Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKÇE GENEL TEKRAR - 9 SES BİLGİSİ FEM DERSHANELERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKÇE GENEL TEKRAR - 9 SES BİLGİSİ FEM DERSHANELERİ."— Sunum transkripti:

1

2 TÜRKÇE GENEL TEKRAR - 9 SES BİLGİSİ FEM DERSHANELERİ

3 FEM Dershaneleri2 Ünsüz Yumuşaması ( değişimi ) p, ç, t, k b, c, d, g, ğ çorap-ın çorabın yazlık-a yazlığa ağaç-ın ağacın kanat- ı kanadı renk-i rengi uç-uucu dip-idibi çok-uçoğu git-ipgidip UYARI Bazı tek heceli, yabancı, türemiş sözcüklerde ve özel adlarda ünsüz yumuşaması olmaz. süt-ü, ot-u, ip-i, kaç-a, koç-u blok-u, hukuk-un, sanat-a taşıt-ı, kanıt-ım, yaşıt-ın Zonguldak’ın, Ahmet’i, Tunç’a

4 FEM Dershaneleri3 Ünsüz Benzeşmesi ( uyumu ) F ı S T ı K Ç ı Ş a H a P c, d, g ç, t, k simit-cisimitçi kadayıf-cıkadayıfçı bulut-dan buluttan görmüş-dü görmüştü 1923’de1923’te yet-gin yetkin değiş-gendeğişken biliyormuşcasınabiliyormuşçasına

5 FEM Dershaneleri4 Ünlü Daralması “-yor” kendinden önceki “a-e” yi daraltarak “ı-i-u-ü” ye dönüştürür. başla-yor başlıyor korkma-yor korkmuyor özle-yor özlüyor ara-yorarıyor izle-yorizliyor bilme-yorbilmiyor tara-yor tarıyor UYARI “ y” sessizi aşağıdaki gibi bazı sözcüklerde ünlü daralması yapar. de- y - en diyen ye- y - ecek yiyecek Aşağıdaki sözcükler geniş sesliyle bitmediğinden bu sözcüklerde ünlü daralması yoktur. seviyor, görüyor, yazıyor, soruyor, acıyor, yürüyor

6 FEM Dershaneleri5 Ses Düşmesi A) Ünlü ( hece ) Düşmesi: alın-ı alnı göğüs-ü göğsü nesil -i nesli oğul-u oğlu bağır-ıbağrı omuz-umomzum UYARI Özel ad ve ikilemelerde ünlüler düşmez. omuz omuza, burun buruna Ömür’e hediye aldım. Ufuk’u dün okulda görmedim. Türemiş sözcüklerde oyun-a oyna ileri-le ilerle sarı-ar sarar uyu-ku uyku devir-ikdevrik Bileşik sözcüklerde kayın + ana kaynana cuma + ertesi cumartesi seyir + etmek seyretmek zehir + olmakzehrolmak kahve + altıkahvaltı

7 FEM Dershaneleri6 Ses Düşmesi B) Ünsüz (sessiz) Düşmesi: ufak-cık ufacık tefek-ciktefecik minik-cik minicik büyük-cek büyücek küçük-cükküçücük ufak-l ufal yüksek-l yüksel gülüş-cükgülücük öpüş-cüköpücük

8 FEM Dershaneleri7 Ses Türemesi A) Ünsüz Türemesi: af - ı affı zan - ımca zannımca şık - ı şıkkı zan + etmek zannetmek his + etmek hissetmek red + etmekreddetmek hak-ımhakkım sır-ınısırrını hat-ınızhattınız UYARI İki sessizin yan yana geldiği her sözcükte ünsüz türemesi olmayabilir. hissiz, sessiz cadde, madde, ciddi eller, güller, kollayan

9 FEM Dershaneleri8 Ses Türemesi B) Ünlü Türemesi: az-cık azıcık bir-cik biricik genç-cik gencecik dar-cıkdaracık

10 FEM Dershaneleri9 Kaynaştırma Harfleri (Koruyucu Ünsüz) Y a Ş a S ı NY a Ş a S ı N araba - y -a araba - s - ı araba - n - ın iki - ş - er altı - ş - ar onun evi- n - i UYARI Aşağıdaki sözcüklerde kaynaştırma harfi yoktur. beş-er altmış-ar yetmiş-er senin evin-i senin araban-ı

11 FEM Dershaneleri10 Ulama Sessizle biten sözcükler -noktalama işareti yoksa- sesliyle başlayan sözcüklere eklenerek okunurlar. Akşam oldu yine kuşlar ağlıyor. Rıhtımdan ayrılan geminin ardından bakakaldı. Yarın, okullar tatilmiş. (Ulama yoktur.)

12 FEM Dershaneleri11 Göçüşme Bazı sözcüklerde harflerin yer değiştirdiği veya harflerin değiştiği görülür. DOĞRUYANLIŞ kirpikkiprik yanlışyalnış yalnızyanlız herkesherkez, herkeş kibritkirbit, kiprit ekşieşki

13 FEM Dershaneleri12 Dudaksıllaşma (nb-m) saklanbaçsaklambaç dolanbaçdolambaç canbazcambaz sünbülsümbül tenbeltembel kanburkambur tanburtambur anbarambar UYARI Özel ad ve bileşik sözcüklerde “nb-m” değişimi yoktur. İstanbul, Safranbolu sonbahar, binbaşı Pekiştirmeli (p,r,s,m) sözcüklerdeki ses olayı “nb-m” değişimi değildir. bembeyaz, bomboş

14 FEM Dershaneleri13 ÖSS’DE BAŞARILAR DİLEĞİYLE… FEM DERSHANELERİ


"TÜRKÇE GENEL TEKRAR - 9 SES BİLGİSİ FEM DERSHANELERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları