Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gündem Oluşturma Kuramı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gündem Oluşturma Kuramı"— Sunum transkripti:

1 Gündem Oluşturma Kuramı
Bayram Karaaytu

2 Gündem oluşturma kavramı,kamuoyu oluşturma sürecinin önemli bir aşamasıdır. Gündem oluşturmaya ilişkin çalışmalar bilişsel düzeyi yani farkına varma/vardırmayı temsil etmektedir. Kamuoyu oluşturma ise daha çok medya etkilerinin bütüncül bir sonucu olarak ve diğer unsurların oluşturduğu daha üst bir düzeyi ifade etmektedir. Gündem oluşturma bir ya da daha çok insan bir durumu ya da algılanan bir soruna önem atfettiğinde bir gündem yaratılmış olmasıdır

3

4 ’lı yıllarda medyanın etkilerinin çok güçlü olduğu düşünülüyordu. Bu dönemde propaganda çok kritik bir öneme sahipti.Özellikle içerik analizi,göstergebilim,sosyal grup araştırmaları gibi alanlarda bilimsel çalışmaların gelişmesi ile medyanın etkileri daha güçlü açıklanıyordu Gündem oluşturma kavramı 1968 yılında ABD’deki Başkanlık seçimlerinde medya gündemindeki konuların önemlilik sıralaması ile aynı konuların seçmenlerin zihnindeki sıralamasının araştırması ile tanımlanmıştır. Gündem oluşturma yaklaşımı sofistike yöntemlerle kamuoyu oluşturmak ve siyaseti etkilemek amacıyla yoğun olarak kullanılmaktadır.

5

6 1.Tanımlama 2.Meşrulaşma 3.Kutuplaşma 4.Özdeşleşme
Gündem belirleme yaklaşımı kamuoyu oluşturma sürecinin en önemli aşamalarından birisidir. Gündemler 4 evreden geçerek gelişir 1.Tanımlama 2.Meşrulaşma 3.Kutuplaşma 4.Özdeşleşme

7 Medya gündemin iki yüzü arasında kutuplaşma yaratıp insanları birbirinden biriyle özdeşleşmeye zorlayarak bu son iki evrede aktif rol oynar. Gündem oluşturma medya etkilerinin ilk düzey etkileri içinde ele alınmaktadır. Bu aşamada istenilen konu ya da fikir sahibi hakkında ‘farkındalık’ sağlanır. Dahan sonra bilgi edinme olur. 3.aşamada ise tutum geliştirme düzeyime ulaşılır. Son aşamada ise davranış değişikliği sağlanır. kısacası bilişsel,duygusal ve davranışsal aşamaları şeklinde gerçekleşir

8

9 Dikkat Medya kitlenin dikkatini belli noktalara zorla çeker.Politik insanların kamu imajlarını yaratır.Gazeteler sürekli kitle içerisindeki bireylerin ne hakkında düşünmeleri,bilmeleri ve hissetmeleri gerektiğini öneren nesneler sunar

10

11 Medya kitlelere ne düşüneceklerini değil ne hakkında düşünmeleri gerektiğini telkin eder. Basın bir konuya dikkat çektiğinde kitleler o konunun önemli olduğuna inanma eğilimi içine girerler. Eğer siyasi konjonktürün değiştirilmesi isteniliyorsa taraflar maniple edilerek ‘GÜVENSİZLİK’ ortamı oluşturulur. Daha sonra bu güvensizlik ve istikrarsızlığın sorumlusu olarak yıpratılmak istenilen hedef suçlanır

12 Türkiye’de Bu İşler Nasıl Olur?
1960 darbesinde medyanın kamuoyuna karikatür konularla (bebek davası,kıyma makinesinde kıyılan insan haberleri) 28 Şubat PostModern Darbesinde yapılan korku dolu haberler

13 Türkiyede medya gündem oluşturmak istediğimi zaman bir iletişim kampanyası lansmanı yapar gibi iletişimin çeşitli unsurlarını bütüncül şekilde kullanmaktadır. Örneğin; Gezi Parkı olaylarından sonra 9 gazetenin aynı gün benzer manşetler yaparak yayın yapması Kısacası gündem oluşturma kuramını bugün dünyada bütün güçler önemli bir silah olarak kullanmaktadır.


"Gündem Oluşturma Kuramı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları