Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E-EĞİTİM İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte, iş dünyasında, eğitimde, kısacası, hayatımızın her alanında bazı değişiklikler oluşmaya başlamıştır. Bu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E-EĞİTİM İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte, iş dünyasında, eğitimde, kısacası, hayatımızın her alanında bazı değişiklikler oluşmaya başlamıştır. Bu."— Sunum transkripti:

1 E-EĞİTİM İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte, iş dünyasında, eğitimde, kısacası, hayatımızın her alanında bazı değişiklikler oluşmaya başlamıştır. Bu değişikliklerin önemli bir bölümü iş dünyasında ortaya çıkan (e-ticaret), diğer önemli bir bölümü de eğitim-öğretim dünyasında (e- eğitim) karşımıza çıkmaktadır. Eskisine oranla, teknolojinin çok daha hızlı olarak değiştiği günümüzde, bireylere artık bir okuldan mezun olmak yetmemekte, bireyler yaşam boyu öğrenim ihtiyacı hissetmektedir. Eğitim, eşzamanlı ve eşzamansız eğitim olmak üzere iki ana başlıkta incelenebilir.

2 Eşzamanlı eğitim, eğiticiyle öğrencilerin aynı zaman ve aynı mekanda, yüzyüze olmalarını gerektiren bir eğitim şeklidir. Eşzamanlı eğitim, klasik eğitim şeklinin bir başka tanımı olarak düşünülebilir. Eşzamansız eğitim ise, eğiticiyle öğrencilerin aynı zaman dilimi içinde ve aynı mekanda olmaları gerekmemektedir. Bu tarz bir eğitim, tamamen zaman ve mekandan bağımsız olarak verilebileceği gibi, belirli zamanlarda, zaman ve mekana bağımlı olarak da verilebilir. Ancak, belirli zamanlarda, eğitimi alan kişiler yüzyüze eğitime ve sınavlara alınıyorsa, bu tip eğitim zamandan yarı bağımsız eğitim olarak adlandırılır.

3 E-EĞİTİM (e-Learning) NEDİR? Eğitim bir ülkenin ekonomik, sosyal ve politik gelişiminde temeli oluşturan bir yapı taşıdır. E-eğitim modeli ise, eğitici ile öğrencilerin aynı mekanda ve aynı zaman dilimi içinde olmadan gerçekleştirdikleri eğitim şeklidir. Bu modelde, eğitici ile öğrenciler arasında internet yada bir başka ağ aracılığıyla (bu yapı bir intarnet yada ekstranet yapısı da olabilir) iletişim yolu kurulur. Eğitici bir uçta ders verirken, öğrenciler, iletişim yolunun olanaklarına bağlı olarak, evlerinden, farklı mekanlardan hatta farklı ülkelerden eğitime katılabilir.

4 Geleneksel eğitim anlayışından farklı olarak, bu tip eğitimin merkezinde öğrenci vardır. Konunun ders sırasında öğrenilmesinin aksine, e-eğitimde, öğrenci, zamandan ve mekandan bağımsız olarak konuları öğrenebilir ve eğitici ile bağlantı kurabilir. E-eğitim ile, bireyler okula gitmeden, yollarda zaman harcamadan eğitim alabilir. Okullardan uzak yerlerde yaşayanlar, iş, sağlık, aile gibi nedenlerden dolayı bulundukları mekanı terk etmeden eğitilme olanağına sahip olur. Doğru metodlar ve teknolojiler kullanılarak, öğrenciler ile öğreticiler arasında etkin bir iletişim sağlandığı takdirde, e-eğitim yüzyüze eğitim kadar başarılı olur. E-eğitim ile, bireyler istedikleri zaman ve istedikleri yerde bilgiye ulaşabilirler. E-eğitim, sadece öğrenci eğitiminde kullanılabileceği gibi, şirket içi eğitimlerde, öğretici ve yer problemi yaşanan durumlarda ve yüzyüze eğitime destek vermek amacıyla da kullanılabilir.

5 UZAKTAN EĞİTİM YAPILMASINDAKİ AMAÇ - Az maliyetle ama daha kaliteli bilgi edinme, öğrenme - Öğretici merkezli eğitim-öğretim yerine öğrenci merkezli öğrenim - Bilgi edinmeyi toplumun her katmanına yaymak. Ekonomik nedenlerle okuyamayanlara öğrenim fırsatı, - ÖSS nedeniyle kaybedenlere öğrenim fırsatı, - Çalışan insanlara öğrenim fırsatı, - Ev kadınlarına öğrenim fırsatı, - İşsiz, ancak niteliksiz insanlara iş ve nitelik kazandırma fırsatı, - KOBİ’leri ucuz ve etkin şekilde öğretmek (vitrual+real reality together) - Mahkumları eğitmek vd. - Potansiyel olanı kinetikleştirmek

6 - Yeni eğitim modelleri yaratmak (adaptif, narratif, buluşçu, kişiselleştirilmiş,…) - Yeni işler yaratmak (e-öğrenim ürünleri, çözümleri…) - Ülkeler, üniversiteler arası sınırları aşmak - Farklı kültürler, farklı kuşakları buluşturmak - Kaliteli bir öğreticiden her yerde yararlanmak - Uzaktan sanal laboratavurlar ve tesis donanımlarını kullanmak - Bilgi, deneyim ve becerileri ortak havuzda toplamak - Her üniversiteyi Harvard yapmak? - Yeni ve barışçıl bir dünya? Vb. yüzlerce, binlerce amacı listelemek mümkündür.

7 E-EĞİTİM AVANTAJLARI - DEZAVANTAJLARI Avantajları: Oturduğun yerden eğitim alabilmen. (Zaman ve maliyet açısından bir avantaj) Bir bilgisayar ve network bağlantısının yeterli olması. Görsel öğelerle desteklenmiş sunumların anlamayı kolaylaştırması ve hızlandırması. İnteraktif etkileşim imkanı sağlanması İstediğin zaman ve istediğin sıklıkla aynı eğitimi tekrar etme imkanı. Lokasyondan bağımsız olma (Bir kursu Edirne’deki bir kişi ile Hakkari’deki bir kişinin aynı sanal ortamda alabilmesi)

8 Dezavantajları: Yüzyüze temas olmaması Direkt etkileşim eksikliği Bazı kişiler için geçerli olabilecek rehavet unsuru. (Yani nasıl olsa eğitim online, sonra da alabilirim gibi) Sınıf gibi canlı ve sosyal bir ortamın eksikliği.

9 E-EĞİTİM MODELİNİN ÖNLİSANS – LİSANS VE YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA UYGULANABİLİRLİĞİ: Dersin öğretim elemanı tarafından hazırlanacak olan ders notları haftalık olarak yazılım programının eğitim platformunda yayınlanmaktadır. Dersler, öğrencilerin önceki haftalardaki ders notlarının tekrar gözden geçirilmesi için dönem sonuna kadar açık kalmaktadır. İnternetteki eğitim platformu, öğrencilerin ders notlarına hızlı ulaşabilmesine imkan sağlamaktadır. Ders notları, pratik ve görsel efektlerle desteklenmiştir. Dersler içeriğinde; flaş animasyonları gibi hareketli yapılar bulundurarak öğrenci için anlaşılır bir format haline getirilmektedir.

10 Her hafta işlenen dersin sonunda yer alan kısa sınavlar öğrencinin gelişmesine ve kendi bilgilerini sorgulamasına imkan vermektedir. Final sınavı için dönem sonunda Üniversite bünyesinde yüzyüze sınav yapılmaktadır. Yüksek lisans seviyesinde eğitim vermek üzere Enstitüler kurulmuştur. Bilişim Enstitüleri bünyesinde, Bilişim Sistemleri ABD, Sayısal İletişim Sistemleri ve Bilgisayar Ağları ABD, Sağlık Bilişimi ABD, Eğitim Bilişim Teknolojisi ABD, Enformatik ABD, Bilgi Teknolojileri ABD, gibi lisansüstü programlar açılmıştır. Ayrıca bu ABD Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde de açılabilmektedir.

11 Bu Kapsamda Üniversitemizde Neler Yapıldı? Neler Yapılabilir? Neler Yapılmalıdır? - Yönetmelik Değişiklikleri - ECTS Kredisi kabul edildi - Akademik Danışmanlık Sistemi - Yatay ve Dikey Geçiş - Bağıl Değerlendirme - Not Ortalamalarında 1.75 Barajı - Tek Ders Sınavı - Üst Yarıyıldan Ders Alınması - Yaz Okulu Uygulaması - Yurt İçi ve Yurt Dışı Öğrenci Değişimi - Çift Anadal ve Yandal Uygulaması - ECTS Uygulamasına Geçildi - Diploma Eki Yetki Belgesi Alındı - Uzaktan Eğitimle İlgili Çalışmalar Devam Ediyor - Öğrenci Otomasyon Yazılım Projesi Devam Ediyor


"E-EĞİTİM İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte, iş dünyasında, eğitimde, kısacası, hayatımızın her alanında bazı değişiklikler oluşmaya başlamıştır. Bu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları