Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ne Oldu? Bu tank sahası yangının nerede oldu ğ u bilgisi gizlenmi ş tir. Bir ak ş am üzeri ilerleyen saatlerde, büyük bir sıvı kimyasal depo tankı ta.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ne Oldu? Bu tank sahası yangının nerede oldu ğ u bilgisi gizlenmi ş tir. Bir ak ş am üzeri ilerleyen saatlerde, büyük bir sıvı kimyasal depo tankı ta."— Sunum transkripti:

1

2 Ne Oldu? Bu tank sahası yangının nerede oldu ğ u bilgisi gizlenmi ş tir. Bir ak ş am üzeri ilerleyen saatlerde, büyük bir sıvı kimyasal depo tankı ta ş maya ba ş lar.Bu durum i ş e yeni giren bir güvenlik elemanının keskin bir koku duymasına kadar fark edilmez. Görevli bu durumu tank sahası personeline derhal telefonla bildirir. İ ki operatör bir kamyona binerek tank sahasına araçla ula ş ırlar.

3 Birkaç dakika sonra yüksek sesli bir patlama ve arkasından yangın ba ş lar. (Patlama ve Yangının çıkı ş nedeni kullanılan araca ait egzost sisteminden salınan ısı ve kıvılcım oldu ğ una inanılmaktadır) İş letme personeliyle, itfaiye bu yangını, bir tanktan di ğ erine yayılması ve ba ş langıçta kontrol edilememesi nedeniyle, bir buçuk günde söndürebilmi ş tir.Bu ciddi yangının söndürülmesi sırasında bir düzineden fazla çalı ş an hastanelik olmu ş ve yangın sonucu önemli mal ve tesis hasarı meydana gelmi ş tir. Ne Oldu? (devamı)

4

5

6 Nasıl ba ş ladı ? Tank, olay öncesi operatörler tarafından doldurulmaktadır. Ancak operatörler otomatik tank seviye ölçüm sistemi VE yüksek seviye alarm sistemlerinin her ikisinin de arızalı olduklarının farkında de ğ illerdir. Ayrıca Tankta dolum için yeterli bo ş kapasite oldu ğ una inandıkları nedenle, dolumu yakın bir ş ekilde takip etmemektedirler. Tank, olay öncesi operatörler tarafından doldurulmaktadır. Ancak operatörler otomatik tank seviye ölçüm sistemi VE yüksek seviye alarm sistemlerinin her ikisinin de arızalı olduklarının farkında de ğ illerdir. Ayrıca Tankta dolum için yeterli bo ş kapasite oldu ğ una inandıkları nedenle, dolumu yakın bir ş ekilde takip etmemektedirler.

7

8 VE, daha da önemlisi, güvenlik görevlisi i ş e yeni ba ş layan bir personel oldu ğ u nedenle, onun uyarısını çok ciddiye almadılar ve bu nedenle ilgili tankı kontrole hemen gitmediler. Ve pek çok benzeri ciddi olayda oldu ğ u gibi, birden fazla kontrol ayni zamanda kaybedildi! Nasıl ba ş ladı?

9

10 Parlayıcı sıvıların transferleri, her zaman potansiyel olarak ciddi sonuçlara sebep olabilen çalışmalardır. Tüm parlayıcı sıvı transferlerini, taşma ve sızıntıParlayıcı sıvıların transferleri, her zaman potansiyel olarak ciddi sonuçlara sebep olabilen çalışmalardır. Tüm parlayıcı sıvı transferlerini, taşma ve sızıntı olaylarını erken fark edip gereken müdahaleyi zamanında yapabilmek için sürekli yakın gözlem altında tutun!!!! olaylarını erken fark edip gereken müdahaleyi zamanında yapabilmek için sürekli yakın gözlem altında tutun!!!! Asla parlayıcı gaz bulutuna doğru motorlu araç kullanmayın! Araçlar pek çok biçimde tutuşturma kaynağı sağlayabilirler-sıcak motor manifoldu veya egzost borusu.Bu kaynaklar genelde pek çok parlayıcı sıvının kendiliğinden tutuşma sıcaklığının oldukça üzerindedir.Unutmayın, parlayıcı sıvı bulutu sürdüğünüz araç nedeniyle ateş alırsa, siz patlamanın tam merkezinde olacaksınız. Asla parlayıcı gaz bulutuna doğru motorlu araç kullanmayın! Araçlar pek çok biçimde tutuşturma kaynağı sağlayabilirler-sıcak motor manifoldu veya egzost borusu.Bu kaynaklar genelde pek çok parlayıcı sıvının kendiliğinden tutuşma sıcaklığının oldukça üzerindedir.Unutmayın, parlayıcı sıvı bulutu sürdüğünüz araç nedeniyle ateş alırsa, siz patlamanın tam merkezinde olacaksınız. Tüm uyarıları ve beklenmeyen gelişmeleri veya kokuları ciddiye alıp hızla ve dikkatle müdahale edin.Tüm uyarıları ve beklenmeyen gelişmeleri veya kokuları ciddiye alıp hızla ve dikkatle müdahale edin. Ne yapabilirsiniz

11

12

13 UYARI: E ğ er sürdü ğ ünüz aracın motoru kendili ğ inden yüksek devirlere tırmanıyorsa, aracı hemen durdurun ve hemen aracınızı derhal terk edin. Motorunuzun devir sayısının kendili ğ inden artması parlayacak bir atmosfere girdi ğ inize i ş arettir..

14

15 PARLAYAB İ LECEKLER KONTROLSÜZ SIZMAYA BA Ş LADIKLARINDA, HEP İ M İ Z B İ R YANGINDAN SADECE KIVILCIM UZAKATYIZ!

16 Keskin kokuyu geçte olsa ara ş tırmaya gidenlerin kullandı ğ ı kamyona ne oldu sizce?…

17


"Ne Oldu? Bu tank sahası yangının nerede oldu ğ u bilgisi gizlenmi ş tir. Bir ak ş am üzeri ilerleyen saatlerde, büyük bir sıvı kimyasal depo tankı ta." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları