Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Intel Öğretmen Programı Yeni içerik ve Eğitimlerin Standartlaştırılması Çalıştayı 13 Ocak 2009 - Mersin Kıdemli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Intel Öğretmen Programı Yeni içerik ve Eğitimlerin Standartlaştırılması Çalıştayı 13 Ocak 2009 - Mersin Kıdemli."— Sunum transkripti:

1 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Intel Öğretmen Programı Yeni içerik ve Eğitimlerin Standartlaştırılması Çalıştayı 13 Ocak 2009 - Mersin Kıdemli Uzman Formatör Öğretmenler.............................. –............................. Modül 6 – Öğrenci Başarısını Planlama

2 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 6 – Öğrenci Başarısını Planlama Ürünler - Öğrenci öz-yönelimi için değerlendirme aracı/araçları - Bireysel farklılıkları desteklemeye yönelik materyal - Öğrenci destek materyali Konu : Öğrenci bakış açısıyla proje çıktıları Temel Etkinlikler - Öğrenme örneklerini ve değerlendirme araçlarını paylaşın - Öğrencilerin öz-yönelimli olmalarının nasıl sağlanabileceğini tartışın - Öğretim süreçlerini öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre düzenlemenin yollarını araştırın - Öğrenci öz-yönelimi için değerlendirme araçları hazırlayın - Öğrenmeyi desteklemeye yönelik malzemeler hazırlayın - Ünite Planlarını düzeltin - Deneyimlerinizi Web günlüğünde (Blog) yansıtın. DESTEKLEMEK 12. Gün Neredeyiz

3 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 6 – Öğrenci Başarısını Planlama Giriş Modül 6 Öncesi Yapılacaklar - Bir önceki modülleri açık bırakarak Modül 6‘yı açmalıyız. - Modül 6’yı kontrol ederek gözden geçirmeliyiz. - Katılımcılarımızın attıkları adımları ve gelişimlerini takip etmemiz oldukça önemlidir. Özellikle grup bireylerinin giriş saatlerine bakarak ortak çalışma için imkân bulabiliyorlar mı? Kontrol etmeliyiz. - Gönderdiğimiz her mesaj ve her duyuruda yapıcı olmaya özen göstermeliyiz. - Doğruluğundan emin olmak için Kurs Takvimini gözden geçirmeliyiz. 12. Gün

4 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 6 – Öğrenci Başarısını Planlama Giriş Modül 6 Öncesi Yapılacaklar - Gruplar eş zamanlı olarak çevrimiçi olmayabilirler. Bu durumun önüne geçmek içine her gün saatleri kaydırarak çevrimiçi sohbet odasında bulunma saatlerimizi de ayarlamaya gitmeliyiz. Mesajlarına muhakkak cevap vereceğimizi belirtmeli ve en geç 24 saat içinde gelen mesajlara cevap vermeliyiz. - Modül 6‘yı ve Rehberlik İpuçlarını gözden geçirmeliyiz. - Wiki sekmesinden Kuramdan Uygulamaya ve Modül 6 “Öğrenenlerin Farklılaşan Gereksinimlerini Karşılamak ” uygulamasını seçerek kursunuzdaki katılımcı sayısı kadar tabloya sıra ekleyin. Wiki sayfasında kontrol için açtığınızda satırlar yetersiz ise Editörü Büyüt düğmesi ile editörün yeni bir sayfada açılmasını sağlamalıyız. Editörü büyüttüğünüzde satır ve sütun kontrolü için daha çok araca erişebilirsiniz. 12. Gün

5 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 6 – Öğrenci Başarısını Planlama Giriş Modül 6 Öncesi Yapılacaklar -Katılımcılarımıza tüm adımları, duyuruları ve mesajları takip etmeleri gerektiğini hatırlatmalıyız. Ayrıca Rehberin köşesinin okunmasının onlara yapacaklarını anlamaları konusunda yardımcı olacağını tekrarlamalıyız. - Katılımcılarımızın öğrenme örneklerini, öğrenme örneği değerlendirme araçlarını ve Ünite Planlarını gözden geçirmeli ve onlara geribildirim vermeliyiz. -Rehberlik Kaynaklarını incelemeyi unutmamalıyız. 12. Gün

6 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 6 – Öğrenci Başarısını Planlama Duyuru Modül 6 Öncesi Yapılacaklar - Aşağıdaki özellikleri taşıyan bir duyuru hazırlamalı ve yayınlamalıyız. - Bir önceki modülde tamamlamış olmaları gerekenler, - Modül 6’nın ilk günü için hedefi. - Daha önce yapılan çalışmalardan gözden kaçmasını istemediğimiz hususlar. - Modül 6’nın o günkü çalışmasında özellikle katılımcılarımızın dikkat etmesini istediğimiz hususlar. - Bu süreçte ne yapacaksınız ve neler yaptınız. 12. Gün Örnek Duyuru

7 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 6 – Öğrenci Başarısını Planlama Katılımcı Öğretmen Eğitim Dağılımı 13. Gün GünGün Ders Saati S ü reEtkinlik Adı Ö ğretim G ö revlisi …./ …./2009 Pazartesi 2 Mod ü l 6: Ö ğrenci Başarısını Planlama 25 Eşleş ve Paylaş Ö ğrenme Ö rneklerini ve Değerlendirme Ara ç larını Paylaşmak 45 E1: Yardımcı Olmak Adım 1: Farklı Ö ğrenme Bi ç imlerini D ü ş ü nme Adım 2: Ö ğrencilerin Bireysel Farklılıklarını Dikkate Alma …./ …./2009 Perşembe 2 60 E2: Ö z-Y ö nelimi Desteklemek Adım 1: Ö rnekleri İnceleme Adım 2: Ö z-Y ö nelimi Geliştiren Değerlendirme Aracı Hazırlama 20 E3: Kuramdan Uygulamaya …./ …./2009 Cuma 2 60 E4: Destek Malzemeleri Adım 1: Ö ğrenci Destek Malzemeleri Ö rneklerini İnceleme Adım 2: Ö ğrenci Destek Malzemesi Hazırlama 15 E5: Ü nite Planını G ö zden Ge ç irmek 15 E6: Ö ğrendiklerimi Yansıtmak Adım 1: Deneyimleri Web G ü nl ü ğ ü me Yazma 5 Tamamlama Sonraki Aşamayı Planlama Rehberlik Malzemelerini Planlamak

8 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 6 – Öğrenci Başarısını Planlama Öğrenme Örneklerini ve Değerlendirme Araçlarını Paylaşmak - Modül 6 Eşleş – Paylaş etkinliğinde herkesin geri bildirim yaptığını gördükten sonra biz de geri bildirim yapmalıyız. - Geri bildirim yapmayan katılımcımız varsa kendisine ulaşarak eşleş paylaş etkinliği için arkadaşlarının kendisini beklediğini hatırlatmalıyız. -Paylaşım alanında katılımcıların geliştirmiş oldukları öğrenme örneği, öğrenme örneği değerlendirme aracını ve Ünite Planının bulunduğundan emin olmalıyız. - Etkinlikten sonra paylaşımdaki ürünleri ve geribildirimleri incelemeliyiz. Bazı katılımcıların geribildirimlerini daha açık hale getirmek, bazı katılımcıları ise uygun ve yapıcı olmayan geribildirimleri konusunda uyarmak durumunda kalabilirsiniz. Bu durumlarda da uygun geribildirim vermenin nasıl olması gerektiğine ilişkin model olmalısınız. Katılımcılara, geribildirim verirken değerlendirme tablolarındaki türde bir dil kullanmalarını önermeliyiz. Eşleş – Paylaş 13. Gün Örnek Duyuru

9 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 6 – Öğrenci Başarısını Planlama Etkinlik 1 – Yardımcı olmak Farklı Öğrenme Biçimlerini Düşünme - Katılımcılara Intel® Eğitim Etkili Projelerin Tasarımı sitesinde yaptıkları incelemeler sonrasında edindikleri izlenimleri Defter alanına not etmelerinin faydalı olacağı hatırlatmalıyız. Öğrencilerin Bireysel Farklılıklarını Dikkate Alma -Tüm öğrencilerin farklılaşan gereksinimlerini karşılayabilmek, ünite tasarımında oldukça dikkatli bir hazırlığı ve planlamayı gerektirmektedir. Katılımcıların bu amaçla destek materyalleri hazırladıklarından emin olmalıyız. -Bireysel farklılıkları dikkate alarak gerekli desteği sağlama konusunda yapmayı planladıklarını Ünite Planınızın Bireysel Farklılıklara Yönelik Destek bölümüne yazmaları gerektiğini belirtiniz. 13. Gün 1.Adım 2.Adım

10 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 6 – Öğrenci Başarısını Planlama Etkinlik 2 – Öz-Yönelimi Desteklemek 14. Gün Örnekleri İnceleme -Öğrencilerin günümüz koşullarında öz-yönelimli bireyler olmalarının tüm yaşantılarını etkileyecek ve olmazsa olmaz bir özellik olduğu vurgulanmalı katılımcıların örnekleri incelerken bu hassasiyetle yaklaşmalarının önemini belirtilmeliyiz. Yapacakları bu inceleme sonucunda kendi üniteleri için birer değerlendirme aracı hazırlayacaklarını hatırlatılmalıyız. Öz-Yönelimi Geliştiren Değerlendirme Aracı Hazırlama -Katılımcıların öz-yönelimli bireyler olarak gelişimlerini sağlama yönelik değerlendirme araçları bu bölümde hazırlanacaktır. -Hazırlanan değerlendirme aracının ünite planına işlenmesini, ürün dosyasında ilgili bölüme konulmasını sağlamalıyız. -Kurs İlerleme Denetim Listelerini kontrol etmeliyiz.1.Adım 2.Adım

11 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 6 – Öğrenci Başarısını Planlama Etkinlik 3 – Kuramdan Uygulamaya -Wiki sayfasında Modül 6 altındaki bölümde gerekli satır ekleme işlemlerinin yapıldığını kontrol etmeliyiz. - Wiki sayfasında kullanıcıları yaptığı yorumları incelemeliyiz. -Wiki sayfasında katılımcılara yorumlarda bulunmalıyız. 14. Gün

12 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 6 – Öğrenci Başarısını Planlama Etkinlik 4 – Destek Malzemeleri Öğrenci Destek Malzemeleri Örneklerini İnceleme -Öğrencilerin proje üzerinde çalışırken kalıcı öğrenmesini destekleyen, süreç boyunca doğru yolda ilerlemelerini sağlayacak form, şablon ve belge örnekleri incelemelerinin önemli olduğunu belirtiniz. - Katılımcılar hazırladıkları ünitede, öğrencilerinin düşünme becerilerini geliştirmek için matematiği kullanma yollarını keşfedeceklerini belirtiniz. -İncelemeleri sonrasında defter alanlarına not almalarının gerekliliğini mesajlarınızla hatırlatınız.1.Adım 15. Gün

13 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 6 – Öğrenci Başarısını Planlama Etkinlik 4 – Destek Malzemeleri Öğrenci Destek Malzemesi Hazırlama - Bu etkinlikte katılımcılar, öğrencilerin kalıcı öğrenmesini sağlayacak bir kaynak hazırlayacaklar. - - Kurs İlerleme Denetim Listesinden ilerlemeyi kontrol etmeliyiz.2.Adım 15. Gün

14 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 6 – Öğrenci Başarısını Planlama Etkinlik 5 – Ünite Planını Gözden Geçirmek -Katılımcılar, bu etkinlikte modül boyunca yapmış oldukları çalışmaları ünite planına yansıttıklarını kontrol etmeliyiz. 15. Gün

15 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 6 – Öğrenci Başarısını Planlama Etkinlik 6 – Öğrendiklerimi Yansıtma 1.AdımDeneyimleri Web Günlüğüme Yazma - Katılımcılarımızın Web günlüklerine yazdıklarını incelemeliyiz. 15. Gün

16 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 6 – Öğrenci Başarısını Planlama Tamamlama - Katılımcıların modül sonu anketini tamamladıklarından emin olmalıyız. 15. Gün Örnek Duyuru

17 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 6 – Öğrenci Başarısını Planlama Sonraki Aşamayı Planlama -Katılımcıların Rehberlik öz-değerlendirme sonuçlarını gözden geçirerek, daha sık yer vermeyi düşündüğünüz uygulamaları belirlemesini hatırlatmalıyız. Bu uygulamaları gerçekleştirirken yararlanabileceğiniz rehberlik destek malzemeleri neler olabileceğini düşünmelerini istemeliyiz. - 15. Gün

18 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 6 – Öğrenci Başarısını Planlama Modül 6 Sonrası Yapılacak İşlemler – Katılımcılarımızın Kursta İlerleme durumlarını gözden geçirmeli ve Katılımcılarımızın Erişimini İzleme bağlantısını incelemeliyiz. – Kişisel Web günlüklerini gözden geçirmeli ve onlara geribildirim vermeliyiz. – Modül 6‘ya ilişkin önemli noktaları ve katılımcıların yorumlarını özetleyerek kurs web günlüğünde paylaşmalıyız. – Katılımcılarımızın Web günlüklerine yazdıklarını incelemeliyiz. Özellikle katılımcılarımızın akıllarına takılan ya da anlamadıklarını düşündüğümüz noktaları belirlemeye çalışmalıyız. Yardımcı olmayı ya da diğer katılımcılardan yardım almalarını önermeliyiz. – Katılımcılarımıza iletişim kurmak için yüz yüze bir araya gelmenin yanı sıra başka araçlara da sahip olduklarını hatırlatmalıyız.

19 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 6 – Öğrenci Başarısını Planlama Modül 6 Sonrası Yapılacak İşlemler – Katılımcılarımızın modül sonu anketini tamamladıklarından emin olmalıyız. – Ayrıca katılımcıları Öğretmenler Odasında iletişim kurmaları için teşvik etmeliyiz. – Kurs boyunca gerçekleştirecekleri bu tür etkinliklere gönüllü katılımın, hızla yaygınlaşan çevrimiçi iletişim ve öğrenme olanaklarından daha etkili ve gerçekçi yararlanmalarını sağlayacak yeterlikleri kazanmalarına yardımcı olacağını vurgulamalıyız. – Bir önceki modülleri açık bırakarak Modül 7‘yi açmalıyız.


"Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Intel Öğretmen Programı Yeni içerik ve Eğitimlerin Standartlaştırılması Çalıştayı 13 Ocak 2009 - Mersin Kıdemli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları