Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlıklı ve Güvenli Tesisler 19 Ekim 2012 TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Turkish Chemicals Manufacturers Association Mustafa Bağan Genel Sekreter.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlıklı ve Güvenli Tesisler 19 Ekim 2012 TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Turkish Chemicals Manufacturers Association Mustafa Bağan Genel Sekreter."— Sunum transkripti:

1 Sağlıklı ve Güvenli Tesisler 19 Ekim 2012 TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Turkish Chemicals Manufacturers Association Mustafa Bağan Genel Sekreter

2 Çalışanların Korunması  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası  4857 Sayılı İş Kanunu  6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu  4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu  4947 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilat Kanunu  4958 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu  4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu  4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu  …………… Mevzuat İş Sağlığı ve Güvenliği Mustafa Bağan

3 4857 Sayılı Kanun Madde 77, 78 KimyasalFizikselBiyolojikYönetim-yapısal İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı Kanun GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Diğer mevzuatta iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak 4857 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır. Mustafa Bağan

4  Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  Gürültü Yönetmeliği  İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği  İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik  Titreşim Yönetmeliği  Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği  Makina Emniyeti Yönetmeliği  Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği  İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik  Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği  Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Yönetmelikler AB UYUM Mustafa Bağan

5 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik (R.G. 10/02/2004 – 25369) Yeni Açılacak İşyerleri Madde 5 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılacak işyerleri Ek-I'deki asgari sağlık ve güvenlik koşullarını yerine getirecektir. EK-I YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN SONRA KURULACAK İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ 1. Bu ekte belirtilen hususlar, işyerinin ve yapılan işin niteliğinin ve tehlikesinin gerektirdiği her durumda uygulanır. 2. Binaların yapısı ve dayanıklılığı 3. Elektrik Tesisatı 4. Acil çıkış yolları ve kapıları 5. Yangınla mücadele 6. Kapalı işyerlerinin havalandırılması 7. Ortam sıcaklığı 8. Aydınlatma 9. İşyeri tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı 10. Pencereler Mustafa Bağan

6 11. Kapılar ve girişler 12. Ulaşım yolları - tehlikeli alanlar 13. Yürüyen merdivenler ve bantlar için özel önlemler 14. Yükleme yerleri ve rampalar 15. Çalışma yeri boyutları ve hava hacmi - çalışma yerinde hareket serbestliği 16. Dinlenme yerleri 17. Gebe ve emzikli kadınlar 18. Soyunma yerleri, duş, tuvalet ve lavabolar 19. İlkyardım odaları 20. Engelli işçiler 21. Açık alanlardaki çalışmalarda özel önlemler EK-I YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN SONRA KURULACAK İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ Mustafa Bağan

7 Legionella bakterileri, insanlarda ciddi enfeksiyonlara neden olabilen bir mikroorganizmadır. Lejyoner hastalığı ve Pontiac ateşlenmesi adında iki formu olan enfeksiyona neden olur. Lejyoner hastalığı, hayati tehlikesi olan ve pnömaninin (akciğer iltihabı) bir tipi olan bir enfeksiyondur. Pontiac ise solunum hastalıklarının hafif formlarından biridir. Mustafa Bağan Duşlar, yüzme ve kaplıca havuzları, fıskiyeler ve sıcak su depolama sistemleri de bakteri çoğalmasına elverişli ortamlardır.

8 Soğutma suyu sistemlerinden kaynaklanan hastalığın oluşumuna neden olan risk faktörleri şunlardır: Legionella bakterilerinin varlığı organizma çoğalmasına uygun koşullar, uygun sıcaklık ( 20 °C – 45 °C), çamur, kireç, pas, alg ve diğer organik birikintilerin yarattığı besin (nutrient) ortamı soğutma kulesinin yarattığı aerosol, solunabilir su damlacıklarının oluşması ve saçılması bağışıklık sistemi zayıf, hastalığa hassas insanların aerosole maruz kalması Mustafa Bağan Yapay su sistemleri, Legionella bakterilerinin yüksek sayıda üremesine elverişli ortamlar oluşturabilir. Söz konusu sistemlere evaporative soğutucular, kondenserler ve soğutma kuleleri örnek verilebilir.

9 Endüstriyel proseslerde, soğutma suyu sistemleri ve soğutma kulelerindeki kirlenmeyi azaltmak için, ekipman, dizayn, montaj, işletme ve düzenli bakıma çok dikkat gösterilmelidir. Amaç, bu ortamlarda mikrobial çoğalmayı minimize etmek, su şartlandırmasının yeterli ve etkin yapıldığından emin olmak, aerosolün oluşumu ve etrafa saçılmasını minimize etmektir. Legionella oluşumunun kritik risk faktörlerinin arasında; – durgun su – besin varlığı – kötü su kalitesi – soğutma kulelerinde ki bozukluklar ve zayıflıklar – soğutma kulesinin konumu ve kamunun kuleye erişebilirliği sayılabilir. Mustafa Bağan

10 Kaynak:www.whs.qld.gov.au/guide/legionella/disease/htm Adım 1- kimyasal dezenfeksiyon ve mekanik temizlik öncesi -koruyucu ekipmanları kullanmalarını sağlayın. Legionella’ya karşı önlemler Adım 2- kimyasal dezenfeksiyon -düşük köpük yapıcı klor uyumlu biodispersant ya da düşük köpük yapıcı brom uyumlu biodispersant Adım 3- mekanik temizlik -soğutma kulesini tahliye edin. Eğer gerekliyse, tahliye edilen su, sodyumbisülfat ile nötralize edilebilir. Adım 4- mekanik temizlik sonrası -soğutma kulesi/evaporative kondenseri su ile doldurun ve resirkülasyon pompalarını çalıştırın Mustafa Bağan

11 TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederiz ! Sorular ? www.tksd.org.tr tksd@tnn.net Mustafa Bağan


"Sağlıklı ve Güvenli Tesisler 19 Ekim 2012 TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Turkish Chemicals Manufacturers Association Mustafa Bağan Genel Sekreter." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları