Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAŞA-BAŞ NOKTASI (BREAK EVEN POINT)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAŞA-BAŞ NOKTASI (BREAK EVEN POINT)"— Sunum transkripti:

1 BAŞA-BAŞ NOKTASI (BREAK EVEN POINT)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLETMESİ ANABİLİM DALI BAŞA-BAŞ NOKTASI (BREAK EVEN POINT)

2 Başa-baş analizinin tanımı
Başa-baş noktası, üretim miktarı, maliyet akışları ve satış gelirleri arasındaki ilişkilere dayanarak, Giderler = Gelirler olduğu faaliyet düzeyini gösterir. Kar ve zararın sıfır olduğu bu noktaya, Sıfır kâr noktası, Ölü nokta, Kâr’a geçiş noktası gibi adlar da verilir.

3 Başa-baş analizinin kullanıldığı yerler
İşletme faaliyetini zarardan koruyacak en düşük kapasite kullanım oranının bulunması, Yeni yapılacak yatırımların en az kapasite oranının bulunması, Çeşitli kapasite kullanımları için sermaye ihtiyacı ve birim maliyetlerin tespiti, Planlanan başa-baş noktası ile gerçekleşen başa-baş noktasının karşılaştırılması yoluyla uygulanan yönetim ve politikaların değerlendirilmesi, Üretim, yatırım, fiyat politikalarında kararlara yardımcı olmak, Fiyat, gider, kapasite kullanım oranı ve satış hacmi değişmelerinin kâr’a etkisini bulmak.

4 Kâra geçiş noktasını bulmak için ne yapılır?
Bu noktanın bulunması matematiksel formüllerle olabilir ve grafik halinde de gösterilebilir. Grafik halinde gösterilmesi daha faydalı ve basittir. Bu yolla daha kolay anlaşılabilir. Önce bütün işletme masrafları, sabit veya değişken masraflar olarak ayrılır.

5 Sabit masraflar nelerdir?
Bir işletme üretim yapsın veya yapmasın mecburen katlanacağı ve yapacağı masraflardır; Amortisman gideri, Sabit vergiler (emlak, çevre, vb), Sigorta giderleri, Direk üretimi etkilemeyen elektrik, su gibi giderler, Üretime bağlı olmayan hizmet araçlarının giderleri, Üretime bağlı olmayan diğer giderler, Genel yönetim giderleri, Çekirdek kadroyu oluşturan teknik ve idari personel giderleri, Sabit yatırım finansman ödemeleri.

6 Değişken masraflar nelerdir?
Üretime bağlı olarak yapılan masraflardır; İşçilik, Malzeme giderleri (hammadde), Üretim miktarına bağlı değişen işçilik giderleri, Üretim miktarına bağlı değişen enerji giderleri, Tamir ve bakım, Depolama / nakliye, Diğer üretime bağlı artan değişken giderler.

7 İşletme giderleri ve türlerinin ayırımı nasıl yapılır?
Başa-baş analizinin dayandığı varsayımların en önemlilerinden biri işletme giderlerinin sabit ve değişken (değişir) gider olarak iki grupta toplanmasıdır. Bu ayrıma göre işletmelerde sabit giderler, belirli bir dönem içinde üretim hacmine bağlı olarak değişiklik göstermeyen giderlerdir. İşletmelerdeki değişken giderler ise, bir dönem içinde iş hacmine bağlı olarak değişiklik gösteren giderlerdir.

8 Başabaş analizi yapılabilecek hesaplama teknikleri
Başabaş analizinin varsayımları altında işletmelerin başabaş noktası; grafik, deneme yanılma ve/veya matematiksel yolla hesaplanabilir. İşletmenin başa baş noktası, matematiksel yöntem kullanılarak hem üretim/satış hacmi (adet) olarak hem de tutar olarak hesaplanabilir.

9 Giderlerin incelenmesi
Sabit giderler Değişken giderler Toplam gider = Sabit gider + Değişken gider

10 Formüller Fi = Satılan (üretilen) malın satış fiyatı
BDM = Birim Değişken Maliyeti SM = Sabit Maliyet n = Üretim / satış miktarı TÜM = Toplam üretim maliyeti TÜG = Toplam üretim gelirleri (veya hasılat) Fi  n = SM + (BDM  n) n = SM / (Fi – BDM)

11 Satış gelirleri grafiği

12 Bir işletmede toplam maliyetler grafiği

13 Gelir ve değişken giderlerin doğrusal değişmediği durumlarda, Satış Giderleri, Toplam Maliyet ve Toplam Kârların satışlara göre değişimi

14 Başa-baş grafiği

15 ÖRNEK 1 X matbaacılık AŞ firması mühendislik ekonomisi konusunda kitap çıkarmak istemektedir. Kitabın başabaş satış adedini bulunuz. Kitabın Satış Fiyatı (Fi) = 500 TL Sabit Maliyet (SM)’ ler; Telif ücreti = TL Resim gideri = TL Dizgi giderleri = TL Toplam = TL

16 ÖRNEK 1 n = SM / (Fi – BDM) n = 530 000 / (500 – 200) = 1767 adet
Birim Değişken Maliyet (BDM)’ ler; Baskı ve kıvırma = 35 TL Mürekkep ve kağıt = 110 TL Kitabevi iskontosu = 50 TL Diğer değişken giderler = 5 TL Toplam = 200 TL n = SM / (Fi – BDM) n = / (500 – 200) = 1767 adet

17 ÖRNEK 1 1767 Maliyet veya Hasılat Başa baş noktası Üretim Miktarı
Kârlılık Alanı TSH (Toplam Satış Hasılat) Başa baş noktası TÜM (Toplam Üretim Maliyeti) SM (Sabit Maliyet) Zarar Alanı Üretim Miktarı 1767

18 ÖRNEK 2 Başa – Baş analizi metodunu açıklayınız. Neden kulanılır, yöneticilerin işletmelerinde yatırım kararları almalarına nasıl fayda sağlar belirtiniz. Aşağıda bir ürüne ilişkin sabit maliyetler, değişken maliyetler ve ürün satış fiyatı verilmektedir. Buna göre; Başabaş noktasını hesapla bulunuz, Başabaş noktasını tablo düzenleyerek gösteriniz, Başabaş noktasının grafiğini mümkün olduğu kadar ölçekli ve anlamlı şekilde (üzerinde hesaplanan değerleri de göstererek) çiziniz. VERİLEN BİLGİLER: Sabit Maliyetler (SM) = TL Değişken Maliyetler (DM) = 10 TL Satış Fiyatı (Fi) = 15 TL

19 ÖRNEK 2 Sabit Maliyet = 75 000 TL Değişken Maliyet = 10 TL
Satış Fiyatı = 15 TL n = SM / (Fi - DM) = / (15 – 10) = adet

20 Birim Değişken Maliyet Toplam değişken maliyet
ÖRNEK 2 Başa baş noktası tablosu n (ürün sayısı) Birim Değişken Maliyet Toplam Sabit Maliyet Toplam değişken maliyet Toplam maliyet Satış Hasılatı Kar / Zarar 5 000 10 75 000 5 000*10=50 000 = 10 000 10 000*10= 15 000 15 000*10= 20 000 20 000*10= 25 000 25 000*10= 50 000

21 ÖRNEK 2 Maliyet / Satış – Üretim (*000) TSH 375 TÜM 325 300 275 Kar
Başabaş noktası 275 Kar Zarar 225 150 75 50 10 000 15 000 20 000 25 000 5000 Üretim Miktarı


"BAŞA-BAŞ NOKTASI (BREAK EVEN POINT)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları