal problemlerden biri Tahmini insidans: %5-20 Tahmini insidans: %5-20

4 Patogenez Çok net olarak bilinmiyor Çok net olarak bilinmiyor Çeşitli mekanizmalar ileri sürülmüş Çeşitli mekanizmalar ileri sürülmüş Çok büyük olasılıkla primer defekt: Çok büyük olasılıkla primer defekt: “İNSÜLİN REZİSTANSI”

5 Patogenez İnsülin rezistansıHiperinsülinemi SHBG( ) IGFBP-1( ) SHBG( ) IGFBP-1( ) free-Testosteron( ) IGF-1( ) Ovaryen androjen üretimi( )

6 İnsülin Rezistansı Olası Nedenleri Glukoz transportunu azaltan post-reseptör defekt Glukoz transportunu azaltan post-reseptör defekt İnsülin reseptör geninde mutasyon(19p13.3) İnsülin reseptör geninde mutasyon(19p13.3) Glukoz transport düzeyinde defekt Glukoz transport düzeyinde defekt

7 PCOS Tanısı Rotterdam ESHRE / ASRM 2003 Tanı Kriterleri (*) Oligo-ovulasyon ve/veya anovulasyon Oligo-ovulasyon ve/veya anovulasyon Klinik ve/veya biyokimyasal hiperandojenizm bulguları Klinik ve/veya biyokimyasal hiperandojenizm bulguları USG bulguları USG bulguları Overde 2-9mm 12 veya daha fazla follikül ve/veya Overde 2-9mm 12 veya daha fazla follikül ve/veya 10ml’nin üzerinde over volümü 10ml’nin üzerinde over volümü (*)Üç kriterden ikisi tanı koydurucu

8 PCOS Tanısı

9 PCOS yaş dağılımı

10 Olumsuzluk Yaratan Metabolik Sonuçlar Hiperinsulinemi Hiperinsulinemi Hiperandojenemi Hiperandojenemi Obezite Obezite Oppoze edilmemiş estrojen Oppoze edilmemiş estrojen

11 Uzun Dönemde Beklenen Problemler Metabolik Sendrom Metabolik Sendrom Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus İnsulin rezistansı İnsulin rezistansı Obezite Obezite Kardiyovasküler Hastalıklar Kardiyovasküler Hastalıklar Kanser Kanser Gebelik problemleri Gebelik problemleri Gestasyonel DM Gestasyonel DM Abortus Abortus

12 Yaşam boyu PCOS

13 Diabetes,İnsülin Rezistans ve Obezite PCOS’lu hastalarda %40 civarında bozulmuş glukoz toleransı PCOS’lu hastalarda %40 civarında bozulmuş glukoz toleransı 3-7 kat artmış erken yaşta tip-2 DM gelişme riski 3-7 kat artmış erken yaşta tip-2 DM gelişme riski Obez PCOS’lularda artmış risk Obez PCOS’lularda artmış risk Aile hikayesi olanlarda artmış risk Aile hikayesi olanlarda artmış risk Non-obez PCOS’lu hastalarda da artmış risk Non-obez PCOS’lu hastalarda da artmış risk

14 PCOS-Glukoz metabolizması

15 PCOS; Zayıf vs Obez

16 PCOS ; Kardiyovasküler Risk

17

18 Shroff et al

19

20 Shroff et al MI veya CAD’dan ölüm; 10 yıllık risk

21 PCOS; Kardiyovasküler Risk

22 Legro RS

23

24

25 PCOS ;Kardiyovasküler Hastalık

26 PCOS; Gestasyonel DM

27 Konstantinos et al

28

29

30 PCOS; Abortus : Metformin

31

32 PCOS;Abortus: Metformin/Ovaryen Drilling

33

34 PCOS; Endometrium Ca

35 Hardiman et al

36 PCOS; Meme Hastalıkları

37 Soran et al

38 PCOS; Over Ca

39 SONUÇLAR-I PCOS’lu hastalarda uzun dönemde tip II DM ve kardiyovasküler hastalık gelişme riski yüksektir PCOS’lu hastalarda uzun dönemde tip II DM ve kardiyovasküler hastalık gelişme riski yüksektir Bu hastaların gebeliklerinde artmış abortus ve gestasyonel DM görülme olasılığı dikkat çekicidir Bu hastaların gebeliklerinde artmış abortus ve gestasyonel DM görülme olasılığı dikkat çekicidir PCOS ile kanser (endometrium, meme,over) arasında zayıf bir ilişki vardır PCOS ile kanser (endometrium, meme,over) arasında zayıf bir ilişki vardır

40 SONUÇLAR-II Yukarıda sayılan riskler özellikle obez hastalarda daha belirgindir Yukarıda sayılan riskler özellikle obez hastalarda daha belirgindir Bu riskler hakkında hastalar informe edilmelidir Bu riskler hakkında hastalar informe edilmelidir Bu riskleri önlemede bugün için en iyi önlem Bu riskleri önlemede bugün için en iyi önlem diyet ve yaşam tarzı düzenlemeleri ile kilo verilmesidir Metformin veya ovarian drilling gibi cerrahi girişimlerin olumlu etkileri tartışmalıdır Metformin veya ovarian drilling gibi cerrahi girişimlerin olumlu etkileri tartışmalıdır

41 Oktay Hocama Saygılarımla


"Prof. Dr.Rifat GÜRSOY GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI REPRODÜKTİF ENDOKRİNOLOJİ VE İNFERTİLİTE SEKSİYONU A N." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları