Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Matlab Ders Notları M ATLAB ’ de P rogramlama Makine Müh. & Jeoloji Müh. 2012-13/ Bahar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Matlab Ders Notları M ATLAB ’ de P rogramlama Makine Müh. & Jeoloji Müh. 2012-13/ Bahar."— Sunum transkripti:

1 Matlab Ders Notları M ATLAB ’ de P rogramlama Makine Müh. & Jeoloji Müh. 2012-13/ Bahar

2 MATLAB Ders Notları While While - End K ontrol y apıları IF IF-ElseIf-Else-End SWITCH SWITCH-Case-Otherwise-End For For - End 1) Karşılaştırma (Compare) 2) Döngü (Loop)

3 MATLAB Ders Notları IF Şartının Üç şekli vardır 1.Tek Koşullu IF Şart 1. işlem 2. işlem 3. işlem : END Bir mantıksal ifadeyi kontrol ederek bunun sonucuna göre mümkün seçeneklerden birini icra edebilen bir komuttur. if Şartlı deyimi 2.İki Koşullu IF Şart 1.işlem; ELSE 2. işlem END 3.Çok Koşullu IF Şart … ELSEIF … … ELSE … END

4 Matlabda Koşul Deyimleri if koşul ifadesi deyim end; a = input('bir a degeri giriniz'); if a < 50 sonuc = a * 5; end fprintf('carpim %d \n',sonuc); 1) Tek koşullu : Karşılaştırmalı denetim deyimlerinden en sade olanıdır. Eğer denetim ifadesi doğruysa deyim işletilir. Denetim ifadesi yanlışsa program deyimi atlar.

5 Matlabda Koşul Deyimleri İf koşul ifadesi deyim else deyim end a = input('bir a degeri giriniz='); if (a < 50) sonuc = a * 5; elseif (a == 50) sonuc = a / 5; else sonuc = 0; end fprintf('islem sonucu = %d \n',sonuc); 2) İki koşullu : Bazen if ifadesindeki koşula bağlı olarak koşul doğru ise bir deyimin yanlış ise bir deyimin işletilmesi gerekir.

6 Hafta 4 MATLAB Ders Notları Örnek: Girilen iki sayının oranını bulan ve payda sıfır girildiğinde ekrana “üzgünüm sıfıra bölüm hatası var” mesajı yazdıran program clear pay = input(‘payı giriniz: '); payda = input(‘paydayı giriniz: '); if payda == 0 Disp(‘üzgünüm, sıfıra bölüm hatası var‘) else oran = pay/payda; Disp(oran); end

7 Matlabda Koşul Deyimleri 3) Çok koşullu : Bazen üç veya daha çok ifade grubundan seçmek istenebilir. İf koşul ifadesi 1 deyimgrubu elseif koşul ifadesi 2 deyimgrubu elseif koşulifadesi 3 deyim grubu else deyimgrubu end

8 Matlabda Koşul Deyimleri a=input('Bir a degeri giriniz\n'); if (a>=0 && a < 50 ) disp('notunuz harf degeri = FF'); elseif (a >= 50 && a < 70) fprintf('notunuz harf degeri = DD\n'); elseif (a >= 70 && a < 80) fprintf('notunuz harf degeri = CC\n'); elseif (a >= 80 && a < 90) fprintf('notunuz harf degeri = BB\n'); else fprintf('notunuz harf degeri = AA\n'); end

9 MATLAB Ders Notları Örnek: Girilen (okutulan) x ve y değerlerine göre aşağıdaki sonuc değerini bulan programı yazınız x>y ise sonuc= (x-y) x=y ise sonuc=(x-y) 7 Değilse sonuc=x+y x=input( ' x değeri= ') ; y=input( ' y değeri= ' ); if x>y sonuc=sqrt(x-y) elseif x==y sonuc=(x-y)^7 else sonuc=x+y end ÇÖZÜM:

10 Hafta 4 MATLAB Ders Notları Örnek: Girilen ay’a göre gün sayısını hesaplayan program clear ay = input( ' Kaçınçı ayın gün sayısını öğrenmek istiyorsunuz (1-12)= ' ); if ay==1 | ay==3 | ay ==5 | ay==7 | ay==8 | ay==10 | ay==12 disp(‘Bu Ay 31 günden oluşur‘) elseif ay==2 disp(' Bu Ay 28 günden oluşur ') else disp(' Bu Ay 30 günden oluşur ') end

11 Hafta 4 MATLAB Ders Notları Not: Şart Harfli Not --------- ------------ Ortalama >= 90A 70 <= Ortalama < 90B 50 <= Ortalama < 70C DiğerF Uygulama: Kullanıcıdan alınan Vize ve Final notlarının ortalamasını (vize’ nin %40’ ı + Finalin %60’ ı) hesaplayan ve Harfli Notunu ekrana yazdıran bir program oluşturunuz (ipucu: vize = input(‘vize notunu giriniz: ‘); )

12 Hafta 4 MATLAB Ders Notları Uygulama: Kullanıcıdan alınan Vize ve Final notlarının ortalamasını (vize’ nin %40’ ı + Finalin %60’ ı) hesaplayan ve Harfli Notunu ekrana yazdıran bir program oluşturunuz (ipucu: vize = input(‘vize notunu giriniz: ‘); )

13 MATLAB Ders Notları Ödev: Dışarıdan girilen x değerlerine göre aşağıdaki fonksiyonun değerini hesaplayan bir program yazınız. 1 < = x < 10 10 < = x

14 Hafta 4 MATLAB Ders Notları Switch - Case Şartlı Deyimi, if, else ve elseif yapılarına alternatif çözüm sunar. Switch (durum) case (durum1) işlemler case (durum2) işlemler. otherwise ►isteğe bağlı end

15 Switch – Case Yapısı clc val=input('bir ile üc arasinda bir sayi girin'); if val==1 disp('bir girdiniz') elseif val==2 disp('iki girdiniz') elseif val==3 disp('üc girdiniz') else disp ('bir ile üc arasinda deger girmediniz') end clc val=input('bir ile üc arasinda bir sayi girin '); switch val case 1 disp('bir girdiniz') case 2 disp('iki girdiniz') case 3 disp ('üc girdiniz') otherwise disp('bir ile üc arasinda deger girmediniz') end

16 Örnek: Bir pusulanın kuzeye göre verilen tamsayı açı değerine göre yönün ne olduğunu bulan Matlab kodunu yazınız. clc aci = input ('bir açı değeri giriniz '); switch angle case {0,360} disp ('kuzey '); case {-180,180} disp('güney'); case {-270,90 } disp ('Dogu'); case {-90,270} disp ('Bati'); otherwise disp('Böyle bir yön yoktur'); end

17 Hafta 4 MATLAB Ders Notları Örnek: 1 ile 10 arasında girilen sayıların tek ya da çift olduğunu ekrana yazdıran programı yazınız

18 Hafta 4 MATLAB Ders Notları Örnek: 1 ile 10 arasında girilen sayıların tek ya da çift olduğunu ekrana yazdıran programı yazınız

19 Hafta 4 MATLAB Ders Notları Çözüm: 1 ile 10 arasında girilen sayıların tek ya da çift olduğunu ekrana yazdıran programı yazınız

20 Hafta 4 MATLAB Ders Notları Girilen ay numarasına göre, o ayın gün sayısını veren programı switch komutu kullanarak yazınız. Uygulama : clear ay = input('bir ay numarası giriniz (1-12)='); switch ay case {1,3,5,7,8,10,12}; disp('Bu Ay 31 günden oluşur') case {2} disp('Bu Ay 28 günden oluşur') case {4,6,8,9,11}; disp('Bu Ay 30 günden oluşur') end

21 Hafta 6-7 Matlab Ders Notları Uygulama: Ax 2 +Bx+C=0 ikinci derece denklemin köklerini hesaplayan aşağıdaki algoritmayı MATLAB’de programlayınız A1: Başla A2: A,B,C değerlerini gir A3: delta=B^2-4ac değerini hesapla A4: delta<0 ise ‘kökler kompleks’ yaz, değilse A5’e git A5: delta>0 ise ’kökler reel’ yaz, değilse ‘katlı kök hali’ yaz A6: A7: A8: X1 değerini yaz A9: X2 değerini yaz A10: Son

22 Hafta 6-7 MATLAB Ders Notları a=input(‘x^2 li terimin katsayısını giriniz=‘); b=input(‘x li terimin katsayısını giriniz=‘); c=input(‘Sabit terimi giriniz=‘); delta=b^2-4*a*c; if delta<0 disp(‘kökler kompleks’); elseif delta>0 disp(‘kökler Reel’) elseif delta ==0 disp(‘çakışık kök hali’) end x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a); x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a); fprintf(‘1.kök:%f\n’, x1); fprintf(‘2.kök:%f\n’, x2); Çözüm:


"Matlab Ders Notları M ATLAB ’ de P rogramlama Makine Müh. & Jeoloji Müh. 2012-13/ Bahar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları