Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İzmir - 20 Mayıs 20041 ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ’NİN İŞ ALANLARI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI (EMO)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İzmir - 20 Mayıs 20041 ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ’NİN İŞ ALANLARI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI (EMO)"— Sunum transkripti:

1 İzmir - 20 Mayıs 20041 ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ’NİN İŞ ALANLARI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI (EMO)

2 İzmir - 20 Mayıs 20042 TMMOB II. Mühendislik ve Mimarlık Kurultay Kararları TMMOB her meslek grubunun kendi ihtiyaçlarına ve şartlarına bağlı olarak kaliteli ve güvenilir hizmet ve üretim sürecinde düzenlemelere gitmesini teşvik eder. Meslek odalarının bu konudaki çalışmalarının koordinasyonunu sağlar. TMMOB “Yetkin Mühendislik” konusunu bu tür çabaların olumlu bir sonucu olarak değerlendirir. Bu uygulamaya ihtiyaç duyan meslek odalarının koordinasyonunu düzenleyerek çerçeve yönetmeliğin oluşturulmasını gerçekleştirir. Meslek odaları, uygulama yönetmeliklerini kendileri hazırlar.

3 İzmir - 20 Mayıs 20043 Çalışmamıza önsöz Komisyon, rapor hazırlamasının dışında elde ettiği bilgi birikimini bir yandan Üniversite ortamına taşıyıp konu hakkında bilimsel çalışmalara katkı koyarken, diğer yandan odaların meslek disiplinini oluşturulması yönünde bir ilke imza atmıştır. Komisyon, rapor hazırlamasının dışında elde ettiği bilgi birikimini bir yandan Üniversite ortamına taşıyıp konu hakkında bilimsel çalışmalara katkı koyarken, diğer yandan odaların meslek disiplinini oluşturulması yönünde bir ilke imza atmıştır. Meslek odalarının en temel görevlerinden biri olan meslek standartlarının oluşturmanın yanı sıra, mühendislerin eğitimlerini tamamlarken hangi bilgilerle donanmış olması gerektiği yönüyle de başka bir bakış açısı geliştirilmiştir. Meslek odalarının en temel görevlerinden biri olan meslek standartlarının oluşturmanın yanı sıra, mühendislerin eğitimlerini tamamlarken hangi bilgilerle donanmış olması gerektiği yönüyle de başka bir bakış açısı geliştirilmiştir. Cengiz GÖLTAŞ 38. Dönem EMO YK. Başkanı 38. Dönem EMO YK. Başkanı

4 İzmir - 20 Mayıs 20044 Sunuş Teknolojik gelişmeler, bazı meslek ve iş olanaklarının yok olmasına, yenilerinin doğmasına sebep olmaktadır. Bu değişime uyum sağlamak için eğitim sisteminde yenilik ve değişim gerekmektedir. Teknolojik gelişmenin bu zorlaması karşısında, eğitim sistemlerini bilim ve teknolojiye dayandırmayan/değiştirmeyen ülkeler, dünyadaki gelişmişlik yarışında geride kalacaklardır. Teknolojik gelişmeler, bazı meslek ve iş olanaklarının yok olmasına, yenilerinin doğmasına sebep olmaktadır. Bu değişime uyum sağlamak için eğitim sisteminde yenilik ve değişim gerekmektedir. Teknolojik gelişmenin bu zorlaması karşısında, eğitim sistemlerini bilim ve teknolojiye dayandırmayan/değiştirmeyen ülkeler, dünyadaki gelişmişlik yarışında geride kalacaklardır. Prof. Dr. Ömer KAYMAKÇALAN Prof. Dr. Ömer KAYMAKÇALAN

5 İzmir - 20 Mayıs 20045 Elektrik Mühendisliğindeki buluşlar, mekanik buluşlardan 100 sene geç başlamış ise de bu daldaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler üssel ve devrimci olmuş ve 1970’lerin ortasından itibaren Bilişim çağını başlatmıştır. Prof. Dr. Necat İNCE Elektrik Mühendisliğindeki buluşlar, mekanik buluşlardan 100 sene geç başlamış ise de bu daldaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler üssel ve devrimci olmuş ve 1970’lerin ortasından itibaren Bilişim çağını başlatmıştır. Prof. Dr. Necat İNCE Sonuç olarak bugün teknoloji, bilime dayalı olarak gelişmekte, gelişen teknoloji yeni bilim dalları açmakta, bunlar da başka yeni teknolojiler doğurmaktadır. Sonuç olarak bugün teknoloji, bilime dayalı olarak gelişmekte, gelişen teknoloji yeni bilim dalları açmakta, bunlar da başka yeni teknolojiler doğurmaktadır. Prof. Dr. Ömer KAYMAKÇALAN Sunuş

6 İzmir - 20 Mayıs 20046 Sunuş Yirminci yüzyılda, bilgi önemli bir kaynak sayılırken, yirmibirinci yüzyılda, bilim ve teknolojinin değeri ortaya çıkacak, bu değerlerin temel ilkelerinde de köklü değişimler yaşanacaktır. Yaşadığımız yüzyıl için gerekli hazırlıkları eksiksiz tamamlamayan ve en önemlisi de yetişmiş beyin gücünü hazırlamayan ülkeler, gelişemeyecektir. Yirminci yüzyılda, bilgi önemli bir kaynak sayılırken, yirmibirinci yüzyılda, bilim ve teknolojinin değeri ortaya çıkacak, bu değerlerin temel ilkelerinde de köklü değişimler yaşanacaktır. Yaşadığımız yüzyıl için gerekli hazırlıkları eksiksiz tamamlamayan ve en önemlisi de yetişmiş beyin gücünü hazırlamayan ülkeler, gelişemeyecektir. Mühendislerini iyi yetiştirmiş ve eğitmiş ülkeler, geleceğini kolayca şekillendirebilecektir. Mühendislerini iyi yetiştirmiş ve eğitmiş ülkeler, geleceğini kolayca şekillendirebilecektir.

7 İzmir - 20 Mayıs 20047 Bu çalışmadaki temel amaç 1. Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği (EEBM) alanındaki İş Alanlarının genel gruplamasını yapıp, bunların tartışılmasını sağlayarak görüş birliğine varmak. 2. Öncelikle EEBM olmak üzere tüm mühendislik iş alanlarını kapsayacak, yapılan işe bağlı olmayan ancak yaptıkları iş gereği çalışma alanlarının, mühendislik mesleği ve eğitimi ile olan bağlarını sergilemek. 3. Mühendislik eğitiminde; Kredi-saat doldurmak yerine, Mühendislik için olmazsa olmaz eğitimlerin yanı sıra, “parça-bütün” ilişkisi koparılmadan belirli alanlarda da derinliğine eğitim verilmesini sağlamak.

8 İzmir - 20 Mayıs 20048 Bu çalışmadaki temel amaç 4. Teknolojik gelişmeleri de dikkate alarak EEBM’lerin çalışma yaşamlarında gereksinim duydukları Mühendislik bilgilerini göz önüne sermek. 5. Temel Mühendislik bakışını yitirmeden, aynı zamanda alanında Yetkin mühendislik kavramının oluşmasını sağlamak ve kavramla birlikte yetkinin doğru adresten verilmesi gerektiğini anımsatmak. 6. Mühendislik Fakültelerinin “Lisans Eğitimini Tamamlamıştır.” belgesinin verilmesi gerektiğini dile getiren üniversite çevresinin söylemlerine eşuyumlu olarak, Oda’larca Mühendislik Belgesi verilebilmesi için yapılması gerekenleri ele almak ve bunları tartıştırmak.

9 İzmir - 20 Mayıs 20049 Kaynakların Derlenmesi 1. EEBM alanında iş alanları belirlemek amacıyla Yasal Mevzuat taraması yapılmıştır. 2. EEBM alanında oluşmuş, oluşmaya başlamış ve yakın zaman içerisinde oldukça yaygınlaşacak iş alanları ve yetkinlikleri için erişilebilen süreli ve süresiz yayınlar taranmıştır. 3. EEB Mühendisliği alanında eğitim veren bölümler ile bunların ders programları taranmıştır.

10 İzmir - 20 Mayıs 200410 4. EEBM İş Alanları ve yetkinliklerine yönelik olarak; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilim Akademisi (TÜBA), AB Genel Sekreterliği, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nden bilgi ve belgeler istenilmiş, gelen yanıtlarda; bu alanda bir çalışmaları ve belgeleri olmadığı öğrenilmiştir. Kaynakların Derlenmesi

11 İzmir - 20 Mayıs 200411 Çalışmanın Olgunlaştırılması 1. Çalışma grubumuzun saptadığı ve gruplandırdığı (taslak) veriler, EMO Şubelerinin görüşüne sunulmuştur. 2. Taslak veriler, EEB Mühendislerinin İş Alanları ve Tanımları konusunda yetkin ve birbirlerinden oldukça farklı alanlarda çalışan meslektaşlarımızın bilgisine sunulmuş, değişik çalışma gruplarına elektronik ortamda iletilmiştir. Bu bildiride belirtilen sınıflamalar yapılırken elde edilen tüm veriler değerlendirilerek son halini almıştır.

12 İzmir - 20 Mayıs 200412 İş Alanları Gruplandırma Yöntemi Seçenek; Konuların İşlevi, Konuların İşlevi, Konu Alanı, Konu Alanı, İş Alanlarının gruplanmasında; konuların işlevi yerine, konu alanı bazında yapılacak belirlemenin amaca daha uygun olacağına karar verilmiştir. EEB alanında elde edilen verilerden Mühendislik alanı olanlar tespit edilerek birbirleriyle teknik ve uygulama olarak ilişki içerisinde bulunanlar, yakın alan olarak gruplandırılmıştır.

13 İzmir - 20 Mayıs 200413 İş Alanları Gruplandırma Yöntemi 1. İş Alanlarının belirlenmesi gerektiği görüşü belirli dönemlerde dile getirilmişse de çalışmayı sonuçlandırmak amacıyla ileri sürülen yöntemlerde ortak nokta bulunamamıştır. 2. Teknoloji çok hızlı gelişmekte ve İş Alanları da gün geçtikçe disipline edilemez bir sürece girmektedir. Böylesi bir dönemde İş Alanlarını disipline etme çabamız bir tezatlık oluştursa bile bu bir zorunluluktur. EEB Mühendislerinin İş Alanlarını aşağıdaki ana başlıklarda gruplandırdık. Bunlar;

14 İzmir - 20 Mayıs 200414 1. Enerji Taşıma Sistemleri/ Şebekeleri, 2. Elektrik Makineleri, 3. Enerji Üretim Sistemleri, Yük Yönetimi ve Siste Planlaması, 4. Enerji Depolama Birimleri (Bataryalar, piller), 5. Aydınlatma ve Tesisatı, 6. Asansörler, Yürüyen Merdiven, Yürüyen Yollar ve Vinçler, 6. Asansörler, Yürüyen Merdiven, Yürüyen Yollar ve Vinçler, 7. Elektrikli Taşıma Sistemleri (Elektrikli Yol Araçları) 8. Elektrik Tesislerinde Topraklama, Potansiyel Dengeleme Paratoner, Koruma ve Önleme Sistemi İş Alanları

15 İzmir - 20 Mayıs 200415 İş Alanları 9. Televizyon/Radyo (Tv/R) İletişim Teknolojileri, Sistemleri ve Şebekeleri, 10. Veri İletişim Teknolojileri ve Sistemleri, 11. Tümleşik Haberleşme (ISDN-ATM), 12. Ağlar (Network) 13. Fiber Optik 14. Kablo Tv 15. Ses İletişimi (Çoklu Bakır iletkenlerle) 16. Santraller (PSTN) 17. Antenler 18. Radyo Link

16 İzmir - 20 Mayıs 200416 İş Alanları 19. Mobil İletişimi 20. Telsiz Haberleşme 21. Özel Haberleşme 22. Uydu Haberleşme 23. Radarlar ve Sistemleri 24. Mikrodalga Elektroniği ve Sistemleri (Teknikleri) 25. Endüstriyel Elektronik 26. Elektronik Devre Tasarım ve Üretimi 27. Sayaçlar 28. Hava Ulaştırma Sistemleri 29. Konum belirleme ve Yön Bulma Sistemleri

17 İzmir - 20 Mayıs 200417 İş Alanları 30. Sinyalizasyon (İşaretleşme) 31. Güvenlik Sistemleri ve Aygıtları 32. Ses, Resim ve Görüntü Aygıtları 33. Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri 34. Bilgisayar ve İşletim Sistemi Yöneticiliği 35. Bilgisayar Yazılımcılığı 36. Robot ve Robot Teknolojisi (Mekatronik) 37. Tıbbı Elektronik (Biyomedikal Elektronik) 38. Konut Elektrifikasyonu ve Öz Denetimli(Akıllı) Bina Sistemleri

18 İzmir - 20 Mayıs 200418 İş Alanları 39. Kablo ve İletken Teknolojileri Tasarım/Planlama/Üretimi 40. Test ve Ölçüm Aletleri 41. Proje/Yazılım Sistem Yönetim Mühendisliği 42. Organizasyon (Fabrika, İşletim, Mühendislikte Optimizasyon Yöntemleri vb.) 43. İş Güvenliği Mühendisliği Temel mühendislik alanlarının alt başlıklarında farklı yetkinlik alanlarının oluşması gereği ortaya çıkmıştır. Mühendislik alanlarını (isim ve çeşitlendirilmesi yönünden) daha da çoğaltmak mümkün olmakla birlikte, bunların her birinin isimleri de oldukça tartışmalıdır.

19 İzmir - 20 Mayıs 200419 İş Alanları Uygulama Grupları Belirlenen bu alanlar, birbirinden ayrı olmakla birlikte; her bir alan da, işlev yönünden kendi içerisinde gruplara ayrılmaktadır. Belirlenen bu alanlar, birbirinden ayrı olmakla birlikte; her bir alan da, işlev yönünden kendi içerisinde gruplara ayrılmaktadır. Çalışmada belirtilen İş Alanları, zamanla yerleşecek, zaman içerisinde gelişen teknolojiler de dikkate alınarak bazı yetkinlikler başka başlıklar altında değerlendirilebilecek, yeni yetkinlikler eklenebilecek hatta kaldırılabilecektir. Bu gelişmeler doğal bir süreç olup, yaşadığımız süreç içerisinde örnekleri görülmektedir. Çalışmada belirtilen İş Alanları, zamanla yerleşecek, zaman içerisinde gelişen teknolojiler de dikkate alınarak bazı yetkinlikler başka başlıklar altında değerlendirilebilecek, yeni yetkinlikler eklenebilecek hatta kaldırılabilecektir. Bu gelişmeler doğal bir süreç olup, yaşadığımız süreç içerisinde örnekleri görülmektedir.

20 İzmir - 20 Mayıs 200420 √ Belirlenen 43 alan, EEB Mühendislerinin İş Alanlarının tümünü kapsamakla birlikte, EEB Mühendislerinin yaptıkları işleri tam olarak tanımlamadıkları, bu gruplandırmaya ek olarak başka bir gruplandırma yapmanın zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. √ EEBM İş Alanları Uygulama Grupları, EEBM İş Alanlarının tümünü kapsamasına rağmen bazılarında etkisiz veya işlevsiz kaldığı da gözden uzak tutulmamalıdır. İş Alanları Uygulama Grupları

21 İzmir - 20 Mayıs 200421 1. Planlama-Proje 2. Araştırma ve Geliştirme-Tasarım 3. Üretim/Yapım 4. İşletme-Bakım-Onarım-Teknik Destek 5. Müşavirlik-Danışmanlık 6. Eğitim ve Öğretim 7. Yönetim 8. Satış ve Pazarlama İş Alanları Uygulama Grupları

22 İzmir - 20 Mayıs 200422 Değerlendirme Çalışma Grubumuzca; EEBM İş alanlarının bir kısmının değişik disiplindeki Mühendislerce yürütüldüğü, bazı alanlarda ise aynı işi yapabilmek için farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yapıldığı görülmüştür. EEBM İş alanlarının bir kısmının değişik disiplindeki Mühendislerce yürütüldüğü, bazı alanlarda ise aynı işi yapabilmek için farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yapıldığı görülmüştür. Mühendislerin azımsanmayacak bir bölümü, meslek bilgilerinin yanı sıra idarecilik görevlerini yürüttükleri saptanmıştır. Mühendislerin azımsanmayacak bir bölümü, meslek bilgilerinin yanı sıra idarecilik görevlerini yürüttükleri saptanmıştır. Teknolojinin çok hızlı gelişmesi Mühendislik bilgisinin de hızla geçersizleşmesine neden olmaktadır. Mühendislik bilgisinin teknolojiye uyum sağlayabilmesi için sık aralıklarla yenilenmesi bir zorunluluktur. Teknolojinin çok hızlı gelişmesi Mühendislik bilgisinin de hızla geçersizleşmesine neden olmaktadır. Mühendislik bilgisinin teknolojiye uyum sağlayabilmesi için sık aralıklarla yenilenmesi bir zorunluluktur.

23 İzmir - 20 Mayıs 200423 Değerlendirme Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliğinde bilinen bölümlerin yeniden tanımlanması zorunluluğu ortaya çıktığı, Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliğinde bilinen bölümlerin yeniden tanımlanması zorunluluğu ortaya çıktığı, Üniversitelerin EEBM alanında eğitim veren bölümlerinin; Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Enerji, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Mekatronik, Mikroelektronik, Telekomünikasyon, Tıbbı Elektronik (Biyoelektronik) Mühendisliğinin yanı sıra Bilgisayar ve Kontrol ile Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Lisans Belgesi verdikleri saptanmıştır. Üniversitelerin EEBM alanında eğitim veren bölümlerinin; Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Enerji, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Mekatronik, Mikroelektronik, Telekomünikasyon, Tıbbı Elektronik (Biyoelektronik) Mühendisliğinin yanı sıra Bilgisayar ve Kontrol ile Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Lisans Belgesi verdikleri saptanmıştır.

24 İzmir - 20 Mayıs 200424 Değerlendirme Elektrik, Elektronik, Bilgisayar bölümleri kendi başına temel mühendislik alanı olmuştur. Bu üç Mühendisliğin alt mühendisliklerini de içerecek şekilde verilen ve farklı isimlerle adlandırılan Mühendislik programı sayısı 11 dir. Buna rağmen EEB Mühendislerinin iş yaparken gereksinim duydukları bilgileri alacakları ders programlarına rastlanılmamaktadır. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar bölümleri kendi başına temel mühendislik alanı olmuştur. Bu üç Mühendisliğin alt mühendisliklerini de içerecek şekilde verilen ve farklı isimlerle adlandırılan Mühendislik programı sayısı 11 dir. Buna rağmen EEB Mühendislerinin iş yaparken gereksinim duydukları bilgileri alacakları ders programlarına rastlanılmamaktadır. Çalışmamızda; EEB Mühendislerinin 43 çalışma alanının olduğu, bunun da 34’ünün Elektrik ve Elektronik Mühendislikleri yetki alanında bulunduğu saptanmıştır. Çalışmamızda; EEB Mühendislerinin 43 çalışma alanının olduğu, bunun da 34’ünün Elektrik ve Elektronik Mühendislikleri yetki alanında bulunduğu saptanmıştır.

25 İzmir - 20 Mayıs 200425 Değerlendirme Elektrik-Elektronik Mühendisliği iki temel mühendislik programı olmasına rağmen bazı Elektrik-Elektronik Mühendisliği programlarında tek mühendislik alanıymış gibi eğitim yürütülmektedir. Oldukça geniş ve birbirinden kopuk alanların bir arada, bir mühendislik disiplini içerisinde bulunması doğru bulunmamaktadır.

26 İzmir - 20 Mayıs 200426 Değerlendirme Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim görevlileri YÖK’e verdikleri raporun son bölümünde: ”…Yani, bir Üniversitenin bir bireye verdiği diploma o üniversitenin kanaatine göre o bireyin mühendislik kariyerine başlaması için yeteri kadar bilgilendirildiğini belgelemektedir. Öte yandan, bireyin, Elektrik Mühendisliği projelerinin doğruluğunu ve uygunluğunu onaylayacak düzeyde tecrübe, bilgi birikimi ve yetkinliğe ulaştığını ise konunun uzmanı bir sivil toplum örgütü belgelemelidir. Avrupa Topluluğunda bu fonksiyonu Meslek Odaları yerine getirmektedir.” demektedirler.

27 İzmir - 20 Mayıs 200427 Değerlendirme Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin iki önerisi var; Meslek ve uzmanlık veren dallarda diploma, mesleği icra için yeterli olmamalıdır diyoruz. Mesleği icra yetkisi için, üniversite, meslek odaları ve diğer ilgili tarafların bulunduğu yetkili kurulların hazırladıkları kriterlerin sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğine inanıyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin iki önerisi var; Meslek ve uzmanlık veren dallarda diploma, mesleği icra için yeterli olmamalıdır diyoruz. Mesleği icra yetkisi için, üniversite, meslek odaları ve diğer ilgili tarafların bulunduğu yetkili kurulların hazırladıkları kriterlerin sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğine inanıyoruz. Prof. Dr. Ahmet ERTEPINAR

28 İzmir - 20 Mayıs 200428 Değerlendirme Bilim ve teknolojinin üssel olarak arttığı bir zaman süreci içerisinde; Mühendislik temel eğitiminin asgari derslerinde bile bir bütünlük sağlanamamışken, yetkinliklerin de oldukça çoğaldığı hatta birbirine girdiği günümüzde üniversitelerin gerekli dinamik yapıyı sağlayamayacağı, yetkinliklerin artmasına bağlı olarak çok sayıda Yetkin gereksinimini karşılayamayacağı açıktır. Bilim ve teknolojinin üssel olarak arttığı bir zaman süreci içerisinde; Mühendislik temel eğitiminin asgari derslerinde bile bir bütünlük sağlanamamışken, yetkinliklerin de oldukça çoğaldığı hatta birbirine girdiği günümüzde üniversitelerin gerekli dinamik yapıyı sağlayamayacağı, yetkinliklerin artmasına bağlı olarak çok sayıda Yetkin gereksinimini karşılayamayacağı açıktır.

29 İzmir - 20 Mayıs 200429 Sonuç Tüm bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde; EEB Mühendislerinin isim ve tanımları oluştururken EMO ve Üniversiteler ayrıntılı çalışmalar yapıp ortak temel ilkeler belirlenmelidir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği gerek adı gerekse de eğitim programları yönüyle, birbirinden bağımsız Elektrik Mühendisliği ve/veya Elektronik Mühendisliği eğitimi verecek şekilde değiştirilmelidir. EMO disiplini altında bulunan EEB Mühendisliği iş alanları ile ilgili olarak yetkinliklerin nasıl saptanacağı, değerlendirilmelerin nasıl yapılacağı ve yetki sınırları gibi tanımların açıklığa kavuşturması amacıyla bir an önce çalışmalar başlatılmalıdır.

30 İzmir - 20 Mayıs 200430 Sonuç Teknolojinin çok hızlı gelişmesi sonucu Mühendislik bilgisindeki aşınmanın önlenmesi ancak Mühendis Odalarının Kurumsal Eğitim Merkezleri (MİSEM) ile sağlanabilecektir. EMO, bir yandan üyelerinin bilgisinin güncelleme eğitimlerini sürdürürken diğer yandan üyelerinin Yetkin Mühendislik yapabilmeleri için çalışmalarını hızlandırmalıdır. Teknolojinin çok hızlı gelişmesi sonucu Mühendislik bilgisindeki aşınmanın önlenmesi ancak Mühendis Odalarının Kurumsal Eğitim Merkezleri (MİSEM) ile sağlanabilecektir. EMO, bir yandan üyelerinin bilgisinin güncelleme eğitimlerini sürdürürken diğer yandan üyelerinin Yetkin Mühendislik yapabilmeleri için çalışmalarını hızlandırmalıdır. Yetkin Mühendislik kavramı başta EMO olmak üzere TMMOB bünyesinde acilen işlerliğe kavuşturulmalıdır. Yetkin Mühendislik kavramı başta EMO olmak üzere TMMOB bünyesinde acilen işlerliğe kavuşturulmalıdır.

31 İzmir - 20 Mayıs 200431 Sonuç Bu çalışma ile TMMOB içerisinde el atılmamış bir alanda bir ilk gerçekleştirilmiştir. Mühendisliğin önemi, iş alanları için gereksinim duyulan bilgilerin neler olduğu, yetkinliklerin Oda üzerinden verilmesi, EEBM iş alanlarını yürütenlerin hangi yetkinliğe sahip olması gerektiği gibi çok sayıda temel konuyu ele alması ve tartışmaların sağlıklı bir zemin üzerinden yapılması açısından da önemlidir. Bu tartışmalar ile derinlemesine yapılması gereken çok sayıda çalışma başlatılmalıdır. Bu çalışma ile TMMOB içerisinde el atılmamış bir alanda bir ilk gerçekleştirilmiştir. Mühendisliğin önemi, iş alanları için gereksinim duyulan bilgilerin neler olduğu, yetkinliklerin Oda üzerinden verilmesi, EEBM iş alanlarını yürütenlerin hangi yetkinliğe sahip olması gerektiği gibi çok sayıda temel konuyu ele alması ve tartışmaların sağlıklı bir zemin üzerinden yapılması açısından da önemlidir. Bu tartışmalar ile derinlemesine yapılması gereken çok sayıda çalışma başlatılmalıdır. Çalışma konusu yeni tamamlanmış olmasına rağmen, bazı Odalar, benzer çalışma yapmak üzere kaynak isteğinde bulunmuşlardır. Çalışmayı öğrenen değişik disiplinlerden Mühendisler, kendi Mühendislik disiplinlerinde de benzer çalışma yapılması gerektiğini söylemişlerdir. Çalışma konusu yeni tamamlanmış olmasına rağmen, bazı Odalar, benzer çalışma yapmak üzere kaynak isteğinde bulunmuşlardır. Çalışmayı öğrenen değişik disiplinlerden Mühendisler, kendi Mühendislik disiplinlerinde de benzer çalışma yapılması gerektiğini söylemişlerdir.

32 İzmir - 20 Mayıs 200432 Sonuç Çalışmanın küçük bir bölümünü kısa zamanda sunmaya çalıştık. Tümüne EMO Şubelerinden veya www.emo.org.tradresindeki “Kitaplar” bölümünden (PDF) erişilebilirsiniz.

33 İzmir - 20 Mayıs 200433 İş Alanları ve Tanımları Çalışma Grubu


"İzmir - 20 Mayıs 20041 ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ’NİN İŞ ALANLARI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI (EMO)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları