Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR"— Sunum transkripti:

1 VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR
SQL VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

2 SQL Nedir? Structured Query Language (SQL) "Yapısal Sorgulama Dili"
Veritabanları üzerinde, karmaşık sorgular yapmak için tasarlanmış bir dildir. VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

3 SQL Nedir? SQL ile yalnızca veri tabanı üzerinde işlem yapılabilir.
veri tabanına kayıt eklenebilir, olan kayıtlar değiştirilebilir, silinebilir ve bu kayıtlardan listeler oluşturulabilir. VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

4 SQL - Tarihçesi Veri Tabanı Yaklaşımı ile birlikte bir veri sorgulama diline veya aracına ihtiyaç duyulmuştur. İlk başta matematiksel bir sözdizimine sahip olan SQUARE adlı bir dil geliştirilmiştir.. Geniş kullanıcı kitleleri tarafında kolay kullanılabilmesi için matematiksel söz dizimli SQUARE dilinden vazgeçilerek, İngilizce'ye benzer sözdizimine sahip bir dil oluşturulmuştur. VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

5 SQL - Tarihçesi Bu dil SEQUEL (Structured English Query Language) olarak adlandırılmıştır. Daha sonra da bu SEQUEL dili, İngilizce söylenişine paralel olarak SQL olarak adlandırılmıştır. VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

6 SQL Dilini Kullanan Veritabanları
MySQL Mssql PostgreSQL Microsoft SQL Server Oracle Firebird VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

7 SQL - Komutlar SQL dilinde bir tablodan kayıt çekmek için SELECT komutu kullanılır. SELECT * FROM tablo_adi VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

8 SQL - Komutlar Görev 10’da oluşturulan veri tabanındaki tüm kullanıcı bilgilerini görüntülemek için; SELECT * FROM kullanici_bilgileri; VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

9 SQL - Komutlar Öğrencilerin tümü tarafından yazılımda alınan notların tamamını listeleyin. VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

10 SQL - Select Komutu Tablo içindeki sadece belli alanlara ilişkin verileri listelemek için; SELECT alanadi1,alanadi2 FROM tablo_adi; VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

11 SQL - Select Komutu Örneğin notlar tablosunda sadece notu alan ogrenci numarası ve not aldığı tarihi listelemek için; SELECT ogrno,tarih FROM notlar; VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

12 SQL - Select Komutu Verileri listelerken belli bir alandaki verilere göre sıralamak için; SELECT * FROM tablo_adi ORDER BY alan1; VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

13 SQL - Komutlar Örneğin alınan notları tarihe göre sıralamak için;
SELECT * FROM notlar ORDER BY tarih; VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

14 SQL - Komutlar SELECT * FROM notlar ORDER BY tarih;
Kodu şu şekilde de yazılabilir; SELECT * FROM notlar ORDER BY tarih ASC; VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

15 SQL - Komutlar Örneğin alınan notları tarihe göre azalan sırada sıralamak için; SELECT * FROM notlar ORDER BY tarih DESC; VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

16 SQL - Komutlar Verileri listelerken birden fazla alan baz alınarak listeleme yapılabilir SELECT * FROM tabloadi ORDER BY alanadi1 DESC, alanadi2 ASC; VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

17 SQL - Komutlar Örneğin alınan notları alındığı içerik numaralarına göre azalan, öğrenci numaralarına göre de artan sırada listelemek için; SELECT * FROM notlar ORDER BY icerikno DESC, ogrno ASC ; VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

18 SQL - Komutlar Tablodaki belli bir alanın bir koşula uymasına göre verileri listelemek için; SELECT * FROM tablo_adi WHERE alanadi1=koşul; VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

19 SQL - Komutlar Örneğin sadece 9801 no’lu öğrencinin aldığı notları görüntülemek için; SELECT * FROM notlar WHERE ogrno=9801; VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

20 SQL - Komutlar SQL kodlarında metin değerleri tırmak içinde yazılmalıdır. Örneğin koşul metin ise; SELECT * FROM tabloadi WHERE alanadi1=“metin”; VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

21 SQL - Komutlar Örneğin kullanıcı bilgileri tablosundan sadece adı Sema olan öğrencilerin bilgilerini görüntülemek için; SELECT * FROM kullanici_bilgileri WHERE ad="Sema"; VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

22 SQL - Komutlar Tablodaki verileri birden fazla koşula göre listelemek için; SELECT * FROM tablo_adi WHERE alanadi1=“metin“ AND alanadi2=“metin”; VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

23 SQL - Komutlar Örneğin adı Serdar Öztürk olan kullanıcıların bilgilerini listelemek için; SELECT * FROM kullanici_bilgileri WHERE ad="Sema“ AND soyad=“Öztürk”; VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

24 SQL - Komutlar Tablodaki verileri iki koşuldan birini sağlama durumuna göre listelemek için; SELECT * FROM tablo_adi WHERE alanadi1=“metin“ OR alanadi2=“metin”; VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

25 SQL - Komutlar Örneğin adı Serdar ya da soyadı Kubalı olan kullanıcıların bilgilerini listelemek için; SELECT * FROM kullanici_bilgileri WHERE ad="Serdar“ OR soyad=“Kubalı”; VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

26 SQL - Komutlar Hem ve hem de veya koşulunu içeren sorgulamalar da olabilir SELECT * FROM tablo_adi WHERE (alanadi1=“metin“ OR alanadi2=“metin”) AND alanadi3=“metin”; VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

27 SQL - Komutlar Örneğin öğrenci numarası 9801 ya da 9802 olan 1 nolu içeriği önemli sayfa yapan kullanıcılar varsa listelemek için; SELECT * FROM onemli_sayfalar WHERE (ogrno=9801OR ogrno=9802) AND icerikno=1; VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR

28 SQL - Komutlar SELECT (tüm alanlar veya belli alanlar) ORDER BY
ASC-DESC WHERE (sayı veya “metin”) AND-OR (a AND b) OR c a AND (b OR c) VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR


"VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları