Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 1. Araştırma yapılacak, üzerinde düşünülecek, çözülecek sorundur Problem Nedir 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 1. Araştırma yapılacak, üzerinde düşünülecek, çözülecek sorundur Problem Nedir 2."— Sunum transkripti:

1 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 1

2 Araştırma yapılacak, üzerinde düşünülecek, çözülecek sorundur Problem Nedir 2

3 Her hangi bir problem durumu ile ilgili üç unsur vardır BİREY – ENGEL – AMAÇ Yukarıdaki üç unsur yoksa problem yoktur Problemler Nasıl Tanımlanır 3

4 MADDİ, MANEVİ, SOSYAL, PSİKOLOJİK, BİREYSEL OLABİLİR Problemler 4

5 Amaç Karar verici(ler) Sınırlar En az iki alternatif çözüm Bir Problemin Yapısında Şunlar Vardır 5

6 PROBLEMLERİN FARKINA VARMAYAN KİŞİNİN ONUN ÜZERİNDE DÜŞÜNMESİ VE ÇÖZÜMLER ÜRETMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. 6

7 İNSANLAR BAZEN PROBLEMLERİ KENDİ YÖNTEMLERİ İLE ÇÖZMEYE ÇALIŞIRKEN 7

8 BAZEN DE BAŞKA TOPLUM VE İNSANLARIN ÇÖZÜM BİÇİMLERİNİ BENİMSEYİP UYGULAMAYA BAŞLAMIŞLARDIR. 8

9 SORUNU TANIMLAMA ÇÖZÜM ODAKLI OLMA İLGİLİ VE BİLGİLİ KİŞİLERİ BİRARAYA GETİRME TAKIM ÇALIŞMASI YAPMA ETKİN İLETİŞİM KURMA Problem Çözme Neyi Gerektirir 9

10 Karşılaştığınız sorunu sadece eleştirirseniz İKİ KATINA çıkar. 10

11 Sadece sorunu düşünmekle yetinirseniz sorun yerinde sayar. 11

12 Soruna çare bulursanız sorun, sorun olmaktan çıkar... 12

13 Bir Problem Çözme Ekibi (PÇE) aynı yerde çalışan, kalite yönetimi faaliyetlerini gönüllü olarak yerine getirmeyi amaç edinmiş en az 3, en fazla 8 kişiden oluşan küçük bir çalışma grubudur. Bir Problem Çözme Ekibi (PÇE) aynı yerde çalışan, kalite yönetimi faaliyetlerini gönüllü olarak yerine getirmeyi amaç edinmiş en az 3, en fazla 8 kişiden oluşan küçük bir çalışma grubudur. Problem Çözme Ekipleri 13

14 PÇE bu çalışmaları yaparken periyodik olarak bir araya gelir. İyileştirmeye açık alanlar ya da sorunları belirler. Sorunların çözümünde problem çözme tekniklerini uygular. Problem Çözme Ekipleri 14

15 PÇE, yapılan her toplantının tutanağını düzenlemelidir. Bu tutanaklar PÇE’ nin faaliyetlerini ve gelişimini takip etmek açısından gerekli bir uygulamadır. Problem Çözme Ekipleri 15

16 İYİLEŞTİRME EKİBİNİN ADI KRİTER/İLGİLİ ALT KRİTER NO İYİLEŞTİRMENİN KONUSU İYİLEŞTİRME NİN AMACI İYİLEŞTİRME HEDEFİ YAPILACAK FAALİYET-LER KOORDİNE GEREKTİREN BİRİMLER BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİDURUM Akademik Başarıyı Artırma Ekibi 1 Lisans Ve Önlisans Başarısını Artırma Akademik Başarıyı Artırmak 2013 Öğretim Yılında Lisans Başarısını%2 Önlisans Başarısını %6 Artırmak 1-yıldaz 3 Kez Performans Takip Sınavı Düzenlemek 2-yetiştirme Kursları Açmak Rehberlik Servisi Kültür dersi zümre başkanları 17.09.2012 28.06.2013 ()Tamamla ndı ()Devam ()İptal Edildi ……… EKİBİ Çalışma( İyileştirme)Planları 16

17 Problemi çözmek için tek bir yol değil En iyi yol vardır Problem Çözme 17

18 Engelleri ortadan kaldırmak,hedefe ulaşmaktır Çözüm 18

19 Problem çözmenin dayanakları: 1-Geleneksel yöntem 2-Kişisel deneyimler 3-Uzmanlara dayalı problem çözenler 4-Bilimsel problem çözme süreci Problem Nasıl Çözülür 19

20 Geleneksel Yöntem Çözümü geçmişte arayanlar Bu yöntem,gerekli ama yeterli değildir 20

21 Ben böyle yaparak başarılı oldum,herkes böyle yapmalı şeklindeki genellemeler Her zaman tek başına yeterli değildir Kişisel Deneyimler 21

22 Konuyu uzmanlarına sorarak onların önerilerini uygularlar Bu yöntem de tek başına yeterli değildir Uzmanlara Dayalı Problem Çözenler 22

23 Problem çözmeye başlamadan önceki sorgulama(KENDİMİZE) Gerçek ile beklenti arasında fark var mı? Bilimsel Problem Çözme Süreci CEVABINIZ EVET İSE CEVABINIZ EVET İSE 23

24 Bu fark rahatsızlık veriyor mu? CEVABINIZ EVET İSE CEVABINIZ EVET İSE 24

25 CEVABINIZ EVET İSE CEVABINIZ EVET İSE Etki Alanınızda Mı? 25

26 PROBLEMİ ÇÖZMEYE BAŞLAYIN 26

27 Nasıl mı? 27

28 1-PUKÖ Döngüsü 2-Beyin Fırtınası 3-5N ve 1K tekniği 4-Altı Şapkalı Düşünme tekniği 5-Sebep-Sonuç (Balık Kılçığı)Diyagramı 6-İlgi Diyagramı 7-İlişki Diyagramı 8-Pareto Analizi 9-Ağaç Diyagramı 10-Akış Diyagramı 11-Kuvvet/Güç Alanı Analizi 12-Nominal Grup Tekniği 13-Etkinlik Analizi 14-Delphi Tekniği 15-Histogramlar 16-Dağılım Diyagramı 17-İşletim Şemaları 18-Kontrol Çizelgesi 19-Kontrol Yaprakları 20-Radar Diyagramı Problem Çözme 28

29 Grubun problem çözme sürecinin aynı aşamalarda ilerlemesine yardımcı olur. Uzun konuşma ve dikkati bozucu davranışların engellenmesine yardımcı olur. Birbirinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Çalışmalarınız ve değerli fikirlerinizin bir arada toplanmasına yardımcı olur. Katılımcıları ortak fikirler üzerine odaklaştırılmasına yardımcı olur. Sorunların anlaşılabilirliğinin gerçekleşmesine yardımcı olur. 29 Teknikler Size Hangi Konularda Yardımcı Olur

30 A-Fikir Üretme Teknikleri 1. Beyin Fırtınası 2. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği 3. Kuvvet/Güç Alanı Analizi 4. Odak Grupları 5. Mülakat 30 Problem Çözme Yöntem ve Tekniklerini Sınıflandırma

31 B-Sürekli Geliştirme Teknikleri 1. PUKÖ Döngüsü 2. 5N -1K Tekniği 31 Problem Çözme Yöntem ve Tekniklerini Sınıflandırma

32 C- Problem Analiz Teknikleri 1. Akış Diyagramı 2. Sebep-Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı 3. Pareto Analizi 4. Ağaç Diyagramı 5. İlgi/Yakınlık Diyagramı 6. Yoklama Kağıtları 7. Kuvvet/Güç Alanı Analizi 32 Problem Çözme Yöntem ve Tekniklerini Sınıflandırma

33 D- Önerileri/Nedenleri Önceliklendirme Teknikleri 1.İlişki Diyagramı 2.Etkinlik Analizi 33 Problem Çözme Yöntem ve Tekniklerini Sınıflandırma

34 34 E- Karar Verme Teknikleri 1. Nominal Grup Tekniği 2. Çoklu Oylama Tekniği 3. Hedef Saptama (Benchmarking) Tekniği Problem Çözme Yöntem ve Tekniklerini Sınıflandırma

35 F- Veri Toplama, Veri Analizi ve Değerlendirme Teknikleri 1. Anketler 2. Kontrol Tablosu (çetele) 3. Histogram 4. Pareto Diyagramı 5. Serpme Diyagramı 6. Hareket Çizelgesi 7. Kontrol Çizelgesi 35 Problem Çözme Yöntem ve Tekniklerini Sınıflandırma

36 (Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al) PUKÖ adım - adım plan yaparak sonuca ulaşmakta kullanılan sistematik bir yaklaşımdır. PUKÖ PlanlaUygula Kontrol Et Önlem Al PUKÖ DÖNGÜSÜ 36

37 PLANLA Amacın kesin belirlenmesi, (neyi başarmak istiyoruz? Nerede? ne zaman? ) Hedeflerin belirlenmesi, Detaylı plan hazırlama. (uygulama planı) 37

38 İlgili her kişiyi bilgilendirme ( Ne, Kim, Ne Zaman ) Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme Uygulama sonuçlarını yakın takip etme UYGULA 38

39 Hedef veya hedeflere ulaşıldı mı ? Olası sapmalar tespit edip kaydedildi mi? İlgili kişileri bilgilendirildi mi? KONTROL ET 39

40  Etkili önlemleri standartlaştırma  Gerekli eğitim ve yönlendirmeleri sağlama  Kalıcı bir izleme sistemi kurma ÖNLEM AL 40

41 Hiçbir şey MÜKEMMEL değildir ve DAHA İYİSİ yapılabilir! 41

42 Bireylerin eleştirilme endişesi olmadan fikirlerini rahatlıkla ifade ettikleri grup tartışma tekniğidir. BEYİN FIRTINASI 42

43 Amaçlar belirlenirken, Büyük değişim yaratacak fikirleri ortaya çıkarmada, Görüş birliğine ulaşmada, Yaratıcı fikirler üretmede, Problem çözümünde. BEYİN FIRTINASINI NE ZAMAN KULLANABİLİRİZ 43

44 Grubun bütün olarak bilgilerini ve deneyimlerini ortaya koymasına yardımcı olur. BEYİN FIRTINASININ YARARLARI NELERDİR? 44

45 Yaratıcılığı destekler, Grubun bütününün katılımını sağlar. BEYİN FIRTINASININ YARARLARI NELERDİR? 45

46 EN İYİ / GEÇERLİ DÜŞÜNCELERİN TESPİTİ PROBLEMİN KESİN TANIMIYÖNTEM KURALLARININ AÇIKLANMASISERBEST FİKİR YARATMAFİKİRLERİN TOPLANIP YAZILMASIDÜZENLEM E DEĞERLENDİRM E TEKNİK NASIL UYGULANIR ? 46

47 Ekip lideri beyin fırtınası için konuyu belirler ve belirli bir süre tespit edilir. NASIL BEYİN FIRTINASI YAPARIZ? 47

48 Gruptaki her üye sıra ile bir fikir ortaya atar. Fikirlerin sayıca çokluğu önemlidir. Bir kişinin fikri daha önce kaydedilen bir başka fikirle bağlantılı olabilir. NASIL BEYİN FIRTINASI YAPARIZ? 48

49 Hızla bir kişiden diğerine geçilir. Her fikir; çılgınca, mantıksızca, uygun değil veya tekrar ediliyor gibi görünse bile, kabul edilir. NASIL BEYİN FIRTINASI YAPARIZ? 49

50 Bütün fikirler kabul edilir ve listelenir Hiçbir öneri eleştirilmez. Fikirlerin özgürce açıklanması desteklenir. Fikirlerin sınıflandırılması sağlanır. Benzer fikirler fikri ortaya atanın kabulü ile gruplandırılır. BEYİN FIRTINASI TEMEL KURALLARI 50

51 Beyin fırtınasında belirlenen fikirlerin sayıca azaltılması için oylama yapılır. BEYİN FIRTINASI OYLAMASI 51

52 OYLAMA SIRASINDA ; Üyeler doğru olduğuna inandıkları her düşünceye oy verirler. En çok oy alan düşünceler işaretlenir. İlk beyin fırtınası oturumu sonrası, ortaya çıkan görüşlerin olgunlaştırılması amacıyla ara verilir. BEYİN FIRTINASI OYLAMASI 52

53  İkinci oturumda, üyelere görüşlerin bir listesi verilir.  Yeni görüşler ortaya çıkmamaya başladığında oturum sona erdirilir.  Oluşturulan sebep- sonuç diyagramı üzerinde değerlendirme çalışmaları yapılarak en olası nedenler belirlenir. BEYİN FIRTINASI OYLAMASI 53

54 54 Çalışma kuralları İsim belirleme Ulaşılmak istenen hedefler İşimizle ilgili var olan sorunlar Çıkması muhtemel sorunlar Muhtemel çözümler BEYİN FIRTINASI KONULARI

55 1. Ne? 2. Nerede ? 3.Ne Zaman ? 4. Niçin? 5. Nasıl? 6.Kim? Doğru soruları sormak kolay değildir,bu teori bölümü size bu konuda yardımcı olacaktır. Bu metodu kullanarak amacımız problemi açıklamak,analiz etmek ve onu çözmektir 5N -1K Tekniği 55

56 1. Ne? 2. Nerede ? 3.Ne Zaman ? 4. Niçin? 5. Nasıl? 6.Kim? KİM? NE? NEREDE? NE ZAMAN? NİÇİN? NASIL? BU TEMEL 5 SORUYU SORMAYA DAYANIR. Cisimler,nesneler ve detaylar hakkındaki sorular Yer hakkındaki sorular Zaman hakkındaki sorular Sebepler hakkındaki sorular Yöntem ve yaklaşımlar hakkındaki sorular Kişiler hakkındaki sorular 2 5N -1K Tekniği 56

57 5N 1K METODUNUN AMACI: 1. Ne? 2. Nerede ? 3.Ne Zaman ? 4. Niçin? 5. Nasıl? 6.Kim? 5N 1K metodunun amacı problemi analiz etmektir.Birkaç kategoride sistematik sorgulama ile başarılmaktadır. Bu metod problemi daha iyi etiketlemeye onun bağlantılarını daha iyi anlamaya yardım eder. BİLDİĞİMİZ GİBİ DOĞRU TARİF PROBLEMLERİN DOĞRU ÇÖZÜMÜ İÇİN GEREKLİDİR. 5N -1K Tekniği 57

58 ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ 58

59 ÖZELLİKLERİ Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmede kullanılan bir grup tartışması tekniğidir. Değişik konularda farklı düşünmeyi, sistematik düşünmeyi ve böylece doğru kararlar vermeyi öğretmek amacıyla kullanılır ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ 59

60 ÜSTÜNLÜKLERİ Bireyler aynı olay karşısında farklı düşünme yaklaşımlarını geliştirebileceklerini öğrenirler Bireyler tek tip düşünmeden düşünmeden uzaklaşır, konu ya da soruna farklı açılardan yaklaşmayı öğrenirler Empati yeteneğini geliştirir ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ 60

61 UYGULANIŞI Kişilere tartışmaları için bir konu verilir (Ör: Eğitimde bilgisayar destekli öğretim uygulaması, Türkiye’nin AB’ye girmesi gibi) ve kişiler gruplara ayrılır. Her grup farklı renkteki şapkanın gerektirdiği düşünce biçimini ortaya koymaya çalışır. Kişiler başlarında hayali şapkalar taşırlar ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ 61

62 ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ 62 UYGULANIŞI Her grup, tartışılması istenen konuya, kendi başında var olduğunu düşündüğü şapkanın gerektirdiği yönde yaklaşır. Bu tekniğin uygulanmasında önemli olan kişilerin kendi görüş ve düşüncelerini tespit etmek değil, bir konuya farklı açılardan bakabilme becerisinin kazanılmasıdır. Yönetici bu amacın dışına çıkmamalıdır.

63 Beyaz şapka: (Tarafsızdır). Ortaya konan soruna ilişkin taraf tutmadan görüş ortaya koyar Kırmızı şapka: (Duygusaldır). Öfke, tutku, duygu, duygusal bir bakış açısını ifade eder ŞAPKA RENKLERİ VE TEMSİL ETTİĞİ DÜŞÜNCE BİÇİMLERİ: 63

64 ŞAPKA RENKLERİ VE TEMSİL ETTİĞİ DÜŞÜNCE BİÇİMLERİ: 64

65 Yeşil şapka: (Yaratıcıdır). Olaylara yeni ve farklı çözüm yolları bulmaya çalışır. Mavi şapka: (Değerlendirici ve karar vericidir). Olayı tüm olası yönleriyle gören ve değişkenleri kontrol altında tutan bir bakış açısıdır. ŞAPKA RENKLERİ VE TEMSİL ETTİĞİ DÜŞÜNCE BİÇİMLERİ: 65

66 Bir problemi doğuran yada etkileyen sebep ve faktörleri belirlemek amacıyla oluşturulur. Problemlere daha geniş bir çerçeveden bakma olanağı sunar. Problemin teşhisi ve süreci iyileştirmeyi kolaylaştırır. SEBEP-SONUÇ (BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI 66

67 Adım 1- Soru tespit edilir başlık olarak yazılır. Çözümlenecek Problem Okulumuzun diğer okullardan Farklılığını ortaya koyup Tercih sebebi olacak Paydaşlarını tatmin ederek okula karşı güven duygularını artıracak başarılarının olmaması SEBEP-SONUÇ (BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI 67

68 Adım 2- Tespit edilecek muhtemel nedenler için temel gruplamalar belirlenir (İhtiyaca göre gruplar belirlenir.Grup başlıkları ve sayısı standart değildir) Okulumuzun diğer okullardan Farklılığını ortaya koyup Tercih sebebi olacak Paydaşlarını tatmin ederek okula karşı güven duygularını artıracak başarılarının olmaması Bilimsel ve Sosyo-Kültürel etkinlikler İdare Öğretmenler Materyaller Öğrenciler SEBEP-SONUÇ (BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI 68

69 Adım3-Bütün üyeler beyin fırtınası oturumuna katılır,sırayla tüm üyelerin düşünceleri alınır. Adım4-Her üye düşüncesinin hangi temel guruba girdiğini belirtmelidir bir neden bazen başka bir nedenin dalı olarak eklenir. Öğretmenler Kuruma karşı Aidiyet hissetmemek Öğrtetmenler arası koordinasyon eksikliği Motivasyon eksikliği SEBEP-SONUÇ (BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI 69

70 SEBEP-SONUÇ (BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI 70

71 71


"Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 1. Araştırma yapılacak, üzerinde düşünülecek, çözülecek sorundur Problem Nedir 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları