Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Modüler Eğitim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Modüler Eğitim."— Sunum transkripti:

1 Modüler Eğitim

2 MODÜLER ÖĞRETİM Öğrenci merkezli, bireyselleştirilmiş bir öğrenme öğretme yaklaşımıdır. Modüler programlar doğrultusunda modüler bir sistemi gerektirmektedir.

3 MODÜLER ÖĞRETİM SİSTEMİ
Eğitim programının modüllerden oluşmasıdır. Modüllerin bölümleri belirli bir sıra takip eder. Her modül ile bir yeterliğe yönelik bilgi ve beceriler kazandırılır.

4 MODÜLER ÖĞRETİM İşsizlere Çalışanlara Kırsal kesimde yaşayanlara
Ev hanımlarına Özürlülere ve ceza evindeki hükümlülere Sosyal hizmet kapsamındaki kişilere Meslek değiştirmek ya da düzey yükseltmek isteyenlere Meslek lisesi mezunu olmak isteyenlere hizmet götürülebilir.

5 MODÜLER ÖĞRETİMİN YARARLARI
Bireye ilgi ve isteğine göre beceri kazanma şansı tanır. Okul ortamında bulunan bilgi kaynakları ile sınırlı kalınmaz ve gerçek yaşama dair güncel ve yoğun bilgi akışı sağlanır. Bireysel öğretime olanak sağlar. Öğrencinin okul dışında konu ile ilgili bireysel olarak sahip olduğu deneyim ve bilgileri sınıf ortamına da taşıyabilmesini kolaylaştırır. Öğrenci öğretim programına farklı zamanlarda girip çıkabilir. Farklı programlar arasında geçiş yapma olanağı vardır.

6 YETERLİK Pratik, Kolay anlaşılır, Kendi içinde bütünlük sahibi,
Ürünle yakından alakalı, Bir mesleğin bir kısmını teşkil eden bilgi, beceri, tutum-tavırlar bütünüdür.

7 YETERLİK TABLOSU SEKTÖR MOTORLU TAŞITLAR M E S L E K KOD 525 ALAN
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV BOYACILIĞI SEVİYE 4 İŞ YETERLİKLER İ Ş L E M L E R 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 B O Y A M Ö N C E S İ H Z I R L K P AA Yüzeyleri hazırlamak Saç, Galvaniz, Alüminyum Yüzeyleri Hazırlamak Fiberglas yüzeyleri hazırlamak Eski boyalı yüzeyleri hazırlamak Tek katlı veya iki katlı sistemi belirlemek Eski boyanın cinsini belirlemek Plastik yüzeyleri boyaya hazırlamak Araç üzerinde eski boyalı (sağlam ) yüzeyleri hazırlamak Katoferezli (orijinal yedek parça) yüzeyleri hazırlamak AB Dolgu yapmak Metal yüzeylerde polyester dolgu macunu ile dolgu yapmak Eski boyalı yüzeyde selülozik dolgu macunu ile dolgu yapmak Fazla hasarlı yüzeylerde polyester dolgu macunu ve polyester dolgu astarı yapmak Boya öncesi astarlar üzerine rapid (yoklama) macunu çalışmak Araç üzerinde eski boyalı yüzeyde polyester dolgu macunu, yoklama macunu ve kontrol boyası ile dolgu yapmak AC Astar boya yapmak Sprey tabancalarını sökmek, temizlemek ve toplamak Sprey tabancasının doğru atım şeklini ayarlamak Sprey tabancası ile püskürtme tekniğini kazanma uygulamaları yapmak Metal yüzey üzerine saç astarı uygulamaları yapmak Metal yüzey üzerine yaş üstü yaş 2 K Akrilik astar yapmak 1 K astar uygulamaları yapmak Araç üzerinde saç astarı ve dolgu astarı uygulamaları yapmak Araç üzerinde eski boyalı yüzey üzerinde 2 K akrilik astarı uygulamaları yapmak AD İzolasyon ve koruyucu ürünleri uygulamak Kaput, kapı gibi parçaların iç kısımlarındaki kıvrım yerlerine mastik uygulamak Düz plakalar üzerine pütür boya uygulamaları yapmak Araç üzerinde (tekerlek yuvasının iç kısımları) havayla kurutmalı taban boya uygulamaları yapmak Araç üzerinde cam sızdırmazlık mastiği uygulamak Araç üzerinde ses kesici tabakalar yapıştırmak

8 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI : Otomotiv Alanı Tüm Dallar İŞ :
Otomotiv elektrik ve elektronik sistemlerin bakım ve onarımını yapmak İŞLEM NO : O – 5 İŞLEMİN ADI : Basit elektronik devre kurmak YETERLİK : Temel elektrik ve elektronik işlemlerini yapmak ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar ) : Elektrik.ve elektronik.devre elemanları , baskılı devre, avometre STANDART : Elektrik ve elektronik devre elemanları katalogları ve standart değerler. / Tekniğine uygun olarak yapmak İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1- Elektronik baskılı devreyi hazırlamak. 2- Elektronik devre elemanlarını belirlemek. 3-Elektronik devreyi lehimlemek. 4-Elektronik devreyi çalıştırmak. Çeşitli elektronik devrelerin yapıları, çalışmaları ve kontrolleri a. Flasör devresi b. Yürüyen ışık devresi c. Siren devreleri d. Park sensörü devresi e. Geri vites uyarı devresi f. Zaman ayarlı tavan lambası devresi g. Alarm devreleri h. Regülatör devreleri (Voltaj sabitleyici devreler) -Elektronik devre kurmak. - Lehimleme yapmak. -Devre takibi yapmak. - Hassas ölçüm yapmak. - Ölçü aletlerini doğru ve yerinde kullanmak. - Güvenlik kurallarına uymak. NOT : Temel elektrik ve elektronik modülü , diğer modüllerden önce verilmelidir. SÜRE İşin Yapılma Süresi : 10 saat İşi Öğrenme Süresi : 20 saat

9 MODÜLER ÖĞRETİM YÖNTEMİ BENİMSENEREK MODÜLLER HAZIRLANMAKTADIR.
MEGEP İLE; Öğrenmeyi öğreten, Öğrenciyi aktif kılan, Kalıcı öğrenmeyi sağlayan, Etkili öğrenmeyi sağlayan, Bireysel ilerlemeyi sağlayan, MODÜLER ÖĞRETİM YÖNTEMİ BENİMSENEREK MODÜLLER HAZIRLANMAKTADIR.

10 MODÜL NEDİR? Modül; bireysel öğretime dayalı, başlangıcı ve sonu olan, kendi içinde bütünlük gösteren, sistematik bir çerçevede düzenlenmiş öğretim yaşantılarından oluşmaktadır.

11 1. İşlemleri gruplandırma:
İŞLEMLERİN GRUPLANDIRILARAK MODÜLLERİN OLUŞTURULMASI 1. İşlemleri gruplandırma: Temel işlemleri gruplandırma (Ortak becerileri kazandıracak ve ilk yıllarda uygulanacak modüller) Alan ortak işlemleri gruplandırma (Ortak alan becerileri kazandıracak ve ilk yıllarda uygulanacak modüller) Mesleğe/dala özel işlemleri gruplandırma (Mesleki becerileri kazandıracak ve son yıllarda uygulanacak modüller)

12 İŞLEMLERİN GRUPLANDIRILARAK MODÜLLERİN OLUŞTURULMASI
2. Modülleri oluşturma Her gruptaki işlemleri; birbiri ile ilişkili, birbirini takip eden veya birbirinin ön koşulu olacak ve sonuçta yeterlilik kazandıracak şekilde gruplandırarak modülleri oluşturma.

13 MODÜLLERİN OLUŞTURULMASI
ÖRNEK: 1. İşlemleri Gruplandırma: Ortak Becerileri/Ortak İşlemler 1.İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almak 2.Çalışma plan ve programı yapmak 3.İnsan ilişkileri ve iletişim becerilerine sahip olmak 4. Ortak Alan Becerileri 1.Mesleki hesaplamaları yapmak 2.Araç-gereç ve ekipmanları hazırlamak 3. Mesleki Beceriler 1.Ölçü alma 2.Kalıp hazırlama ( etek )

14 MODÜLLERİN OLUŞTURULMASI
ÖRNEK: 2. Modülleri Oluşturma İşlemleri gruplandırma İşlem 1: Ölçü alma İşlem 2: Kalıp hazırlama ( etek ) MODÜL: Etek Kalıbı

15 MODÜL BİLGİ SAYFASI OLUŞTURMA
Yeterlik Modül (genel amaç) İşlemler Faaliyetler (amaçlar) İşlem Analizi (işlem basmakları ve beceriler) Amaçlar Modül İçerikleri İşlem Analizi (bilgiler,standartlar ve tavırlar)

16 MODÜL BİLGİ SAYFASI OLUŞTURMA
Genel Amaç: Modül ile kazandırılacak yeterliği kapsayan öğrencinin modülü tamamladıktan sonra kazanacağı bilgi, beceri ve tutumları ifade eden içerisinde öğrenci, koşul, standart, davranış öğelerinin yer aldığı ölçülebilir genel amaç cümlesi yazılacaktır.

17 MODÜL BİLGİ SAYFASI OLUŞTURMA
ÖRNEK 1 (GİYİM) MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : Giyim Üretim Teknolojileri MESLEK/DAL : Alan Ortak Modülü DERS : Üretim teknikleri MODÜL : Tişört Dikimi KODU : SÜRE : 40/24 ÖN KOŞUL : “Temel Etek Dikimi” modülünü başarmış olmak. AÇIKLAMA : Tişört dikimi için gerekli tüm araç-gereç ve malzemeler aydınlık bir ortamda hazır bulundurulmalıdır.

18 MODÜL BİLGİ SAYFASI OLUŞTURMA
ÖRNEK 1 (GİYİM) GENEL AMAÇ Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında kalite Niteliklerine uygun tişört dikebilecektir. AMAÇLAR Öğrenci; Tişörtte kullanılan ana ve yardımcı malzeme seçimini ürüne uygun ve doğru olarak yapabilecektir. Tişört ana ve yardımcı malzemelerini kesim tekniğine uygun olarak kesebilecektir. Tişörtte işlem sırasına uygun dikim planı hazırlayabilecektir. Tişört dikimini kalite niteliklerine uygun olarak yapabilecektir. Tişörte uygun form vererek ütüleyebilecektir. Tişörtün son kontrol işlemlerini kalite niteliklerine uygun olarak yapabilecektir.

19 MODÜLLERİN AMAÇLARI VE İÇERİKLERİ
GENEL AMAÇ Öğrenciye hangi koşullarda ve standartlarda hangi yeterliğin kazandırılacağı yazılmalıdır. AMAÇLAR Öğrenciye hangi standartlarda hangi becerilerin kazandırılacağı yazılmalıdır. İÇERİKLER Gruplanan İşlemlerin analizlerinde belirlenmiş bilgi konularının genel çerçevesi ve konu başlıkları yazılmalıdır.

20 MODÜL BİLGİ SAYFASI OLUŞTURMA
İçerikler: işlem analizlerindeki bilgiler doğrultusunda, her amaç için bir içerik olacak şekilde, konu başlıkları halinde yazılır. Modülde kaç amaç var ise yaklaşık olarak o kadarda içerik başlığı bulunur.

21 MODÜL BİLGİ SAYFASI OLUŞTURMA
ÖRNEK 1 (GİYİM) İÇERİK A. TİŞÖRT İÇİN ANA VE YARDIMCI MALZEMELER 1. Tişört kumaşı seçiminde dikkat edilecek noktalar 2. Tişört kumaşları 3. Tişörtte kullanılacak yardımcı malzemeler 4. Yardımcı malzeme seçiminde dikkat edilecek noktalar 5. Ana ve yardımcı malzeme kontrolü B. ELDE TİŞÖRT KESİMİ 1. Yuvarlak örme kumaşı kesime hazırlama teknikleri 2. Tişört pastal resmini kumaşa uygulamada dikkat edilecek noktalar 3. Tişört kesiminde dikkat edilecek noktalar 4.  Kesilen parçaların kontrolü

22 DERSLERİ OLUŞTURMA Modüllerin amaçları ve içerikleri dikkate alınarak;
BİRBİRİ İLE İLİŞKİLİ MODÜLLER BİRBİRİNİN ÖN KOŞULU OLAN MODÜLLER BİR ARAYA GELİNCE BİR BÜTÜN OLUŞTURAN MODÜLLER gruplandırılarak dersler oluşturulur.

23 DERSLERİ OLUŞTURMA Modüller Modüller 1.Modül : Boru Döşeme
ÖRNEK Modüller 1.Modül : M1 2.Modül : M5 3.Modül : M9 DERS: ……… Modüller 1.Modül : Boru Döşeme 2.Modül : Kablo Çekme 3.Modül : Montaj yapma DERS: Tesisat Döşeme

24 DERSLERİ OLUŞTURMA ORTAK GENEL KÜLTÜR DERSLERİ (TTK)
ORTAK BECERİLER DERSLERİ Tüm alanlar için ortak İnsan İlişkileri ve iletişim, Girişimcilik, Organizasyon becerileri, İş Güvenliği, vb. modüllerden oluşturulacaktır. ORTAK ALAN DERSLERİ Alandaki tüm meslekler için ortak modüllerden oluşturulacaktır. MESLEK/DAL DERSLERİ Mesleğe özel modüllerden oluşturulacaktır.

25 DERSLERİ OLUŞTURMA Dersler Oluşturulurken;
Sadece bilgiye dayalı dersler olmamalıdır. Araç, gereç ve malzeme bilgisine yönelik dersler olmamalıdır. Bir ders en az iki modülden oluşturulmalıdır.

26 DERSLERİ OLUŞTURMA Dersler Oluşturulduktan Sonra
Derslere isim verilir. Modüllerin isimlerinden yararlanılarak kısa bir isim verilir. Derslere süre verilir. Modüllerin sürelerinden yararlanılarak yılda okutulması zorunlu ders saatine göre belirlenir. Dersin amacı yazılır. Modüllerin genel amaçlarından yararlanılarak yazılır. Dersin tanımı yapılır. Modüllerin içeriklerinden yararlanılarak yazılır.

27 DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal
Dersin altında yer alan tüm modülleri temsil edebilecek, genellikle bir-iki sözcükten oluşan, anlamlı bir terimdir. Alan Diploma-Eğitim alanın adı yazılacaktır Meslek/Dal Mesleğin adı yazılacaktır Dersin okutulacağı sınıf/yıl Zorunlu dersler için ders saati ve yıl belirtilecek Diğer dersler için sınıfa yönelik öneriler yazılacaktır. Süre Modüllerin sürelerinden yararlanılarak belirlenir. Haftalık ders saati : 2 Ders saati Yıllık ders saati toplamı : 72 Ders saati yazılacaktır Dersin Amacı Dersin sonunda kazandırılacak hedefler, dersi oluşturan modüller ile kazandıracak yeterlikleri ifade edecek şekilde bir amaç cümlesi ile yazılacaktır. Dersin Tanımı Dersi oluşturan modüllerin içeriklerindeki konu başlıklarını ifade edecek şekilde bir cümle ile yazılacaktır. Dersin Ön Koşulları Dersin içinde yer alan modüllerin ön koşulları dikkate alınarak dersin alınabilmesi için gerekli koşullar belirtilecektir.

28 DERS BİLGİ FORMU Dersi ile kazandırılacak yeterlikler Dersin İçeriği
Dersin altında yer alan modüllerin adları ve modüller ile kazandırılacak yeterlikler sıralanacaktır. Dersin İçeriği Modüllerde yer alan içerik kısmının konu başlıklarından yararlanılarak kısaca ana başlıklar sıralanacaktır. Yöntem ve teknikleri Ders ile amaçlanan yeterliklerin kazandırılması için öğretmen ve öğrencinin uygulayacağı (modüler, bireysel, vb.) öğretim yöntem ve teknikleri önerilecektir. Eğitim Öğretim Ortamı ve Donanım Dersin verimli uygulanabilmesi için modüllerde yer alan gerekli ortam, (sınıf, atölye, lab. işleteme, donanım, araç, gereç, ekipman, vb.) araç gereç ekipman ve diğer malzemeler yazılacaktır. Ölçme ve Değerlendirme Öğrencilerin kazanacakları yeterliklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin uygulayıcılara rehberlik edecek yöntemler ile ilgili öneriler yazılacaktır. Öğretmen/Eğitici Dersi verecek öğretmen veya eğiticilerin sahip olması gereken özellikler ile ilgili öneriler yazılacaktır. İşbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlar Dersin işlenişi sırasında modüllerdeki uygulanmalara yönelik olarak öğrencinin çevrede işbirliği yapabileceği kurum ve kuruluşlar ile ilgili öneriler yazılacaktır.

29 Öğrenciler, Sınıf Geçme Yönetmeliği’ne göre;
MODÜLER ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Öğrenciler, Sınıf Geçme Yönetmeliği’ne göre; Modüllerin sonunda kazandığı yeterlik ölçülmelidir. Dersin sonunda modüller ile kazandıkları tüm yeterlikler ölçülmelidir. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilmelidir.

30 MODÜLDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME 1
Öğrenciler, modüldeki faaliyetlerde kazandıkları bilgi ve becerileri bu bölümde yer alan ölçme araçları ile ölçerler. Öğrenciler, ölçme soruları ile bilgiye dayalı kazanımlarını ölçerler. Uygulamalı testler ile de öğrenme faaliyetindeki uygulamalarda kazandıkları becerileri ölçerler. Ölçme sonucunda öğrenciler faaliyetlerin sonundaki kazanımlarını belirler.

31 MODÜLDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME 2
Değerlendirme sonucunda öğrenciler bir sonraki faaliyet veya modüle geçerler. Öğretmenler gerekli gördüğü takdirde öğrencilere yeni ölçme ve değerlendirme araçları hazırlayarak uygulayabilir.

32 ÖĞRETMENLER; Öğrencinin cevaplarını modülün arkasındaki cevap anahtarı ile karşılaştırarak kendini ölçmesine REHBERLİK EDER. Öğrencilerin, yanlış ve doğru cevapların sayısına göre kendini değerlendirmesine YARDIMCI OLUR. Öğrencinin, eksik olduğu noktaları TAMAMLAMASINI SAĞLAR. Öğrenciler başarılı ise bir sonraki faaliyet veya modüle geçmeleri için YÖNLENDİRİR.

33 MODÜLER ÖĞRETİM ORTAMI
Öğrencinin serbest çalışabileceği, Öğrencinin uygulama yapabileceği, Öğrencinin sınava alınacağı, Yazılı ve görsel kaynakların bulunduğu bir kütüphane ve Öğretmenlere ait alanlardan oluşur.

34 YENİ YAKLAŞIMDA OKUL YAPISI
Yerel eğitim ihtiyaçlarına duyarlı ve ihtiyaçları belirleyen, Çevrenin katılım ve iş birliği ile daha güçlü, yerel düzeyde yetki ve inisiyatif kullanan, İhtiyaçlara göre modüler öğretim programları geliştirebilen, Meslek standartları ve belgelendirme esaslarına göre eğitime işlerlik kazandıran, Bireysel öğretim yöntemi doğrultusunda öğretim materyali hazırlayabilen, Öğrencileri iş hayatı ve üniversite hakkında bilinçlendiren ve mezunlarını izleyebilen, Kaynakları etkili ve verimli kullanan, yeni kaynak yaratabilen, Personelin sürekli eğitimini sağlayan, Sistemini yaşam boyu eğitim ilkelerine göre yapılandıran bir yapı olmalıdır.

35 Yeni Yaklaşımda ÖĞRETMEN;
Öğrencilerin aktif katılımını sağlayan Düşündüren, tartıştıran ve dinleyen Etkinlik plânlayan Rehberlik yapan Öğrencileri yönlendiren Öğrenme ortamını hazırlayan Eksikleri, hataları düzeltendir.

36 Yeni Yaklaşımda ÖĞRENCİ;
Okula devam ederek Telefon ederek Okulun araç gerecini kullanarak TV, CD ve video izleyerek İnterneti kullanarak Öğretmene danışarak eğitim alabilir.

37 Yeni Yaklaşımda ÖĞRENCİ;
Aktif, katılımcı, Soru soran, sorgulayan, Problemleri kavrayabilen ve çözen, Anlayan, düşünen, tartışan, Takım çalışması yapabilen, Öğrenmeyi öğrenen, Bilgiye ulaşma yol ve yöntemlerini öğrenen, Daha fazla bilgiye erişme heyecanı duyan,

38 Önce siz inanmalısınız!..
MODÜLER ÖĞRETİM YÖNTEMİNİ ETKİLİ VE VERİMLİ UYGULAMAK İÇİN ÖNERİLER Önce siz inanmalısınız!.. Modül kılavuzlarını öğrencilerinizle birlikte inceleyiniz. Öğretim ortamınızı modüler öğretime uygun hale getirmeye çalışınız. Öğrencinizin öğrenmesi için yol gösterici olunuz.

39 Öğrencilerinizle yüz yüze etkili iletişim kurunuz.
MODÜLER ÖĞRETİM YÖNTEMİNİ ETKİLİ VE VERİMLİ UYGULAMAK İÇİN ÖNERİLER Öğrencilerinizle yüz yüze etkili iletişim kurunuz. Onlara değer verdiğinizi hissettiriniz. Modüllerin her aşamasında geri bildirim veriniz. Öğrencinize örnek olunuz.

40 Teşekkür Ederiz…


"Modüler Eğitim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları