Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tanımı –tarihçesi-amacı kapsamı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tanımı –tarihçesi-amacı kapsamı"— Sunum transkripti:

1 Tanımı –tarihçesi-amacı kapsamı
Inco terms Tanımı –tarihçesi-amacı kapsamı

2 tanımı Inco terms uluslararası ticaret odasının dış ticaret alanında en yaygın kullanılan taşıma terimlerinin açıklanması için oluşturduğu resmi kurallardır. International commercial terms Değiminin kısaltılmış şeklidir.

3 tarihçesi İlk kez 1936 yılında yayınlanmıs olan inco terms-daha sonra ve 1990 yıllarında yapılan çeşitli ekler ve değişikliklerle bugüne kadar gelmiştir.son olarak 2000 yılında yapılan son değişimler günümüzdeki haberleşme ve ulaşım teknolojilerindeki gelişim göz önüne alınarak düzenlenmiş ve daha kısa ve açık tanımlamaşar yapılarak günümüze ulaşmıştır.

4 amacı Inco terms in amacı dış ticarette çok sık kullanılan terimlerin kolayca anlaşılabilmesini sağlamak için uluslararası kurallar gerçekleştirmek Böylece ortaya çıkan kuralların her ülkede farklı yorumlanmasını ve bu konudaki belirsizliği ortadan kaldırmak ve tek bir sistem yaratmak. Zaman ve para kaybını engellemek.

5 Inco terms ile düzenlenen konular
Malların teslimi Hasarın geçişi Masrafların paylaşımı. Belgelere ilişkin yükümlülükler

6 Inco terms değişkenleri (varyantları)
Pratikte bazı teslim şekillerine kısaltmalar ilave edilerek bu teslim şekli daha belirgin hale getirilebilirçancak bu uygulama ınco termsın kapasama alanı içinde değerlendirilmez. Eğer bu yapılan eklemelerin yorumlanması,uygulamada yeterince net değilse taraflar ciddi sorunlarla karşılaşabilirler Bu nedenle yapılacak ayrı bir sözleşme ile satıcının malları araca teslim etmesi yanı sıra istifleme ve yükleme işlemleri bitene kadar meydana gelebilecek hasar ve masrafları karşılamakla sorumlu olup olmadığının açıkça belirtilmesi gerekir.

7 Sıklıkla kullanılan kısaltmalar
stowed:istiflenmiş örneğin FOB stowed:istifleme masrafları satıcıya ait. Loaded: yükleme masrafları satıcıya ait örneğin:EXWloaded vb. Landed:karaya çıkarılmış,boşaltma masrafları navluna dahil. FO-free out:boşaltma masrafları hariç FIO-Free in and out:yükleme ve boşaltma masrafları hariç. FIOS-Free in and out and stowed:yükleme ,boşaltma ve istifleme masrafları hariç. FIOT-Free in and out and trimmed:Yükleme ,yüklerin dengelenerek istiflenmesi ve boşaltma masrafları hariç. Outturn weights: boşaltmadan sonra kesinleşen mal ağırlığına göre mal bedelinin ödenmesini ifade eder.

8 Inco terms 2000 teslim şekillerinin gruplandırılması
1.Grup E EXW exworks ticari işletmede teslim Satıcının sorumluluğun en az olan teslim şeklidir. 2.Grup F FCA free carrier FAS free alongside ship FOB free on board Mallar alıcı tarafından tayin edilen bir yere veya taşımacıya teslim edilir.Navlun ödenmez. 3.Grup C CFR Cost &freight CIF Cost, insurance &freight CPT Carriage paid to CIP Carriage and insurance paid to Satıcı navlun bedelini öder ve CİF ve CİP de sigorta priminide öder. Ancak malın taşınması sırasında oluşabilecek riskleri üstlenmez 4.Grup D DAF deliver at frontier DES deliver ex ship DEQ deliver ex quay DDU deliver duty un paid DDP deliver duty paid Malın varış sınırına rıhtımına ve limanına kadar doğacak bütün masraf ve riskler satıcıya aittir. Satıcının risk ve sorumluluğu en yüksek olan teslim şeklidir.

9 E GRUBU

10 Ex WORKS....named place* Ticari işletmelerde teslim
Satıcının sorumluluğu Anlaşma koşullarına uygun şekilde malı hazırlar,belirtilen tarih ve yerde alıcının emrine hazır halde tutar. Malların emrine hazır olduğunu alıcıya bildirir. Alıcının ihracat la ilgili bilgi ve belgeleri almasına yardımcı olur. Alıcının isteği ile tüm masraflar ve riskin alıcıya ait olması koşulu ile taşıma acentesi ile anlaşma yapar düzenlettiği taşıma belgesini varış yerinde malları teslim alabilmesi için ithalatçıya gönderir. Alıcının sorumluluğu Mal bedelini ödeyerek tüm masraf ve riskin kendisine ait olmak üzere ihracat ve ithalat işlemleri için gerekli belgeleri düzenler. Malların ihracat ve ithalatla ilgili tüm formalitelerini tamamlayarak vergilerini öder. Malların satıcının işletmesinden teslim alındığı andan itibaren malla ilgili tüm taşıma masrafları ve risk alıcının sorumluluğundadır. Malların taşınması için taşıma acentesi ile anlaşır ve navlun bedelini öder.

11 F GRUBU

12 FCA Free carrier....named place * belirlen yerde taşıyıcıya teslim
Satıcının sorumluluğu Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlayarak ihracat lisansını vb belgeleri düzenler ve gümrük masraflarını öder. Alıcının talep etmesi durumunda taşıma acentesi ile tüm masraflar alıcıya ait olmak üzere anlaşır. Malları taşıma acentesine belirlenen tarih ve yerde teslim eder. Teslim anına kadar bütün masraf ve risk satıcının yükümlüğündedir. Alıcının sorumluluğu Alıcı mal bedelini öder. İthalat ile ilgili belge veya izinleri alarak gümrük masraflarını ödemekle yükümlüdür. Taşıma acentesi ile anlaşır ve navlun ücretini öder. Belirlenen yerde ve tarihte malı teslim alır. Bu andan itibaren tüm masraflar ve risk alıcının sorumluluğundadır.

13 FOB Free on board named port of shipment Gemi küpeştesinde teslim
Alıcının sorumluluğu İthalat için gerekli belgeleri düzenleyerek gümrük vergilerini öder ve ayrıca taşıma acentesi ile taşıma sözleşmesini yaparak navlun ücretini öder. Mallar gemi küpeştesini geçtikten sonra malla ilgili hasar,masraf ve risk alıcıya aittir. FOB teslim şeklinde Inco terms geregince sigorta sözleşmenin yapılması şart konulmamış olmasına rağmen riskin alıcıda olması nedeni ile malların sigortalanması ithalatçının sorumluluğundadır. Satıcının sorumluluğu Anlaşmada belirtilen malları temin eder ve ihracat işlemlerini yerine getirir. Gümrük masraflarınıödeyerek belirlenen tarihte alıcının temin etmiş olduğu gemiye yükleme yapar. Yüklemenin yapıldığını bildirerek taşıma belgesini alıcıya gönderir. Mallar gemi küpeştesini geçene kadar her türlü hasar ve kayıp satıcının sorumluluğundadır.

14 FAS Free alongside ship named port of shipment * gemi yanında teslim
Satıcının sorumluluğu Anlaşma şartlarına göre malı hazırlar. Hazırlanan malların daha önceden belirlenen tarihte ve limanda alıcının belirlediği geminin yanına getirilmesi ile satıcı teslim sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Bu andan itibaren malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcının sorumluluğundadır. İhracat ile ilgili gümrükleme işlemleride satıcının sorumluluğundadır. Alıcının sorumluluğu Alıcı sözleşme gereği mal bedelini öder. İthalata ilişkin tüm belgeleri hazırlar ve gümrük masraflarını öder.taşıma acentesi ile anlaşarak geminin yaklaşık yükleme limanına varış tarihini satıcıya bildirir. Yükleme limanında emrine hazır tutulan malı teslim alır. Bu andan itibaren bütün masraf ve risk alıcıya aittir.

15 C GRUBU

16 CFR Cost and Freight named port of destination
CFR Cost and Freight named port of destination*Varış limanına kadar navlun ödenmiş olarak Satıcının sorumluluğu Anlaşma gereğince malları hazırlar ve tüm gümrükleme işlemlerini tamamlar. Taşıma şirketi ile anlaşma yaparak varış limanına kadar navlun ücretini öder. Malların gemi küpeştesini geçmesinden sonra navlun ücreti hariç tüm masraflar ve risk alıcıya aittir. Satıcı yüklemenin gerçekleştirildiğini ve yaklaşık varış tarihini alıcıya bildirir. Alıcının sorumluluğu Anlaşma uyarınca mal bedelini öder.ithalat ile ilgili tüm belgeleri hazırlar ve gümrük işlemlerini tamamlar. Malları,boşaltma limanında boşaltma masrafları ve liman ücretini ödeyerek boşaltır. Taşıma sırasında navlun ücreti dışında yapılan tüm masraf ve harcamaları ödemek zorundadır. CFR teslim şeklinde sigorta sorumluluğu alıcıya aittir.

17 Satıcının sorumluluğu Alıcının sorumluluğu
CIF Cost insurance and freight ...named port of destination*Varış limanına kadar navlun ve sigorta ödenmiş olarak teslim Satıcının sorumluluğu Malları temin eder ve ilgili işlemleri tamamlayarak taşıma aracına yükler. Navlun ücretini öder ve malların yaklaşık varış tarihini alıcıya bildirir. Sigortayı yaptırır ve sigorta poliçesini alıcıya gönderir. Aksine bir hüküm yoksa satıcının yükümlülüğü iyi tanınan bir sigorta şirketine “Institute cargo clauses”deki minimum kapsamlı sigortayı yaptırmakla sınırlıdır. Masrafı alıcıya ait olmak üzere savaş,grev ayaklanma ve halk hareketleri risklerine karsıda sigorta yaptıracaktır. Asgari sigorta meblağı mal bedelinin %110,u kadar olacaktır. Alıcının sorumluluğu Sözleşme uyarınca mal bedelini öder İthalat ile ilgili olarak düzenlenmesi gereken belgeleri düzenler. Varış limanında gecikmeksizin boşaltma işlemlerini tamamlar. Boşaltma ve liman masrafları ile gümrük masraflarını öder. Teslim anından sonra navlun ve sigorta pirimi dışında meydana gelen tüm masraflarda alıcı tarafından karşılanır. Mallar gemi küpştesini geçtikten sonra meydana gelebilecek hertürlü risk alıcıya aittir.

18 Satıcının sorumluluğu
CPT Carriage paid to ...named place of destinaton* Varış yerine kadar navlun ödenmiş olarak teslim Alıcının sorumluluğu Anlaşma şartlarına uygun olarak mal bedelini öder.ithalat ile ilgili olarak düzenlenmesi gereken tüm belgeleri düzenler ve gümrük vergilerini öder. Malların ilk taşıyıcıya tesliminden sonra navlun dışındaki tüm ek masraflar ile riskler alıcıya aittir. Transit taşıma nedeni ile oluşacak tüm masraflar alıcıya aittir Boşaltma masrafları navlun bedeline dahil değilse,boşaltma yerinde masrafları ödeyerek malı acentesinden teslim alır. CPT teslim şeklinde sigortanın sorumluluğu alıcı firmadadır. Satıcının sorumluluğu Anlaşma koşullarına uygun olarak malı temin ederek ihracat için gümrük işlemlerini tamamlar ve masraflarını öder. Malları belirlenen tarihte ve belirlenen yere kadar taşımanın yapılabilmesi için taşıma sözleşmesini yaparak navlun bedelini öder. Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren malla ilgili tüm risk ve masraflardan kurtulur. Malların teslim edildiğini ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirir.

19 Satıcının sorumluluğu Alıcının sorumluluğu
CIP Carriageand insurance paıd to....named place of destination varış yerine kadar navlun ve sıgorta pirimi ödenmiş olarak teslim Satıcının sorumluluğu Malı temin eder ,ihracat için gerekli belgeleri hazırlar ve gümrük masrafları ile varış yerine kadar taşıma ile ilgili sözleşmeyi imzalar ve navlun bedelini öder. Sigorta sözleşmesini anlaşma gereğince imzalar ve sigorta primini öder ve sigorta poliçesini alıcıya gönderir. Aksine bir şart yoksa,satıcının sorumluluğu,sigortayı iyi tanınmış bir sigorta şirketine “institute cargo clauses”deki minimum kapsamlı sigorta yaptırmakla sınırlıdır. Masraflar alıcıya ait olmak üzere savaş,grev ,ayaklanma ver halk hareketi risklerini de kapsayacak şekilde sigorta yaptıracaktır. Asgari sigorta tutarı mal bedelinin %110 u kadar olacaktır. Alıcının sorumluluğu Satış sözleşmesi hükümleri uyarınca mal bedelini öder. İthalatla ilgili tüm işlemleri yerine getirerek belgeleri düzenler ve gümrük vergilerini öder. Varış yerinde boşaltma masraflarını ödeyerek tasıma acentesinden malları teslim alır. Bu teslim şeklinde navlun ve sigortadan alıcı sorumlu değildir. Satıcının ilk taşıyıcının gözetiminde malları teslim ettiği andan itibaren navlun ve sigorta pirimi dışındaki tüm masraflar alıcıya aittir.

20 D GRUBU

21 DAF Delivered at Frontier...named place * SINIRDA TESLİM
Alıcının sorumluluğu Satış sözleşmesi koşullarına uygun mal bedelini öder. Malın ithali ile ilgili tüm belgeleri hazırlar ve gümrük vergilerini öder. Malları belirlenen sınır noktasında emrine hazır tutulduğu anda teslim alır ve gerekli gümrük işlemlerini tamamlar ve malın fiili ithalini gerçekleştirir. Bu teslim şeklinde sınırdan sonra sigorta sorumlusu alıcı firmadır. Satıcının sorumluluğu Anlaşma koşullarına uygun malları hazırlayarak ihracat belgelerini düzenler ve gümrük masrafını öder. Tasıma aracını temin ederek malın belirlenen sınır noktasına kadar taşınması için taşıma sözleşmesini imzalar ve navlun bedelini öder. Malları sınırda belirlenen yer ve zamanda alıcının emrine hazır tuttuğu anda sorumluluğu sona erer. Bu noktadan sonra tüm masraf ve riskler satıcıdan alıcıya geçer

22 DES Delivered Ex ship named port of destination*GEMİDE TESLİM
Satıcının sorumluluğu Satış sözleşmesi koşullarına uygun olarak malı hazırlayarak ihracat ile ilgili tüm belgeleri düzenler ve gümrük masrafınıöder. Tasıma için gemiyi temin eder navlun bedelini öder.mallar varış limanında alıcının emrine hazır tutuldugu anda teslim gerçekleşmiş olur. Teslime kadar bütün masraf ve risk satıcıya aittir Satıcı yaklaşık varış tarihini alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Alıcının sorumluluğu Satış sözleşmesi koşullarına uygun mal bedelini öder. Malların fiili ithali ile ilgili tüm belgeleri hazırlar ve gümrük vergilerini öder. Mallar önceden belirlenen varış limanında emrine hazır tutulduğu anda zaman geçirmeksizin malları boşaltır ve liman masraflarını ödeyerek teslim alır. Gerekli gümrük işlemlerini yaparak fiili ithalatı gerçekleştirir.

23 Satıcının sorumluluğu
DEQ Delivery ex Quay-duty paid ...named port of destination * alıcının ülkesinde rıhtımda teslim Alıcının sorumluluğu Satış sözleşmesi uyarınca mal bedelini öder. Malların varış limanında alıcı tarafından teslim alınmasından sonra tüm masrafla ve riskler alıcıya geçer. İthalat ile ilgili belgelerin hazırlanması ve fiili ithalatın gerçekleştirilmesi ve gümrük vergilerinin ödenmesi alıcının sorumlulugundadır. Satıcının sorumluluğu İhracatla ilgili tüm belgeleri hazırlar ve gümrük masraflarını öder. Taşıma acentesi ile sözleşme yapar ve navlun ücretini öder. Malların hangi tarihte varış limanında olacağını alıcıya bildirmekle yükümlüdür.

24 Anlaşma koşullarına uygun olarak mal bedelini öder.
DDU Delivered duty unpaid....named place of destınatıon*belirlenen varış yerinde gümrük vergisi ödenmemiş olarak teslim Satıcının sorumluluğu Anlaşma şartlarına uygun olarak malları hazırlar,ihracat ile ilgili tüm belgeleri düzenler ve gümrük masraflarını öder. Taşıma acentesi ile anlaşarak taşıma sözleşmesini imzalar ve navlun bedelini öder. Malları alıcının ülkesinde daha önceden belirlenmiş tarih ve yerde alıcının emrine hazır tutarak teslimi gerçekleştirir. Malların teslimine kadar oluşacak tüm risk ve masraflar satıcıya aittir. Alıcının sorumluluğu Anlaşma koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. Malın fiili ithali ile ilgili belgeleri hazırlar gerekli formaliteleri yerine getirir ve gümrük vergilerini öder. Malların önceden belirlenen yerde teslim alır ve bu noktadan itibaren masraf ve risk alıcıya geçer.

25 Satıcının sorumluluğu Alıcının sorumluluğu
DDP Delivered Duty paid ...named place of destination*belirlenen varış yerinde gümrük vergisi ödenmiş olarak teslim Satıcının sorumluluğu Malları hazırlayarak ihracat ve ithalat ile ilgili belgeleri düzenler ve gümrük vergilerini öder Taşıma aracını temin eder ve navlun ücretini öder.Teslime kadar bütün masraf ve risk satıcıya aittir. Teslimi alıcının ülkesinde belirlenen yerde ve tarihte gümrük vergilerini ödemek suretiyle gerçekleştirir. Alıcının sorumluluğu Satış sözleşmesi koşullarına uygun olarak mal bedelini öder ve malı teslim alır. Bu teslim şeklinde alıcını yükümlülükleri minimum noktadadır

26 Sorular ve örnek olaylar
Inco terms 2000 ne göre yapılan bir sözleşmede 1.ıncoterms hangi konularla ilgilenmez 2.ınco term in belirlediği konular nelerdir 3.satıcının masraf ve riskinin en az olduğu teslim şekli hangisidir 4.alıcının masraf ve riskinin en az olduğu teslim şekli hangisidir Inco term 2000 e göre 1. sadece deniz taşımacılığında kullanılması gereken teslim sekilleri nelerdir 2.her tür taşımacılıkta kullanabilecek teslim şekilleri nelerdir 3.DDP ve DDU teslim şekillerinde gümrük işlemleri kim tarafından gerçekleştirilir. CIF ve CFR teslim şekillerinin açılımları nedir

27 Örnek olay İzmirde yerleşik olan (A) imalatçı ve ihracatcı gıda firması Avustralyada yerleşik (B) ithalatçı ve dağıtıcı gıda firmasına mal satmak istemektedir.ihracatçı firma bu satış gercekleşirken navlun ve sigorta masraflarının ve teslimden itibaren de risk ve masrafların ithalatçı tarafından üstlenilmesini istemektedir Böyle bir durumda satıcını tercihi ile alıcının kabul etmesi ve sözleşmede belirtilmesi gerekli teslim şekli ne olmalıdır?Nedenleri ile açıklayınız.

28 Örnek Olay 2 Manisa organize sanayi bölgesinde yerleşik bir kimyasal madde ithalatçısı firma ihtiyacı olan kimyasallar için 3 ayrı firmadan teklif almıştır çBu 3teklif ait tutar ve teslim şekli aşağıdaki gibidir. Firma malın değeri teslim şekli Yellowltd us$ fob bombay Purple ltd us$ EWXbombay Raci ltd us$ CIF izmir Bu verilen tekliflere göre ithalatçı firma için en avantajlı teslim şekli size göre hangisidir? Neden?

29 Örnek olay Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir müşteriye parça banyo fayansı göndereceğiz. Fabrika Uşak’ta ve yükleme İzmir limanında yapılacak. Yükleme şekli FOB İzmir. Yurtiçi nakliye sırasında, fayanslarımızı taşıyan kamyon henüz İzmir’e varmadan bir kaza yapıyor ve 2500 parça fayans zarar görüyor. Bu durumda, zarar gören malın sorumluluğu kime aittir (ihracatçı/ithalatçı)? Neden? Çok kısaca açıklayınız

30 Örnek olay 2 İngiltere’deki müşterimizle yaptığımız sözleşmeye göre; malları Rotterdam/Hollanda’ya kamyon ile gönderecek, sonra Hull/İngiltere’ye deniz yolu ile taşıyacak, ve sonra Londra’ya hava yolu ile ulaştıracağız. Tek bir konşimento düzenleyerek malları anlaşıldığı üzere gönderiyoruz. Müşterimize yükleme ile ilgili bildirimi yapıyoruz, ve müşterimiz bize sigorta işlemlerini yapacağını bildiriyor. A ) Sözleşmedeki incoterm ne olmalıdır? B ) Zarar riski konusunda ne söyleyebilirsiniz ? C ) Ana nakliye ile ilgili sorumluluk kimdedir ? D ) Nakliye masrafı ile ilgili ne söyleyebilirsiniz?

31 Örnek olay 3 Satıcı malları alışılmış şekilde paketlemeli ve işaretlemeli; ve malları limana götürmekle kalmayarak onların gemide olmalarını sağlamalı ve tüm ihracat formalitelerinin gerçekleştirilmesini sağlamalıdır. Bu hangi tür bir Inco term’dür ???? Yurtiçi nakliye kimin sorumluluğundadır ??? Malların gemiye yüklenmesinden kim sorumludur????

32 Örnek olay 4 ABD’de bir müşterimiz var ve ona malımızı aşağıdaki rotayı izleyerek göndereceğiz: Gemi ile İzmir’den New York’a, sonra uçak ile Şikago’ya, sonra kamyon ile Teksas’a. Bizden, varış noktasına kadar nakliye ve sigorta masraflarını ödememizi istedi. Müşterimize hangi incoterm’ü önermeliyiz? Neden? Navlun ücretinden kim sorumludur? Varış noktasındaki gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesini ve masraflarını kim üstelenecektir? Sigortayı kim ödeyecektir? Ne tip bir sigorta olabilir?

33 Örnek olay 5 400 parça bayan ceketinden oluşan malımızı, CPT teslim şekliyle, kısmi yükleme olarak kamyon ile gönderiyoruz. Aynı kamyonda, başka bir ihracatçı ham deri yüklemesi yapmış. Malların tesliminden sonra, ithalatçı ceketlerde dayanılmaz bir koku olduğunu, derinin yanında bulunan mallara kendi kötü kokusunu geçirdiğini ve bu koku probleminden kurtulamadıklarını bildiriyor. Bu durumda, bu olaydan kim sorumludur? Neden? Zararın tazmininden kim sorumludur ?

34 sorular Aşağıdaki cümleye göre hangi incoterm’den bahsedilmektedir?
Malın, alıcının yükü teslim alıp sorumluluğu devralacağı yer olan varış limanına varmasına kadar olan süreçte, yükle ilgili tüm masraf ve riskleri satıcı üstlenir. Alıcı geminin varışından sonra doğacak - boşaltma, gümrük ve yurtiçi nakliye masrafları da dahil - tüm masraflardan sorumludur. DDP DDU DES DEQ CFR

35 Gemi dışında herhangi bir taşıyıcı kullanıldığı durumlarda, alıcının mallar araca yüklendiğinde malları teslim aldığını belirten uluslararası bir ticari terimdir. Belirlenen bir yerde, taşıyıcıya teslimat yapıldığında malların mülkiyeti satıcıdan alıcıya geçer. Delivered ex ship (DES) Free Carrier (FCA) Carriage insurance paid to (CIP) Free on board (FOB) Ex works (EXW) DES Inco Terms’üne göre aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? Satıcının ülkesindeki ambar depolama ücreti alıcı tarafından ödenmelidir. Malın deniz navlun bedeli alıcının sorumluluğundadır. Son varış noktasındaki gümrük vergi ve masrafları satıcı tarafından ödenmelidir. Alıcının deposuna taşıma masrafları satıcı tarafından ödenmelidir. Yukarıdakilerin hiçbiri.

36 FAS’a göre aşağıdaki taraflardan hangisi malların gemiye yüklenme masraflarını öder?
alıcı satıcı nakliye komisyoncusu (forwarder) gümrükçüler Hiçbiri DDU Inco term’üne göre aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Nakliye satıcı tarafından ayarlanmalıdır. Satıcıdan alıcıya risk devri malların alıcıya teslimi ile gerçekleşir. Depolama masraflarının yanı sıra, satıcının ülkesindeki yurtiçi nakliye masrafları satıcı tarafından ödenmelidir. Teslim noktasındaki gümrük masraf ve vergileri satıcı tarafından ödenmelidir. Satıcının ülkesindeki son teslimat noktasına nakliye masrafları alıcı tarafından ödenmelidir.

37 FCA için aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
Banka masrafları ihracatçı tarafından ödenmelidir (ihracatçının ülkesindeki). Navlun ücretleri ithalatçı tarafından ödenecektir. Sigorta ücretleri ithalatçı tarafından ödenecektir. Varış noktasındaki gümrük işlemleri ve masrafları ithalatçının sorumluluğundadır. Hiçbiri. CIP için aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Malların alıcının ülkesine varışıyla oluşacak masraflar alıcı tarafından ödenmelidir. Gümrük vergi ve masrafları satıcı tarafından ödenmelidir (varışta) Deniz, hava navlun ücreti satıcı tarafından ödenmelidir. Forwarder ücreti satıcı tarafından ödenmelidir.


"Tanımı –tarihçesi-amacı kapsamı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları