Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 7 - Diziler İçerik 7.1 Giriş 7.2 Diziler 7.3 Dizileri Tanımlama 7.4 Dizileri Kullanan Örnekler 7.5 Referanslar ve Referans Parametreler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 7 - Diziler İçerik 7.1 Giriş 7.2 Diziler 7.3 Dizileri Tanımlama 7.4 Dizileri Kullanan Örnekler 7.5 Referanslar ve Referans Parametreler."— Sunum transkripti:

1 Bölüm 7 - Diziler İçerik Giriş Diziler Dizileri Tanımlama Dizileri Kullanan Örnekler Referanslar ve Referans Parametreler Dizinin Metoda Geçişi Çok boyutlu Diziler

2 7.1 Giriş Diziler Veri Yapıları
Aynı veri tipindeki dataların birarada tutulması ilişkilendirme Dizi ilk tanımlandığında verilen boyut değiştirilemez. Sabit-uzunluklu veri girişleri

3 Fig. 7.1 | A 12-element array.

4 7.2 Diziler (devam) İndis(index)
Köşeli parantezlerde pozisyon numarası Pozitif integer yada integer üreten işlem olmalı İlk elemanın indisi 0 olur a = 5; b = 6; c[ a + b ] += 2; c[ 11 ] ‘deki veriye 2 ekler c[ a + b ] = 78;

5 7.2 Diziler (devam) Dizi c inceleme c is the dizi ismi
c.length dizi c’nin uzunluğunu verir. c 12 elemente sahiptir. ( c[0], c[1], … c[11] ) c[0] değeri –45 tir.

6 7.3 Dizileri Tanımlama ve Oluşturma
Diziler bellekte yer işgal eden objelerdir. Anahtar kelime new ile oluşturulur. int c[] = new int[ 12 ]; Aşağıdaki ifade de aynı işlemi gerçekleştirir int c[]; // tanımlama c = new int[ 12 ]; // oluşturma Objelerinden de diziler oluşturulabilir. String b[] = new String[ 100 ];

7 7.4 Dizileri Kullanan Örnekler
Dizileri tanımlama Dizileri oluşturma Dizilere ilk değer verme Dizi elemanları ile işlem yapma

8 7.4 Dizileri Kullanan Örnekler(Devam.)
Dizileri oluşturma ve ilk değer verme Dizi tanımlama Dizi oluşturma Dizi elementlerine ilk değer verme

9 Outline InitArray.java
Line 8 Declare array as an array of ints Line 10 Create 10 ints for array; each int is initialized to 0 by default Line 15 arr.length returns length of array Line 16 arr[counter] returns int associated with index in array Program output

10 7.4 Dizileri Kullanan Örnekler(Devam.)
Diziyi ilk değer vererek oluşturma Değer listesi kullanma Değerler küme parantezi içine yazılır. ({}) Değerler birbirinden virgül ile ayrılır. int n[] = { 10, 20, 30, 40, 50 }; 5 elemanlı dizi oluşturur. Index değerleri 0, 1, 2, 3, 4 New anahtar kelimesine ihtiyaç yoktur.

11 Outline InitArray.java
Declare arr as an array of ints Compiler uses initializer list to allocate array InitArray.java Line 9 Declare array as an array of ints Line 9 Compiler uses initializer list to allocate array Program output

12 7.4 Dizileri Kullanan Örnekler(Devam.)
Her bir dizi elemanının değerini hesaplama 10-elemanlı dizinin elemanlarına için çift sayıları atamak

13 Outline Declare constant variable ARRAY_LENGTH using the final modifier Declare and create array that contains 10 ints Use array index to assign array value

14 7.4 Dizileri Kullanan Örnekler(Devam.)
Dizi elemanlarının toplamı Her dizi elemanı bir değer gösterdiğine göre, o değerleri toplayabiliriz.

15 Outline SumArray.java Line 8 Declare array with initializer list Lines Sum all array values Program output

16 7.4 Dizileri Kullanan Örnekler(Devam.)
Histogram kullanarak dizi değerlerini grafik olarak gösterme Histogram Her birim değeri yıldız ile gösterme (*)

17 Outline

18 Outline BarChart.java (2 of 2) Program output

19 7.4 Dizileri Kullanan Örnekler(Devam.)
Dizi elemanlarını sayaç olarak kullanma

20 Outline Declare frequency as array of 7 ints RollDie.java Line 10 Declare frequency as array of 7 ints Lines Generate 6000 random integers in range 1-6 Line 14 Increment frequency values at index associated with random number Program output Generate 6000 random integers in range 1-6 Increment frequency values at index associated with random number

21 7.4 Dizileri Kullanan Örnekler(Devam.)
Araştırma sonuçlarını analiz etmek için dizileri kullanma 40 öğrenci yemeklerin kalitesine not verdiler 1-10 : 1 berbat, 10 mükemmel 40 sonucu tutmak için dizi oluşturma Sonuçları özetleme

22 (1 of 2) Outline StudentPoll.java
Lines 9-11 Declare responses as array to store 40 responses Line 12 Declare frequency as array of 11 int and ignore the first element Lines For each response, increment frequency values at index associated with that response

23 Outline StudentPoll.java (2 of 2) Program output

24 7.4 Dizileri Kullanan Örnekler(Devam.)
Bazı dikkat edilmesi gerekli noktalar Bir diziyi döngü ile dolaşırken İndis hiçbir zaman 0 ın aşağısına düşmemeli İndis dizi uzunluğundan her zaman az olmalı Yanlış bir indisi referans verdiğiniz zaman Java ArrayIndexOutOfBoundsException oluşturur.

25 7.6 Geliştirilmiş for ifadesi
J2SE 5.0 nin yeni özelliği Sayaç kullanmaksızın dizinin tüm elemanlarını sırayla okumayı sağlar Yazılım for ( parametre : diziAdı ){ İfadeler }

26 Outline

27 7.6 Enhanced for Statement (Cont.)
Aşağıdaki ifadeler aynı işlevi gerçekleştirir for ( int counter = 0; counter < arr.length; counter++ ) total += arr[ counter ]; for ( int num : arr ) total += num; Kullanım Sadece dizi elemanlarını okumak için kullanılır. Dizi elemanlarının içeriğini değiştirmek için kullanılamaz. Dizinin herhangi bir elemanının indisine erişmek için kullanılamaz.

28 7.6 Dizilerin Metodlara Geçişi
Dizi çağırılırken gönderilecekse isminin yanındaki parantezler kullanılmaz: h dizisi aşağıdaki gibi ise int h = new int[ 24 ]; Metoddan çağırılırken yazDizi( h ); h dizisi yazDizi metoduna gönderilmiş olur

29 Outline

30 Outline

31 7.5 Referanslar ve Referans Parametreler
Metodlara 2 yol ile arguman geçer: Değer yolu ile Çağırılan metoda değer kopyalanarak geçer. Java da , bütün basit veri tipleri “değer yolu ile” geçiş yapar. Referans yolu ile Metod, metodu çağıranın verisini değiştirebilir. Java da , her obje referans yolu ile metoda geçer. Java da , diziler objedir. Bu yüzden, diziler referans yolu ile geçerler.

32 7.8 Case Study: Diziler yardımıyla notların analizi
NotDefteri sınıfının geliştirilmiş hali Class NotDefteri Notların analizi Notların tek tek işlenmesi yerine bir dizi içinde işlenmesi Tekrarlı işlemlerin önlenmesi

33 Outline

34 Outline

35 Outline

36 Outline

37 Outline

38 Outline

39 Outline

40 7.9 Çok Boyutlu Diziler Çok Boyutlu Diziler
Satır ve Sutünlardan oluşan Tablolar İki boyutlu dizi İki boyutlu diziyi tanımlama b[2][2] int b[][] = { { 1, 2 }, { 3, 4 } }; 1 ve 2, b[0][0] ve b[0][1] ilk değerleri 3 ve 4, b[1][0] ve b[1][1] ilk değerleri int b[][] = { { 1, 2 }, { 3, 4, 5 } }; satır 0 , 1 ve 2 elementini içerir. satır 1, 3, 4 ve 5 elementini içerir.

41 7.9 Çok Boyutlu Diziler (devam.)
Çok boyutlu dizi oluşturma Dinamik olarak yer alınabilir. 3-by-4 array int b[][]; b = new int[ 3 ][ 4 ]; Satırlar farklı sayıda kolon içerebilirler. int b[][]; b = new int[ 2 ][ ];// 2 satırlık bir dizi b[ 0 ] = new int[ 5 ]; // satır 0 b[ 1 ] = new int[ 3 ]; // satır 1

42 Fig. 7.13 Two-dimensional array with three rows and four columns.
Sutun 0 Sutun 1 Sutun 2 Sutun 3 Satır 0 a[ 0 ][ 0 ] a[ 0 ][ 1 ] a[ 0 ][ 2 ] a[ 0 ][ 3 ] Satır 1 a[ 1 ][ 0 ] a[ 1 ][ 1 ] a[ 1 ][ 2 ] a[ 1 ][ 3 ] Satır 2 a[ 2 ][ 0 ] a[ 2 ][ 1 ] a[ 2 ][ 2 ] a[ 2 ][ 3 ] Sutun index Satır index Dizi ismi Fig Two-dimensional array with three rows and four columns.

43 Outline

44 Outline

45 Outline

46 Outline

47 Outline

48 Outline

49 Outline

50 Outline

51 Outline

52 Outline


"Bölüm 7 - Diziler İçerik 7.1 Giriş 7.2 Diziler 7.3 Dizileri Tanımlama 7.4 Dizileri Kullanan Örnekler 7.5 Referanslar ve Referans Parametreler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları