Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN 6.1.2. DOĞU ANADOLU FAY ZONU (DAFZ) Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) 550 km uzunluğunda KD-GB gidişli doğrultu atımlı bir faydır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN 6.1.2. DOĞU ANADOLU FAY ZONU (DAFZ) Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) 550 km uzunluğunda KD-GB gidişli doğrultu atımlı bir faydır."— Sunum transkripti:

1 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN 6.1.2. DOĞU ANADOLU FAY ZONU (DAFZ) Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) 550 km uzunluğunda KD-GB gidişli doğrultu atımlı bir faydır.

2 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

3 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN DAFZ bu ana gidişe paralel, yarı paralel ve oblik olarak yönlenmiş bir dizi faydan oluşur.

4 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN İlk olarak Allen (1969) tarafından tanımlanmış, kuzey bölümünün gidişi Arpat ve Şaroğlu tarafından haritalanmış ve Doğu Anadolu fayı olarak adlandırılmıştır.

5 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Mc Kenzie (1972), topoğrafya ve fay düzlemi çözümlerine bağlı olarak Karlıova’dan İskenderun körfezine kadar sınırlarını göstermiştir.

6 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Allen (1965) DAFZ’nu Ölü Deniz Fayı (ÖDF) ile birleştirirken, Mc Kenzie fayı güneybatıya doğru Kıbrıs’a kadar uzatmaktadır.

7 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Fay zonu Anadolu ve Avrasya levhası arasındaki sınırın bir bölümü ile Arap ve Afrika levhaları arasındaki sınırın bir bölümünü oluşturan transform fay niteliğindedir. DAFZ, KAFZ’nun eşleniğidir.

8 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN DAFZ, Karlıova’da KAFZ ile bir üçlü kavşak oluşturacak şekilde başlamakta, güneybatıya doğru Bingöl’e kadar uzanmaktadır.

9 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

10 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN 1972 Bingöl depremi bu fay üzerinde gelişmiş ve odak mekanizması çözümü doğrultu atımlı fay karakteri vermiştir.

11 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Güneybatıya doğru Palu civarında fay izi oldukça belirgindir ve Hazar gölünün kuzeydoğu bitimine kadar uzanmaktadır.

12 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Bu gölün güney kenarında tekrar ortaya çıkmakta ve gölün fayın sol yönlü basamaklanmasına bağlı bir sag-pond (Çek-ayır havza?) olduğunu göstermektedir.

13 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

14 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

15 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Daha güneybatıya doğru fayın gidişi açık değildir. Fakat Celikhan yöresindeki Siro nehrine yakın geçmekte,

16 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

17 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

18 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Aksu nehrinin üst bölümündeki üç göle ulaştığında tekrar yüzeye çıkmaktadır.

19 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Burada Ahirdağ civarında güneybatıya doğru bükülmekte ve Bahçe’ye yakın kesimden geçmektedir.

20 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

21 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

22 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

23 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Güney bölümü Kuzey bölümüne daha az düzdür ve olasılıkla bindirme bileşeni taşımaktadır (Mc Kenzie, 1976). Karada uzunluğu 650 km’dir ve deniz altında daha fazla devam edebilir.

24 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN DAFZ, KAFZ ve ÖDFZ ile üçlü kavşak oluşturur. DAFZ levha hareketine paralel sırf doğrultu atımlı faylar içerdiği gibi, levha herketine oblik yönelmiş segmentleri de bulunmaktadır.

25 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Mueblburger ve Gordon DAFZ’nu tek bir fay şeklinde hareketten ziyade, değişik segmentlerde değişik kayma miktarlarıyla hareket ettiğini belirtmiştir.

26 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN DAFZ’nun sol yönlü hareketi, Anadolu levhasının batıya kaçışını sağlamaktadır.

27 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN DAFZ 1-Çek-ayır havzaları : Hazar gölü Gölbaşı havzası,

28 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

29 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

30 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

31 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN 1-Çek-ayır havzaları : Gölbaşı havzası,

32 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN 2- Kesişen kırıklar, kıvrımlar ve bindirme bileşenleri kapsamaktadır.

33 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN DAFZ’nun yaşı da tartışmalıdır. Yaşı ile ilişkili görüşler dört bölüme ayrılabilir 1-Geç Miyosen-Erken Pliyosen 2-Geç Pliyosen 3- 1.8 my önce oluşmaya başlamıştır. 4- 3 my civarında Malatya-Ovacık fay zonunun terk edilmesiyle aktif olmuştur.

34 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Doğu Anadolu Fay zonu üzerindeki topla atım da tartışmalıdır Fırat Nehri kanallarının ve Pliyosen öncesi kayaçların ötelenmesi 3.5-13 km 15-27 km ötelenme, 35-40 km ötelenme verir

35 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

36 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Yaklaşık 12 km atım

37 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Kayma hızı yılda 6-10 mm GPS verileri 11+2 mm/yıl Taymaz ve diğ.’ne göre ise 25-35 mm/yıl dır

38 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN DAFZ üzerinde KAFZ’nun tersine fazla deprem olmamıştır. Oluşan depremler 1971 Bingöl M:6.8 1986 Sürgü M:6.0

39 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN DAFZ ve ÖDFZ Kahramanmaraş civarında üçlü kavşak oluşturur. Üçlü kavşak zonunda fayın geometrisi tartışmalıdır.

40 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Bazı yazarlar DAFZ’nu Karlıova’dan Osmaniye’ye, diğer fayla birleşmeden Osmaniye, Yumurtalık ve İskenderun körfezinden Kıbrısa kadar uzatmaktadır.

41 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Bazıları da böyle bir fayın olduğunun, fakat bunun DAFZ’nun bir parçası olmadığını, bu bölümün Anadolu ve Afrika arasındaki levha sınırı olduğunu söylemektedirler.

42 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN DAFZ’nun Kahramanmaraş güneybatısına olan devamı yine sol yönlü DAF’lar tarafından temsil edilir. Bunlar Karataş, Osmaniye ve Yumurtalık fay zonlarıdır.

43 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

44 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

45 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

46 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

47 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Fayın bu bölümü bir çok deprem oluşturmuştur 1945 Adana-Misis M:5.7 1952 Adana Misis M: 5.3 1979 Adna-Kozan M: 5.1 1986 Gaziantep M: 5.0 1989 İskenderun M:4.9 1991 Kadirli M:5.2 1994 Ceyhan M:5.0 1994 Adana-İskenderun M:4 1998 Adana-Ceyhna M:6.2 2001 Osmaniye M: 4.9


"NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN 6.1.2. DOĞU ANADOLU FAY ZONU (DAFZ) Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) 550 km uzunluğunda KD-GB gidişli doğrultu atımlı bir faydır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları