Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Konuşma Becerisini Geliştirme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Konuşma Becerisini Geliştirme"— Sunum transkripti:

1 Konuşma Becerisini Geliştirme

2 Yabancı dil öğretiminin amacı öğrencilerin öğrendikleri dili anlaşılır biçimde konuşabilmesidir. Öğrencilerin öğrendikleri dili konuşabilmeleri, kendilerini bu dilde ifade edebilmeleri o dili konuşan insanlarla iletişim kurabilmeleri ve bu yolla kendilerine bir fayda sağlayabilmeleri konuşma öğretiminin amaçlarındandır. Az da olsa Arapça konuşabildiğini fark eden öğrenci, daha da güdülenecek ve öğrencinin öğrenme isteği artacaktır. Öğrenme isteği artan öğrenci, dili uygulayarak kullanma fırsatı yakalayacağı için öğrenci daha istekli hale gelecektir.

3 Dil öğrenme, o dildeki sesleri çıkarmakla ve kelimeleri söylemekle başlar. Arapça öğretiminde dersler, özellikle başlangıç düzeyinde genelde telaffuz öğretimiyle, çoğu kez de Türkçe ile hedef dil arasında problem olan seslerin kavratılmasıyla başlar.

4 Arapça Telaffuz Öğretimiyle alakalı Öğretmenin yapması gerekenler:

5 Türkçe ve Arapça’nın ortak seslerini tanıtır.
Arapça’da olup Türkçe’de bulunmayan ve öğrencilerin zorlanabileceği sesler üzerinde yoğunlaşır. Öğrencilerin Türkçe’de olup Arapça’da bulunmayan seslerin yanlış telaffuzlarına engel olur. Konuşma anında kısa ve uzun kelimelere dikkat çeker.

6

7 سوم ثوم أمتار أمطار نظر نذر حلق خلق سورة صورة

8 ولد والد كتب كتبا ذهب ذاهب قدم قديم مطر مطار

9 Dil öğretiminde esas bir kural olan “kolay ve basitten başlama”yı temin etmek için isimli yapılarla başlanmalı ve bu alanda Türkçe kelimeler avantajı kullanılmalıdır.

10 Akılsız – müzekker kelimeler
قلم – كتاب – دفتر – خبر – شاي – قهوة – إعلان – سكر – بلد – بحر – مفتاح - موز - برتقال – برج - مسجد

11

12

13

14 ما هذا ؟

15 Akılsız – müennes kelimeler
ساعة – خريطة – صلصة – صورة – مدرسة – محكمة – رسالة – ورقة - طائرة - كرة - قلعة - شركة

16

17

18 ما هذه ؟

19 Akıllı – müzekker kelimeler
تاجر – مهندس – طبيب – محاسب – معلم – مدير – مسؤول – حاكم - معمار - إمام - طالب

20

21

22 من هذا ؟

23 Akıllı – müennes kelimeler
تاجرة – مهندسة – طبيبة – محاسبة – معلمة – مديرة – مسؤولة – حاكمة - معمارة

24

25 من هذه ؟

26 Ele alınan işaret isimlerine (هل) edatı eklenir.

27

28

29 Ele alınan soru formundaki isim cümlesinin olumsuz cevabına (ليس) ve (ليست) eklenir.

30

31

32 هل soru edatının yanına ( أ ) hemze ile soru cümleleri kurulur.

33

34 Olumsuz soru cümleleri kurulur.

35

36 Munfasıl, müfred zamirlerden (هو ، هي ) verilir.

37 من هذا؟ هذا أحمد، هو مدير. من هذه؟ هذه فاطمة، هي طالبة.

38

39 Mütekellim zamiri (أنا) ile müfred muhatap (أنتَ) ve muhataba (أنتِ) zamirleri kullanılır.

40

41 Belirlilik takısı (ال) verilir ve isim tamlamasına zemin hazırlanır.

42

43

44

45 İsim tamlamasında tamlayanın karşılığı olan ikinci ismin yerine muttasıl zamir kullanımına geçiş yapılır.

46

47

48

49

50

51

52

53

54 İkil (tesniye) ve çoğul (cemi) içeren isim cümlelerine geçilir.

55

56

57 İsim cümlesindeki müzekker-müennes uyumu ile müfred-tesniye-cemi uyumunu net bir şekilde ortaya koymak için aynı örnekler ve paralel cümleler üzerinde uygulama yapılır.

58 مذكر المسلمون صائمون المسلمان صائمان المسلم صائم العمال فقراء العاملان فقيران العامل فقير مؤنث المسلمات صائمات المسلمتان صائمتان المسلمة صائمة العاملات فقيرات العاملتان فقيرتان العاملة فقيرة

59 İsim cümlesinin temel yapıları bu şekilde verildikten sonra, daha önce işlenen soru, olumsuz soru, isim tamlaması gibi yapılar muhatap ve gâib zamirlerle yoğrulup farklı kombinasyonlar kurgulanır.

60

61 في – على – فوق – تحت – عند – أمام – خلف – بين
İsim cümlesinin farklı bir yapısı olan (câr-mecrur/zarf) formu kullanılır. Bu aşamada şu harf-i cerler ve zarflar kullanılır: في – على – فوق – تحت – عند – أمام – خلف – بين

62

63 في: أين المعلم؟ (الصف)

64 على: أين الدفتر؟ (الرَّف)

65 فوق: أين الطائرة؟ (السحاب)

66 تحت: أين كرة القدم؟ (الطاولة)

67 عند: أين الكرسيّ؟ (الجدار)

68 أمام: أين المهندس؟ (الشركة)

69 خلف: أين الرجل؟ (البناء)

70 بين: أين الطائرة؟ (الأرض والسماء)

71 İsmin sonuna nisbet yâ’sı (ي) getirilir.

72

73

74

75 Sayılar

76

77

78

79 كم قلما في الحقيبة؟ كم مهندسا في الشركة؟ كم عاملا في المصنع؟ كم ساعة في اليوم؟ كم شهرا في السنة؟ كم طائرة في المطار؟

80 Bu aşamaya kadar öğrenci yaklaşık 30 saat kadar bir süre içinde 100 – 150 kelimeyle diyalog kurabilir hâle gelmiştir.

81 Sülâsî – sahih fiil yapılarına geçilir
Sülâsî – sahih fiil yapılarına geçilir. Fiilin yalın hâli olan gâib müzekker kip ile ek almış gâib müennes sîgalar üzerinde uygulamalar yapılır. Ayrıca Türkçe’de kolay çağrışım yapan filler tercih edilir.

82

83

84 متى ؟ بعد x قبل يوم – أسبوع – سنة – شهر – قليل – دقيقة – ساعة – نصف ساعة – ربع ساعة – ثلث ساعة

85 متى فتح المعلم باب المدرسة؟
فتح المعلم باب المدرسة قبل دقيقة. متى فتحت المعلمة كتاب التاريخ؟ فتحت المعلمة كتاب التاريخ قبل نصف ساعة.

86 خرج أحمد من البيت قبل ثلاث ساعات.
متى خرج أحمد من البيت؟ خرج أحمد من البيت قبل ثلاث ساعات. متى شربت المريضة الدواء؟ شربت المريضة الدواء قبل عشر دقائق.

87 شرب الطفل الماء قبل قليل.
متى شرب الطفل الماء؟ شرب الطفل الماء قبل قليل. متى شربت البنت العصير؟ شربت البنت العصير قبل ساعة.

88

89 جانب – بجانب – عند – خلف/وراء – في – على – فوق – تحت – أمام - بين
أين؟ جانب – بجانب – عند – خلف/وراء – في – على – فوق – تحت – أمام - بين

90 أين جلس سليم قبل قليل؟ (جانب المعلم)
أين جلس سليم قبل قليل؟ (جانب المعلم) أين جلست زينب قبل دقيقة؟ (بجانب الطالب) أين كتب حمزة الرسالة؟ (المكتب) أين كتبت فاطمة الخطاب؟ (الشركة) أين طبخ عثمان السحور؟ (المطبخ) أين طبخت صالحة الغداء؟ (خلف)

91 Mâzi fiiller (هل) soru edatı bağlamında ele alınır ve olumlu – olumsuz fiil yapılarıyla cümleler kurulur.

92

93

94 Öğrenilen mâzi fiil yapılarından ism-i fâil ve ism-i mef’ul türetilir.

95 مَفْعُول فاعِل فعل مَرْكُوب راكِب ركب مَسْمُوع سامِع سمِع مَكْتُوب كاتِب كتب

96 Türetilen isim, fiille beraber aynı cümlede kullanılır.

97

98 İsm-i fâil kalıbı ile aynı kalıpla kurulan sıra sayılarına ve saatler konusuna geçiş yapılır.

99

100

101 كم الساعة؟

102 Muzâri sahih fiile geçiş yapılır
Muzâri sahih fiile geçiş yapılır. Mazî ile muzâri arasındaki geçişin rahat bir şekilde sağlanması için aynı fillerin kullanılmasına dikkat edilir. Ayrıca (مبكراً – مُتأخراً – صباحاً – مساءً – ظُهراً – عصراً) gibi zaman belirteçleri verilir.

103 يَفْتَحُ فَتَحَ يَدْخُلُ دَخَلَ يَشْرَبُ شَرِبَ يَكْتُبُ كَتَبَ يَأْكُلُ أكَلَ

104 متى يَفتح المعلم باب المدرسة؟
يفتح المعلم باب المدرسة في السادسة صباحاً. متى تَفتح المعلمة كتاب التاريخ؟ تفتح المعلمة كتاب التاريخ في السابِعة مساءً.

105 متى يَدخل المدير مكتبه؟
يَدخل المدير مكتبه في الواحِدة ظُهراً. متى تَدخل المديرة مكتبها؟ تَدخل المديرة مكتبها في الخامسة عصراً.

106 Hem mâzi hem de Muzâri fiiller, şu ana kadar işlenen bütün yapılarla harmanlanarak farklı kompozisyonlar üretilir. Bununla birlikte bilinmeyen olarak (لكن) edatı ile muzâri fiile yakın gelecek anlamı katan (س) edatı ilave edilir.

107 هل أكل صالح اليوم غداءه؟
لا، ما أكل صالح اليوم غداءه، ولكن سيَأْكل بعد قليل. هل كتب الطبيب الدواء للمريض؟ لا، ما ولكن ســـ هل شكرت الطالبة المعلمَ في الدرس؟ لا، ولكن ســـ

108 Cümlede mef’ûlü sormaya yönelik (ماذا) edatı ile yeni cümle türleri kurulur.

109

110 Mâzi ve muzâri kipleri genel anlamda verildikten ve pekiştirildikten sonra, muzâri fiillerden hareketle emir fiillerin yapılış şekli verilir.

111 اُكْتُبْ / اُكْتُبِي كْتُبُ يَكْتُبُ اِضْرِبْ / اِضْرِبِي ضْرِبُ يَضْرِبُ اِفْتَحْ / اِفْتَحِي فْتَحُ يَفْتَحُ

112 يا أحمد، اِركبْ سيارتكَ.
يا إبراهيم، اِقرَأْ سورة الفاتحة. يا فاطِمة، اُطبُخي الطعام. يا حمزة، اُكتبْ الدَّرس. يا شريف، اِدفَع النقود. يا زينب، اُشكُري الله.

113 Olumsuz emirlerin (nehiy) yapılış şekli gösterilip farklı cümle kompozisyonları uygulanır.

114 لا تَكْتُبْ اُكْتُبْ لا تَكْتُبِي اُكْتُبِي يا أحمد ، لا تركبْ سيارتكَ اليوم. يا أحمد ، لا تقرأ كِتابكَ في الفِراش. يا عائشة ، لا تلبَسي ملابس العمل في البيت.

115 Mâzi ve muzâri fiillerin meçhul kullanımları verilir.

116 فُتِحَ فَتَحَ دُخِلَ دَخَلَ شُرِبَ شَرِبَ كُتِبَ كَتَبَ أُكِلَ أكَلَ

117 يُفْتَحُ يَفْتَحُ يُدْخَلُ يَدْخُلُ يُشْرَبُ يَشْرَبُ يُكْتَبُ يَكْتُبُ يُأْكَلُ يَأْكُلُ

118 كَتَبَ الطالبُ الدرسَ. كُتِبَ الدرسُ. يَكْتُبُ الطالبُ الدرسَ. يُكْتَبُ الدرسُ.

119 Ders kitabında yer alan bir diyalog çalışması sınıftaki öğrencilere nasıl aktarılır.

120 Diyalog içinde geçen önemli kelimeler resimler vasıtasıyla tanıtılır.
Konu hakkında bilgi verilir ve öğrenciler konuşturulur. Kitaplar kapalı bir şekilde diyalog en az iki sefer dinletilir. Öğrenciler, kitaplar kapalı olarak parçayı hoca eşliğinde tekrar eder. Kitaplar açılır ve parça yeniden tekrar edilir. Sınıf guruplara ayrılır ve parça tekrar edilir. İki öğrenci tahtaya çıkartılır ve kendilerinden parçadakine benzer bir diyalog icra etmeleri istenir.

121

122

123

124 ETKİNLİK TEMELLİ ARAPÇA KONUŞMA UYGULAMALARI

125 Topu Tut Amaç: Öğrencilerin Arapça konuşarak kendilerini tanıtmalarına yardımcı olma. Materyal: Bir adet top. Süreç: Öğretmen, sınıfa getirdiği topu öğrencilere göstererek şu açıklamayı yapar: Bu topu attığım kişi topu tutarak Arapça olarak adını, soyadını, nereli olduğunu ve kendini ifade eden en belirgin özelliği söyleyip topu bir diğer arkadaşına atacaktır. Bu yönergeyi verdikten sonra öğretmen, etkinliğe ilk önce kendisinden başlayarak topu bir öğrenciye atar. Topu tutan öğrenci Arapça olarak adını, soyadını, nereli olduğunu ve kendini ifade eden en belirgin özelliği söyleyip topu bir diğer arkadaşına atar. Etkinlik topun en son öğrenciye ulaşmasıyla sona erer.

126 اسمي مراد دمير، أنا من دوزجة، أنا نشيط.
اسمي فاطمة قوركماز، أنا من قونيا، أنا مجتهدة. اسمي علي ييلماز، أنا من ريزة، أنا طويل.

127 Kelime Türetme Amaç : Öğrencilerin yeni kelimeler üreterek konuşmalarına yardımcı olma. Materyal : Harflerin yazılı olduğu kare kağıtlar. Süreç: Arapça harfler öğrencilere karışık olarak dağıtılır. Etkinliğe gönüllü bir öğrenci ile başlanır. Öğrenciden kendisine gelen harfle başlayan bildiği kelimeleri, sözel olarak sıralaması istenir. Bunun için 1 dakika verilir. Daha sonra sırayla tüm öğrenciler aynı etkinliği yaparlar. Verilen süre içersinde en çok kelime sıralayan öğrenci ödüllendirilir.

128 Kaç Kalemim Var? Amaç: Sayıları Arapça konuşma içerisinde kullanabilme. Materyal: 1 adet kutu ve kalemler. Süreç: Öğretmen, sınıfa getirdiği kutunun içine 10 adet kalem koyar. Elini kutuya daldırır ve bir miktarını alıp arkaya saklar. Sınıfa elimde kaç kalem var diye sorar. İlk doğru tahmin eden öğrenci, öğretmenin yerini alır ve o da eline bir miktar kalem alıp sınıfa aynı soruyu yöneltir. Etkinlik doğru tahmin eden öğrencilerin öğretmen masasına gelerek soru sormasıyla devam eder.

129

130 Saat Kaç? Amaç: Arapça konuşarak saatleri ifade edebilme.
Materyal: Karton saat maketi. Süreç: Bu etkinlikte öğretmen, elindeki saati farklı sayılara ayarlayarak öğrencilere saatin kaç olduğunu sorar. Söz alarak doğru cevabı veren öğrenciden söylediği doğru ifadeyi, sınıfa yüksek sesle tekrar ettirmesini ister.

131

132 Hangi Renk? Amaç: Renkleri Arapça konuşma içersinde kullanabilme.
Materyal: Projeksiyon makinesi. Süreç: Projeksiyon yöntemiyle daha önce hazırlanan nesnelerin resimleri duvara yansıtılır. Yansıtılan resmin rengini Arapça olarak ilk önce söyleyen öğrenci, grup başkanı olur ve kendi grubunun üyelerini seçmeye hak kazanır. İkinci nesne için de yine bir resim yansıtılır ve bunu söyleyen öğrenci de kendi grubunu kurar. Sınıfın mevcuduna göre resimler yansıtılır ve gruplar kurulduktan sonra, her grup söylediği rengi kullanarak kendi aralarında cümleler oluşturur. Sesli olarak cümlelerin sınıfla paylaşılmasıyla etkinlik sona erer. Örneğin; 18 kişilik bir sınıfa 3 adet resim göstererek 6’şar kişilik gruplar oluşturulur. Bu grupların başkanı etkinlik sırasında rengi Arapça olarak söyleyen ilk kişilerdir.

133 أبيض أسود أحمر أكلت بيضاً أبيض في الفطور. لبستُ الثوب الأبيض.
لعبت بالكرة البيضاء. أبيض رأيتُ قطاً أسود. ركبت السيارة السوداء. كتب أحمد بالقلم الأسود. أسود هذا لون الأحمر. أكلتْ فاطمة تفاحة حمراء. الكتاب الأحمر لأحمد. أحمر

134 Ne Yaparsın? Amaç: Arapça konuşma becerisinin gelişmesine yardımcı olma. Materyal: Projeksiyon makinesi. Süreç: Öğrencilere günlük hayatta yaşanabilecek muhtemel durumların bulunduğu cümleler yansıtılır ve bu durumda ne yapacakları sorulur. Gönüllü öğrencilerden başlanarak cevaplar sınıfla paylaşılır. Etkinlik son durum hakkında da öğrencilerin fikirleri alınarak tamamlanır.

135 سمعت أن صديقك مريض، ماذا تفعل؟
سرقت حقيبتك في وسط المدينة، ماذا تفعل؟ فشلت في الإمتحان، ماذا تفعل؟ قابلت صديقك القديم، ماذا تفعل؟ ضربك صديقك، ماذا تفعل؟ ركبت الطائرة في أول مرة، ماذا تفعل؟ تأخرت الدرس، ماذا تفعل؟ أخذت هدية من صديقك، ماذا تفعل؟

136 Hangi Ayda Doğdum? Amaç: Ayları Arapça konuşma içersinde kullanabilme.
Materyal: Büyük boy duvar takvimi. Süreç: Öğretmen, sınıfa getirdiği büyük boy duvar takvimini her bir sayfası öğrencilere görünecek şekilde tahtaya asar. Takvimin toplam 12 sayfası vardır ve her sayfada o aya ait bir manzara ya da meyve resmi bulunmaktadır. Öğretmen gönüllü iki öğrenciyi tahtaya kaldırır. Öğrencilerden biri doğduğu ayı söylemeden, o ayın özelliklerini arkadaşına Arapça olarak anlatmaya çalışır. Doğduğu aya ait özellikleri anlatırken takvim yaprağından da faydalanır. Bütün bu özellikleri sıraladığında ise arkadaşına “Ben hangi ayda doğdum?” sorusunu yöneltir. Diğer öğrenci, aldığı bilgiler doğrultusunda arkadaşının doğduğu ayı tahmin etmeye çalışır. Etkinlik tüm öğrencilerin doğduğu ay hakkında konuşup, arkadaşının doğru tahminde bulunmasını sağlamasıyla sona erer.

137 في أي شهر أنا ولدتُ؟ أنت ولدت في شهر ديسمبر. في أي شهر أنا ولدتُ؟ أنت ولدت في شهر مايو.

138 Mevsimler Amaç: Mevsimleri Arapça konuşma içersinde konuşabilme.
Materyal: Dört mevsimi anlatan renkli fotoğraf kartonları. Süreç: Öğretmen sınıfa daha önceden hazırladığı renkli kartonları getirir. Kartonlarda mevsimleri anlatan çeşitli manzara resimleri bulunmaktadır. Etkinlik, öğretmenin sırayla bütün öğrencileri kaldırarak kartondaki resmin hangi mevsime ait olduğunu sormasıyla başlar. Mevsimin Arapça karşılığını doğru bilen öğrenciden, seçtiği mevsimde neler yaptığını anlatan kısa cümleler kurması istenir. Etkinlik her öğrencinin kendisine isabet eden mevsim hakkında bir cümle söylemesiyle sona erer.

139

140 ماذا تفعل في فصل الخريف؟
في أي فصل تذهب إلى البحر؟ متى تلبس المعطف؟ ماذا تفعل في فصل الربيع؟

141 Okula Gidiyorum Amaç: Taşıt isimlerini Arapça konuşma içersinde kullanabilme. Materyal: Taşıt fotoğraflarının yer aldığı renkli kartonlar. Süreç: Bu etkinlikte, öğrencilere öğretmen tarafından hazırlanan taşıt resimlerinin bulunduğu kartonlar dağıtılır. Ardından da her öğrencinin sıra arkadaşına “okula hangi vasıta ile geliyorsun?” sorusunu sorması istenir. Bu soruya tüm öğrenciler elindeki kartonda bulunan taşıt ismiyle cevap vermesi gerekmektedir. Etkinlik bütün öğrencilerin soruları yanıtlamasıyla sona erer.

142

143 Hangi Meslek? Amaç: Meslekleri Arapça konuşma içerisinde kullanabilme.
Materyal: Projeksiyon makinesi . Süreç: Öğretmen, Kalem, tarak, bıçak, stetoskop, futbol topu gibi meslekleri sembolize eden eşyalardan birini yansıtır ve bir öğrenciye Arapça olarak “Gelecekte ne olmak istiyorsun?” sorusunu yöneltir. Söz alan öğrenci yansıtılan nesneye uygun olarak yapmak istediği mesleği ifade eder. Etkinlik bütün öğrencilerin soruya cevap vermesiyle sona erer.

144 ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟
أريد أن أكون معلمة. أريد أن أكون طبيباً.

145 Hikâyemi Tamamla Amaç: Öğrenilen kelimelerin cümle içerisinde kullanılarak, bu kelimelerden bir hikâye oluşturulması. Materyal: Küçük kare kâğıtlar. Süreç: Daha önce öğrencilere öğretilen kelimeler küçük kare kâğıtlara yazılır. Her öğrenciye birer tane dağıtılır. İlk önce öğretmen o kelimelerden bir tanesini kullanarak Arapça bir cümle kurar ve sırayla öğrencilerin elindeki kelimeyi de kullanarak kendi hikâyesini devam ettirmesini ister. Burada önemli olan, hikâyeyi kendinden önceki kurguyla bağlantılı devam ettirebilmektir. Son öğrenci de kelimesini kullanarak uygun bir şekilde hikâyeyi bitirir.

146 دراجة كتاب ساعة هاتف حاسوب قبعة مطر جورب قهوة بساط أحمر

147 Nerede Bulunuyor? Amaç: Yönleri Arapça konuşma içersinde kullanabilme.
Materyal: Türkiye Haritası. Süreç: Öğretmen sınıfa bir Türkiye haritası getirir ve tahtaya asar. Öğrencilere öğretmek istediği kalıp ifadenin de içinde geçtiği: أين تقع ؟ sorusunu sorar. Öğrenci haritadan sorulan şehrin konumuna bakarak Arapça olarak yerini söyler. Öğretmen daha sonra başka şehirlerinin nerede yer aldığını sorar, öğrenciler cevap verir. Etkinlik bu şekilde devam eder.

148 تقع طربزون في منطقة البحر الأسود.
أين تقع طربزون ؟ تقع طربزون في منطقة البحر الأسود.

149 Bil Bakalım Kim? Amaç: Öğrencilerin, fiziksel özellikleri belirten Arapça cümleleri kullanarak konuşmalarına yardımcı olma. Süreç: Öğrencilerden biri ebe olarak seçilir ve sınıf dışına çıkarılır. Sınıftaki öğrencilerden bir tanesi ebenin sorularıyla bulması gereken kişi olarak seçilir. Ebe sınıfa çağrılır. Seçilen öğrenciyi bulabilmek için diğer öğrencilere fiziksel özelliklerine dair sorular sorar. Sınıftaki öğrenciler yalnızca “evet” ya da “hayır” diye cevap verebilirler. Etkinlik ebenin seçilen öğrenciyi bulmasıyla sona erer.

150 هل شعره أصفر؟ نعم هل عنده نظارة؟ لا

151 Konuşma Derslerini Başarıyla Sürdüren Öğrenci Şunları Yapabilir:
Sesleri kelime içinde doğru telaffuz eder. Basit cümle yapılarını doğru kullanır. Cümle içerisinde kelime geçişlerini yerinde kullanır. Kendisini ve ailesini kısa cümlelerle tanıtır. Hobilerini basit cümlelerle ifade eder. Günlük alışkanlıklarını basit düzeyde ifade eder. Geçmiş yaşamıyla ilgili eylemlerini basit düzeyde ifade eder.


"Konuşma Becerisini Geliştirme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları