Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Tarım Politikası Dersi Uygulama 2011-2012 Dönemi Tez Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Konular Dr. Yener ATASEVEN Ankara Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Tarım Politikası Dersi Uygulama 2011-2012 Dönemi Tez Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Konular Dr. Yener ATASEVEN Ankara Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 1 Tarım Politikası Dersi Uygulama 2011-2012 Dönemi Tez Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Konular Dr. Yener ATASEVEN yenerataseven@hotmail.com Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 13.02.2012 Ankara

2 2 Yapısal Hatalar-1 Tez 3. şahıs dili ile anlatılmalı  Ülkemiz, ülkemizde, ülkemizin vb. kullanılmamalı Hatalı: Ülkemizde 3 milyon tarım işletmesi vardır. Doğru: Türkiye’de 3 milyon tarım işletmesi vardır.

3 3 Yapısal Hatalar-2 Tez 3. şahıs dili ile yazılmalı  Ben, sen, biz vb. gibi kelimeler kullanılmamalı Hatalı: Araştırmamda şu verileri buldum. Doğru: Araştırmada şu veriler bulunmuştur.

4 4 Yapısal Hatalar-3  Geçmiş anlatımda;  yapılmıştır, edilmiştir, getirilmiştir vb. gibi kalıplar kullanılmalı  Şu anı anlatımda;  yapılmaktadır, edilmektedir, getirilmektedir  Gelecek anlatımda;  yapılacaktır, edilecektir, getirilecektir

5 5 İmla Hataları-1  Ayrı yazılması gereken kelimeler de, da, ki… Hatalı: Ayrıca, buradada Doğru: Ayrıca, burada da

6 6 İmla Hataları-2  BÜYÜK/küçük harf Hatalı: türkiye Doğru: Türkiye

7 7 Kaynak Kullanırken Yapılan Hatalar-1  Kaynağın tamamı kullanılacaksa, yani kaynaktan bir aktarım yapılacaksa alınacak yer “………..” tırnak içine alınıp verilmelidir.  Alıntı yapılırken kaynak iyice okunmalıdır, içinde geçen cümleler üzerinde düşünmelidir.

8 8 Kaynak Kullanırken Yapılan Hatalar-2  Başka kaynaklardaki bilgilerin aynen aktarılması durumunda, kaynaklarda noktalama işaretleri ve çeviri yanlışları dahil olmak üzere harf, cümle, tarih, yer vb. gibi yanlışlıklar da tekrarlanır.  Alıntının sonunda kaynak kullanılmalıdır.

9 9 Kaynak Kullanırken Yapılan Hatalar-3  Kaynak gösteriminde;  Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü “Tez Yazım Klavuzu” kurallarına uyulmalıdır.  Web adresi: www.fenbilimleri.ankara.edu.tr

10 10 Kaynak Gösterimi-1  Metin içinde kaynak gösterimi  ……………………….. (Ataseven 2012).  ………………………...(Ataseven ve Yasan 2012).  …………………………(Burkart and Stoner 2002).  ………………………….(Ataseven vd. 2012).  ………………………….( Burkart et al. 2012).

11 11 Kaynak Gösterimi-2  Kaynakçada kaynak gösterimi Anonim-Anonymous Kaynaklar (yazarı belli değilse)  Anonim. 2002. Su Havzaları Koruma Yönetmeliği. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Tarih: 12.03.2002, Sayı: 05/16.  Anonymous. 1996. Managing Nonpoint Source Pollution from Agriculture, U.S. Environmental Protection Agency, Pointer No:6, EPA 841-F-96- 004F.

12 12 Kaynak Gösterimi-3  Kaynakçada kaynak gösterimi Tezler  Olhan, E. 1997. Türkiye’de Bitkisel Üretimde Girdi Kullanımının Yarattığı Çevre Sorunları ve Organik Tarım: Manisa Örneği. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, s: 190.

13 13 Kaynak Gösterimi-4  Kaynakçada kaynak gösterimi Dergiler  Vural, H. 1993. Ağır Metal İyonlarının Gıdalarda Oluşturduğu Kirlilikler. Ekoloji, 8, 3-8.  Palacios, S.P.I. 1998. Farmers and the Implementation of the EU Nitrates Directive in Spain. Sociologia Ruralis. 38, 146-162.

14 14 Kaynak Gösterimi-5  Kaynakçada kaynak gösterimi Kongre, Sempozyum vs.  Kumbur, H., Özer, Z., Özsoy, H. D. 2005. Tarım İlaçlarının (Pestisitlerin) Çevresel Etkileri ve Mersin İlinde Kullanım Düzeyleri. GAP IV. Tarım Kongresi Bildiri Kitabı, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, sf: 702-707, Şanlıurfa.

15 15 TEŞEKKÜRLER… Sorularınız…


"1 Tarım Politikası Dersi Uygulama 2011-2012 Dönemi Tez Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Konular Dr. Yener ATASEVEN Ankara Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları