Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Elektrik Enerjisi Üretimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Elektrik Enerjisi Üretimi"— Sunum transkripti:

1 Elektrik Enerjisi Üretimi

2 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Hidrolik Kaynaklar Suyun potansiyel ve kinetik enerjisi, baraj göllerinde toplanarak bir yükseklik kazandırılması ile baraj yakınlarına kurulan hidroelektrik santrallerde elektrik enerjisine dönüştürülür. Denizler, göller ve akarsular hidrolik kaynakları oluşturur. Hidrolik kaynaklar, en ucuz enerji kaynaklarıdır. Dünya elektrik üretiminin %17’si hidro gücün kullanılması ile üretilmektedir.

3 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar

4 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Nükleer Kaynaklar Ağır radyoaktif (Uranyum gibi) atomların bir nötronun çarpması ile daha küçük atomlara bölünmesi (fizyon) veya hafif radyoaktif atomların birleşerek daha ağır atomları oluşturması (füzyon) sonucu çok büyük bir miktarda enerji açığa çıkar. Bu enerjiye nükleer enerji denir.

5 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar

6 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar

7 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Toryum, plütonyum ve uranyum gibi radyoaktif elementlerin atomlarının, nükleer santrallerin reaktörlerinde kontrollü bir şekilde parçalanması sonucu meydana gelen ısı enerjisinden, elektrik enerjisi üretilmektedir.

8 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Toryum, plütonyum ve uranyum gibi radyoaktif elementlerin atomlarının, nükleer santrallerin reaktörlerinde kontrollü bir şekilde parçalanması sonucu meydana gelen ısı enerjisinden, elektrik enerjisi üretilmektedir.

9 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Uranyum atomu kolay parçalanan bir elementtir. Ülkemizde, Salihli-Köprübaşı havzasında ve Yozgat-Sorgun dolaylarında bulunmaktadır.

10 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Eskişehir-Sivrihisar-Kızılcaören'de ise dünya çapında önemli olan ton toryum rezervi bulunmaktadır. Malatya-Hekimhan-Kuluncak'ta da toryum belirtileri bulunmuştur. Ülkemiz Dünya toryum rezervinde ilk 5’te bulunmaktadır.

11 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Nükleer yakıtlar; fosil yakıtların sebep olduğu sera etkisi, asit yağmurları ve ozon tabakasına zarar veren atıkları oluşturmaz. Bunun yanında reaktör arızalarından yayılan radyasyon ve nükleer atıkların kısa zamanda yok edilememesi ise potansiyel bir tehlike yaratmaktadır.

12 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Kyoto Protokolü Kyoto Protokolü küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası tek çerçeve. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içinde imzalanmıştır. Bu protokolü imzalayan ülkeler, karbon dioksit ve sera etkisine neden olan diğer beş gazın salınımını azaltmaya veya bunu yapamıyorlarsa salınım ticareti yoluyla haklarını arttırmaya söz vermişlerdir. Protokol, ülkelerin atmosfere saldıkları karbon miktarını 1990 yılındaki düzeylere düşürmelerini gerekli kılmaktadır.

13 Kyoto Protokolü

14 Kyoto Protokolü

15 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Diğer Kaynaklar Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan diğer kaynaklar güneş, rüzgâr, jeotermal, med-cezir(gel-git), dalga enerjisi, OIED (okyanus ısıl enerji dönüşümü) enerjileri, piezo elektrik olarak sıralanabilir.

16 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Güneş enerjisi Güneş sonsuz enerji kaynağıdır. Bünyesinde hem ısı hem de ışık enerjisi barındırır. Coğrafî konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli bakımından ülkemiz, diğer birçok ülkeye göre nispeten daha şanslı durumdadır.

17 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etme iki ayrı yöntemle yapılmaktadır: Güneşin ışık enerjisinden elektrik üretimi Güneşin ısı enerjisinden elektrik üretimi

18 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Güneşin ışık enerjisinden elektrik üretimi Fotovoltaik ya da güneş pilleri, güneş ışığı enerjisini elektrik enerjisine direkt çevirir. Güneş pilleri, yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarı iletken maddelerdir.

19 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Güç çıkışını artırmak için çok sayıda güneş pili birbirine paralel veya seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilir. Bu yapıya güneş pili modülü ya da fotovoltaik modül adı verilir. Gerekirse bu modüller de birbirlerine seri ya da paralel bağlanarak fotovoltaik dizi oluşturulabilir. Güneş pilleri uyduların ve uzay programlarının direkt güç kaynağıdır.

20 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar

21 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Güneşin ısı enerjisinden elektrik üretimi Güneş ışınları ayna ve merceklerle yoğunlaştırılarak paneller içinde dolaşan su ısıtılır. Daha sonra sıcaklık arttırılarak panellerdeki su buhara dönüştürülür ve türbinden elde edilen mekanik enerji jenaratör tarafından elektrik enerjisine dönüştürülür.

22 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar

23 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Bu türbinlerin aşırı su ihtiyaçları nedeniyle su kaynağı yakınlarına kurulması ve güneş enerjisinin yetersiz olduğu zamanlarda da kesintisiz enerji üretimini sağlamak için doğal gazlı ısıtıcı sistem kullanılması gibi zorunlulukları vardır.

24 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Rüzgâr enerjisi Rüzgâr enerjisinden elektrik üretebilmek için sürekli rüzgâr alabilen yüksek yerlere ihtiyaç vardır. Rüzgâr enerjisinin kuvveti ile yatay ve düşey eksenli rüzgâr türbini döndürülerek elde edilen mekanik enerji türbine bağlı alternatör yardımı ile elektrik enerjisine çevrilir.

25 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar

26 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Rüzgâr enerjisinin doğada bedava bulunmasına rağmen, rüzgâr sistemlerinin pahalı olması üretilen enerjinin maliyetini arttırmaktadır. Tesis maliyetinin fazla olmasına rağmen kurulduktan sonraki masrafları çok az olduğu için ürettiği elektriğin birim maliyeti çok düşüktür. Rüzgâr enerjisi yakıt gereksinimi olmayan, çevresel etkileri en az olan emniyetli, gelecek nesilleri etkilemeyen bir enerji kaynağıdır.

27 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Pek çok avantajları yanında kurulması sırasında görsel ve estetik olarak kişileri ve çevreyi etkilemesi, gürültü oluşturması, kuş ölümlerine neden olması, haberleşmede parazitler meydana getirmesi gibi dezavantajları vardır. Rüzgâr enerjisinin diğer bir sakıncalı yönü ise mutlaka şebekeye bağlı çalışma ve her bir türbine yükseltici trafo konma zorunluluğudur. Rüzgâr esmediği zaman üretim duracağından rüzgâr enerjisi ancak termik ve hidrolik santrallere ek olarak ya da kombine şekilde güvenilir elektrik enerjisi kaynağı olarak görülmelidir.

28 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Jeotermal Enerji Yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, sıcaklığı sürekli olan ve çevresindeki normal yer altı ve yer üstü sularına oranla daha fazla erimiş mineral, çeşitli tuzlar ve gazlar içerebilen sıcaklık, su ve buharın yeryüzüne çıkarılmasıyla oluşan enerjidir. Tükenebilir enerji kaynaklarına alternatif, yenilenebilir enerji kaynağıdır.

29 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar

30 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Dünyada ABD, Japonya, Yeni Zelanda, İtalya, Meksika, Rusya, İzlanda ve Türkiye'de termal bölgeler vardır. Ülkemizde potansiyel oluşturan alanlar Batı Anadolu'da (%77,9) yoğunlaşmıştır.

31 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Gel-git (Med-Cezir) Enerjisi Ay’ın Dünya üzerindeki çekim etkisi sonucu okyanusların belirli yerlerinde ve belirli zamanlarda su seviyesinin yükselmesi veya düşmesi ile oluşan bir enerji kaynağıdır.

32 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Kabaran deniz suyu, bir koya veya nehrin ağzında yapılan bir depoya doldurulur. Bu depoların dolup boşalması sırasında iki yönlü çalışan santraller yardımıyla elektrik üretilir.

33 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar

34 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Dalga enerjisi Dünya bilim adamlarının üzerinde araştırma yapmakta olduğu temiz enerji arayışının bir parçası da dalga enerjisidir. Hava hareketlerinin ve ısı değişimlerinin, su kütlelerinde meydana getirmiş olduğu dalga hareketleri, bitmez tükenmez enerji kaynağıdır.

35 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar

36 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Hidrojen enerjisi Doğada bileşikler hâlinde bol miktarda bulunan hidrojen serbest olarak bulunmadığından doğal bir enerji kaynağı değildir. En çok bilinen bileşiği ise sudur.

37 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Bununla birlikte hidrojen birincil enerji kaynakları ile değişik ham maddelerden üretilebilmekte ve üretiminde dönüştürme işlemleri kullanılmaktadır. Bu nedenle teknolojinin elektrikten yaklaşık bir asır sonra geliştirdiği ve geleceğin alternatif kaynağı olarak yorumlanan bir enerji taşıyıcısıdır.

38 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Hidrojen içten yanmalı motorlarda doğrudan kullanımının yanı sıra katalitik yüzeylerde alevsiz yanmaya da uygun bir yakıttır. Ancak dünyadaki gelişim hidrojeninin yakıt olarak kullanıldığ ı yakıt pili teknolojisi doğrultusundadır.

39 Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Yakıt pilleri, temiz, çevreye zarar vermeyen ve yüksek verime sahip enerji dönüşüm teknolojileridir. Bir buhar kazanı veya türbin kullanılmadan sadece kimyasal reaksiyon ile elektrik enerjisi üretilir.


"Elektrik Enerjisi Üretimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları