Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Visual Basic Windows Programlama. Konular Değişken Tipleri Hata Yakalama Windows bileşenlerinin kullanılması Menu ve Toolbar oluşturma Yazdırma işlemleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Visual Basic Windows Programlama. Konular Değişken Tipleri Hata Yakalama Windows bileşenlerinin kullanılması Menu ve Toolbar oluşturma Yazdırma işlemleri."— Sunum transkripti:

1 Visual Basic Windows Programlama

2 Konular Değişken Tipleri Hata Yakalama Windows bileşenlerinin kullanılması Menu ve Toolbar oluşturma Yazdırma işlemleri Veri Tabanı işlemleri Grafik işlemleri

3 Private : Yerel Değişken tanımlamak için kullanılır. Public : Global Değişken tanımlamak için kullanılır. Değişken Tipleri : Byte : 0 ile 255 arasında değer alır. Short : -32.768 ile 32.767 Integer : -2.147.483.648 ile 2.147.483.647 Long : -9.223.372.036.854.775.808 ile 9.223.372.036.854.775.807 Single : ±3.402823x10 38 ile ±1.401298x10 -45 Double : ±1.79769313486232x10 308 ile ±4.94065645841247x10 -324 Decimal : ±79.228.162.514.264.337.593.543.950.335 bütün basamaklar Boolean : 2 byte’lık True False Char : 2 byte’lık karakter String : 2 milyar karaktere kadar atama yapar Date : 8 byte dır tarih ve saat içerir Object: pointer veri tipidir. Nesnenin bellekteki adresini gösterir.

4 Değişken Tanımlama Dim x As Integer Dim x As Integer=5 Dim x As Integer=New Integer()

5 Hata Yakalama Dim x As Integer Try x=“99a” Label1.Text=x Catch Label1.Text=“Hatalı değer ataması” End Try

6 Windows nesneleri Button Label TextBox ListBox ComboBox CheckedListBox RadioButton PictureBox

7 Button Button1.BackgroundImage=Ctype(New Bitmap(“c:\resim\sekil1.jpg”),System.Drawing.Bitmap) ‘Resim alt ortada olsun Button1.ImageAlign=ContentAlignment.BottomCenter ‘Düğme düz olsun Button1.FlatStyle=FlatStyle.Flat ‘Enter tuşuna basıldığında düğme tıklansın Me.AcceptButton=Button1 ‘Metni hizalama Button1.TextAlign=ContentAlignment.BottomCenter

8 Button1.TextAlign=ContentAlignment.BottomLeft Button1.TextAlign=ContentAlignment.BottomRight ‘Kısayol tuşu oluşturma Button1.Text=“&Kayıt” Alt+K Private Sub Button1_Click(…) TextBox1.Text=“Not bilgisi” End Sub Label Label1.Text=“Düzeltme notu” Label1.Text=“&Düzeltme notu” Label1.TextAlign=ContentAlignment.BottomCenter LinkLabel1.Text=“www.microsoft.com”

9 TextBox TextBox1.PasswordChar=“*” TextBox1.MaxLength=11 TextBox1.AutoSize=True TextBox1.Multiline=True TextBox1.ScrollBars=ScrollBars.Both TextBox1.WordWrap=True TextBox1.Clear() ya da TextBox1.Text=“” TextBox1.Copy() TextBox1.Cut() TextBox1.Undo() TextBox1.Paste()

10 ListBox ListBox1.Items.Add(“Madde1”) ListBox1.Items.Add(TextBox1.Text) ListBox1.Items.Insert(1,“Madde2”) If ListBox1.Items.IndexOf(“Madde3”)>0 Then MsgBox(“Aranılan eleman listede var”) ListBox1.Sorted=True ListBox1.Items.Clear() ListBox1.Items.Remove(0) ListBox1.Items.Count() ListBox1.SelectedIndex=0

11 Liste içeriğini bir diziye kopyalama : Dim mydizi(10) As String Dim eleman As String ListBox1.Items.CopyTo(mydizi,0) For Each eleman ın mydizi If eleman<>”” Then Console.WriteLine(eleman) Next

12 ListBox1.MultiColumn=True Birden fazla eleman seçme : ListBox1.SelectionMode=SelectionMode.MultiSimple

13 ComboBox ComboBox1.Items.Add(“Madde1”) ComboBox1.Items.Add(TextBox1.Text) ComboBox1.Items.Insert(1,“Madde2”) If ComboBox1.Items.IndexOf(“Madde3”)>0 Then MsgBox(“Aranılan eleman listede var”) ComboBox1.Sorted=True ComboBox1.Items.Clear() ComboBox1.Items.Remove(0) ComboBox1.Items.Count()

14 CheckedListBox CheckedListBox1.Items.Add(“Madde1”) CheckedListBox1.Items.Add(TextBox1.Text) CheckedListBox1.Items.Insert(1,“Madde2”) If CheckedListBox1.Items.IndexOf(“Madde3”)>0 Then MsgBox(“Aranılan eleman listede var”) CheckedListBox1.Sorted=True CheckedListBox1.Items.Clear() CheckedListBox1.Items.Remove(0) CheckedListBox1.Items.Count() CheckedListBox1.CheckedItems.Count()

15 RadioButton RadioButton1.Text=“Madde1” RadioButton1.TextAlign=ContentAlignment.BottomCenter If RadioButton1.Checked Then MsgBox(“işaretli”) PictureBox PictureBox1.SizeMode= PictureBoxSizeMode.StretchImage Dim dy As String=“c:\resim\res1.jpg”) PictureBox1.Image=Image.FromFile(dy)


"Visual Basic Windows Programlama. Konular Değişken Tipleri Hata Yakalama Windows bileşenlerinin kullanılması Menu ve Toolbar oluşturma Yazdırma işlemleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları