Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YAPILAN REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YAPILAN REHBERLİK ÇALIŞMALARI"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YAPILAN REHBERLİK ÇALIŞMALARI

2 REHBERLİK ? “Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir”

3 Rehberlik Hizmetlerinin Genel Amaçları
Öğrencilerin; İnsanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilmesine Çalışmayı zevk hâline getirmelerine ve serbest zamanlarını iyi kullanmalarına, Öğrencinin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimine, Öğrencinin özgüven ve özsaygı geliştirebilmesine, Öğrencinin problem çözme ve sorunla baş etme becerisinin gelişmesine, Sahip olduğu yeteneklerinin farkına varmasına ve kendini tanımasına, Öğrencinin kendine ve hayata olumlu bakabilmesine, Kendi gücünün ve sınırlarının farkına varmasına, Başarılı olması ve amacına ulaşabilmesi için gerçekçi hedefler belirleyebilmesine yardımcı olmaktır.   Sonuç olarak, kendilerini belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır.

4 REHBERLİK ÇALIŞMALARI
-gizlilik -gönüllülük -süreklilik -kişi haklarına saygı -bireyin değerliliği -bireyin özerkliği -ilgili kişilerle işbirliği Bu ilkelere göre Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi; öğrencilerin sağlıklı bir ortam içinde kendilerini geliştirme ve gerçekleştirmelerini amaçlayan, Okul Rehber öğretmeni tarafından yürütülen ve tüm eğitim programının bir parçası olarak hizmet sunmaktadır.

5 REHBERLİK? Öğrencilerin, kendilerini tanımaları, dengeli bir kişilik geliştirmeleri, uyum sorunları, ilgi, yetenek, değer ve kişilik özelliklerine uygun bir mesleğe yönelmeleri, alan ve ders seçmeleri, başarılarını artırmaları, serbest zamanlarını en iyi biçimde değerlendirebilmeleri, bireyler arası iletişim becerilerini geliştirmeleri vb. konular, rehberlik hizmetlerini okullarda gerekli kılmaktadır. OKULLARDA

6  YAPILAN ÇALIŞMALAR Öğrenciye Yönelik Çalışmalar: Öğrencilerimizin; ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini görüşme, gözlem, test ve envanterler yardımıyla tanımak, onları anlamak ve doğru yönlendirebilmek, öğrencilerimize yönelik yapılan rehberlik hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır. Öğrencinin kendini tanıması, akademik başarı ve becerilerini geliştirmesi, olumlu kişisel özellikler kazanabilmesi   amaçlanmaktadır. Öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak kendilerine ve çevrelerine duyarlı, temel yaşam becerilerini kazanmış bireyler olarak yetişmelerine fırsat ve ortam sağlayacak çalışmalar  yapılmaktadır.

7 2. Öğrenciyi Tanımaya Yönelik Çalışmalar
Oryantasyon Çalışmaları : Okula yeni başlayan ve ara sınıflara gelen öğrencilerin çevrelerine uyum sürecinde destek olunmaktadır. 2. Öğrenciyi Tanımaya Yönelik Çalışmalar İlköğretim birinci kademelerine ve özellikle 1.2. ve 3. Sınıflara test, envanter gibi yazılı metinleri uygulatmak zor olacağı için daha çok onları tanımak için; sınıf öğretmenlerinden bilgi alma, gözlem, yaşına uygun bir şekilde konuşma ve oyun oynayarak bilgi edinme gibi yöntemler kullanılmalıdır.  4.ve 5. Sınıflara otobiyografi tekniği uygulanarak; Kendisi, ailesi, geleceğe ait planları, kişilik yapısı ve psikolojik dünyası hakkında bilgi edinilebilir. 4. Ve 5. Sınıflara Snellen görme testi uygulanarak öğrencilerin görme problemleri olup olmadığı hakkında bilgi edinilebilir ve önlemler alınabilir.

8 ve 8. Sınıflara 'Kimdir Bu ?' tekniği uygulanarak, öğrencilerin  içinde bulunduğu sınıf arkadaşları tarafında nasıl tanındığı hakkında bilgi edinilebilir. 6.7 ve 8. Sınıflara problem tarama envanteri uygulanarak öğrencilerin belli  başlı sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olunabilir.  6.7. ve 8. Sınıflara devamsızlık nedenleri ve başarısızlık nedenleri testleri  uygulanarak, devamsızlıklarına ve başarısız olmalarına yol açan nedenler belirlenebilir.  8. Sınıflara Akademik Benlik Kavramı Ölçeği uygulanarak, öğrencilerin  ilgi ve yetenekleri hakkında bilgi sahibi olunabilir. Buna göre hangi tür üst eğitim kurumuna gitmesi gerektiği hakkında yönlendirme yapılabilir. 

9 Sorumluluk alabilme ve yerine getirebilmeleri,
3.Sosyal Etkinlik ve Kulüplere Yönlendirme Çalışmaları Öğrencileri, ilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri etkinlik ve kulüp çalışmalarına yönlendirme ve yerleştirmenin yanı sıra, kişilik gelişimlerini de destekleyecek etkinliklerde yer almalarına rehberlik edilir.   4.Karakter Eğitimi Öğrencilerimizin birey olarak kendilerini tanımaları ve iyi ifade edebilmeleri, Sorumluluk alabilme ve yerine getirebilmeleri, Cesur, dürüst ve adil davranabilmeleri, Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, çevresine ve dünyaya karşı duyarlı olabilmeleri, Sevgi, hoşgörü ve saygıya önem vermeleri, Karşılaştıkları sorunları çözebilme ve bu sorunlarla baş edebilme becerilerine sahip olmaları gelmektedir.

10 5- Bilgi Toplama, Okula ve Mesleğe Yöneltme Çalışmaları
Öğrencilerin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir işe, mesleğe ve bir üst öğretim kurumuna yöneltilmesi ve yerleştirilmesi rehberliğin çok önemli hizmet alanıdır. - Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini belirlemek için yapılan Akademik Benlik Kavramı Ölçeğinin sonuçlarını değerlendirilmesi ve öğrencilere bildirilmesi.  - Üst öğretim kurumları sınavları hakkında öğrencilere bilgi verilmesi, - Meslekler, iş, meslek seçimleri ve üst öğretim kurumları hakkında öğrencilere bilgi verilmesi, - Çevrede iş imkanlarını araştırılması, bu iş yerlerinde çalışanların geçim şartları ve iş ortamları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi, - Orta öğretim okullarının programlarının tanıtılması amacıyla bulunulan yeri şartlarına göre okul müdürlerinin ve ya bilgi sahibi uzmanların okula davet edilerek öğrencilerin bilgilendirilmesi, - Sınavlara hazırlanmada dikkat edilecek hususlar hakkında açıklamalar yapılması, - İlköğretimden sonra gidilecek üst öğretim kurumlarına geziler düzenlenerek okulların tanıtılması,

11 6- İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları
Rehberlikte izleme çalışmaları, okul içinde ve okul dışında olmak üzere iki yönlü bir çalışma olarak düzenlenmelidir. Rehberlik çalışmaları her yönüyle sürekliliği gerektirir. İzleme sonucunda okul içinde ve okul dışında yapılan yöneltme ve yerleştirme çalışmalarının etkiliği ortaya çıkar. 

12 Öğrencilere Yönelik Seminer ve Bilgilendirme Toplantıları
Mesleki Rehberlik Kendini Tanıma ( Akademik başarı, hedef ve beklentiler, zayıf ve güçlü yönler v.b. ) İlgi ve Yeteneklerini Keşfetme (Test, anket ve envanter sonuçları, gözlem ve görüşme kayıtları v.b.) Meslekler ve okullar hakkında bilgilendirme Öğrencilere Yönelik Seminer ve Bilgilendirme Toplantıları  Hijyen ve Ergenlik  Seminerleri  Motivasyon Artırma  Hedef Belirleme  Zararlı Alışkanlıklardan Korunma SBS Tanıtımı, Bilgilendirme ve Destek Çalışmaları

13 Bireysel Görüşmeler; Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarında da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için test ve envanterler uygulanır. Bireysel görüşmeler; • Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne başvurmaları yoluyla; • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,

14 Veli Görüşmeleri; Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda gerçekleştirilir.

15 Öğrenciye Yönelik Grup Çalışmaları; Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, aynı konuda sorun yaşayan bireyleri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, sınırlı sayıda öğrencilerle yapılır. Grup Çalışmalarından Örnekler: • Sosyal beceri grubu çalışmaları, • Verimli ders çalışma yöntemleri, • Sınav kaygısı ile baş etme, • Paylaşım grupları, • Etkileşim grupları vb.

16 Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları;
Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

17 Seminerler; Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik düzenlenir.

18 Ana Baba Okulu; Çağın getirdiği hızlı toplumsal değişim, çocuk yetiştirmede bilgi ve donanım eksikliği Ana Baba Okuluna yönelik duyulan gereksinimi artırmıştır. Bu probleme müdahale edilmesini savunan kriz yaklaşımından çok, problemlerin oluşmadan önlenmesine yönelik yardımları kapsayan koruyucu yaklaşımlar benimsenmek gerekmektedir. Bu çerçevede anne ve babaların bilgilendirilmesi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla anne ve babalara yönelik eğitim çalışması yapılmalıdır.

19 Psikolojik Danışmanlık Faaliyetleri:
Gelişim dönemlerinin olası sıkıntılarının dışında yaşanabilecek bozuklukların ve sorunların tanımlanması aşamasında çeşitli çalışmalar yapılmalıdır.    Yaşanabilecek sorunlar aşağıda belirtilmiştir -Dikkat Eksikliği -Akademik Zorluk -Okula Uyum sorunu -Aile –Çocuk iletişimi,Aile içi Çatışmalar -Gelişim Dönemi ile İlgili Sorunlar -Arkadaş İlişkisi -Kişisel Sorunlar -Öğretmen-Öğrenci-Veli iletişimi

20 VERİMLİ ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI KAZANDIRMA UYGULAMALARI
Ders çalışmaya başlayamayan, Çalışmayı sürekli erteleyen, Çalışmaya başlasa bile kısa süre sonra bırakan, Çalışma sırasında dikkat ve konsantrasyon güçlüğü yaşayan, Planlı ve programlı çalışamayan, Çok çalıştığı halde başarılı olamayan, Sınavlarda çalışmalarının karşılığını alamayan, Motivasyonu yeterli düzeyde olmayan, Zamanını verimli kullanamayan, zamanının çoğunu ders dışı etkinliklerle dolduran, Sınav sonucunda istediği başarıyı gösteremediğinde motivasyonu düşen, Ders dinlerken dikkati çabuk dağılan, Sadece sevdiği derslere çalışıp, diğer dersleri ihmal eden, Çalışmak için program yapan ancak bir türlü uyamayan, Verimli çalışma yöntem ve tekniklerini bilmeyen, Ders çalışma ile ilgili, ailesiyle sürekli görüş ayrılığı ve gerginlik yaşayan öğrencilere yönelik yapılan çalışmaları kapsar.    

21 DEVAM İZLEME ÇALIŞMALARI
Günlük devam, Müdür yardımcısı ile işbirliği içerisinde rehberlik servisi tarafından izlenir. Devamsızlığı olan öğrencilerin ailelerine Rehber Öğretmen tarafından haber verilir. Devamsızlık yapan ve geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin kendileriyle ve aileleriyle görüşmeler yapılır ve devamsızlık sorununun nedenleri ve çözüm yolları belirlenir. Bütün bu çalışmalar öğretim yılı süresince sürer

22 BAŞARI İZLEME ÇALIŞMALARI
Öğrencilerin başarı durumları izlenerek, Okul idaresi,sınıf ve ders öğretmenleri ve velilerle gerekli işbirliği içerisinde rehberlik çalışmaları yapılmaktadır

23 OKUL-VELİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÇALIŞMALAR
Veli toplantıları; her dönem bir genel ve sınıflar düzeyinde yapılır. Ayrıca gerekli durumlarda velilerle işbirliği sağlanır. Öğrencilerin başarı ve devam durumları her toplantıda düzenli olarak velilerle paylaşılır. Ailelerden öğrencilerin durumları ve gelişmeleri hakkında öğretim yılı boyunca bilgi alınır ve görüş alışverişinde bulunulur. Devam durumu, başarı, motivasyon, çalışma alışkanlığı gibi konularda sorun yaşanan öğrencilerin aileleri davet edilir ve çözüm yolları aranır. Yaş dönemi özellikleri,ebeveyn-çocuk iletişimi,sınıf ve ders geçme,Öss, zararlı alışkanlıklar v.b. gibi aileye düşen görev ve sorumluluk konuları ile ilgili rehberlik çalışması yapılır.  

24 Veliye Yönelik Rehberlik Çalışmaları
“Yaş Dönemi Gelişim Özellikleri ve Sorunları ”, “Etkili ve Verimli Ders Çalışma Becerileri”, “Özgüven Gelişiminde Ailenin Rolü”, “Etkili Ana-Baba Davranışları”,”Zararlı Alışkanlıklar Konusunda Bilinçlenme”, ”Sınıf ve Ders Geçme Yönetmeliği”, konular ana başlıklar olarak yer almaktadır.

25 Etkinliklerin verimi açısından sınıf öğretmeninin; öğrenciyi etkin kılması, programın başarısı için ise okul yönetiminin, okulda, rehber öğretmenler, öğretmen- öğrenci ve veliler arasında etkili bir iş birliği oluşturması bir zorunluluktur. Aile Öğrenci Okul

26 TEŞEKKÜRLER Hazırlayan: Zeliha KOÇ


"ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YAPILAN REHBERLİK ÇALIŞMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları