Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocukluk Çağında Aşılama Dr. Sadık Akşit 8.4.2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocukluk Çağında Aşılama Dr. Sadık Akşit 8.4.2008."— Sunum transkripti:

1 Çocukluk Çağında Aşılama Dr. Sadık Akşit 8.4.2008

2 Vaccination / Immunization ► İmmunizasyon (bağışıklama): İmmunobiyolojik madde vererek bağışıklık oluşturma ► Vaccination (aşılama):  Vacca (lat.): İnek  Vaccine: aşı (cowpox virusu), Edward Jenner  Vaccination: Louis Pasteur (19. yy)

3 15 Mayıs 1796 : İngiliz Dr. Edward Jenner 8Y olan james Phipps’i cowpox virusu ile aşılıyor

4 Aşılamanın tarihi.. ► Çiçek ► … ► Rotavirus ► HPV ► HIV ► Hepatit C ► H. Pylori ► Hiperkolesterolemi ► Diabetes mellitus ► Allerji ► Nikotin ve kokain bağımlılığı ► ….

5 Kim korkar böyle bir aşıdan..

6 Türkiye ulusal aşı takvimi (2008) Doğum1.ay2.ay4.ay6.ay 12. ay 18. ay İlkokul 1.sınıf İlkokul 8.sınıf BCGX DBaT-IPV-Hib XXXX OPAXXX KKKXX Hepatit BXXX TdXX

7 EÜTF Sağlıklı Çocuk Polikliniği Aşı Takvimi Doğum 1. Ay 2. Ay 4. Ay 6. Ay 9. Ay 12. Ay 15. Ay 18. Ay 24 Ay 30 Ay 4-6 Yaş BCG DBaT-IPV- Hib OPV Hepatit B KKK K.pnömokok Su çiçeği Hepatit A Rotavirus

8 Kan veya vücut sıvıları ile temas olasılığı fazla olan sağlık çalışanları HBsAg (+) anneden doğan bebekler İmmun yetmezlikli bireyler (AIDS..), diyaliz hast. Cinsel eşi hepatit B taşıyıcısı olanlar Aşı sonrası anti-HBs>10 saptananlarda, ileriki izlemlerde tekrar anti-HBs bakmaya gerek yok (immun yetmezlikli bireyler hariç) 5-10 yıl sonra rapel ?...……………..gerekmez Kimlere HB aşısı sonrasında anti-HBs bakılmalı ? ?

9 Anti-HBs yanıtı olmayan sağlık personelinde hepatit B aşılaması 21 3 Anti-HBs (-) 21 Tekrar Anti-HBs bakmaya gerek yok!

10 Hepatit B aşıları GenHevac B Engerix B HB-Vax Pro

11 DBT aşısı DBaT-IPV-Hib Infanrix-IPV-Hib Pentaxim DBT-IPV-Hib PentActHIB DBT-Hib TetrActHIB DBaT Infanrix Tripacel DBT-IPV TetraCOQ

12 Hib’in neden olduğu hastalıklar 5 yaş altında görülen invaziv hastalıklar: Menenjit Septisemi Pnömoni Selulit Akut epiglottit Septik artrit Osteomyelit

13 Su çiçeği

14 Su çiçeği aşıları Varilrix Okavax

15 Çocuklarda S. pneumoniae Hastalık Yükü Otitis Media Pnömoni Bakteremi Menenjit Hastalığın şiddeti Bir yıl içindeki her bir pnömokoksik menenjit olgusu için: X 1000 to 10,000 X 100 to 1000 X 10 Prevalans İnvazif İnvazif olmayan Adapted from: American Academy of Pediatriks. Pediatriks. 2000;106:367-376 & MMWR. 1997;46:1-24

16 Pnömokok aşıları Prevenar (konjuge) Pneumo 23

17 Prevenar

18 60 yaş üzerindekilere.. Fonksiyonel ve anatomik aspleni Kronik kardiyovasküler, pulmoner, renal ve hepatik hastalığı olanlar.. İmmun yetmezlikli bireyler (HIV, lösemi, lenfoma, steroid tedavisi, KİT).. 2 yaş üzerinde:  10 yaş, 3 yılda bir > 10 yaş, 5 yılda bir SC. Pneumo 23 aşısı kimlere yapılmalı

19 Hepatit A Koff R.S.Manifestations cliniques et diagnostic de l’hépatite A. M.C.D.1992:21

20 Hepatit A’ya bağlı yaş spesifik mortalite Yaş grubu <5 yaş 5-14 15-29 30-49 >49 Fatalite hızı (binde) 3.0 1.6 3.8 17.5 Kaynak: CDC Viral Hepatit Sürveyans Progamı (1983-99)

21 Hepatit A aşıları Havrix VAQTA Avaxim

22 İnfluenza aşısı kimlere uygulanmalı ACIP önerileri.. Ağır grip geçirme ve komplikasyon riski fazla olanlar… 6-59 aylık çocuklar Gebeler 50 yaş üzerindekiler Kronik hastalığı olanlar (kardiyak, pulmoner, hematolojik, renal ve metabolik hastalıklar)..Kronik hastalığı olanlar (kardiyak, pulmoner, hematolojik, renal ve metabolik hastalıklar).. Kronik aspirin tedavisi alması gereken 18 yaş altındaki çocuklarKronik aspirin tedavisi alması gereken 18 yaş altındaki çocuklar

23 İnfluenza aşısı ► 6-35 ay:0,25 ml ► >3 yaş: 0.5 ml ► <9 yaş çocuklara ilk yıl 2 doz

24 Grip aşıları ► Vaxigrip ► Fluarix

25 Dünyada enfeksiyon hastalıklarından ölüm Deaths (millions) < 5 years old > 5 years old 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Pneumonia AIDSDiarrhoeaTBMalariaMeasles 3.5 2.7 2.2 1.7 1.1 0.9 500,000-600,000 due to rotavirus

26 Bakteriler BilinmeyenRotavirüs Kalisivirüs Rotavirüs Escherichia coli Parazitler Diğer bakteriler Gelişmiş Ülkeler Adenovirüs Kalisivirüs Astrovirüs Adenovirüs Astrovirüs Bilinmeyen Gelişmekte Olan Ülkeler İshal etkenleri

27 Rotavirus hastalık yükü Soriano-Gabborra M et al, Ped Infect Dis J 2006 25 milyon poliklinik 111 milyon İSHAL 1 : 293 1 : 65 Risk 440,000- 600,000 ölüm 2 milyon yatış 1 : 5 1 : 1

28 Yaşlara Göre Rotavirus Enfeksiyonu

29 ROTAVİRUS AŞILARI AşıDozOrijin Rotarix (GSK)2 doz Human attenüe strain Monovalent RotaTeq (Merck)3 dozBovine /Human reassortant Pentavalent Offit et al, Sem Pediatr Infect Dis 2002; 13: 190-195

30 HPV Çift sarmallı DNA + kapsid Bazal epitelial hücreleri (deri, mukoza) enfekte eder >100 genotip Yüksek risk oluşturan genotipler…. –16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,66 –Serviks, diğer anogenital ve baş-boyun kanserleri Düşük riskli genotipler…. 6,11.. –Genital siğiller –Benign veya düşük derecede servikal lezyonlar –Larinkste papillomlar

31

32 Dünyada HPV enfeksiyonuna bağlı kanser vakaları

33 Dünyada Serviks Kanseri 1.Ferlay J. Globocan Cancer Statistics 2002. CA Cancer J Clin 2005;55;74-108. 2. Yang BH. Cervical cancer as a priority for prevention indifferent world regions: An elevation using years of life lost. Int. J. Cancer. 2004; 109: 418–424 3. Sankaranarayanan R. Effective screening programmes for cervical cancer in low- and middle-income developing countries WHO Bulletin 2001; 79: 954–62; 4. Pisani P et al. Int J Cancer 1999; 83: 18–29. 274.000 ölüm 493.000

34 Dünyada servikal kanser insidansı

35 İnsidans 4.5/100.000 1.Parkin DM, Lancet Oncology; Globocan 2002 /100.000 <9.3<32,6 <16.1<87,3 <26,2 Türkiye’de Serviks Kanseri

36 Serviks kanserinden korunma  Hastalığın önlenmesi  HPV aşısı  Erken tanı ve tedavi  Tarama (Pap smear)‏

37

38 Serviks kanserinde saptanan HPV tipleri

39 HPV aşıları Gardasil (Merck)Cervarix (GSK) VLP genotipleri6, 11, 16, 1816,18 AdjuvanAl AS04 Aşı şeması0,2,6 aylar (9-26 yaş)0,1,6. aylar (10-55 yaş) Serokonversiyon%100 Koruyuculuk (CIN2/3)%100 Antikor düzeyleri Tip 16 Tip 18 100 kat 20 kat 100 kat 80 kat Çapraz koruma45 (%45), 31 (%27)45 (%94), 31 (% 45) GüvenilirlikGüvenli


"Çocukluk Çağında Aşılama Dr. Sadık Akşit 8.4.2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları