Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROGRAM DENETİM DEYİMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROGRAM DENETİM DEYİMLERİ"— Sunum transkripti:

1 PROGRAM DENETİM DEYİMLERİ
Temel olarak iki gruba ayrılır; Karar (Karşılaştırma) Yapıları if / if else Switch Döngü Deyimleri For While Do while

2 İf deyimi Algoritma Deyimin Yapısı if (Koşul Deyimi) { işlem bloğu; }
İşlemler False True

3 Örnek : Girilen sayının 0 olduğunu tesbit eden program.
main() { int i; scanf("%d", &i); if ( i == 0 ) printf("Sıfır Girdiniz"); }

4 if else Deyimi Algoritma Deyimin Yapısı if (Koşul Deyimi)
{ işlem bloğu; } else { işlem bloğu; Koşul İşlemler False True

5 Örnek : Girilen iki sayıdan büyük olanın karesini alıp sayı ile birlikte ekrana yazan program.
Main() { int k,s1,s2; printf (“iki sayı giriniz :”); scanf (“%d %d”,&s1,&s2); if (s1>s2) { k=s1*s1; printf(“%d büyüktür.Karesi=%d”,s1,k); } else { k=s2*s2; printf(“%d büyüktür.Karesi=%d”,s2,k); } getch() }

6 Örnek : Girilen sayının tek mi?, çift mi? olduğunu yazan program
main() { int i; scanf("%d", &i); if ( i % 2 == 1) printf("Tek"); else printf("Çift"); }

7 Switch Deyimi Algoritma Deyimin Yapısı switch(<seçici>) {
case seçenek1 : Deyim;break; case seçenek2 : Deyim;break; . case seçenekN : Deyim;break; default : Deyim; } Koşul 1 Koşul 2 Koşul n İşlem 1 İşlem 2 İşlem n Seçici Default

8 Örnek : Numarası girilen ayı veren program
Main() { int ay_no; printf(“Ay numarasını giriniz”); scanf(“%d”,&ay_no); switch(ay_no) { case 1: printf (“Ocak”); break; case 2: printf (“Şubat”); break; case 3: printf (“Mart”); break; case 4: printf (“Nisan”); break; case 5: printf (“Mayıs”); break; case 6: printf (“Haziran”); break; . default:printf(“Bir Yıl 12 Aydır”); }

9 Örnek : Basit Hesap Makinesi (Çarpma ve Bölme)
main() { char sec; int d1,d2,c; float b; printf(“İşlemi seçiniz\n”); Printf(“C:Çarpma\n”); Printf(“B:Bölme\n”); Printf(“Seçim :”); Scanf(“%d”,&sec); Switch(sec) { Case ‘C’ :{ printf (“Çarpılacak değerleri giriniz :”); scanf(“%d %d”,&d1,%d2); c=d1*d2; printf(“Çarpım =%d”,c); } Case ‘B’ :{ printf (“Bölünecek değerleri giriniz :”); b=d1*d2; printf(“Bölüm =%f”,b); } } Getch();

10 for Deyimi : İşlemlerin belli sayıda tekrarlanması için kullanılır
Algoritma Deyimin Yapısı for(başlangıç;koşul;artım) { İşlemler; } Başlangıç Ataması Koşul İşlemler Sayaç Artımı True False

11 Örnek : 1’den 10’a kadar olan sayıları ve karelerini ekrana yazan program.
main() { int sy,krs; clrscr(); For(sy=1;sy<=10;sy++) { krs=sy*sy; printf(“Sayı : %d Karesi : %d”,sy,krs); } getch();

12 while Deyimi : Verilen Koşul sağlandığı sürece işlemleri tekrarlar (giriş kontrollü döngü)
Deyimin Yapısı while(koşul) { İşlemler; } Algoritma Koşul İşlemler False True

13 Örnek : Yıllık %40 faiz ile yatırılan 100 YTL paranın kaç yıl sonra 5 katına çıkacağını hesaplayan program main() { int yil=0; float para; para=100; while(para<=500) { para+=para*0.4; yil++; } printf(“100 YTL %d Yıl Sonra %f YTL olur”,yil,para); Getch();

14 do / while Deyimi : Sonda verilen koşul doğru ise işlem tekrar edilir
do / while Deyimi : Sonda verilen koşul doğru ise işlem tekrar edilir. (Çıkış kontrollü döngü) Algoritma Deyimin Yapısı do { işlemler; }while(koşul); Koşul İşlemler False True

15 Örnek: Kullanıcı klavyeden 0 sayısı girinceye kadar girdiği sayıları toplayan programı yazınız.
main() { int i, tp; tp=0; do { printf(“Bir sayı giriniz :”); scanf("%d",&i); tp+=i; } while (i!=0); Printf(“ Girdiğiniz sayıların toplamı = %d”,tp); Getch(); }


"PROGRAM DENETİM DEYİMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları