Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KITALARIN KAYMASI  Bu teoriye göre;Kıtalar okyanus tabanlarından farklı yapıdadırlar ve onlara sımsıkı bağlı da değillerdir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KITALARIN KAYMASI  Bu teoriye göre;Kıtalar okyanus tabanlarından farklı yapıdadırlar ve onlara sımsıkı bağlı da değillerdir."— Sunum transkripti:

1

2

3

4 KITALARIN KAYMASI  Bu teoriye göre;Kıtalar okyanus tabanlarından farklı yapıdadırlar ve onlara sımsıkı bağlı da değillerdir.

5 KITALARIN KAYMASI Aksine buzdağlarının denizde yüzdükleri gibi kıtalar da derin deniz diplerinde-okyanus tabanlarında- açığa çıkan ve yoğunlukları kendilerinkinden fazla olan ağır maddeler üzerinde yüzerler.

6

7 LEVHA TEKTONİĞİ Levha Tektoni ğ i,büyük ölçüde okyanuslardan elde edilen veriler üzerine kurulmu ş bir teoridir.

8 LEVHA TEKTONİĞİ

9 Levha hareketleri, Levha Tektoniği olarak ta bilinir.

10 LEVHA TEKTONİĞİ Yerkürenin üst katmanları, bir bütün halinde olmayıp, sürekli hareket halinde olan levhalardan olu ş maktadır.

11 LEVHA TEKTONİĞİ

12 MantoManto'daki ısı akımlarının neden olduğu hareketler sırasında levhalar birbirinden uzaklaşır, birbirlerine çarpar veya birbirlerini sıyırırlar.

13 LEVHA TEKTONİĞİ

14 Bu hareketlilik sonucunda, levha sınırlarında, uzun zaman dilimleri ile baktığımızda yeni okyanuslar, yeni kıtalar, sıradağlar ve yanardağlar oluşur.

15 LEVHA TEKTONİĞİ

16

17 Günümüzde Litosfer'de 1 ila 15 cm/yıl arasında hızlarla hareket halinde bulunan 7 ana ve birçok küçük levha vardır.

18 LEVHA TEKTONİĞİ

19

20 HAZIRLIK ÇALI Ş MASI-1 Depremler ve volkanizma dünyanın nerelerinde yo ğ unla ş mı ş tır?

21 CEVAP-1 Depremlerin ve volkanik aktivitenin büyük bir kısmı levha sınırları çevresinde özellikle Büyük Okyanus etrafında oluşur.

22 HAZIRLIK ÇALI Ş MASI-2 Kaynakların bazıları neden sıcaktır?

23 CEVAP-2 Kaynak suları e ğ er magmaya yakın bir yerden geliyorsa suları sıcak olur. Bunlara kaplıca denir.

24 HAZIRLIK ÇALI Ş MASI-3 Sıcak su kaynakların dan nasıl faydalanılm aktadır?

25 CEVAP-3 Sıcak su kaynaklarından ş u ş ekilde yararlanılır? Sa ğ lık amacıyla. Turizm alanında. Evlerin,binaların,seraların ısıtılmasında. Enerji üretiminde. İ çme suyu olarak.

26 HAZIRLIK ÇALI Ş MASI-4 Güneşin yer altı sularının ısınmasında bir etkisi var mıdır? Neden?

27 CEVAP-4 Güneşin yer altı sularının ısınmasında hiçbir etkisi yoktur. Çünkü;yer altı sularının ısınması tamamen magmada bulunan lavları etkisiyledir.

28 HAZIRLIK ÇALI Ş MASI-5 Volkanizma ile sıcak su kaynakları arasında nasıl bir ilişki vardır?

29 CEVAP-5 Yeraltından çıkan sular eğer yüzeye yakın yerden geliyorsa suları soğuk olur. Magmaya yakın yerden gelirse suları sıcak olur. Dolayısıyle volkanizma olaylarının etkili olduğu bölgelerde sıcak su kaynakları bulunur.

30

31

32

33 LEVHA HAREKETLERİ

34

35 Uzaklaşan - Ayrılan Levhalar Yakınlaşan - Çarpışan Levhalar Yanal Yer Değiştirme - Sıyırma

36

37 Uzaklaşan - Ayrılan Levhalar Birbirinden uzaklaşan levhalar, aralarına mantodan gelen mağmanın sızdığı yarıklar oluşturur.

38 Uzaklaşan - Ayrılan Levhalar Magma yüzeye çıktıkça katılaşır ve yerkabuğuna eklenir.

39 Uzaklaşan - Ayrılan Levhalar

40 Mantodan gelen magma,kuvvet uygulamaya ve böylece levhalar birbirinden ayrılmaya devam eder.

41 Uzaklaşan - Ayrılan Levhalar Bu ayrılma daha ince olan okyanus tabanında görülür ve Atlas Okyanusu ortasındaki sırt buna çok iyi bir örnektir.

42

43 Yakınlaşan - Çarpışan Levhalar Levhaların birbirine yaklaşması ve çarpışması ise üç değişik şekilde olabilir:

44 Yakınlaşan - Çarpışan Levhalar Okyanusal ve kıtasal levha karşılaşmalarında, daha yoğun olan okyanusal levha kıtasal levhanın altına dalar. Alta dalan kısım erimeye başlar ve zamanla yanardağ kümelerinin oluşumuna neden olur.yanardağ

45 Yakınlaşan - Çarpışan Levhalar

46 İki okyanusal levhanın karşılaşmasında da, yoğun olan levha diğerinin altına dalar. Böylece okyanus tabanında yanardağlar oluşturmaya başlar.

47 Yakınlaşan - Çarpışan Levhalar

48 İki kıtasal levhanın karşılaşmasında ise, levhalardan hiçbiri diğerinin altına dalmaz. Levhaların arada sıkışan bölümleri yeni dağlar oluşturur.

49 Yakınlaşan - Çarpışan Levhalar

50

51 Yanal Yer Değiştirme - Sıyırma İki levhanın birbirini sıyırarak yer değiştirmesi sırasında Litosfer’de artma veya azalma olmaz. Litosfer

52 Yanal Yer Değiştirme - Sıyırma İki levha arasındaki sürtünme çok fazla olduğu için harekete belli bir süre direnç gösterirler.

53 Yanal Yer Değiştirme - Sıyırma Bu bölgede artan gerilim periyodik büyük depremler ile çözülür.

54 Yanal Yer Değiştirme - Sıyırma


"KITALARIN KAYMASI  Bu teoriye göre;Kıtalar okyanus tabanlarından farklı yapıdadırlar ve onlara sımsıkı bağlı da değillerdir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları