Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜBRA GÜLTEN 200910403044 KAYNAKLAR: 1)Mimarlık tarihi ders notları 1 2)Mimar Sinan mimari terimler sözlü ğ ü 3)Wikipedia ve di ğ er internet siteleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜBRA GÜLTEN 200910403044 KAYNAKLAR: 1)Mimarlık tarihi ders notları 1 2)Mimar Sinan mimari terimler sözlü ğ ü 3)Wikipedia ve di ğ er internet siteleri."— Sunum transkripti:

1 KÜBRA GÜLTEN 200910403044 KAYNAKLAR: 1)Mimarlık tarihi ders notları 1 2)Mimar Sinan mimari terimler sözlü ğ ü 3)Wikipedia ve di ğ er internet siteleri

2 ALMANYA GOT İ K M İ MARLI Ğ I Almanya gotik mimarlı ğ ı 13. yüzyılda Fransa’dan geldi ve özel niteliklerini ancak 15.yüzyılda kazandı. Üç nefi aynı yükseklikte bina tipi devam etmiştir. Do ğ u cephesi üç bölümdür. Absidli transeptlerin uzunlu ğ u koroya eşittir. (Absid:bazilika ve kilisede ana eksenin ucundaki ö ğ e, üstü yarım kubbe ile örtülü yarım daire biçimli niş.Transept : haç seklindeki kilisenin yan kollarıdır.Ayin alanını genişletmek için,plana haç şeklini vererek duvarlar tarafına do ğ ru genişletilir.)

3 ALMANYA GOT İ K M İ MARLI Ğ I Alman goti ğ inde iskelet tonozlarada yer verilir.Burada kaburgalar,tonozun altında ayrı bir dekoratif a ğ olarak yer alırlar. (Tonoz: mimari örtü ö ğ esidir.Kaburga:kemerlerde kavis a ğ ırlı ğ ını taşıyan silme.Çapraz kubbe ve tonozlarda,kubbe a ğ ırlı ğ ını zemine aktaran ö ğ edir.) Batı cephesinde tek kule ve taş oyma kuleler çoktur.

4 KÖLN KATEDRAL İ 1248 yılında yapıma başlayan bu inşaat ancak 19. yy.’da tamamlandı. En büyük gotik katedralidir. Genişli ğ ine göre uzunlu ğ u az oldu ğ undan,bozuk oranlı bir binadır.(142.5x74m) Çifte yan nefler de orta nef genişli ğ indedir. (Nef:kolonlarla ayrılmış uzun koridorlardır.) 150 m yüksekli ğ inde kuleleri;dikey çizgileri ve camlı triforiumu vardır. (Kule:boyu eninin en az birkaç katı olan yapıdır,genelde kare ve silindir biçimindedir.Triforium:binanın üst kısmına aydınlatmak amacında yapılmış pencerelerdir.)

5 KÖLN KATEDRAL İ ŞEMASI Do ğ u cephesinde bir absid vardır. (Absid :kilisede ana eksenin ucundaki ö ğ e,üstü yarım kubbe ile örtülü yarım daire biçimli niş.) Transeplerle kilisenin haç şekli korunmaya çalışılmıştır. İ ki kulenin arasındaki giriş sayesinde orta nefte olunur. Binanın yükseklik oranı 1/3.8 dir.

6 KÖLN KATEDRAL İ RES İ MLER İ

7 KÖLN KATEDRAL İ GÖRÜNÜŞLER İ

8 FREIBURG KATEDRAL İ 1250-1360 yılları arasında inşa edildi. En önemli özelli ğ i;sekizgen planlı piramit biçiminde tek bir kulesi vardır.(Bu kule 116 m yüksekli ğ inde olup kilisenin batısında yer almaktadır.) Kulenin oku geç gotik etkisinde dantela gibidir.

9 FREIBURG KATEDRAL İ

10 ULM KATEDRAL İ 1377-1492 yılları arasında yapıldı. Nef genişlikleri hemen hemen eşittir. Transept yoktur. Absid poligonal ve koridorsuz olup koro çok basittir. 162 m yüksekli ğ indeki kulesi bu kiliseyi en yüksek bina yapar. Kare bir plandan başlayan kule sekizgen bir piramit olarak yükselir.

11 ULM KATEDRAL İ

12

13 ERFURT KATEDRAL İ Nef ve yan nefleri eşit yüksekliktedir.Bu yüzden triforium kaybolmuştur.Bu tür ‘halle’ tipi kilisedir. Teziyant daha süslüydü fakat temel plan de ğ işmemişti.(teziyant : tezyinant -ı mimari:süslü mimari yani teziyant:motif ve süs anlamına gelmektedir.) Kilise sütunlu bir hol haline gelmişti. Sütunlar incecikti ve ışık yan kanat pencerelerinden içeriyi aydınlatıyordu.

14 ERFURT KATEDRAL İ


"KÜBRA GÜLTEN 200910403044 KAYNAKLAR: 1)Mimarlık tarihi ders notları 1 2)Mimar Sinan mimari terimler sözlü ğ ü 3)Wikipedia ve di ğ er internet siteleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları