Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fahri YILMAZ SQL Komutlar 4. SQL - Komutlar EXIST NOT EXIST LEFT OUTER JOIN RIGHT OUTER JOIN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fahri YILMAZ SQL Komutlar 4. SQL - Komutlar EXIST NOT EXIST LEFT OUTER JOIN RIGHT OUTER JOIN."— Sunum transkripti:

1 Fahri YILMAZ SQL Komutlar 4

2 SQL - Komutlar EXIST NOT EXIST LEFT OUTER JOIN RIGHT OUTER JOIN

3 SQL - EXIST Komutu SQL dilinde bir sorgunun içinde kayıt olma durumunu belirlemek amacıyla EXIST komutu kullanılır, SELECT * FROM tablo_adi WHERE EXISTS (SELECT * FROM tablo_adi2 WHERE tabloadi.alan1=tabloadi.alan2);

4 SQL - EXIST Komutu Görev 10’da olu ş turulan veri tabanındaki 1 no’lu içeri ğ i görüntüleyen kullanıcıların ad ve soyadlarını görüntülemek için; SELECT ad,soyad FROM kullanici_bilgileri WHERE EXISTS (SELECT * FROM gezinme WHERE kullanici_bilgileri.ogrno=gezinme.ogrno and gezinme.icerikno=1);

5 SQL – NOT EXIST Komutu SQL dilinde bir sorgunun içinde bulunmayan kayıtları belirlemek amacıyla NOT EXIST komutu kullanılır, SELECT * FROM tablo_adi WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM tablo_adi2 WHERE tabloadi.alan1=tabloadi.alan2);

6 SQL – NOT EXIST Komutu Görev 10’da olu ş turulan veri tabanındaki 1 no’lu içeri ğ i görüntülemeyen kullanıcıların ad ve soyadlarını görüntülemek için; SELECT ad,soyad FROM kullanici_bilgileri WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM gezinme WHERE kullanici_bilgileri.ogrno=gezinme.ogrno and gezinme.icerikno=1);

7 SQL - LEFT OUTER JOIN Komutu INNER JOIN sorguları tablolar arasında birebir e ş le ş en verileri döndürür. E ğ er iki tablo arasında e ş le ş en verilerin yanısıra bir tablodaki e ş le ş meyen verileri de listelemek amacıyla OUTER JOIN komutu kullanılır; LEFT OUTER JOIN RIGHT OUTER JOIN

8 SQL - LEFT OUTER JOIN Komutu LEFT OUTER JOIN komutu ili ş kili tablolardaki verilerden soldaki tabloda bulunup ikinci tabloda bulunmayan kayıtları da listeler. SELECT alanadi1,alanadi2 FROM tablo_adi LEFT OUTER JOIN tablo_adi2 ON tabloadi.alan1=tabloadi.alan1);

9 SQL – LEFT OUTER JOIN Komutu Görev 10’da olu ş turulan veri tabanındaki kullanıcıları adı soyadı ve sordukları soruları görüntüleyen bir liste olu ş turun. Soru sormayan ö ğ rencilerin ad ve soyadları da bu listede olsun; SELECT kullanici_bilgileri.ad, kullanici_bilgileri.soyad, tartisma_sorular.soru FROM kullanici_bilgileri LEFT OUTER JOIN tartisma_sorular ON kullanici_bilgileri.ogrno=tartisma_sorular.soran_kisi;

10 SQL – RIGHT INNER JOIN Komutu RIGHT OUTER JOIN komutu ili ş kili tablolardaki verilerden sa ğ daki tabloda bulunup birinci tabloda bulunmayan kayıtları da listeler. SELECT alanadi1,alanadi2 FROM tablo_adi RIGHT OUTER JOIN tablo_adi2 ON tabloadi.alan1=tabloadi.alan1);

11 SQL – RIGHT INNER JOIN Komutu Biraz önceki aynı sorguyu: V eri tabanındaki kullanıcıları adı soyadı ve sordukları soruları görüntüleyen bir liste olu ş turun. Soru sormayan ö ğ rencilerin ad ve soyadları da bu listede olsun; SELECT kullanici_bilgileri.ad, kullanici_bilgileri.soyad, tartisma_sorular.soru FROM tartisma_sorular RIGHT OUTER JOIN kullanici_bilgileri ON kullanici_bilgileri.ogrno=tartisma_sorular.soran_kisi;


"Fahri YILMAZ SQL Komutlar 4. SQL - Komutlar EXIST NOT EXIST LEFT OUTER JOIN RIGHT OUTER JOIN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları