Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ö Ğ RENC İ LERE YÖNEL İ K YAPILAN REHBERL İ K ÇALI Ş MALARI Ö Ğ RENC İ LERE YÖNEL İ K YAPILAN REHBERL İ K ÇALI Ş MALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ö Ğ RENC İ LERE YÖNEL İ K YAPILAN REHBERL İ K ÇALI Ş MALARI Ö Ğ RENC İ LERE YÖNEL İ K YAPILAN REHBERL İ K ÇALI Ş MALARI."— Sunum transkripti:

1 diyaeddin@hotmail.com Ö Ğ RENC İ LERE YÖNEL İ K YAPILAN REHBERL İ K ÇALI Ş MALARI Ö Ğ RENC İ LERE YÖNEL İ K YAPILAN REHBERL İ K ÇALI Ş MALARI

2 REHBERLİK ? “ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir”

3 Rehberlik Hizmetlerinin Genel Amaçları Öğrencilerin; 1)İnsanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilmesine 2)Çalışmayı zevk hâline getirmelerine ve serbest zamanlarını iyi kullanmalarına, 3)Öğrencinin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimine, 4)Öğrencinin özgüven ve özsaygı geliştirebilmesine, 5)Öğrencinin problem çözme ve sorunla baş etme becerisinin gelişmesine, 6)Sahip olduğu yeteneklerinin farkına varmasına ve kendini tanımasına, 7)Öğrencinin kendine ve hayata olumlu bakabilmesine, 8)Kendi gücünün ve sınırlarının farkına varmasına, 9)Başarılı olması ve amacına ulaşabilmesi için gerçekçi hedefler belirleyebilmesine yardımcı olmaktır. Sonuç olarak, kendilerini belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır.

4 REHBERLİK ÇALIŞMALARI -gizlilik -gönüllülük -süreklilik -kişi haklarına saygı -bireyin değerliliği -bireyin özerkliği -ilgili kişilerle işbirliği Bu ilkelere göre Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi; öğrencilerin sağlıklı bir ortam içinde kendilerini geliştirme ve gerçekleştirmelerini amaçlayan, Okul Rehber öğretmeni tarafından yürütülen ve tüm eğitim programının bir parçası olarak hizmet sunmaktadır. -gizlilik -gönüllülük -süreklilik -kişi haklarına saygı -bireyin değerliliği -bireyin özerkliği -ilgili kişilerle işbirliği Bu ilkelere göre Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi; öğrencilerin sağlıklı bir ortam içinde kendilerini geliştirme ve gerçekleştirmelerini amaçlayan, Okul Rehber öğretmeni tarafından yürütülen ve tüm eğitim programının bir parçası olarak hizmet sunmaktadır.

5 Öğrencilerin, kendilerini tanımaları, dengeli bir kişilik geliştirmeleri, uyum sorunları, ilgi, yetenek, değer ve kişilik özelliklerine uygun bir mesleğe yönelmeleri, alan ve ders seçmeleri, başarılarını artırmaları, serbest zamanlarını en iyi biçimde değerlendirebilmeleri, bireyler arası iletişim becerilerini geliştirmeleri vb. konular, rehberlik hizmetlerini okullarda gerekli kılmaktadır. REHBERLİK? OKULLARDAOKULLARDA OKULLARDAOKULLARDA

6 YAPILAN ÇALIŞMALAR Öğrenciye Yönelik Çalışmalar: Öğrencilerimizin; ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini görüşme, gözlem, test ve envanterler yardımıyla tanımak, onları anlamak ve doğru yönlendirebilmek, öğrencilerimize yönelik yapılan rehberlik hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır. Öğrencinin kendini tanıması, akademik başarı ve becerilerini geliştirmesi, olumlu kişisel özellikler kazanabilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak kendilerine ve çevrelerine duyarlı, temel yaşam becerilerini kazanmış bireyler olarak yetişmelerine fırsat ve ortam sağlayacak çalışmalar yapılmakta dır.

7 1.Oryantasyon Çalışmaları : Okula yeni başlayan ve ara sınıflara gelen öğrencilerin çevrelerine uyum sürecinde destek olunmaktadır. 1.Oryantasyon Çalışmaları : Okula yeni başlayan ve ara sınıflara gelen öğrencilerin çevrelerine uyum sürecinde destek olunmaktadır. 2. Öğrenciyi Tanımaya Yönelik Çalışmalar İlköğretim birinci kademelerine ve özellikle 1.2. ve 3. Sınıflara test, envanter gibi yazılı metinleri uygulatmak zor olacağı için daha çok onları tanımak için; sınıf öğretmenlerinden bilgi alma, gözlem, yaşına uygun bir şekilde konuşma ve oyun oynayarak bilgi edinme gibi yöntemler kullanılmalıdır. 4.ve 5. Sınıflara otobiyografi tekniği uygulanarak; Kendisi, ailesi, geleceğe ait planları, kişilik yapısı ve psikolojik dünyası hakkında bilgi edinilebilir. 4. Ve 5. Sınıflara Snellen görme testi uygulanarak öğrencilerin görme problemleri olup olmadığı hakkında bilgi edinilebilir ve önlemler alınabilir. 2. Öğrenciyi Tanımaya Yönelik Çalışmalar İlköğretim birinci kademelerine ve özellikle 1.2. ve 3. Sınıflara test, envanter gibi yazılı metinleri uygulatmak zor olacağı için daha çok onları tanımak için; sınıf öğretmenlerinden bilgi alma, gözlem, yaşına uygun bir şekilde konuşma ve oyun oynayarak bilgi edinme gibi yöntemler kullanılmalıdır. 4.ve 5. Sınıflara otobiyografi tekniği uygulanarak; Kendisi, ailesi, geleceğe ait planları, kişilik yapısı ve psikolojik dünyası hakkında bilgi edinilebilir. 4. Ve 5. Sınıflara Snellen görme testi uygulanarak öğrencilerin görme problemleri olup olmadığı hakkında bilgi edinilebilir ve önlemler alınabilir.

8 diyaeddin@hotmail.com 4.5.6.7 ve 8. Sınıflara 'Kimdir Bu ?' tekniği uygulanarak, öğrencilerin içinde bulunduğu sınıf arkadaşları tarafında nasıl tanındığı hakkında bilgi edinilebilir. 4.5.6.7 ve 8. Sınıflara 'Kimdir Bu ?' tekniği uygulanarak, öğrencilerin içinde bulunduğu sınıf arkadaşları tarafında nasıl tanındığı hakkında bilgi edinilebilir. 6.7 ve 8. Sınıflara problem tarama envanteri uygulanarak öğrencilerin belli başlı sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olunabilir. 6.7 ve 8. Sınıflara problem tarama envanteri uygulanarak öğrencilerin belli başlı sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olunabilir. 6.7. ve 8. Sınıflara devamsızlık nedenleri ve başarısızlık nedenleri testleri uygulanarak, devamsızlıklarına ve başarısız olmalarına yol açan nedenler belirlenebilir. 6.7. ve 8. Sınıflara devamsızlık nedenleri ve başarısızlık nedenleri testleri uygulanarak, devamsızlıklarına ve başarısız olmalarına yol açan nedenler belirlenebilir. 8. Sınıflara Akademik Benlik Kavramı Ölçeği uygulanarak, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri hakkında bilgi sahibi olunabilir. Buna göre hangi tür üst eğitim kurumuna gitmesi gerektiği hakkında yönlendirme yapılabilir. 8. Sınıflara Akademik Benlik Kavramı Ölçeği uygulanarak, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri hakkında bilgi sahibi olunabilir. Buna göre hangi tür üst eğitim kurumuna gitmesi gerektiği hakkında yönlendirme yapılabilir.

9 diyaeddin@hotmail.com 3.Sosyal Etkinlik ve Kulüplere Yönlendirme Çalışmaları Öğrencileri, ilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri etkinlik ve kulüp çalışmalarına yönlendirme ve yerleştirmenin yanı sıra, kişilik gelişimlerini de destekleyecek etkinliklerde yer almalarına rehberlik edilir. 3.Sosyal Etkinlik ve Kulüplere Yönlendirme Çalışmaları Öğrencileri, ilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri etkinlik ve kulüp çalışmalarına yönlendirme ve yerleştirmenin yanı sıra, kişilik gelişimlerini de destekleyecek etkinliklerde yer almalarına rehberlik edilir. 4.Karakter Eğitimi Öğrencilerimizin birey olarak kendilerini tanımaları ve iyi ifade edebilmeleri, Sorumluluk alabilme ve yerine getirebilmeleri, Cesur, dürüst ve adil davranabilmeleri, Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, çevresine ve dünyaya karşı duyarlı olabilmeleri, Sevgi, hoşgörü ve saygıya önem vermeleri, Karşılaştıkları sorunları çözebilme ve bu sorunlarla baş edebilme becerilerine sahip olmaları gelmektedir. 4.Karakter Eğitimi Öğrencilerimizin birey olarak kendilerini tanımaları ve iyi ifade edebilmeleri, Sorumluluk alabilme ve yerine getirebilmeleri, Cesur, dürüst ve adil davranabilmeleri, Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, çevresine ve dünyaya karşı duyarlı olabilmeleri, Sevgi, hoşgörü ve saygıya önem vermeleri, Karşılaştıkları sorunları çözebilme ve bu sorunlarla baş edebilme becerilerine sahip olmaları gelmektedir.

10 diyaeddin@hotmail.com 5- Bilgi Toplama, Okula ve Mesleğe Yöneltme Çalışmaları Öğrencilerin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir işe, mesleğe ve bir üst öğretim kurumuna yöneltilmesi ve yerleştirilmesi rehberliğin çok önemli hizmet alanıdır. Öğrencilerin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir işe, mesleğe ve bir üst öğretim kurumuna yöneltilmesi ve yerleştirilmesi rehberliğin çok önemli hizmet alanıdır. - Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini belirlemek için yapılan Akademik Benlik Kavramı Ölçeğinin sonuçlarını değerlendirilmesi ve öğrencilere bildirilmesi. - Üst öğretim kurumları sınavları hakkında öğrencilere bilgi verilmesi, - Meslekler, iş, meslek seçimleri ve üst öğretim kurumları hakkında öğrencilere bilgi verilmesi, - Çevrede iş imkanlarını araştırılması, bu iş yerlerinde çalışanların geçim şartları ve iş ortamları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi, - Orta öğretim okullarının programlarının tanıtılması amacıyla bulunulan yeri şartlarına göre okul müdürlerinin ve ya bilgi sahibi uzmanların okula davet edilerek öğrencilerin bilgilendirilmesi, - Sınavlara hazırlanmada dikkat edilecek hususlar hakkında açıklamalar yapılması, - İlköğretimden sonra gidilecek üst öğretim kurumlarına geziler düzenlenerek okulların tanıtılması, - Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini belirlemek için yapılan Akademik Benlik Kavramı Ölçeğinin sonuçlarını değerlendirilmesi ve öğrencilere bildirilmesi. - Üst öğretim kurumları sınavları hakkında öğrencilere bilgi verilmesi, - Meslekler, iş, meslek seçimleri ve üst öğretim kurumları hakkında öğrencilere bilgi verilmesi, - Çevrede iş imkanlarını araştırılması, bu iş yerlerinde çalışanların geçim şartları ve iş ortamları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi, - Orta öğretim okullarının programlarının tanıtılması amacıyla bulunulan yeri şartlarına göre okul müdürlerinin ve ya bilgi sahibi uzmanların okula davet edilerek öğrencilerin bilgilendirilmesi, - Sınavlara hazırlanmada dikkat edilecek hususlar hakkında açıklamalar yapılması, - İlköğretimden sonra gidilecek üst öğretim kurumlarına geziler düzenlenerek okulların tanıtılması,

11 diyaeddin@hotmail.com 6- İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları 6- İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları Rehberlikte izleme çalışmaları, okul içinde ve okul dışında olmak üzere iki yönlü bir çalışma olarak düzenlenmelidir. Rehberlik çalışmaları her yönüyle sürekliliği gerektirir. İzleme sonucunda okul içinde ve okul dışında yapılan yöneltme ve yerleştirme çalışmalarının etkiliği ortaya çıkar. Rehberlikte izleme çalışmaları, okul içinde ve okul dışında olmak üzere iki yönlü bir çalışma olarak düzenlenmelidir. Rehberlik çalışmaları her yönüyle sürekliliği gerektirir. İzleme sonucunda okul içinde ve okul dışında yapılan yöneltme ve yerleştirme çalışmalarının etkiliği ortaya çıkar.

12 diyaeddin@hotmail.com Mesleki Rehberlik –Kendini Tanıma ( Akademik başarı, hedef ve beklentiler, zayıf ve güçlü yönler v.b. ) –İlgi ve Yeteneklerini Keşfetme (Test, anket ve envanter sonuçları, gözlem ve görüşme kayıtları v.b.) –Meslekler ve okullar hakkında bilgilendirme Öğrencilere Yönelik Seminer ve Bilgilendirme Toplantıları – Hijyen ve Ergenlik Seminerleri – Motivasyon Artırma – Hedef Belirleme – Zararlı Alışkanlıklardan Korunma –SBS Tanıtımı, Bilgilendirme ve Destek Çalışmaları

13 diyaeddin@hotmail.com Bireysel Görüşmeler; Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarında da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için test ve envanterler uygulanır. Bireysel görüşmeler; Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne başvurmaları yoluyla; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,

14 Veli Görüşmeleri; Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda gerçekleştirilir. Veli Görüşmeleri; Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda gerçekleştirilir. Veli Görüşmeleri; Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda gerçekleştirilir.

15 diyaeddin@hotmail.com Öğrenciye Yönelik Grup Çalışmaları; Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, aynı konuda sorun yaşayan bireyleri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, sınırlı sayıda öğrencilerle yapılır. Grup Çalışmalarından Örnekler: Sosyal beceri grubu çalışmaları, Verimli ders çalışma yöntemleri, Sınav kaygısı ile baş etme, Paylaşım grupları, Etkileşim grupları vb. Öğrenciye Yönelik Grup Çalışmaları; Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, aynı konuda sorun yaşayan bireyleri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, sınırlı sayıda öğrencilerle yapılır. Grup Çalışmalarından Örnekler: Sosyal beceri grubu çalışmaları, Verimli ders çalışma yöntemleri, Sınav kaygısı ile baş etme, Paylaşım grupları, Etkileşim grupları vb.

16 diyaeddin@hotmail.com Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları; Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir. Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları; Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

17 diyaeddin@hotmail.com Seminerler; Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik düzenlenir. Seminerler; Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik düzenlenir.

18 diyaeddin@hotmail.com Ana Baba Okulu; Çağın getirdiği hızlı toplumsal değişim, çocuk yetiştirmede bilgi ve donanım eksikliği Ana Baba Okuluna yönelik duyulan gereksinimi artırmıştır. Bu probleme müdahale edilmesini savunan kriz yaklaşımından çok, problemlerin oluşmadan önlenmesine yönelik yardımları kapsayan koruyucu yaklaşımlar benimsenmek gerekmektedir. Bu çerçevede anne ve babaların bilgilendirilmesi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla anne ve babalara yönelik eğitim çalışması yapılmalıdır. Ana Baba Okulu; Çağın getirdiği hızlı toplumsal değişim, çocuk yetiştirmede bilgi ve donanım eksikliği Ana Baba Okuluna yönelik duyulan gereksinimi artırmıştır. Bu probleme müdahale edilmesini savunan kriz yaklaşımından çok, problemlerin oluşmadan önlenmesine yönelik yardımları kapsayan koruyucu yaklaşımlar benimsenmek gerekmektedir. Bu çerçevede anne ve babaların bilgilendirilmesi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla anne ve babalara yönelik eğitim çalışması yapılmalıdır.

19 diyaeddin@hotmail.com Psikolojik Danışmanlık Faaliyetleri: Gelişim dönemlerinin olası sıkıntılarının dışında yaşanabilecek bozuklukların ve sorunların tanımlanması aşamasında çeşitli çalışmalar yapılmalıdır. Yaşanabilecek sorunlar aşağıda belirtilmiştir -Dikkat Eksikliği -Akademik Zorluk -Okula Uyum sorunu -Aile –Çocuk iletişimi,Aile içi Çatışmalar -Gelişim Dönemi ile İlgili Sorunlar -Arkadaş İlişkisi -Kişisel Sorunlar -Öğretmen-Öğrenci-Veli iletişimi Psikolojik Danışmanlık Faaliyetleri: Gelişim dönemlerinin olası sıkıntılarının dışında yaşanabilecek bozuklukların ve sorunların tanımlanması aşamasında çeşitli çalışmalar yapılmalıdır. Yaşanabilecek sorunlar aşağıda belirtilmiştir -Dikkat Eksikliği -Akademik Zorluk -Okula Uyum sorunu -Aile –Çocuk iletişimi,Aile içi Çatışmalar -Gelişim Dönemi ile İlgili Sorunlar -Arkadaş İlişkisi -Kişisel Sorunlar -Öğretmen-Öğrenci-Veli iletişimi

20 diyaeddin@hotmail.com VERİMLİ ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI KAZANDIRMA UYGULAMALARI Ders çalışmaya başlayamayan,Ders çalışmaya başlayamayan, Çalışmayı sürekli erteleyen,Çalışmayı sürekli erteleyen, Çalışmaya başlasa bile kısa süre sonra bırakan,Çalışmaya başlasa bile kısa süre sonra bırakan, Çalışma sırasında dikkat ve konsantrasyon güçlüğü yaşayan,Çalışma sırasında dikkat ve konsantrasyon güçlüğü yaşayan, Planlı ve programlı çalışamayan,Planlı ve programlı çalışamayan, Çok çalıştığı halde başarılı olamayan,Çok çalıştığı halde başarılı olamayan, Sınavlarda çalışmalarının karşılığını alamayan,Sınavlarda çalışmalarının karşılığını alamayan, Motivasyonu yeterli düzeyde olmayan,Motivasyonu yeterli düzeyde olmayan, Zamanını verimli kullanamayan, zamanının çoğunu ders dışı etkinliklerle dolduran,Zamanını verimli kullanamayan, zamanının çoğunu ders dışı etkinliklerle dolduran, Sınav sonucunda istediği başarıyı gösteremediğinde motivasyonu düşen,Sınav sonucunda istediği başarıyı gösteremediğinde motivasyonu düşen, Ders dinlerken dikkati çabuk dağılan,Ders dinlerken dikkati çabuk dağılan, Sadece sevdiği derslere çalışıp, diğer dersleri ihmal eden,Sadece sevdiği derslere çalışıp, diğer dersleri ihmal eden, Çalışmak için program yapan ancak bir türlü uyamayan,Çalışmak için program yapan ancak bir türlü uyamayan, Verimli çalışma yöntem ve tekniklerini bilmeyen,Verimli çalışma yöntem ve tekniklerini bilmeyen, Ders çalışma ile ilgili, ailesiyle sürekli görüş ayrılığı ve gerginlik yaşayan öğrencilere yönelik yapılan çalışmaları kapsar.Ders çalışma ile ilgili, ailesiyle sürekli görüş ayrılığı ve gerginlik yaşayan öğrencilere yönelik yapılan çalışmaları kapsar.

21 diyaeddin@hotmail.com DEVAM İZLEME ÇALIŞMALARI Günlük devam, Müdür yardımcısı ile işbirliği içerisinde rehberlik servisi tarafından izlenir. Günlük devam, Müdür yardımcısı ile işbirliği içerisinde rehberlik servisi tarafından izlenir. Devamsızlığı olan öğrencilerin ailelerine Rehber Öğretmen tarafından haber verilir. Devamsızlığı olan öğrencilerin ailelerine Rehber Öğretmen tarafından haber verilir. Devamsızlık yapan ve geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin kendileriyle ve aileleriyle görüşmeler yapılır ve devamsızlık sorununun nedenleri ve çözüm yolları belirlenir. Devamsızlık yapan ve geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin kendileriyle ve aileleriyle görüşmeler yapılır ve devamsızlık sorununun nedenleri ve çözüm yolları belirlenir. Bütün bu çalışmalar öğretim yılı süresince sürer Bütün bu çalışmalar öğretim yılı süresince sürer

22 diyaeddin@hotmail.com BAŞARI İZLEME ÇALIŞMALARI Öğrencilerin başarı durumları izlenerek, Okul idaresi,sınıf ve ders öğretmenleri ve velilerle gerekli işbirliği içerisinde rehberlik çalışmaları yapılmaktadır

23 diyaeddin@hotmail.com OKUL-VELİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÇALIŞMALAR Veli toplantıları; her dönem bir genel ve sınıflar düzeyinde yapılır. Ayrıca gerekli durumlarda velilerle işbirliği sağlanır. Veli toplantıları; her dönem bir genel ve sınıflar düzeyinde yapılır. Ayrıca gerekli durumlarda velilerle işbirliği sağlanır. Öğrencilerin başarı ve devam durumları her toplantıda düzenli olarak velilerle paylaşılır. Öğrencilerin başarı ve devam durumları her toplantıda düzenli olarak velilerle paylaşılır. Ailelerden öğrencilerin durumları ve gelişmeleri hakkında öğretim yılı boyunca bilgi alınır ve görüş alışverişinde bulunulur. Ailelerden öğrencilerin durumları ve gelişmeleri hakkında öğretim yılı boyunca bilgi alınır ve görüş alışverişinde bulunulur. Devam durumu, başarı, motivasyon, çalışma alışkanlığı gibi konularda sorun yaşanan öğrencilerin aileleri davet edilir ve çözüm yolları aranır. Devam durumu, başarı, motivasyon, çalışma alışkanlığı gibi konularda sorun yaşanan öğrencilerin aileleri davet edilir ve çözüm yolları aranır. Yaş dönemi özellikleri,ebeveyn-çocuk iletişimi,sınıf ve ders geçme,Öss, zararlı alışkanlıklar v.b. gibi aileye düşen görev ve sorumluluk konuları ile ilgili rehberlik çalışması yapılır. Yaş dönemi özellikleri,ebeveyn-çocuk iletişimi,sınıf ve ders geçme,Öss, zararlı alışkanlıklar v.b. gibi aileye düşen görev ve sorumluluk konuları ile ilgili rehberlik çalışması yapılır.

24 diyaeddin@hotmail.com Veliye Yönelik Rehberlik Çalışmaları “Yaş Dönemi Gelişim Özellikleri ve Sorunları ”, “Yaş Dönemi Gelişim Özellikleri ve Sorunları ”, “Etkili ve Verimli Ders Çalışma Becerileri”, “Etkili ve Verimli Ders Çalışma Becerileri”, “Özgüven Gelişiminde Ailenin Rolü”, “Özgüven Gelişiminde Ailenin Rolü”, “Etkili Ana-Baba Davranışları”,”Zararlı Alışkanlıklar Konusunda Bilinçlenme”, “Etkili Ana-Baba Davranışları”,”Zararlı Alışkanlıklar Konusunda Bilinçlenme”, ”Sınıf ve Ders Geçme Yönetmeliği”, ”Sınıf ve Ders Geçme Yönetmeliği”, konular ana başlıklar olarak yer almaktadır. konular ana başlıklar olarak yer almaktadır.

25 Aile Öğrenci Okul Etkinliklerin verimi açısından sınıf öğretmeninin; öğrenciyi etkin kılması, programın başarısı için ise okul yönetiminin, okulda, rehber öğretmenler, öğretmen- öğrenci ve veliler arasında etkili bir iş birliği oluşturması bir zorunluluktur.

26 diyaeddin@hotmail.com


"Ö Ğ RENC İ LERE YÖNEL İ K YAPILAN REHBERL İ K ÇALI Ş MALARI Ö Ğ RENC İ LERE YÖNEL İ K YAPILAN REHBERL İ K ÇALI Ş MALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları