Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİNİ ÖNYARGILARI VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜ ÖNLEMEK 5. 1 gençlik toplantısı www

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİNİ ÖNYARGILARI VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜ ÖNLEMEK 5. 1 gençlik toplantısı www"— Sunum transkripti:

1 DİNİ ÖNYARGILARI VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜ ÖNLEMEK 5. 1 gençlik toplantısı www
DİNİ ÖNYARGILARI VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜ ÖNLEMEK 5.1 gençlik toplantısı TR R3

2 Bu Eylem 5.1 Projesi (Ulusal Gençlik Toplantısı) AB Gençlik Programı tarafından desteklenmiş ve
Kırşehir Milli Eğitim Müdrlüğü AR-GE Şubesi Tarafından Ocak 2012’de Kırşehir’de gerçekleştirilmiştir. PREVENTING RELIGIOUS INTOLERANCE AND PREJUDICE. (DİNİ ÖNYARGILARI VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜ ÖNLEMEK) TR R3 ACTION 5.1

3 We ( Kırşehir District National Education Directorate and Anatolian Teology High School ) would like to coordinated a 7 days of international Youth Meeting in Kırşehir with European countries . Islam phobia, Anti-Semitism and Christianity are serious phenomenons that currently affect many young people in Europe.Committed to exploring and combating the issue, we planned this Project.The event gathers together 32 young people from European countries from Muslim, Jewish and Christian background to gain knowledge and skills about how to overcome the issue of the project.The main aim of the study session was to provide young multipliers with information and practical skills about how to promote inter-religious dialogue. The 32 participants will (aged 18-30) come from different cultural and religious backgrounds. This project doesn’t give a promise only on religion side, also, It will influence on delivered our countries truth to the world public, to be tanned our cultures to the EU countries, development of youth and to solve other important problems. To support regional collaboration, erase stereotype among young people of these countries are additional purposes of the project. This Youth meeting was realized through discussions, workshops, working in groups, excursions focused on history and culture, cultural nights, evening parties and spare time spent together.

4 ORTAKLAR 1.ESTRA foundation n.o.: slovakia 2.Europe Direct Mosta Malta ( Genista Foundation) 3.Vocational Education Centre in Lublin Polonya 4.NGO ZZ Noortekas (Youth Centre of Kambja) Estonya 5.DESINCOOP - Desenvolvimento Económico, Sociale Cultural, CRL 6. YouNet İTALY 7. Forumul Cetatenesc pentru Actiune Sociala si Educatie Civica Romania

5 BİZ Kırşehir Milli Eğitim Müdrlüğü AR-GE Şubesi, Türkiye’de en çok projesi kabul edilen iller arasında 7. İç Anadolu Bölgesinde Ankara’dan sonra 2.Sırada yer almaktadır. ( eurodesk) İlimiz Son on yılda elde ettiği akademik başarılarını Ulusal Ajans Projelerinde de yinelemiştir. Müdürlüğümüzün Avrupa Birliği Eğitim Programları ve Gençlik Merkezi Başkanlığı ile yaptığı son proje Eylem 5.1 Gençlik Toplantısıydı. Proje Ocak 2012 tarihleri arasında 6 farklı ülkeden gençlik temsilcilerinin katılımıyla Kırşehir 'de gerçekleşti. TR R3

6 PROJENİN AMAÇLARI Projemizin amacı Müslüman,Yahudi, Hristiyan kökenli gençler arasında bilgi paylaşımı, ulusal, uluslararası ve yerel bağlamda işbirliğini teşvik etmek ve İslamofobi sorunlarının üstesinden gelebilmek için çalışma grupları oluşturulmasıydı. Farklı din ve kültürlerden bir araya gelen gençlerin pratik anlamda birbirleriyle görüş alışverişi yapmalarının yanı sıra kendilerine ait olan uygulamaları ve fikirleri de diğer paydaşlara sunmaları istenecektir. Bu bağlamda günlük yaşamdaki uygulamalardan özel süreçlerdeki dini ve kültürel olgulara kadar her şeyin tartışma ortamlarına dahil edilmesi sağlanacaktır. En önemli öğrenme şeklinin bir başkasının yanlışı veya doğrusunu algılayarak olacağı tezinden hareketle etkileşim oranı en üst seviyede tutulmuştur. TR R3

7 PROJENİN AMAÇLARI Gençlik Toplantımız 6 farklı ülkeden gelen gençlik organizasyonlarının temsilcilerine yönelik uluslar arası bir Gençlik buluşması niteliğini taşımaktadır.Proje kapsamında gençlerle; kültürlerarası öğrenme,kültürel/sosyal çeşitlilik, sosyal dahil edilme /dışlanma, yerel, ulusal ve uluslar arası boyutta barış, hoşgörü ve uluslararası dayanışma bilinci gibi konular üzerinde fikir alışverişinde bulunulmuştur. TR R3

8 Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz tecrübelerimizden sosyal dışlanma, yabancı düşmanlığı ve ırk ve din ayrımı gibi konuları incelenmesi ve genç insanların kültürel ve sosyal değişim yoluyla motive edilmesine olanak tanıyan farklı projelerin teşvikiyle bu proje fikrini oluşturduk. Bu projeyi düzenlerken hem gelecekte gençlerle çalışan profesyonellerin hem de gençlerin kendilerinin ihtiyaçlarını buluşturmayı amaçladık. Proje özellikle kültürler arası çalışma, kültürel/sosyal çeşitlilik, sosyal dışlanma/dahil edilme, Avrupa konuları ile yerel, ulusal ve uluslararası seviyelerde gençlerle çalışan ve gençler için planlama yapan profesyonellerin yetenek ve bilgilerini artırmıştır. TR R3

9 Türkiye ve İspanya başbakanlarının eşbaşkanlığında İstanbul’da gerçekleşen ‘’Medeniyetler İttifakı’’ konulu zirveyi basından takip ettik.Her iki başbakanın diyalog konusunda yaptığı açıklama projemizin konusuyla örtüştüğü için bizleri çok mutlu etti. Diyalog konusunun böylesine yetkili ağızlar tarafından dile getirilmesi,tepeden tırnağa herkesin Dünya barış ve huzuru için birşeyler yapması gerektiğini daha net bir şekilde ortaya koydu.

10 32 katılımcı genç proje sonunda aşağıdaki amaçlar doğrultusunda bir ortaklığa varmıştır
1- Dinsel inanç ve farklılıkları çatışma konusu yapmak yerine; diyalog zemininde buluşturmak. 2-İnsanlığın ortak sorunları olan; açlık, terör, madde bağımlılığı, işsizlik, ekolojik kirlilik vb.konuların çözümünü yardımcı olmak. 3-Farklı din ve kültürlere mensup insanlar arasında hoşgörü oluşturarak; tarafların birbirini tanıyıp anlamasını sağlamak. 4-İnsanlar arasında şiddet ve çatışma ortamını önleyerek dünyamızın daha güvenli, huzurlu ve yaşanılır olmasına katkı sağlamak. 5-Farklılıklarımızın farkını vararak birbirimizi sevmek ve iyilikte yarışmak. 6-Ortak güzellikleri gerçekleştirmeyi amaçlamak.

11 Projemiz farklı gerçeklikleri keşfetmeyi ve karşılaştırmayı ortaya çıkarmaya çalıştı ve karşılıklı ve harici kültürel tecrübeler, bilgi ve istekleri kullanarak sosyal dışlanma, göçmenlik ve gençlik konularına daha geniş açıdan yaklaştı

12 Çalışmamız paylaşılan ortam içindekiler için saygı ve tolerans prensipleri üzerine kurulmuştu ve ortaklığın bu içeriklerini, farklılık ve çeşitlilikleri kabul etmeyi gençlere benimsetti.. Katılımcılar için hem kişisel hem de müşterek olarak kendi yaşadıkları dünyanın bakış açılarını, bilgilerini ve fikirlerini geliştirmelerine ve meydan okumalarına yardımcı olacak pek çok fırsat tanıdı. Simülasyon, rol yapma, tartışma grupları, resmi ve gayri resmi bilgi değişimi gibi metotlar projede kullanıldı.

13 Proje süresince katılımcılar bakış açılarını, fikirlerini ve kararlarını bir bütün olarak tamamıyla ortaya koyma fırsatına sahip oldular. Dağıtım takımı arasında, katılımcılarla günlük olarak bir ön değerlendirme ve programın sonunda resmi bir final değerlendirme gerçekleştirdik.. Final değerlendirme katılımcıların programın başarı veya başarısızlığı üzerine düşüncelerini, umduklarını bulup bulamadıklarını öğrenmeyi ve kendi yerellerinde gelecekte nasıl faydalı olabileceği konusunu saptadı.

14 Sonuçlar: 1-Kutsal Dinlerdeki ortak noktalardan (Tanrı inancı, Ahiret inancı vb,)yola çıkarak diyalog zemini oluşturduk. 2-Dinsel inanç ve farklılıkları çatışma konusu yapmak yerine; diyalog zemininde buluşmak ortak paydamız oldu. 3-İnsanlığın ortak sorunları olan; açlık, terör, madde bağımlılığı, işsizlik, ekolojik kirlilik vb.konuların çözümünü yardımcı olmak için workshoplar düzenledik. TR R3

15 Sonuçlar: 4-Farklı din ve kültürlere mensup insanlar arasında hoşgörü oluşturarak; tarafların birbirini tanıyıp anlamasını sağlamak üzere beyin fırtınası gerçekleştirdik. 5-İnsanlar arasında şiddet ve çatışma ortamını önleyerek dünyamızın daha güvenli, huzurlu ve yaşanılır olmasına katkı sağlamak gayesiyle fikiralışverişinde bulunduk. 6-Dinleri;şiddetin, gerilimin ve aramızdaki kavganın kaynağı ve sebebi olmaktan çıkarıp;ortak bir barış zemini oluştırmak hepimizin temel amacı oldu.. 7-Farklılıklarımızın farkını vararak birbirimizi sevmek ve iyilikte yarışmak parolamız oldu. 8-Ortak güzellikleri gerçekleştirmeyi amaçladık.

16 Proje sonuçları farklı okullarda yaklaşık 5000 öğrenciyle paylaşılmıştır,

17 Kırşehir Valisi Sayın : M.Ufuk Erden Proje katılımcılarıyla beraber

18 Proje süresince özellikle katılımcılar,bakış açılarını, fikirlerini ve kararlarını bir bütün olarak tamamıyla ortaya koyma fırsatına sahip oldular. Dağıtım takımı arasında, katılımcılarla günlük olarak bir ön değerlendirme ve programın sonunda resmi bir final değerlendirme gerçekleştirildi.

19 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi gençlerinin faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapmak üzere belediye toplantı salonuna davet edilmişlerdir.45 Öğrenci Eylem 5.1 Eğitim kursuna katılmıştır.

20 Yerel yönetim yürütme organlarının da hazır bulunduğu 1 günlük Ötekine bakış Çalıştayı yapıldı toplantıya 98 Öğretmen katıldı.

21 ‘He who comes with patience and God,
 Stands by our side.  He who works with morality and wisdom and passes us,  And stands our side’. Yunus emre says See all people as equals ,See the humble as heroes Prof.Dr. İrfan AYCAN (Din Öğretimi Genel Müdürü) tarafından Projemiz kapsaminda İlimizdeki ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Meslek Dersi Öğretmenlerine’ yönelik 04-Ocak 2012-Kırşehir Temur Termal Otel’de Öteki'ne Bakış Ve Hoşgörü Eğitimi" Çalıştayı Yapıldı.Çalıştaya 118 Öğretmen katılmıştır.

22 Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi tarafından hazırlanan ve Ocak 2012 tarihlerinde yapılan İç Anadolu bölge eğitim çalıştayı, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Niğde, Konya, Çankırı, Aksaray, Eskişehir, Ankara ve Kayseri illerinden temsilcilerin katılımıyla,Projeye farklı ülkelerden gelen Gençlerle beraber Kırşehir Temur otelde yapılmıştır. Açılışa Kırşehir Vali M. Ufuk ERDEN Milli Eğitim Müdürü Mesut AYRIKSA ve Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN katılmışlardır. Milli Eğitim Müdürü Mesut AYRIKSA konuşmalarında misafirlere hoş geldiniz demiş ikincisi yapılan çalıştayın hayırlı olması dileğinde bulunmuştur.

23 Programda Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd
Programda Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr Rüştü Yeşil ve Yrd Doç Dr Davut AYDIN birer konuşma yapmışlardır. Yapılan konuşmalar, sunular ve tartışmalar sonucunda aşağıdaki hususların sonuç raporunda yer alması uygun bulunmuştur.

24 BİR KAÇ SÖZ…. Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok. İnsan gözdür, görüştür, gerisi ettir İnsanın gözü neyi görüyorsa, değeri o kadardır.

25 MEVLANA Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol!

26 Hoşgörü…. Allah (c.c.) gerçek müminleri;
“Öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını affederler” diye övmüştür. (AI-i İmran Suresi ayet: 134)

27 YUNUS EMRE… Gelin tanış olalım İşin kolay kılalım Sevelim Sevilelim Dünya kimseye kalmaz

28 Yunus Emre… “Bir kez gönül yıktın ise, Bu kıldığın namaz değil,
Yetmiş iki millet dahi Elin yüzün yumaz değil”

29 Hacı Bektaşi Veli… İncinsen de incitme Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız İki nesne en büyüktür: Bilgi ve yumuşaklık Bilgi ile doğruya yol görünür, yumuşaklık ile insanlara katlanılır Yolumuz, ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur

30 YAHUDİLİK Çıktığı Yer: Filistin Bölgesi
Çıkış Tarihi: M.Ö. XIII. Yüzyıl Kurucusunun Adı: Hz.Musa Dinin Adının Kaynağı: Irka Nisbetle bu ismi almıştır (Milli bir dindir)

31 Dinin Tipi: Monoteist (Tek Tanrılı)
Hususi Yolu: Yahve ve Musa Kanununa İtaat Tanrı Adı: Yahve Kutsal Kitabı: Tanah ve Talmud (Hıristiyanlara göre eski ahit ve Talmud) Mensuplarının sayısı: milyon arası Dünya Nüfusuna Göre Yüzdesi: (Binde üç)

32 HIRİSTİYANLIK Çıktığı Yer: Filistin Bölgesi
Çıkış Tarihi: Miladi 1. Yüzyıl (M.S. 30) Kurucusunun Adı: Hz.İsa Kurucusunun Lakabı: Mesih (Yağlanmış)

33 Dinin Adının Kaynağı: Kurucusunun Lakabına Göre (Hristos: Christ)
Dinin Tipi: Teslis (Üçlü Monoteizm) Hususi Yolu: İsa’nın Hayatını Takip ve Onun Hatırasıyla Kurtuluş Tanrı Adı: Baba-Oğul- Kutsal Ruh Kutsal Kitabı: Kitab-ı Mukaddes (Bible: Eski ve Yeni Adhid) Mensuplarının Sayısı: (Bir milyar altı yüz milyon) Dünya Nüfusuna Göre Yüzdesi: 24 (%24) Misyonerlik: Bu kavram daima Hıristiyanlığı akla getirir.

34 Tanrı Adı: Allah Kutsal Kitabı: Kur’an Mensuplarının Sayısı: (Bir Milyar Altı Yüz Milyon) Dünya Nüfusuna Göre Yüzdesi: 24 Sembolleri: Ay-Yıldız Yayıldığı ve Mensuplarının Bulunduğu Yerler: Asya, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Endonezya, Malezya, Cava, Dağınık Olarak Diğer Kıtalarda

35 TEŞEKKÜR EDERİZ…


"DİNİ ÖNYARGILARI VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜ ÖNLEMEK 5. 1 gençlik toplantısı www" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları