Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜDÜR ATAMALARINA İLİŞKİN İŞLEMLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜDÜR ATAMALARINA İLİŞKİN İŞLEMLER"— Sunum transkripti:

1 MÜDÜR ATAMALARINA İLİŞKİN İŞLEMLER
EĞİTİM KURUMLARI MÜDÜR ATAMALARINA İLİŞKİN İŞLEMLER

2 İLGİ a) tarih ve sayılı Resmi gazetede Yayımlanan MEB Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine ilişkin Yönetmelik b) MEB Personel Genel Müdürlüğü tarih ve 73 sayılı Genelge. c) MEB Personel Genel Müdürlüğü tarih ve 468 sayılı Eki Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine ilişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzu d) İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarih 1057 sayılı yazısı

3 GERÇEĞE AYKIRI BEYAN Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümünün 9.maddesine göre, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Bakanlığımızca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Bilgi ve belgelerin yanlış olması halinde 1. derecede sorumlu aday, kurum müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüdür.

4 personel.meb.gov.tr Başvuru süresi içinde olabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar Personel Genel Müdürlüğünce, Bakanlığın internet adresinde başvuru süresince duyurulacağından ilgililerce takip edilmesi gerekmektedir.

5 BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

6 BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
Ek-2 belgesindeki puanlamaya esas kriterlere ait belgeler kurum tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir. Belgelerin dosyaya konuş sırası şu şekilde olacaktır:

7 BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
1- Mebbis Başvurusu Onaylı Çıktısı 2- Eğitim Kurumu Müdürlüğü Sınav Sonuç Belgesi (Onaylı Örneği) 3- EK:1 Yöneticilik İstek Formu 4- EK:2 Yöneticilik Değerlendirme Formu 4.1- Diploma (Onaylı Örneği) 4.2-Yüksek Lisans, ve Doktora (Varsa Onaylı Örneği) 4.3- Son üç Yılın Sicil Notunu gösteriri Belge (Onaylı Örneği) 4.4- Aylıkla Ödül (Varsa Onaylı Örneği) 4.5- Atamaya Yetkili Amirlerce verilen Takdir Teşekkür en fazla bir adet olmak üzere (Varsa Onaylı Örneği) 4.6- Aldığı -EK: 2 de belirtilen- cezalar (Varsa Onaylı Örneği) 4.7- Uzman/Başöğretmenlik Belgesi (Varsa Onaylı Örneği) 5- Hizmet Belgesi (Onaylı - Aday tarafından “Okudum . Tüm Bilgiler Eksiz Olarak İşlenmiştir.” yazılıp imzalanmış olmalıdır)

8 ATAMA TAKVİMİ

9 ADAYLARIN YAPACAĞI İŞLER

10 ADAYLARIN YAPACAĞI İŞLER
1- Aday başvuru yapmadan önce, Tarih ve 1057 sayılı yazımız gereği , tüm bilgilerini güncellemiş olacaktır. Başvuru modülüne girmeden önce adaylar bilgilerini kontrol edeceklerdir. Elektronik başvuru formunu doldurduktan ve onay işlemlerinden sonra form üzerinde değişiklik yapılmayacaktır Adaylar Mebbis üzerinden T.C.Kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapacaklardır Adaylar, Mebbis şifresini kurum müdürlüklerinden alacaklardır Sayfaya girdikten sonra , Ek-1 yöneticilik istek formundan taleplerini gireceklerdir.

11 5- Başvuru ekranında Bazı bilgiler mebbis siteminden doğrudan
ADAYLARIN YAPACAĞI İŞLER - 2 5- Başvuru ekranında Bazı bilgiler mebbis siteminden doğrudan gelecektir. Öğrenim süresi ,sicil notları … gibi . Bu bilgilerin doğru olup olmadığı dikkatlice incelenecektir. Yüksek Lisans, uzmanlık gibi bilgiler de sistemden gelecektir. 6- Sistem üzerinde konulamayan kontrollerden dolayı şartları taşımadıkları halde adaylara başvuru ekranı açılmaktadır. Kontrol edecek kurum müdürlükleri ve ilçeler buna dikkat edeceklerdir. Örnek: Adayın takdir belgesi atamaya yetkili amirlerce verilmiş olmadığı halde sistem puanlama yapmaktadır. Bu durum düzeltilecek ,önce kurumdan reddedilecek ve doğru bilgi girilecektir..

12 ADAYLARIN YAPACAĞI İŞLER - 3
7- Sistem üzerinde kontrol edilemeyen bir başka durum ise Yüksek lisansların Eğitim Yönetimi denetimi alanında veya diğer alanlarda olup olmadığıdır. Sistem doğrudan 3 puan vermekte ,”Check” ettikten sonra 5 puan vermektedir. Kontrol eden Kurum Müdürlükleri ve İlçe Mili Eğitim Müdürlükleri bu duruma da dikkat etmek zorundadır Ek-2 puanlama kriterlerinde hesaplamalarda yıl ve ay girilirken,ücretsiz izinler, askerlik gibi süreler Öğretmenlik süresinden düşülecek , 1 aydan az süreler dahil edilmeyecektir. İstenen evraklarda (Burada dikkat edelim İlçelerden ile gönderilecek istenen evraklarda) Ek-1 Belgesi aday tarafından tam doldurulacaktır. Ek-2 Belgesine kimlik bilgileri ve tercihler doldurulacaktır. Puanlama yapılmayacaktır.

13 ADAYLARIN YAPACAĞI İŞLER - 4
9- Lisans üstü öğrenime bağlı olarak uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarını almış olanlara bu özelliklerden sadece birisi için, öngörülen ve yüksek olan puan verilir. Yüksek lisans ve doktora yapanlar bakımından yüksek lisans için ayrıca puan verilmez, sadece doktora için öngörülen puan verilir. Yönetim ve diğer alanlarda yüksek lisans ya da doktora yapanlar bakımından, sadece puan değeri yüksek olan değerlendirilir. Yüksek lisans yapanlardan uzmanlığını sınava dayalı alanlara her iki kriterden de puan verilecektir. Bu adayların uzmanlık sınavını “Kazandı Belgesi” mutlaka eklenecektir. 10-Kurucu müdürlük görevini yapanlardan, kurucu müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yapılacak ilk müdür ataması kapsamında atanmak üzere başvuruda bulunanlara artı 5 puan verilir.

14 ADAYLARIN YAPACAĞI İŞLER - 5
11- Tercihlerde diğer eğitim Kurumlarının her kademedeki yöneticiliklerine atanacaklarda ise Talim ve Terbiye Kurulu (80 nolu) Kararına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere, atanacağı okul ve kurumda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak, Açıklama: Okulda öğretmenlerce okutulacak dersler alanında dersin kodu yoksa atama yapılamaz. Seçmeli dersler bu kapsamda değerlendirilmez Atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmenlerinden Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları müdür Yardımcılığına ve Müdür Başyardımcılığına başvuruda bulunanlar ile yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine başvuruda bulunan bayan adaylara, değerlendirme sonucu çıkan toplam puanının %15'i ayrıca ek puan olarak verilir.

15 ADAYLARIN YAPACAĞI İŞLER - 6
13- Adaylardan Anadolu Lisesini tercih edenlerden Anadolu lisesi Öğretmeni ise Modülde gereken yere “Check” edecek bu duruma Aday Kurum ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri dikkat edecektir. İl Milli Eğitime gönderilecek belgelerde de üzerine not düşülmüş olacaktır Aday kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra , başvurusunda değişiklik yapmak istiyor ise, onay birimlerine başvurarak süresi içinde başvurularını red ettirerek yeniden başvurabilecektir. Başvuru ilden onaylanmış ise İlden başlayarak red edilmesini isteyecek , İl ,ilçe , Kurum, aday sırası red işlemi yapılabilecektir. Ancak İl’de iş ve işlemler son derece yoğun olacağından sorunun İlçe komisyonlarınca çözülmesi uygun olacaktır.

16 ADAYLARIN YAPACAĞI İŞLER - 7
15- Başvuru ekranları, başvuru bitiş günü, saat 24.00’a kadar açık kalacaktır. Ancak onay işlemlerinin aksamaması için çalışma saatlerinin dikkate alınması doğru olacaktır. 26 Ocak günü müracaat ve onay işlemleri mesai saati göz önüne alınarak yapılmalıdır Başvuru ekranları kapatıldıktan sonra tercih değişikliği veya tercih iptali mümkün olamayacaktır. Bu durumda olanların istekleri doğrultusunda atama başvuruları reddedilecektir Tüm Hizmet ve yöneticilik puan hesaplamalarında tarih ’dur.

17 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLER

18 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLER
1- Kurumlardan başvuruda bulunan adaylar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin onay sistemine düşecektir. 2- Sisteme düşen adayların belgelerini Kurumlar günlük olarak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edecektir. 3- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Sorumlu Şube Müdürü başkanlığında oluşturulacak komisyonca gelen evrakları sisteme işleniş sırası ile kontrol edilerek onaylayacaktır. 4- Adayın kurumdan gelen evraklarını titizlikle inceledikten sonra, Kurumdan eklenen belgelere ilave olarak ilçeden eklenmesi gereken (sicil notlarını gösterir belge ceza gibi) belgeleri de ekleyerek onay verecektir.

19 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLER
5- İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, onaylanmış başvuruları EK-2 puanlama kriterlerindeki sırası ile her aday için ayrı bir dosya içinde günlük olarak saat 16.30’da ,İl Milli Eğitim Müdürlüğün’de, olacak şekilde dosyaları teslim edecektir. Onaylanan adaylara ait belgeler aynı gün İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yönetici atamadan sorumlu Şube Müdürü veya Şef tarafından elden teslim edilecektir. İlimizde 1866 kişi müdürlük sınavını kazanmıştır. Hepsinin atamaya başvuracağını kabul edersek, İl Değerlendirme Komisyonu’nun son günde evrakları inceleyerek onay vermesi mümkün değildir. Bu nedenle ilçeler başvuruları günlük onaylayacaktır.

20 atama Başvuruda bulunan adayların değerlendirmeleri EK-2 Yöneticilik Değerlendirme Formu üzerinden yapılacaktır. Yapılacak değerlendirme sonucu adayların atamaları, tercihleri doğrultusunda “puan üstünlüğü” esasına göre yapılacaktır.

21 EK-1 YÖNETİCİLİK İSTEK FORMU

22 EK-2 YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME FORMU

23 Son Mukadder GÜRSOY İL MİLLİ EĞİTİM Müdür Yardımcısı


"MÜDÜR ATAMALARINA İLİŞKİN İŞLEMLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları