Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim Reformlarına Giriş Dr. Mustafa Ergün. Eğitim kurumunun ve temel eğitim kavramlarının ortaya çıkışı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim Reformlarına Giriş Dr. Mustafa Ergün. Eğitim kurumunun ve temel eğitim kavramlarının ortaya çıkışı."— Sunum transkripti:

1 Eğitim Reformlarına Giriş Dr. Mustafa Ergün

2 Eğitim kurumunun ve temel eğitim kavramlarının ortaya çıkışı

3 Antik zamanda Atina’da Platon kendi okulu olan AKADEMİA’yı, Aristoteles de kendi okulu olan LYCEUM’u kurdu. Bu okullar “Akademi” ve Lise” olarak belli düzeylerdeki okul kademelerine ve binalarına ad olarak veriliyor.

4 Antik Yunan’da bir okul olarak GYMNASIUM’lar ortaya çıktı. Soyunulup (çıplak kalıp) beden hareketleri yapılan yer anlamındaki bu binalarda, aynı zamanda diğer eğitim konuları da işleniyordu. “Gimnazyum” bugün bütün dünyada lise düzeyindeki kurumlarla başka amaçlı bir çok eğitim kurumuna ad olarak veriliyor. Pompei Gymnazyumu

5 Okul binaları İslam dünyasında mektep ve medreseler, Batı dünyasında da üniversitelerle gelişmeye devam etti.

6 Sanayi devriminden sonra okul binalarında, dershanelerin yanı sıra laboratuvarlar, atölyeler, spor salonları, resim ve müzik salonları gibi unsurlar da ortaya çıktı.

7 Ders programları Antik Yunanda ders programlarının üçlü kısmı (trivium), Helenistik dönemde de dörtlü kısmı (Quadrivium) ortaya çıktı. Bunlara “Hürlerin Yedi Sanatı” veya “Yedi Hür Sanat” deniliyordu.

8 Değişik medrese kademelerinde okutulan dersler ve ders kitapları Medrese derecesiDers adıOkutulan Kitaplar YirmiliBelâgat Kelâm Fıkıh Mutavvel Hâşiye-i Tecrîd Şerh-i Feraiz OtuzluBelâgat Kelâm Fıkıh Hadis Şerh-i Miftah Hâşiye-i Tecrîd Tenkih, Tavzih Mesâbih KırklıBelâgat Fıkıh Usul-ü Fıkıh Hadis Miftahu’l-Ulûm Sadru’ş-Şerîa, Meşârik Tavzih (Teftezânî) Mesâbih (Bagavî) Ellili HâriçFıkıh Kelâm Hadis Hidâye Şerh-i Mevakıf Mesâbih Devamı var…

9 Değişik medrese kademelerinde okutulan dersler ve ders kitapları Medrese derecesiDers adıOkutulan Kitaplar Ellili DâhilFıkıh Usul-ü Fıkıh Hadis Tefsir Hidâye Telvîh Buharî Keşşaf, Beyzâvî Sahn-ı SemanFıkıh Usul-ü Fıkıh Hadis Tefsir Hidâye Telvîh, Şerh-i Adûd Buharî Keşşaf, Beyzâvî AltmışlıFıkıh Usul-ü Fıkıh Kelâm Hadis Tefsir Hidaye, Şerh-i Feraiz Telvîh Şerh-i Mevâkıf Buharî Keşşaf Medreselerde ders geçme sistemi vardı. Bir ders bitmeden sıradaki diğer derse geçilmiyordu.

10 Sanayi devriminden sonra okullar kademelere ayrıldı. Her okulun ve her sınıfın ders programları ayrıldı. Her sınıfta değişik bilim dersleri yer aldı. Sınıf geçme sistemi uygulaması başladı.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


"Eğitim Reformlarına Giriş Dr. Mustafa Ergün. Eğitim kurumunun ve temel eğitim kavramlarının ortaya çıkışı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları