Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5A-6A GRUBU. Gru p → 1A2A3B4B5B6B7B8B 1B2B3A4A5A6A7A8A ↓ Pe riyot 1 1H1H 2 He He 2 3 Li Li 4 Be Be 5B5B 6C6C 7N7N 8O8O 9F9F 10 Ne Ne 3 11 Na Na 12 Mg.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5A-6A GRUBU. Gru p → 1A2A3B4B5B6B7B8B 1B2B3A4A5A6A7A8A ↓ Pe riyot 1 1H1H 2 He He 2 3 Li Li 4 Be Be 5B5B 6C6C 7N7N 8O8O 9F9F 10 Ne Ne 3 11 Na Na 12 Mg."— Sunum transkripti:

1 5A-6A GRUBU

2 Gru p → 1A2A3B4B5B6B7B8B 1B2B3A4A5A6A7A8A ↓ Pe riyot 1 1H1H 2 He He 2 3 Li Li 4 Be Be 5B5B 6C6C 7N7N 8O8O 9F9F 10 Ne Ne 3 11 Na Na 12 Mg Mg 13 Al Al 14 Si Si 15 P P 16 S S 17 Cl Cl 18 Ar Ar 4 19 K K 20 Ca Ca 21 Sc Sc 22 Ti Ti 23 V V 24 Cr Cr 25 Mn Mn 26 Fe Fe 27 Co Co 28 Ni Ni 29 Cu Cu 30 Zn Zn 31 Ga Ga 32 Ge Ge 33 As As 34 Se Se 35 Br Br 36 Kr Kr 5 37 Rb Rb 38 Sr Sr 39 Y Y 40 Zr Zr 41 Nb Nb 42 Mo Mo 43 Tc Tc 44 Ru Ru 45 Rh Rh 46 Pd Pd 47 Ag Ag 48 Cd Cd 49 In In 50 Sn Sn 51 Sb Sb 52 Te Te 53 I I 54 Xe Xe 6 55 Cs Cs 56 Ba Ba 57 71 72 Hf Hf 73 Ta Ta 74 W W 75 Re Re 76 Os Os 77 Ir Ir 78 Pt Pt 79 Au Au 80 Hg Hg 81 Tl Tl 82 Pb Pb 83 Bi Bi 84 Po Po 85 At At 86 Rn Rn 7 87 Fr Fr 88 Ra Ra 89 103 104 Rf Rf 105 Db Db 106 Sg Sg 107 Bh Bh 108 Hs Hs 109 Mt Mt 110 Ds Ds 111 Rg Rg 112 Cn Cn 113 Uut Uut 114 Fl Fl 115 Uup Uup 116 Lv Lv 117 Uus Uus 118 Uuo Uuo Lantanitler 57 La La 58 Ce Ce 59 Pr Pr 60 Nd Nd 61 Pm Pm 62 Sm Sm 63 Eu Eu 64 Gd Gd 65 Tb Tb 66 Dy Dy 67 Ho Ho 68 Er Er 69 Tm Tm 70 Yb Yb 71 Lu Lu Aktinitler 89 Ac Ac 90 Th Th 91 Pa Pa 92 U U 93 Np Np 94 Pu Pu 95 Am Am 96 Cm Cm 97 Bk Bk 98 Cf Cf 99 Es Es 100 Fm Fm 101 Md Md 102 No No 103 Lr Lr Alkali metal AlkalinLantanitAktinit Geçiş metalleri Zayıf metaller MetaloidAmetalHalojenSoygaz Bilinmeye n

3

4  Bu elementlerin en önemli ortak özelliği, elektron katılımının 5f orbitalinde gerçekleşmesidir. Geçiş metallerinin bir alt serisi konumundadırlar ve doğada çok ender bulunabilirler.  Azotun elektron dizilişi 7 N: 1s 2 2s 2 2p 3 şeklindedir.  3 tane p orbitallerindeki birer elektron hidrojenin s orbitalindeki elektronlarla 3 tane sigma bağı oluşturur.  Azotun 2s orbitalindeki elektron çifti kimyasal bağ yapımına katılmaz.  NH 3 molekülü oluşur.

5 5A GRUBU AzotFosforArsenikAntimonBizmutUnunpentiyum NPAsSbBiUup Atom Numarası: 7 Atom Numarası: 15 Atom Numarası: 33 Atom Numarası: 51 Atom Numarası: 83 Atom Numarası: 115 Atom Ağırlığı: 14.006 Atom Ağırlığı: 30.937 Atom Ağırlığı: 74.921 Atom Ağırlığı: 121.75 Atom Ağırlığı: 208.98 Atom Ağırlığı: 288 Erime Noktası: -209 Erime Noktası: 44 Erime Noktası: 817 Erime Noktası: 630 Erime Noktası: 271 Erime Noktası: ?? Kaynama Noktası: -195 Kaynama Noktası: 280 Kaynama Noktası: 614 Kaynama Noktası: 1587 Kaynama Noktası: 1564 Kaynama Noktası: ?? Elektronegatifl iği: 3.04 Elektronegatifl iği: ?? Elektronegatifl iği: 2.20 Elektronegatifl iği: ??

6  Molekül üçgen piramit şeklindedir.  N—H kimyasal bağları polardır.  Azotun elektron severliği hidrojenden büyük olduğundan azot kısmen negatif, hidrojenler kısmen pozitif yüklüdür.  Molekül polardır.  Azot grubudurlar  Bileşiklerinde -3 değerliklerini alırlar  Azot ve fosfor ametal, arsenik ve antimon yarı metal, bizmut metaldir.  Sulu çözeltileri asidiktir.  Son yörüngeleri np3 ile sonlanır.

7

8  Aktinidleri takip eden elementlere bu ad verilir. Uranyumdan daha büyük olan bu elementler, yalnızca nükleer reaktörlerde ya da parçacık hızlandırıcılarda elde edilebilirler. Geçiş elementlerinin bir alt bölümüdürler. Metaller ya da ametaller arasındaki yerleri, kesin olarak belirlenememiştir.  Oksijenin elektron dizilişi 8 O: 1s 2 2s 2 2p 4 şeklindedir.  2p orbitallerinde 2 tane yarı dolu orbital bulunduğundan 2 tane kimyasal bağ yapar. Oksijenin p orbitalleri ile 2 tane hidrojenin s orbitalleri arasında 2 tane sigma bağı oluşur. Oksijenin kimyasal bağ yapmamış elektronlarından dolayı molekül kırık doğrudur.  Bağ açısı 104,5 derecedir.  Molekül polardır.

9

10  6A grubu elementleri; O, S, Se, Te, Po şeklindedir.  6A grubu elementlerinin değerlik elektron sayıları 6 tir. Dolayısıyla son yörüngesindeki elektron sayılarını 8’e tamamlamak için en kısa yol 2 elektron almaktır. Bu sebeple metallerle tepkimelerindeki -2 yükseltgenme basamağına sahiptir. Ancak Ametallerle tepkimelerinde -2 den +6 ye kadar değişik yükseltgenme basamaklarına sahip olabilirler. . En önemli üyesi O ve S tür.  Havanın % 21 ini Oksijen gazı oluşturmaktadır.  Oksijen, canlıların yaşamında önemli bir elementtir. 6. Kükürt elementi, sanayide ağartıcı olarak kullanılır. Ayrıca gübre, boyaların, patlayıcıların, sülfirik asitin eldesinde kullanılır.

11


"5A-6A GRUBU. Gru p → 1A2A3B4B5B6B7B8B 1B2B3A4A5A6A7A8A ↓ Pe riyot 1 1H1H 2 He He 2 3 Li Li 4 Be Be 5B5B 6C6C 7N7N 8O8O 9F9F 10 Ne Ne 3 11 Na Na 12 Mg." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları