Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ T.C. KİLİS VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ T.C. KİLİS VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ."— Sunum transkripti:

1 PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ T.C. KİLİS VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ

2 Adam bir haftanın yorgunluğundan sonra, pazar sabahı kalktığında keyifle eline gazetesini aldı ve bütün gün miskinlik yapıp evde oturmayı hayâl etti.Tam bunları düşünürken oğlu koşarak geldi ve parka ne zaman gideceklerini sordu. Baba oğluna söz vermişti, bu hafta sonu parka götürecekti onu, ama hiç dışarı çıkmak istemediğinden bir bahane uydurması gerekiyordu. Gazetenin promosyon olarak dağıttığı dünya haritası gözüne ilişti.Dünya haritasını küçük parçalara ayırdı ve oğluna uzattı: 2

3 “Eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni parka götüreceğim” dedi.İçinden de:“Oh be! Kurtuldum! En iyi coğrafya profesörünü bile getirseler bu haritayı akşama kadar düzeltemez. “ dedi.Aradan on dakika geçtikten sonra oğlu koşarak babasının yanına geldi.“ Babacığım haritayı düzelttim. Artık parka gidebiliriz.”dedi. “Eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni parka götüreceğim” dedi.İçinden de:“Oh be! Kurtuldum! En iyi coğrafya profesörünü bile getirseler bu haritayı akşama kadar düzeltemez. “ dedi.Aradan on dakika geçtikten sonra oğlu koşarak babasının yanına geldi.“ Babacığım haritayı düzelttim. Artık parka gidebiliriz.”dedi. Adam önce inanamadı ve görmek istedi. Gördüğünde de hayretler içinde oğluna bunu nasıl yaptığını sordu. Çocuk şu ibretlik açıklamayı yaptı:“Bana verdiğin haritanın arkasında bir insan resmi vardı. “İnsanı düzelttiğim zaman dünya da kendiliğinden düzeldi.” “İnsanı düzelttiğim zaman dünya da kendiliğinden düzeldi.” 3

4

5 Problem çözme tekniklerini kullanma neyi gerektirir?  Sorunu tanımlama  Çözüm odaklı olma  İlgili ve bilgili kişileri bir araya getirme  Takım çalışması yapma  Ortak aklı kullanma  Etkili iletişim kurma

6  Karşılaştığımız sorunu sadece eleştirirseniz iki katına çıkar.  Sadece sorunu düşünmekle yetinirseniz sorun yerinde sayar.  Soruna çare bulursanız sorun, sorun olmaktan çıkar...

7 Takım Çalışması (Problem Çözme Ekipleri) Bir Problem Çözme Ekibi (PÇE) aynı yerde çalışan, kalite yönetimi faaliyetlerini gönüllü olarak yerine getirmeyi amaç edinmiş en az 3, en fazla 8 kişiden oluşan küçük bir çalışma grubudur. Bir Problem Çözme Ekibi (PÇE) aynı yerde çalışan, kalite yönetimi faaliyetlerini gönüllü olarak yerine getirmeyi amaç edinmiş en az 3, en fazla 8 kişiden oluşan küçük bir çalışma grubudur. PÇE bu çalışmaları yaparken periyodik olarak bir araya gelir. İyileştirmeye açık alanlar ya da sorunları belirler. Sorunların çözümünde problem çözme tekniklerini uygular.

8 Problem Çözme Ekipleri Toplantı Tutanağı PÇE, yapılan her toplantının tutanağını düzenlemelidir. Bu tutanaklar PÇE’ nin faaliyetlerini ve gelişimini takip etmek açısından gerekli bir uygulamadır. Bir PÇE’ nin toplantı tutanağı aşağıdaki gibi olabilir.

9

10 İyileştirme ekibinin adı Kriter İlgili alt kriter no İyileştirmenin konusu İyileştirmeni n amacı İyileştirme hedefi Yapılacak faaliyetler Koordine gerektiren birimler Başlangıç tarihi Bitiş tarihi Durum ……… ekibi 6 b Öğrencinin geç gelmesi Geç gelmeleri önlemek Geç gelme oranını%50 iyileştirme 1- 1- 2- 2- Rehberlik servisi 20.03.200920.05.2009 ()Tamamland ı ()Devam ()İptal edildi ……… ekibi ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI

11 1)PUKÖ Döngüsü 2)Beyin Fırtınası 3)5N ve 1K Tekniği 4)Sebep-sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı 5)Etkinlik Analizi 6)İlgi Diyagramı 7)İlişki Diyagramı 8)Pareto Analizi 9)Ağaç Diyagramı 10)Akış Diyagramı 11. Kuvvet/Güç Alanı Analizi 12. Nominal Grup Tekniği 13. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği 14. Delphi Tekniği 15. Histogramlar 16. Dağılım Diyagramı 17. İşletim Şemaları 18. Kontrol Çizelgesi 19. Kontrol Yaprakları 20. Radar Diyagramı PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

12 Problem çözme tekniklerinin kullanım amacına veya kullanım yerine göre sınıflaması; Fikir Üretme Teknikleri; 1. Beyin Fırtınası 2. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği 3. Kuvvet/Güç Alanı Analizi 4. Odak Grupları 5. Mülakat

13  Bir sonuca yol açan nedenlerin belirlenmesinde bir kişinin düşünceleri, deneyimleri yetersiz kalabilir.  Beyin Fırtınası tekniği Sebep- Sonuç diyagramı oluşturulması sırasında potansiyel düşünceleri ortaya çıkarmak için kullanılır. Fikir Üretme Teknikleri; 1. Beyin Fırtınası yöntemi

14 TEKNİK NASIL UYGULANIR ? EN İYİ / GEÇERLİ DÜŞÜNCELERİN TESPİTİ PROBLEMİN KESİN TANIMIYÖNTEM KURALLARININ AÇIKLANMASISERBEST FİKİR YARATMAFİKİRLERİN TOPLANIP YAZILMASIDÜZENLEMEDEĞERLENDİRME 1. Beyin Fırtınası yöntemi

15 Yapılacak beyin fırtınası oturumlarında aşağıdaki noktaların göz önünde bulundurulması yaralı olacaktır.  Her üyeye sırası ile görüşünü söyleme fırsatı verilir,  Görüşlerin niteliğinden çok sayısı önemlidir,  Eleştirilere izin verilmemeli,  Çözüm arayışının ön planda tutulduğu rahat bir ortam oluşturulmalı… 1. Beyin Fırtınası yöntemi

16  İlk beyin fırtınası oturumu sonrası, ortaya çıkan görüşlerin olgunlaştırılması amacıyla ara verilir.  İkinci oturumda, üyelere görüşlerin bir listesi verilir.  Yeni görüşler ortaya çıkmamaya başladığında oturum sona erdirilir.  Oluşturulan sebep- sonuç diyagramı üzerinde değerlendirme çalışmaları yapılarak en olası nedenler belirlenir. 1.Beyin Fırtınası yöntemi

17 Burada dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır.  Problemin tanımı üzerinde herkesin hem fikir olmasının sağlanması gerekmektedir.  Gurubun deneyimi veya kontrolü dışında kalan problemlerin çözümü için uğraşılmamalıdır. 1. Beyin Fırtınası yöntemi

18 BİR DÜŞÜNÜR GİBİ DAVRANIRSAK; GERÇEKTEN BİR DÜŞÜNÜR OLUR ÇIKARIZ…

19 Sürekli Geliştirme Teknikleri; 1. PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) Döngüsü 2. 5N -1K Tekniği 1.Ne? 2. Ne zaman? 3.Nerede ? 4. Ne için? 5. Nasıl? 2.Kim?

20 • Sonraki gelişim planı için üretilen yeni fikirler, • Standart hale getirilecek uygulamalar • Sınıfta aktif dinleme • İyi not tutma • Serbest çalışmaya ve zamanı • Etkin öğretmen kontrolü • Öğrenci ile ekip çalışması • Planım ne derece iyi işledi? • Öğrenme süreç ve çıktılarını geliştirmek için ne tür değişiklikler yapabilirim? • Planın tüm noktalarını uygulama Sürekli Geliştirme Teknikleri; 1. PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) Döngüsü

21 2. 5N -1K Tekniği 1. Ne? 2. Nerede ? 3.Ne Zaman ? 4. Nçin? 5. Nasıl? 6.Kim? KİM? Kim yapıyor? Kim yapmalı? NE? NEREDE? NE ZAMAN? NİÇİN? NASIL? Ne yapılıyor? Ne yapılmalı? Nerede yapılıyor? Nerede yapılmalı? Ne zaman yapılıyor? Ne zaman yapılmalı? Niçin yapılıyor? Niçin o şekilde yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılmalıdır?

22 2. 5N -1K Tekniği 1. Ne? 2. Nerede ? 3.Ne Zaman ? 4. Nçin? 5. Nasıl? 6.Kim? N Ne toplanacak N Neden toplanacak N Ne zaman toplanacak N Nereden toplayacak N K Nasıl, hangi yöntemle toplanacak Kim toplayacak 5N1K

23 Problem Analiz Teknikleri Problem Analiz Teknikleri; 1. Akış Diyagramı 2. Sebep-Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı 3. Pareto Analizi 4. Ağaç Diyagramı 5. İlgi/Yakınlık Diyagramı 6. Yoklama Kağıtları 7. Kuvvet/Güç Alanı Analizi

24 Problem Analiz Teknikleri Problem Analiz Teknikleri; Sebep Sonuç Diyagramı Bir olayın ortaya çıkmasına neden olan durumlar (sebep) ile ilgilenilen olayın (sonuç) şekilsel gösterimi sebep-sonuç (cause-effect) diyagramı olarak adlandırılan görünümleri nedeniyle Balık Kılçığı adıyla da anılır. Belirlenen sorun kalınca çizilen yatay bir okun ucuna yazılır ve onu ortaya çıkaran temel nedenler de ince oklarla buna birleştirilerek Sebep- Sonuç Diyagramı oluşturulur.

25 Sebep-Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı

26

27 olumlu / olumsuz Sonuç olarak belirlenen olay olumlu / olumsuz olabilir. Olumlu olması durumunda arkasındaki nedenler açığa çıkarılabilecek, olumsuz ise düzeltici eylemlerin başlatılması gereği ortaya çıkacaktır.

28 Sebep-Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı

29

30

31 Problem Analiz Teknikleri Problem Analiz Teknikleri; Ağaç Diyagramı ( NASIL – NASIL ) (NEDEN – NEDEN) (NEDEN – NASIL) Belli bir amaca erişmek için izlenmesi gereken yolların, sistematik bir şekilde giderek artan bir detay düzeyinde grafiksel ifadesidir. Ne Zaman Kullanılır?  Genel amaçların detayına indirgenmesi gerektiğinde,  Bütün uygulama seçeneklerinin belirlenmesi gerektiğinde,  Temel sebepleri belirlemek için, (örneğin, neden-neden diyagramı) (sebep-sonuç diyagramına alternatif)  Fikirlerin net bir şekilde açığa kavuşması için, Ağaç Diyagramı

32 NASIL ? NASIL - NASIL Çocukların Öğrenme Heyecanını Artır Öğretmenleri Eğit Okul-Aile İlişkilerini Güçlendir Kaynak Planlamasını İyileştir Öğrenciyi Uzaklaştıran Sebepleri İncele En Önemli 10 Sebebe Odaklan ve Önlem Geliştir Uygula ve Sonuçları İzle Başarıyı Kalıcı Hale Getir Çözüm/ Öneri NASIL ? Ağaç Diyagramı

33 NEDEN ? NEDEN - NEDEN PROBLEM Çocukların Öğrenme Heyecanını Kaybetmesi Öğretmenlerin Tutumu Arkadaşlarının Tutumu Araç-gereç Yetersizliği Tecrübesizlik Yeterli Bilgi Aktarmamasından Okulun Kaynaklarının Yetersizliği Öğrencilerin Araç-Gereç Getirmemesi Okuma alışkanlığının olmaması Dış etmenlerin daha çekici olması NEDEN ? Ağaç Diyagramı

34 NASIL ? NEDEN - NASIL SORUN NEDEN Yapılacak Çalışma ÇÖZÜM Ağaç Diyagramı

35 NEDEN - NEDEN Ağaç Diyagramı

36 NASIL - NASIL Ağaç Diyagramı

37 Önerileri veya Nedenleri Önceliklendirme Teknikleri; 1. İlişki Diyagramı 2. Etkinlik Analizi

38 1. İlişki Diyagramı KÜTÜPHANEDE KİTAP SAYISININ YETERSİZLİĞİ KÜTÜPHANENİN FİZİKİ KOŞULLARININ YETERSİZLİĞİ MADDİ YETERSİZLİKLER ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENCİLERİ YÖNLENDİRMEMESİ VELİLERİN DUYARSIZLIĞI ANNE VE BABALARIN OKUMA ALIŞKANLIKLARININ OLMAMASI ÖĞRENCİLERİN TV BAĞIMLILIKLARI ÖĞRENCİLERİ N İSTEKSİZLİĞİ VELİ DESTEĞİNİN OLMAMASI KÜTÜPHANE GÖREVLİSİNİN OLMAMASI OKUL İLE İLGİLİ DİĞER SORUNLARIN ÖNCELİK KAZANMASI ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇEKMESİ

39 TEKNİK NASIL UYGULANIR ? Etkinlik analizinde 4 etken dikkate alınmakta, ve her biri 0,1 ve 2 rakamları ile değerlendirilmektedir. ETKEN 012 A-Uygulama kolaylığıZorNormal Kolay B-Uygulama süresiUzunNormal Kısa C- Maliyet FazlaNormal Az D-Sorun üzerindeki etkisiEtkisi yokEtkili Çok Etkili (İş güv.,Kalite,Verimlilik Maliyet azaltma, Diğer) Beklenen etki 5 veya daha büyük ise uygulamalar gerçekleştirilir.Uygulama önceliği beklenen etkinin büyüklüğü dikkate alınarak belirlenir. Soruna sebep olan unsurları ortadan kaldırmak için planlanan uygulamaların etkinliğini, gerçekleştirilmeden önce değerlendirmek ve hangi hangi öncelik sırasında yapılacağına karar vermek için kullanılmaktadır. 2. ETKİNLİK ANALİZİ

40 Karar Verme Teknikleri; 1. Nominal Grup Tekniği 2. Çoklu Oylama Tekniği 3. Hedef Saptama (Benchmarking) Tekniği

41 Nominal Grup Tekniği Beyin fırtınası yada bir başka şekilde üretilen çok sayıda görüşü eşit katılımı sağlayarak önem sırasına göre sıralamaya “NOMİNAL GRUP TEKNİĞİ” denir. “ Bu teknikte grup üyeleri arasında etkileşim oranı oldukça düşüktür.” 1. Nominal Grup Tekniği

42 TEKNİK NASIL UYGULANIR ? Beyin fırtınasında üretilen görüşler liste haline getirilirHer görüşe bir harf yada sıra numarası verilirGrup üyelerinin görüşleri puanlamasıPuanların Toplanması Puan sırasına göre en büyük puandan başlayarak sırala 1. Nominal Grup Tekniği

43 Nominal Grup Tekniği HER GRUP ÜYESİ LİSTEDEKİ GÖRÜŞLERİN SAYISI KADAR PUANI VARDIR (13 GÖRÜŞ 13 PUAN) GRUP ÜYELERİ PUANLARI VERİRKEN KENDİSİ İÇİN EN ÖNCELİKLİ OLAN GÖRÜŞE EN YÜKSEK PUANI BİR SONRAKİNE BİR PUAN AZALTARAK PUANLAMA YAPAR KURALLAR : 1. Nominal Grup Tekniği

44 Nominal Grup Tekniği (Örnek 1/2) A- Ders işleme tarzı B- Öğrenciyi yeterince tanımama C- Öğrenciyle olumsuz iletişim kurma D- Kendini yenilememe E- Hizmetiçi eğitimin sürekli olmaması F- Bireysel farkları dikkate almama G- Fakültelerin yetersizliği Akademik Öğrenci Başarısızlığının Öğretmenden Kaynaklanan Nedenleri? 1. Nominal Grup Tekniği

45 Nominal Grup Tekniği (Örnek 2/2) SIRAALIAHMETAYŞETOPLAM A4329 B34411 C22610 D55717 E66113 F71311 G17513 Akademik Öğrenci Başarısızlığının Öğretmenden Kaynaklanan Nedenleri? 1. Nominal Grup Tekniği

46 Çoklu Oylama Tekniği Çoklu oylama tekniği karar verme tekniğidir. Uzun bir liste halindeki görüşlerin, sistemli bir oylama tekniği ile yönetilebilir sayıda görüşlere indirgenmesidir. Böylelikle grup halinde üretilen görüşlerden hangilerinin daha öncelikli olduğu ortaya çıkarılmış olur. 2. Çoklu Oylama Tekniği

47 47 KURALLAR : HER GRUP ÜYESİ LİSTEDEKİ GÖRÜŞLERİN ÜÇTE BİRİ KADAR GÖRÜŞ SEÇEBİLİR, GRUP ÜYELERİNE GÖRÜŞLERİ SEÇEBİLECEK KADAR ZAMAN TANINIR, GÖRÜŞLER SEÇİLİRKEN GRUP ÜYELERİNİN BİRBİRLERİNİ ETKİLEMEMELERİ SAĞLANIR OYLAMAYA GEÇMEDEN TÜM ÜYELERİN KENDİ GÖRÜŞLERİNİ SEÇMİŞ OLMALARINA DİKKAT EDİLİR, OYLAMA SONUCUNDA;  GRUP SAYISI 5 VE ALTI İÇİN 2 VE 2 DEN AZ  GRUP SAYISI 6 -16 ARASI İÇİN 3 VE 3 DEN AZ  GRUP SAYISI 16 VE 16 DAN FAZLA OLAN 4 VE 4 DEN AZ OY ALAN GÖRÜŞLER LİSTEDEN ÇIKARTILIR Çoklu Oylama Tekniği 2. Çoklu Oylama Tekniği

48 TEKNİK NASIL UYGULANIR ? Bu işlemler istenilen görüş sayısı kalıncaya kadar tekrar edilebilir Beyin fırtınasında üretilen görüşler liste haline getirilirHer görüşe bir harf yada sıra numarası verilir Grup üyelerinin listeden görüşlerin üçte birini seçmeleri istenir Sıra ile görüşler oylanırGrup sayısına bağlı olarak az oy alan görüşler listeden çıkarılırGörüşler puan sırasına göre yeniden sıralanır Çoklu Oylama Tekniği

49 A- Ders işleme tarzı B- Öğrenciyi yeterince tanımama C- Öğrenciyle olumsuz iletişim kurma Ç- Kendini yenilememe D- Hizmetiçi eğitimin sürekli olmaması E- Bireysel farkları dikkate almama F- Fakültelerin yetersizliği G- Kendini sorgulamama Ğ- Çevreyi iyi tanımama H- Kıyas yapmama (iyilerle) I- Aileyi tanımama İ- Sınıfa hazırlıksız gelme J- Plansız çalışma K- Öğrencilerin nasıl izlenebileceğini bilmeme Akademik Öğrenci Başarısızlığının Öğretmenden Kaynaklanan Nedenleri? L- Bir grupla ders işleme M- Okul idaresiyle çatışma yaşama N- Öğretmen arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler kurmama O- Kaynak ve araştırma gereği görmeme Ö- Teknolojiden yararlanamama P- Sınıflar arası duvarlar R- Sınıfta otoriter bir ortam yaratma S- İstatistik bilmeme Ş- Korku kültürünün egemen olması T- Ekonomik yetersizlikler U- Eğitim ortamını sınıfa tam olarak uygulayamama Ü- Değerlendirmenin yetersizliği V- İkili öğretim Çoklu Oylama Tekniği (Örnek 1/4) Çoklu Oylama Tekniği (Örnek 1/4) Not: Denek Grubumuzun 6 kişiden oluştuğu düşünülmekte…

50 A- Ders işleme tarzı //// 4 B- Öğrenciyi yeterince tanımama //// 4 C- Öğrenciyle olumsuz iletişim kurma // 2 Ç- Kendini yenilememe //// 4 D- Hizmetiçi eğitimin sürekli olmaması / 1 E- Bireysel farkları dikkate almama /// 3 F- Fakültelerin yetersizliği // 2 G- Kendini sorgulamama Ğ- Çevreyi iyi tanımama H- Kıyas yapmama (iyilerle) // 2 I- Aileyi tanımama /// 3 İ- Sınıfa hazırlıksız gelme //// 4 J- Plansız çalışma // 2 K- Öğrencilerin nasıl izlenebileceğini bilmeme// 2 Akademik Öğrenci Başarısızlığının Öğretmenden Kaynaklanan Nedenleri? L- Bir grupla ders işleme / 1 M- Okul idaresiyle çatışma yaşama / 1 N- Öğretmen arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler kurmama O- Kaynak ve araştırma gereği görmeme // 2 Ö- Teknolojiden yararlanamama // 2 P- Sınıflar arası duvarlar R- Sınıfta otoriter bir ortam yaratma /// 3 S- İstatistik bilmeme // 2 Ş- Korku kültürünün egemen olması / 1 T- Ekonomik yetersizlikler / 1 U- Eğitim ortamını sınıfa tam olarak uygulayamama Ü- Değerlendirmenin yetersizliği // 2 V- İkili öğretim // 2 Çoklu Oylama Tekniği (Örnek 2/4) Çoklu Oylama Tekniği (Örnek 2/4) Not: Denek Grubumuzun 6 kişiden oluştuğu düşünülmekte…

51 A- Ders işleme tarzı //// 4 B- Öğrenciyi yeterince tanımama //// 4 C- Öğrenciyle olumsuz iletişim kurma // 2 Ç- Kendini yenilememe //// 4 D- Hizmetiçi eğitimin sürekli olmaması / 1 E- Bireysel farkları dikkate almama /// 3 F- Fakültelerin yetersizliği // 2 G- Kendini sorgulamama Ğ- Çevreyi iyi tanımama H- Kıyas yapmama (iyilerle) // 2 I- Aileyi tanımama /// 3 İ- Sınıfa hazırlıksız gelme //// 4 J- Plansız çalışma // 2 K- Öğrencilerin nasıl izlenebileceğini bilmeme// 2 Akademik Öğrenci Başarısızlığının Öğretmenden Kaynaklanan Nedenleri? L- Bir grupla ders işleme / 1 M- Okul idaresiyle çatışma yaşama / 1 N- Öğretmen arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler kurmama O- Kaynak ve araştırma gereği görmeme // 2 Ö- Teknolojiden yararlanamama // 2 P- Sınıflar arası duvarlar R- Sınıfta otoriter bir ortam yaratma /// 3 S- İstatistik bilmeme // 2 Ş- Korku kültürünün egemen olması / 1 T- Ekonomik yetersizlikler / 1 U- Eğitim ortamını sınıfa tam olarak uygulayamama Ü- Değerlendirmenin yetersizliği // 2 V- İkili öğretim // 2 Çoklu Oylama Tekniği (Örnek 3/4) Çoklu Oylama Tekniği (Örnek 3/4) Not: Denek Grubumuzun 6 kişiden oluştuğu düşünülmekte…

52 A- (1) Ders işleme tarzı //// 4 B- (2) Öğrenciyi yeterince tanımama //// 4 C- (3) Kendini yenilememe //// 4 İ- (4) Sınıfa hazırlıksız gelme //// 4 Akademik Öğrenci Başarısızlığının Öğretmenden Kaynaklanan Nedenleri? Çoklu Oylama Tekniği ( 4/4) Çoklu Oylama Tekniği ( 4/4) Çoklu Oylama Tekniği

53 Veri Toplama, Veri Analizi ve Değerlendirme Teknikleri; 1. Anketler 2. Kontrol Tablosu (çetele) 3. Histogram 4. Pareto Diyagramı 5. Serpme Diyagramı 6. Hareket Çizelgesi 7. Kontrol Çizelgesi

54 Te ş ekkür Ederiz.


"PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ T.C. KİLİS VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları