Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. YER KABU Ğ UNUN G İ ZEM İ  Yer Kabu ğ unda Neler Var?  Erozyon ve Heyelanın Yer Kabu ğ una Etkisi  Yer Altı ve Yer Üstü Suları  Hava Toprak ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. YER KABU Ğ UNUN G İ ZEM İ  Yer Kabu ğ unda Neler Var?  Erozyon ve Heyelanın Yer Kabu ğ una Etkisi  Yer Altı ve Yer Üstü Suları  Hava Toprak ve."— Sunum transkripti:

1 1

2 YER KABU Ğ UNUN G İ ZEM İ  Yer Kabu ğ unda Neler Var?  Erozyon ve Heyelanın Yer Kabu ğ una Etkisi  Yer Altı ve Yer Üstü Suları  Hava Toprak ve Su Kirlili ğ i 2

3 YER KABU Ğ UNUN OLUŞUMU  Üzerinde yaşadı ğ ımız dünyaya denir.  Yer küremiz içten dışa do ğ ru çekirdek manto yer kabu ğ undan oluşur. 3

4 YER KABU Ğ UNUN OLUŞUMU 4

5  MADENLER Yer kabu ğ unun yapısında bulunan taş yada kayaların hepsine kayaç denir. Zamanla kayaçlar parçalanarak kaya, çakıl ve kum oluşur. Kayaçların ufalanmış parçaları canlı kalıntılarıyla karışarak toprak oluşur. Kayaçları birbirinden farklı yapan minerallerdir. 5

6 YER KABU Ğ UNUN OLUŞUMU 1)ALTIN  Ekonomik de ğ eri yüksek,az bulunan bir maddedir.  Kuyumculuk, süsleme diş hekimli ğ inde kullanılır. 6

7 YER KABU Ğ UNUN OLUŞUMU 2)BAKIR  Günümüz yüzyılın en önemli maddesidir.  Jet, uzay meki ğ i gibi taşıtların yakıtıdır.  Elektrik ve elektronik mutfak eşyası yapımında kullanılır. 7

8 YER KABU Ğ UNUN OLUŞUMU 3)C İ VA  İ laç ve boya sanayide dişçilik ve termometre yapımında kullanılır. 8

9 YER KABU Ğ UNUN OLUŞUMU 4)KURŞUN  Akü yapımında, çatı kapı ve mermi yapımında kullanılır. 9

10 YER KABU Ğ UNUN OLUŞUMU  FOS İ LLER  Eskiden yaşanmış canlı kalıntı izlerine denir.  Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji denir.  Fosiller canlıların gelişmeleri ve evrimleri hakkında bilgi verir. 10

11 YER KABU Ğ UNUN OLUŞUMU 11

12 FOS İ L ÖRNEKLER İ 12

13 YER KABU Ğ UNUN OLUŞUMU  KAYAÇLAR Çeşitli minerallerin bir araya gelmesiyle oluşan katı birikintilerdir. Üç ana kayaç türü vardır. Magmatik Kayaçlar Tortul Kayaçlar Başkalaşım kayaçlar 13

14 YER KABU Ğ UNUN OLUŞUMU 1)Magmatik Kayaçlar  Erimiş halde olan magmanın yer kabu ğ unun derinliklerinde katılaşmasıyla oluşur.  Püskürük Volkanik Tortul kayaçlardan oluşmuştur. 14

15 YER KABU Ğ UNUN OLUŞUMU 2)TORTUL KAYAÇLAR Eskiden var olan kayaların dış etkenler tarafından aşındırılarak su üstünde ve ya altında birikmesiyle oluşur. Kimyasal Fiziksel Organik Tortular olmak üzere üçe ayrılır. 15

16 YER KABU Ğ UNUN OLUŞUMU 3)METAMORF İ K KAYAÇLAR Tarım veya magmatik di ğ er kayaçların sıcaklık basınç ile de ğ işmeleri sonucunda meydana gelmiştir. 16

17 YER KABU Ğ UNDAK İ YER ALTI VE YER ÜSTÜ SULARI Yer altına sızarak çeşitli derinliklerde bulunan sulara denir. Yer altı sularını ;  Ya ğ ış miktarı  Yüzey e ğ ilimi  Bitki örtüsü etkiler. 17

18 EREZYON VE HEYELANIN YERKABU Ğ UNA ETK İ S İ EREZYON NED İ R? Topra ğ ın rüzgar ve su gibi etmenlerin etkisiyle aşınıp taşınmasına denir. 18

19 EREZYON VE HEYELANIN YERKABU Ğ UNA ETK İ S İ 19

20 HAVA TOPRAK VE SU K İ RL İ L İĞİ 1)HAVA K İ RL İĞİ  Kalitesiz yakıt kullanılması sonucu ve araba egzozlardan çıkan atıklar kirlenmenin en önemli sebebidir.  Asit ya ğ murları fabrika bacalarındaki ve egzozlarından çıkan sülfür dioksit ve azot oksit gazları sonucunda oluşur. 20

21 HAVA TOPRAK VE SU K İ RL İ L İĞİ 21

22 HAVA TOPRAK VE SU K İ RL İ L İĞİ 2)SU K İ RL İ L İĞİ Su canlıların temel gereksinimlerindendir. Sa ğ lı ğ ımız için büyük önem taşır. 3)TOPRAK K İ RL İ L İĞİ İ nsan kaynaklı atıklar, kimyasallar ve sanayi atıkları toprak kirlili ğ ine sebep olur. Toprakta yapay gübre kullanılması toprak kalitesini azaltır. 22

23 HAVA TOPRAK VE SU K İ RL İ L İĞİ 23

24 DO Ğ AL ANITLAR  Yer kabu ğ unun oluşumu sürecinde ortaya çıkan yeryüzü şekillerinde do ğ al anıt denir.  Travertenler, obruklar ve ma ğ aralar bulunur. 24

25 ALIŞTIRMALAR 1) Yaşadığımız dünyaya……………………… denir. 2) Kayaçları birbirinden farklı yapan madde………………………….. 3)Fosilleri inceleyen bilim dalına………………………… denir. 4)Topraktan yapay gübre kullanılması toprak kalitesin……………………….. 25 yer küre minerallerdir. paleontoloji azaltır.

26 KAYNAKLAR  Yer Kabu ğ unun Gizemi. Erişim. 04. Aralık 2014, http://www.fenbilimleri.org/tum- konular/itemlist/category/19-%C3%BCnite-7-yer-kabu%C4%9Funun-gizemi.html 26


"1. YER KABU Ğ UNUN G İ ZEM İ  Yer Kabu ğ unda Neler Var?  Erozyon ve Heyelanın Yer Kabu ğ una Etkisi  Yer Altı ve Yer Üstü Suları  Hava Toprak ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları