Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kalite ve Çevre Müdürlüğü TOBB ODA/BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ Ş. Sibel AYGÜN TOBB Akreditasyon Kurul Sekreteri 19 Ekim 2007 Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kalite ve Çevre Müdürlüğü TOBB ODA/BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ Ş. Sibel AYGÜN TOBB Akreditasyon Kurul Sekreteri 19 Ekim 2007 Ankara."— Sunum transkripti:

1 Kalite ve Çevre Müdürlüğü TOBB ODA/BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ Ş. Sibel AYGÜN TOBB Akreditasyon Kurul Sekreteri 19 Ekim 2007 Ankara

2 Sanayi Dairesi Başkanlığı Kalite ve Çevre Müdürlüğü Akreditasyon Kurul Sekreterliği ODA GELİŞTİRME PROGRAMI Kalite Yönetimleri; hızlı büyümenin, rekabetin ve küreselleşmenin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Küresel İktisadi ortamda söz sahibi olacak bir Türkiye istiyorsak her alanda rekabet gücümüzü artıracak bir yapılanma ile işe başlamalı ve sürekli gelişim içerisinde olmalıyız.

3 Sanayi Dairesi Başkanlığı Kalite ve Çevre Müdürlüğü Akreditasyon Kurul Sekreterliği ODA GELİŞTİRME PROGRAMI Türkiye’nin en büyük sorunu istihdam sorunudur. İstihdam sorununu çözmenin yolu daha fazla katma değer üretmektir. Buna bağlı olarak kurumlarımıza kalite yönetim sistemlerinin oturtulmasını sağlamak zorundayız. Çünkü Kalite Yönetim Sistemlerini uygulayan kurumların rekabet şansı her zaman daha fazla olacağı için daha çok yatırım yapacak ve istihdam sağlamış olacaktır.

4 Sanayi Dairesi Başkanlığı Kalite ve Çevre Müdürlüğü Akreditasyon Kurul Sekreterliği ODA GELİŞTİRME PROGRAMI Avrupa Birliği’ne katılım sürecini yaşadığımız bu günlerde, Oda ve Borsalarımızın üye ülkelerdeki muadillerinin standartlarında hizmet sunabilmeleri için çağdaş bir yönetim sistemine ve kurumsal kapasite oluşturma uygulamalarına ağırlık vermeleri bir zorunluluktur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Oda ve Borsalarımıza dünya ile eşit şartlarda rekabet edebilmeleri için gerçekleştirdikleri çalışmalara her zaman destek vermektedir.

5 Sanayi Dairesi Başkanlığı Kalite ve Çevre Müdürlüğü Akreditasyon Kurul Sekreterliği ODA GELİŞTİRME PROGRAMI Bu çerçevede Birliğimiz, Eurochambers ve İngiltere Odalar Birliği ile işbirliği içerisinde, İngiltere ve Almanya’daki oda sistemlerinin en iyi uygulamalarını dikkate alarak, Oda Akreditasyon Modelini geliştirmiştir. Bu modelin Oda ve Borsalarımızın hizmet kalitesinin en üst seviyelere ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Modelin en önemli özelliği sürekli gelişmeyi öngören bir sistem olmasıdır.

6 Sanayi Dairesi Başkanlığı Kalite ve Çevre Müdürlüğü Akreditasyon Kurul Sekreterliği ODA GELİŞTİRME PROGRAMI Birliğimizin, İngiltere Odalar Birliğinin işbirliği ile 2001 yılından itibaren yürütmeye başladığı ve 30 Haziran 2005 tarihinden itibaren de Türk Loydu Vakfı ile birlikte sürdürülen proje çerçevesinde; Türk oda sistemi için oldukça önemli olan “Kalite Stratejisi” çalışmalarını başlatılmıştır. Girişimin amacı; Odalarımız/borsalarımız arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda sisteminin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, oda sistemlerinin birbirine yakınlaşmasının sağlanması ve bu sayede Türk oda/borsa sisteminin Avrupa oda/borsa sistemine uyumunun gerçekleştirilmesidir.

7 Sanayi Dairesi Başkanlığı Kalite ve Çevre Müdürlüğü Akreditasyon Kurul Sekreterliği Bu sistemin temeli; ”odalar/borsalar tarafından yerine getirilmesi gereken asgari hizmetleri ortaya koymaktır”. Bu hizmetlerin gerektiği şekilde yerine getirildiğine ilişkin olarak, ilgili oda ve borsaların; her yıl kendi performanslarını değerlendirmeleri ve üç yılda bir de TOBB tarafından belirlenecek denetçiler tarafından değerlendirilmeleri öngörülmektedir. ODA GELİŞTİRME PROGRAMI

8 Sanayi Dairesi Başkanlığı Kalite ve Çevre Müdürlüğü Akreditasyon Kurul Sekreterliği TOBB ODA AKREDİTASYON KRİTERLERİ 5 Ana Bölümden oluşmaktadır. 1.İş Alemi ile İlişkiler, 2.Üyelik, 3.Sağlıklı Mali Bünye, 4.Katılımlı Yönetim ve İdare, 5.Odalar Şebekesinin (network) Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Gelişimi,

9 Sanayi Dairesi Başkanlığı Kalite ve Çevre Müdürlüğü Akreditasyon Kurul Sekreterliği 1. İŞ ALEMİ İLE İLİŞKİLER 1.1. Haberleşme ve Yayınlar 1.2. Politika ve Temsil 1.3. Bilgi ve Danışmanlık 1.4. Networking (İletişim Ağı) (üyeleri bir araya getirerek temas kurmalarını sağlama) 1.5. İş Geliştirme ve Eğitim 1.6. Uluslararası Ticaret

10 Sanayi Dairesi Başkanlığı Kalite ve Çevre Müdürlüğü Akreditasyon Kurul Sekreterliği 2. ÜYELİK  Üye kayıtları ile ilgili güncel bir veri tabanı,  Bilgilerin düzenli güncellenmesi,  Sunulmakta olan hizmetlerin ilgili tüm üyelere ulaştırılması,  Üyelerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda etkinlikler gerçekleştirilmesi,

11 Sanayi Dairesi Başkanlığı Kalite ve Çevre Müdürlüğü Akreditasyon Kurul Sekreterliği 3. SAĞLIKLI MALİ BÜNYE  İş planını yerine getirebilecek rezervlerin olması,  Bugün ve gelecekteki faaliyetlerini tutarlı ve ticari olarak karlı şekilde gerçekleştireceklerini göstermeli,  Muhasebe kayıtları yasal şartların gereğini karşılayabilmeli,  Faaliyetlerini bütçe dengesini sağlayacak şekilde gerçekleştirmeli,

12 Sanayi Dairesi Başkanlığı Kalite ve Çevre Müdürlüğü Akreditasyon Kurul Sekreterliği 4. KATILIMLI YÖNETİM VE İDARE 4.1 Oda Mevzuatı, 4.2 Yönetim Kurulu, 4.3 İş Planlanması ve Yönetim, 4.4 Personel Yönetimi, 4.5 Kalite

13 Sanayi Dairesi Başkanlığı Kalite ve Çevre Müdürlüğü Akreditasyon Kurul Sekreterliği 5. ODALAR NETWORK’UNUN BÖLGESEL, ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE GELİŞİMİ  Bölgesel Odalar ile İlişkiler,  TOBB istişare toplantıları ve diğer aktivitelerine katılım,  TOBB etkinlik ve girişimlerine katılım,  Yurt dışındaki Odalar ile İlişkiler,

14 Sanayi Dairesi Başkanlığı Kalite ve Çevre Müdürlüğü Akreditasyon Kurul Sekreterliği DENETLEME SİSTEMİ  Geliştirme Ziyareti,  Öz Değerlendirme,  Denetleme Ziyareti  Eylem Planları

15 Sanayi Dairesi Başkanlığı Kalite ve Çevre Müdürlüğü Akreditasyon Kurul Sekreterliği  I. Dönem 2002 yılında 10,  II.Dönem 2005 yılında 14,  III.Dönem 2006 yılında 14,  IV.Dönem 2007 yılında 15 odamız akredite edilmiştir.  V.Dönem 2007 yılında 16 Oda/Borsamız Proje Kapsamına alınmıştır. AKREDİTE ODALARIMIZ Toplam Akredite Oda sayımız 53’e ulaşmıştır.

16 Sanayi Dairesi Başkanlığı Kalite ve Çevre Müdürlüğü Akreditasyon Kurul Sekreterliği I. DÖNEM ODALARI 1.Adapazarı TSO 2.Alanya TSO 3.Ankara SO 4.Denizli SO 5.Ege Bölgesi SO 6.Gaziantep SO 7.Deniz TO 8.İstanbul SO 9.İstanbul TO 10.Kocaeli SO

17 Sanayi Dairesi Başkanlığı Kalite ve Çevre Müdürlüğü Akreditasyon Kurul Sekreterliği II. DÖNEM ODALARI 1.Afyon TSO 2.Ankara TO 3.Denizli TO 4.Diyarbakır TSO 5.Elazığ TSO 6.Gaziantep TO 7.Gebze TO 8.Giresun TSO 9.İzmir TO 10.K.Maraş TSO 11.Konya TO 12.Mersin TSO 13.Sivas TSO 14.Uşak TSO

18 Sanayi Dairesi Başkanlığı Kalite ve Çevre Müdürlüğü Akreditasyon Kurul Sekreterliği III. DÖNEM ODALARI 1.Adana TO 2.Antalya TSO 3.Balıkesir SO 4.Bursa TSO 5.Çorlu TSO 6.Erzurum TSO 7.Eskişehir SO 8.Kayseri SO 9.Konya SO 10.Manisa TSO 11.Nevşehir TSO 12.Samsun TSO 13.Şanlıurfa TSO 14.Trabzon TSO

19 Sanayi Dairesi Başkanlığı Kalite ve Çevre Müdürlüğü Akreditasyon Kurul Sekreterliği IV.DÖNEM ODALARI 1.Adana SO 2.Antakya TSO 3.Aydın TO 4.Balıkesir TO 5.Bodrum TO 6.Çorum TSO 7.Düzce TSO 8.Edirne TSO 9.Isparta TSO 10.İzmit TO 11.Kayseri TO 12.Malatya TSO 13.Ordu TSO 14.Salihli TSO 15.Van TSO

20 Sanayi Dairesi Başkanlığı Kalite ve Çevre Müdürlüğü Akreditasyon Kurul Sekreterliği V.DÖNEM PROJEYE DAHİL OLAN ODA/BORSLAR 1.Adapazarı TB 2.Ankara TB 3.Antalya TB 4.Bafra TSO 5.Bandırma TB 6.Bartın TSO 7.Çanakkale TB 8.Çarşamba TSO  Gemlik TSO  Konya TB  Kuşadası TO  Kütahya TSO  Manavgat TSO  Polatlı TB  Rize TSO  Yalova TSO

21 Sanayi Dairesi Başkanlığı Kalite ve Çevre Müdürlüğü Akreditasyon Kurul Sekreterliği TEŞEKKÜRLER SİBEL AYGÜN


"Kalite ve Çevre Müdürlüğü TOBB ODA/BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ Ş. Sibel AYGÜN TOBB Akreditasyon Kurul Sekreteri 19 Ekim 2007 Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları