Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM ORTAMINDA OLUMSUZ DAVRANIŞLARIN ÖNLENMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM ORTAMINDA OLUMSUZ DAVRANIŞLARIN ÖNLENMESİ"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM ORTAMINDA OLUMSUZ DAVRANIŞLARIN ÖNLENMESİ
Hacı Kadriye Arslan RAM AYDIN

2 EĞİTİM ORTAMINDA OLUMSUZ DAVRANIŞLARIN ÖNLENMESİ
21. yüz yılda insanlığın en ciddi endişelerinden biri hiç şüphesiz çocukların ve gençlerin giderek şiddete ve suça daha fazla eğilim göstermeleridir. Nüfusunun yaklaşık yarısı çocuk ve gençlerden oluşan Türkiye, ne yazık ki çocuk suçlarındaki artış hızı yönünden dünyada riskli ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

3 Ülkemizde son zamanlarda tanık olduğumuz sıra dışı olaylar yaşanmaktadır. Yaşanan bu toplumsal olaylar, toplumsal yaşamda yaşanan değişmeler, geniş aileden çekirdek aileye hızlı geçiş, küresel sürecin olumsuz etkileri, göç, ekonomik sorunlar, eğitimdeki yetersizlikler, bu olumsuz yaşantıların ve olayların değişik faktörleridir.

4 Çocuklarda şiddet, saldırganlık ve suç eğilimlerinin artmasının bütün toplumun geleceğini; ekonomiyi, eğitimi, siyaseti, sosyal barışı, hukuk düzenini, can güvenliğini tehdit edeceği bir gerçektir.

5 Bu yönde riskli ülke olduğumuzu gösteren bazı faktörler;
Çocuklarından endişe ve şüphe duyarak yaşayan ailelerin her geçen gün çoğalması, Aile içi şiddetin hızla artması, Eğitim ortamlarında artan şiddet, disiplin ve suç olayları, Çocuklarda ve gençlerde artan silah taşıma merakı, uyuşturucuya yönelme, Çetecilik ve mafya eğilimlerinin doğal hale gelmesi, İntihar girişimlerinde yılda %400’lere varan artış.

6 Önemli olan şiddeti, suçu ailede, okulda ve sosyal çevrede oluşmadan önlemektir.
Bu sebepledir ki, şiddetin azaltılması ve suçun önlenmesi için her kesime ama özellikle de anne babalara, eğitimcilere, STK’lara, tüm kurum ve kuruluşlara ve çalışanlarına önemli görevler düşmektedir. Bu yolda herkes gerekli sorumluluğu, duyarlılığı göstermeli, sektörler arası işbirliği mutlaka sağlanmalıdır. Çünkü çocuklar ortak paydamızdır; çocuklar geleceğimizdir.

7 Sorumlular olarak, yeni nesillere iyi bir dünya yaratabilmenin yolunun, ”çocuklarımızı akranları ile birlikte kucaklamaktan” geçtiğini her geçen gün daha iyi fark ediyoruz. Herkesin; Bana düşen nedir? Sorusunu sormaya başladığı an, çocuk ve gençlere ait, en içinden çıkılmaz görünen sorunların bir çözüme kavuştuğunu görmek mümkün olacaktır. Okul ortamlarında yaşanan olumsuz olaylara ve yaşantılara bu toplantının ve sonra ki yapılacak olan çalışmaların kısa, orta ve uzun vadede çözümüne önemli bir katkı vereceğine, ortaya konulacak çözüm modelinin etkili olacağına içtenlikle inanıyoruz.

8 OKULLARDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ SORUNLAR Okula geç gelmeler Ödev yapmamaları, derse hazırlıksız gelmeler Okula ve derslere karşı duyarsızlık Ders aralarında(teneffüslerde) çok bağırmaları Dersleri tekrar yapmamaları Birbirlerine karşı saygı duymamaları, Görev ve sorumluluklardan kaçmaları, Ders içerisinde çok konuşmaları

9 Okuduğunu anlamada ve ifade etmede yaşanan sorunlar
Ders araç-gereçlerini getirmemeleri Okul kurallarına uymada yaşanan sorunlar Temizlik konularında yaşanan sorunlar Oyunların içerisinde şiddetin yer alması Zararlı madde kullanımı(bonzai, sigara, bali vb.) Devamsızlık sorunu Küfürlü konuşmaları Beslenme alışkanlığı ile ilgili sorunlar Maddi sorunlar

10 Gelecek kaygısı taşımamaları
Olumsuz davranışların karşılıksız kalması Verimli ders çalışma yöntem ve tekniklerini bilmemeleri Çevrede, rol model alacakları kişilerin az olması Okula zarar vermeleri, Okuldan kaçmaları Okuma alışkanlıklarının olmaması Hırsızlık Yalan söyleme

11 VELİLERLE İLGİLİ SORUNLAR
Öğrencilere kahvaltı yaptırmadan göndermeleri Velilerin okul ihtiyaçları konusunda duyarsız olması Veli toplantılarına gelmemeleri Veliler eğitim düzeyi düşük olduğu için öğrencilere derslerinde yeterince destek olamamaları Velilerin öğrencilerin sorumluluklarını almamaları çözümü okuldan ve öğretmenden beklemesi Velilerin öğrencilere olumlu rol model olmamaları Öğrencilere doğru iletişim kuramamaları

12 Velilere (özellikle babalara)öğrenciyle ilgili önemli bir durum olduğunda ulaşılamaması
Velilerin gelir seviyelerinin düşük olması Sorunları şiddetle çözmeye çalışıyorlar ve şiddeti bir eğitim aracı olarak görüyorlar Çocuklarını bir birey olarak görmemeleri Öğrencilerin temizliklerine gereken önemin verilmemesi Öğrencilerin akademik başarılarının yeterince önemsenmemesi Kültürel farlılıklara uyum sağlayamamaları Erkek öğrencilerin aşırı serbest, kız öğrencilere ise baskıcı davranmaları

13 OKULLA İLGİLİ SORUNLAR
Sınıflardaki eğitim araçlarının yetersizliği Okulun yeterince temizlenmemesi Okulda ekip ruhunun olmaması Okula girişlerin kontrollü olmaması Okullarda güvenlik görevlilerinin bulunmaması Okulların dönüşümden sonra fiziki yapıların öğrencilere uygun olmaması Okullarda ısınma sorunu Okullarda kantin olmadığından öğrencilerin dışarıya çıkması

14 Okul kütüphanesinin olmaması, kütüphane olan okullarda kitapların az olması
Öğretmenlerin okulla ilgili sorun yaşadıklarında destek bulamamaları ve motivasyonlarının düşük olması Okul idarecilerini bir binada toplandığından diğer binalarda düzensizliklerin oluşması Okul bahçelerinde öğrencilerin yaşların uygun oyun alanlarının olmaması Okul bahçelerinde ağaç olmaması Okul aile birliğinin bütçesinin yetersiz olması

15 ÇEVRE İLGİLİ SORUNLAR Okul çevresinde internet cafe olduğu için öğrenciler ders saatlerinde internet cafeye gitmesi, Okul çevresinin iyi aydınlatılmaması, Okul çevresindeki yolarda yağmur sularının birikmesi, Öğrencilerin uyuşturucu maddeye rahat ulaşabilmeleri, Okul çevresinde madde kullanan, alkol ve sigara bağımlısı akranların olumsuz rol model olması, Kolluk güçlerinin okul çevresinde düzenli ve yeterli sayıda bulunmaması,

16 RİSKLİ DAVRANIŞLAR NELERDİR ?
Fiziksel şiddet, Silah niteliğindeki araçları taşımak, Erken ve riskli cinsel ilişki kurmak, Sigara, alkol ve madde kullanımı, Olumsuz/hatalı arkadaş ilişkileri, İntihar düşünceleri ve girişimleri, Evden kaçma, Okuldan kaçmaokuladevamsızl

17 Kendine zarar verme davranışlarıdır…
Kavgaya karışma, Saldırganca davranma, Uzun süreli gürültülü müzik dinlemek Uzun süreli televizyon izlemek, Video oyunlarını oynamak, Suç işleme ve suça yönelik davranışlar, Kendine zarar verme davranışlarıdır…

18 RİSK ALMA DAVRANIŞLARININ GELİŞİMSEL NEDENLERİ
Kendi hayatlarını kontrol etme arzusu Yetişkin otoritesine ve geleneksel topluma direnmenin ifadesi Kaygıyla, gerilimle, yetersizlikle ve başarısızlıkla baş etme yolu Akran gruplarına daha çok kabul edilme Kendi kimliğini doğrulama Kendini kanıtlama

19 Potansiyel tehlike işaretleri
Evde veya okulda sosyal olarak aşırı içine kapanık olma, Yoğun bir izolasyon içinde olmak Şiddete maruz kalmak Başkaları tarafında çabucak kızdırılabilir olmak Aşırı alınganlık Kendine rahat verilmediği duygusunu sık yaşamak Okul başarısının düşük olması

20 Öfke kontrolünün yetersiz olması ve sık öfke patlamaları yaşamak,
Geçmişinde şiddet içeren davranışların bulunması, Bireysel farklılıklara toleransın olmaması, Madde kullanmak, Fevri olmak, Çok çabuk hayal kırıklığına uğramak ve bunu tolere edememek.

21 SORUNA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR/ALINAN TEDBİRLER
Toplantı, Seminer, Grup rehberliği, Bireysel danışma, Bireysel görüşme, Aile rehberliği, Anket çalışması, Sosyal faaliyetler, Turnuvalar, Oryantasyon eğitimi

22 Çözüm Önerileri Okul giriş ve çıkışlarında caydırıcı güvenlik tedbirleri artırılmalıdır. Sosyal kulüplerin etkinliği artırılmalıdır. Yaygın eğitim kurumlarına rehber öğretmen ataması yapılmalıdır. Düşük gelir düzeyine sahip öğrenciler desteklenmelidir. İç göçü engellemeye yönelik istihdam ve gelir dağılımı projeleri hayata geçirilmelidir.

23 İl düzeyinde rehberlik hizmetlerini etkin kılmak için her türlü ihtiyaçlar giderilmeli ve kurumlar arası koordinasyon sağlanmalıdır. Öğrenim çağındaki çocuk ve gençlere okul içinde ve okul dışında kendilerini ifade etmeye ve kendi yeteneklerini ortaya koymaya ve geliştirmeye yönelik faaliyetler planlanmalı ve uygulanmalıdır.

24 Yazılı ve görsel medyada hayata ve insana dair olumlu örneklerin ön plana çıkarılması sağlanmalı,
Okul çağındaki çocukların çalıştırılmaması için her türlü önlemlerin alınması, Ceza uygulamaları amaç değil araç olarak görülmeli,

25 Öğrenci devamsızlıkları yakın takibe alınmalı, ailelerle sürekli işbirliği içinde olunmalı,
Parçalanmış aile çocukları için her türlü tedbirler alınmalı, ilgili kurumlarla işbirliğine gidilmelidir, Okul-aile- çevre ilişkileri geliştirilmelidir. Ailelerin ihtiyaçlarına göre seminerler planlanmalıdır.


"EĞİTİM ORTAMINDA OLUMSUZ DAVRANIŞLARIN ÖNLENMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları