Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayanlar : Elmas SOFU Müjde BALBAROS

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayanlar : Elmas SOFU Müjde BALBAROS"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayanlar : Elmas SOFU Müjde BALBAROS
Uzaktan Öğretim Teknolojisinin Bir Öğrenme Ortamında Uygulama Aşamaları Hazırlayanlar : Elmas SOFU Müjde BALBAROS

2 UZAKTAN ÖĞRETİM TASARIMI
Uzaktan eğitim ortamları için geliştirilen öğretim tasarımlarında teknolojik ve diğer lojistik destekler, geleneksel bir öğretim ortamı için tasarlanan öğretim tasarımlarınkinden daha fazla önem ve dikkat gerektirir. Lojistik destekler (teknisyen, bakım, onarım vb.)

3 Uzaktan öğretim teknolojisinin bir öğrenme ortamında uygulanmasının tasarım aşamasında dikkat edilmesi gereken özellikler şunlardır: öğretimsel sistemlerin tasarımı mesaj tasarımı öğretim stratejileri öğrenci özellikleri

4 Öğretimsel ihtiyaçlar Hedef ve hedef davranışlar
Öğretim yöntem ve teknikleri Öğretim materyalleri İş ve kullanma oryantasyonu Öğretimin ulaştırılması/dağıtımı Uygulama/pratik ve dönüt Değerlendirme Son dönüt Maddeleri sırasıyla gözden geçirilmelidir. Yaratıcı ve etkili bir öğretim tasarımı geliştirirken: öğretimsel ihtiyaçlar (teknoloji, öğrenciler, içerik)

5 UZAKTAN EĞİTİMDE OLUŞTURMACI TASARIM
Uzaktan eğitimde oluşturmacı tasarım, oluşturucu isteklilik, karmaşıklık, işbirliklilik vb. özellikleri taşımaktadır. Uzaktan eğitimde kullanılabilecek oluşturmacı tasarım özellikleri şunlardır: Çoklu bakış: Kavramlar ve içerik, çok yönlü bakış açıları ve anlatımları il verilmeli ve desteklenmelidir. Biliş Ötesi (Metabiliş): Öğrenen nasıl düşüneceğini planlayıp, gözlemleyip, değerlendirerek; sorgulayıcı ve keşfedici düşünce biçimlerini destekleyecek etkinlikleri, fırsatları, araçları ve çevreyi sağlamalıdır. Otantik Etkinlikler ve Bağlamlar: Öğrenme durumları, becerileri, içerik ve görevler gerçek dünyanın doğal karmaşıklığında maksada uygun, gerçekçi ve otantik olmalıdır.

6 Bilginin oluşturulması: Bilginin yeniden üretimi değil oluşturulması önemlidir.
Bilginin Paylaşımı: Bu oluşum bireysel bağlamlar ile sosyal etkileşim, işbirliği ve deneyim yolu ile olmaktadır. Problem Çözme: Problem çözmede, yükse düzeyde düşünme becerileri ve derin anlayış vurgulanmaktadır. Hataları Dikkate Alma: Hatalar, öğrencilerin önceki bilgi oluşumlarını gözden geçirmede fırsat sunmaktadır..

7 Alternatif Bakış Açıları: İşbirlikli öğrenmenin, farklı bakış açılarını göstermek için tercih edilmelidir. Yapı İskeleti Oluşturma: Öğrencilere yeteneklerinin üstünde ki performansı yerine getirmede yardımcı olmaktadır. Otantik Değerlendirme: Değerlendirme, otantik ve performansa yönelik olmalıdır. Otantik değerlendirme: Gerçek dünyanın karmaşıklığını ve otantikliğini sağlamak için kullanılır.

8 UZAKTAN ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME
Uzaktan öğretim sisteminde kullanılmak üzere sistemin akışına uygun oldukları düşünülen ve aşağıda sıralanmış olan; “gereç“, ”ortam” ve “teknolojiler” geliştirilir: Yazılı basılı materyaller (gereçler) Yayın yolu ile öğretim ortamları ve teknolojileri Bilişim ortam ve teknolojileri Akademik danışma hizmetleri ve ortamları

9 Geliştirme Aşaması İçin Bazı Öneriler
İçeriğin taslağı hazırlayınız Var olan malzemeyi (materyali) gözden geçiriniz. İçeriği düzenleyip, geliştiriniz Malzeme (materyal) ve iletim yönetimini seçiniz/Uygulayınız

10 UZAKTAN ÖĞRETİM MATERYAL, ORTAM ve TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI
1) Araçlar ne kadar mükemmel olursa olsun, zamanında ve uygun olarak kullanılmadığı takdirde faydalı olmaz. Araçlı eğitim; Uygun zamanda Uygun yerde Uygun yöntem ve Uygun sürede araç seçimi ile yapılmalıdır.

11 2) Araç seçiminde göz önünde tutulacak ilkeler
Amaca ve konuya uygunluğu Sağlanabilirliği ve kullanma kolaylığı Öğrenci düzeyine uygunluğu Öğretmen ve öğrencinin araca karşı tavrı Fiziki koşulların uygunluğu Fiziki koşulların uygunluğu (perde, karartma, elektrik, yerleşme düzeni gibi)

12 3) Araçların nitelikleri
Konunun işlenmesine ve amaçların gerçekleşmesine yardım etmelidir. Doğru ve sağlıklı bir öğrenme sağlanmalıdır. Konutu çeşitli yönlerden açıklamalıdır. Öğrenciyi yeni etkinliklere yöneltmelidir. Zaman ve maliyet yönünden ekonomik olmalıdır.

13 UZAKTAN EĞİTİMDE DESTEK HİZMETLERİ Uzaktan öğrenenlerin bilgi
ihtiyaçlarını karşılamak için kütüphaneler üzerlerine düşen Görevleri yapmalıdırlar. Bu sebeple altyapısı iyi oluşturulmuş başarılı bir hizmet sunulmalıdır. Sunulacak hizmetler kalitesi bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasıyla doğru orantılıdır.

14 Uzaktan Eğitimde Elektronik Kaynaklar. Uzaktan Eğitimde Online
Destek Hizmetleri: Uzaktan Eğitimde Elektronik Kaynaklar. Uzaktan Eğitimde Online Kataloglar Uzaktan Eğitimde Danışman Yardımı Elektronik kaynaklar uzaktan öğrenenler için önemli bilgi kaynaklarıdır. Bunlar e-kitaplar, e-referans kaynakları, tam metin veri tabanlarıdır. Kütüphane kataloğu kütüphanede bulunan her türlü bilgi taşıyıcı materyal ve bilgi taşıyıcı ortamlar olan kitap, e-kitap, dergi, e-dergi, ses kaseti, video, kaset, CD-rom, makale veri tabanı, haritaların önceden belirlenmiş kurallar doğrultusunda bibliyografik bilgilerinin bir veri tabanında toplanmasıdır. uzaktan öğrenenlerin kütüphane kaynaklarına etkin olarak ulaşabilmeleri sağlamak ve elektronik kaynakların nasıl kullanılacağını öğretmek amacıyla bir bilgi okuryazarlığı eğitimi verilmelidir.

15 Uzaktan Eğitimde Siyasi İrade Uzaktan Eğitimde İşbirliği Desteği
Destek Hizmetleri: Uzaktan Eğitimde Siyasi İrade Uzaktan Eğitimde İşbirliği Desteği Uzaktan Eğitimde İletişim Desteği Uzaktan Eğitimde Finansman Sınırlı kaynakları olan kurumlar işbirlikleri yoluyla bu kaynaklarını daha verimli kullanabilir. ICDE’ye göre açık ve uzaktan öğrenme uygulamalarının tüm dünyada istenen düzeyde gelişmesinin temel nedeni bu uygulamaların desteklenmeye ve teşvik etmeye yönelik yeterli siyasal iradenin olmasıdır. Uzaktan eğitimde etkileşim olanakları oldukça gelişmiştir. Finansman gücü, yürütülmesi beklenen çalışmaların boyutlarına erişmeyen bir mali sistemde, sistem içi dengelerdeki tutarsızlık, ister istemez, işlemler boyutunda da kendisini gösterecektir.

16 Teşekkür Ederiz.


"Hazırlayanlar : Elmas SOFU Müjde BALBAROS" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları