Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BTÖ 514 - OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 1 YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÖĞRENME SİSTEMLERİ TASARIMINDA KÜLTÜREL ETKİLER Alper BAYAZIT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BTÖ 514 - OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 1 YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÖĞRENME SİSTEMLERİ TASARIMINDA KÜLTÜREL ETKİLER Alper BAYAZIT."— Sunum transkripti:

1 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 1 YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÖĞRENME SİSTEMLERİ TASARIMINDA KÜLTÜREL ETKİLER Alper BAYAZIT

2 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 2 GİRİŞ Öğrenen merkezli öğrenme ortamlarında; Kültürel, Psikolojik, Eğitimsel, Teknolojik, Zamana uygunluk ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır.

3 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 3 GİRİŞ Değinilen bazı temel kavramlar; Hatırlama, Tam öğrenme, Kalıcı bilgi, Bilişsel süreçler, Problem çözme, Çoklu ortam tabanlı iletişim

4 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 4 GİRİŞ Singapur eğitim sisteminde incelenen ana konular; Eğitim hakkında bazı kültürel varsayımlar ve yaygın inanışlar, Singapur toplumunun çok kültürlü olmasının önemi, Bireylerin rolleri

5 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 5 GİRİŞ 3 farklı uygulama örneği sonucunda; Eğitimcilere, Öğretim tasarımcılarına, Politikacılara, Bağımsız, becerikli, yaratıcı ve sorumluluk sahibi yurttaş yetiştirmeleri için tavsiyeler…

6 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 6 SİNGAPURUN KÜLTÜREL YAPISI 1965’te bağımsızlığını ilan etti. Çok kültürlü olması, o yıllardan bu yana süregelmektedir. Şu anda Asya kıtasında, Japonyadan sonra en yüksek standartlara sahip ikinci ülkedir.

7 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 7 SİNGAPURUN KÜLTÜREL YAPISI

8 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 8 SİNGAPURUN KÜLTÜREL YAPISI Bu yüzden; Etnik, Sosyal, Kültürel, Dilsel, Dinsel farklılıklar ortaya çıkmaktadır.

9 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 9 SİNGAPURUN KÜLTÜREL YAPISI Singapur’un başarılı bir Asya toplumu olması; İngiliz dilini kullanması, Hükümetin teknolojiyi benimsemesi, ekonomik ve politik hedeflere ulaşmalarını sağlamıştır.

10 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 10 SİNGAPURUN KÜLTÜREL YAPISI Teknolojinin eğitime destek olması için ETV yayına girdi. Geleneksel eğitimle birleşti, Öğrenciler, okul öğrenmelerini tamamladı, Öğretmenler, ETV derslerini kullanmaları için eğitildi.

11 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 11 SİNGAPURUN KÜLTÜREL YAPISI ETV’nin sonuçları; Öğrenciler çok fazla bilgi edindiler, Sınavlarda çok başarılı oldular, fakat Bağımsız düşünmeden uzaklaştılar, Dünya ile rekabette yetersiz oldular.

12 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 12 SİNGAPURUN KÜLTÜREL YAPISI Değişen dünya ekonomisine ayak uydurmak için reformlar yapıldı. “Bireysel Öğrenme” “Düşünen okullar, öğrenen ulus” Sonucunda ise; IT (Bilgi Teknolojileri) kullanılmaya başlandı.

13 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 13 KÜLTÜRÜN ÖNEMİ Toplumlar, kültüre sahip değildirler, kültürün kendisini oluştururlar. Kültürü; Toplumun inançları, Felsefesi, Gelenekleri, Değerleri belirler.

14 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 14 KÜLTÜRÜN ÖNEMİ Sözel-olmayan ve sözel dil, çok ırklı, çok dilli ve çok dinli ülkelerde önemlidir. “swah ku” “kiasu”

15 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 15 KÜLTÜRÜN ÖNEMİ Batı ile doğu arasında; Felsefi, Dinsel Kültürel açılardan farklılıklar bulunmaktadır.

16 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 16 KÜLTÜRÜN ÖNEMİ Batı kültüründe; Bireye değer vermek, Kişisel başarı, Bağımsız hareket etme, Zamana önem verme öne çıkarken;

17 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 17 KÜLTÜRÜN ÖNEMİ Doğu kültüründe ise; Kültürel yönlendirme, Grup çalışması, Etkili dışa vurum, Diğer kişilerle uyum, Sezgi, tasarlama ve düşünme öne çıkmaktadır.

18 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 18 KÜLTÜRÜN ÖNEMİ Bu yüzden bir web tabanlı öğretim arayüzü tasarlarken, değişik kültürlerin de ziyaret edeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Buna göre, renkler, semboller, resimler, grafikler tasarlanmalıdır.

19 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 19 KÜLTÜRÜN ÖNEMİ Şu andaki ve gelecekteki teknolojilerin hedeflediği en son nokta ise, 5 duyu organına hitap eden “sanal gerçekliğe” ulaşmaktır.

20 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 20 KÜLTÜR VE ÖĞRETİM TASARIMI Singapur eğitim sistemi tasarımında; Eğitim hakkında bazı kültürel varsayımlar ve yaygın inanışlar, Singapur toplumunun çok kültürlü olması, Toplumdaki bireylerin ve grupların rolleri göz önünde tutuldu.

21 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 21 KÜLTÜR VE ÖĞRETİM TASARIMI Kültür ve öğretim tasarımı ilişkisi için 3 örnek durum incelenecektir. Durum 1 : Çoklu Ortam Tabanlı Öğrenme Sistemleri Durum 2 : İnternet Ortamında Araştırma Durum 3 : SUCCESS Projesi

22 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 22 KÜLTÜR VE ÖĞRETİM TASARIMI İlk iki durum aday öğretmenlerin, Nasıl öğreteceği, Öğretim süreçlerini değerlendirmeyi, Okul ortamlarında teknolojiyi kullanmalarını temele almıştır.

23 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 23 KÜLTÜR VE ÖĞRETİM TASARIMI Üçüncü durum ise Öğrencilerin diğer ulus veya okullarla işbirliğine dayalı projelerini, Düşük başarılı öğrencilerin işbirliğine dayalı Web tabanlı Bilim Projesini konu almaktadır.

24 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 24 Durum 1 : Çoklu Ortam Tabanlı Öğrenme Sistemleri Öğretmen adaylarının sınıf deneyimlerinin anlamlı olması için iki etkileşimli öğrenme sistemi tasarlanmıştır: Okul deneyimi Sınıf yönetimi

25 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 25 Durum 1 : Çoklu Ortam Tabanlı Öğrenme Sistemleri Okul deneyimi programında; öğretmen adayları sanal bir okula gitmektedirler. Öğretmenler ise aday öğretmenlere yol gösterici konumundadırlar.

26 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 26 Durum 1 : Çoklu Ortam Tabanlı Öğrenme Sistemleri Sınıf yönetimi programında ise şunlar yer alır; Sınıf kurallarının koyulması, Grup aktivitelerinin organizasyonu, Lab. durumları

27 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 27 Durum 1 : Çoklu Ortam Tabanlı Öğrenme Sistemleri İki program da geleneksel eğitimin yerini alan tam öğrenme ve bağımsız öğrenme sistemini ifade eder. Hizmet öncesi öğretmen eğitim programının tamamlayıcı niteliktedir.

28 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 28 Durum 1 : Çoklu Ortam Tabanlı Öğrenme Sistemleri Bu iki çoklu ortam programı da gerçek durumları, öğretmen adaylarının karşısına çıkartır ve problem tabanlı durumlarla çalıştırır. Videoda izlenen durumlarla ilgili değişik yaklaşımlar veya öneriler getirebilirler.

29 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 29 Durum 2 : İnternet Ortamında Araştırma İnternet vb. teknolojilerin hızla gelişimi, çevrim içi öğrenmeye teşvik etmiştir. Bu ortamlarda iletişime olanak veren kavramlar : Chat

30 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 30 Durum 2 : İnternet Ortamında Araştırma İkinci örnek durumda, iletişimi bilgisayar merkezli iletişim sağlamıştır. Öğretmen adayları ile yol gösterici rol oynayan araştırmacılar arasındaki iletişim e- mail ve chat yoluyla sağlanmıştır.

31 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 31 Durum 2 : İnternet Ortamında Araştırma İnternet ortamında, öğretmen adayları, yaptıkları hataları tartışarak, birbirlerinin hatalarından öğrenmektedirler.

32 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 32 Durum 2 : İnternet Ortamında Araştırma Öğrencilerin birbiriyle iletişiminin arttığı bu örnekte, araştırmacı daha pasif olmakla birlikte bu sefer gözlemci konumundadır. Teknik yapı ise; Bire-bir danışman-öğrenci ilişkisi şeklinde yapılanmıştır.

33 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 33 Durum 2 : İnternet Ortamında Araştırma Hizmet-öncesi öğretmenlerin bu eş zamanlı çevrim-içi ortamı; Kültürel ilgileri arttırıcı, Zihinsel ve sosyal özellikleri Göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır.

34 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 34 Durum 2 : İnternet Ortamında Araştırma Tasarımda; Öğrenci-öğrenci ve yol gösterici-öğrenci iletişimini maximuma çıkaran bir iletişim ortamı düzenlenmiş, Böylece birbirine bağlılık, etkileşim, yakınlık arttırılmıştır.

35 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 35 Durum 3 : SUCCESS Projesi the Strategic Use of Computers to Construct Effective Studies

36 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 36 Durum 3 : SUCCESS Projesi Bilgi ve iletişimdeki devrim; Coğrafi sınır, Cinsiyet, Yaş, Etnik, tanımadan kolaylaştırmıştır.

37 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 37 Durum 3 : SUCCESS Projesi Bu, chat guruplarının yapısında gözlenir: MUD (Multi-User Domain) : İnternet ortamında, çok kullanıcılı ve text tabanlı bir yazılım programı. MOO : Nesne tabanlı teknolojiyi temel alan ve kullanıcılara nesneler yaratma imkanı veren bir çeşit MUD.

38 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 38 Durum 3 : SUCCESS Projesi Bu proje, düşük başarılı öğrencilerin bilişsel ve sosyal becerilerini arttırmada etkili olmuştur. Öğrenciler, uygulama araçlarını gözden geçirmeyi, kullanmayı ve bulduklarını rapor etmeyi öğrenmişlerdir.

39 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 39 Durum 3 : SUCCESS Projesi SpaceALİVE ortamında; WOO öğrenme ortamı kullanılmıştır, İşbirliğine dayalı öğrenme temeldedir, Projenin amacı, düşük ve yüksek başarılı öğrencilerin, süreci birlikte şekillendirmelerini sağlamaktır.

40 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 40 Durum 3 : SUCCESS Projesi Konu ana başlıkları şunlardır: Geleceğin evi Aromaterapi Asit yağmurları Doğal boya

41 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 41 Durum 3 : SUCCESS Projesi Veriler, Grup etkinlik notlarından, Chat görüşmelerinden, Öğrenci günlüklerinden, Seyir defterlerinden elde edilmiştir.

42 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 42 Durum 3 : SUCCESS Projesi Proje sonunda; Problemlerin karmaşıklığına rağmen hedeflere ulaşıldı, Öğrenciler, yüz yüze sosyal etkileşimlerine de devam ettiler, Gruplar farklı ülkelerden olmasına karşın, işbirliği sağlanabildi.

43 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 43 SONUÇ Web tabanlı araştırma, danışman-araştırmacı ce öğrenci-öğretmen iletişimini kolaylaştırdığını ve faydalı olduğunu göstermiştir. iyi planlanmış ve anlaşılan bir sosyal ve kültürel çevrim içi ortam tasarlandığından, iletişim devam ettirilebilmiştir.

44 BTÖ OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 44 SONUÇ SUCCESS projesinde, Singapurlu olmayanlar ile ortaya çıkan konuşma dili farklılığı, işbirliğinde problem çıkarabilirdi. Fakat Hong Kong İngilizcesi, öğrenmeyi ve iletişimi olumsuz etkilememiştir.


"BTÖ 514 - OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 1 YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÖĞRENME SİSTEMLERİ TASARIMINDA KÜLTÜREL ETKİLER Alper BAYAZIT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları