Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

7. Metabolik Sendrom Sempozyumundan Önemli Başlıklar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "7. Metabolik Sendrom Sempozyumundan Önemli Başlıklar"— Sunum transkripti:

1 7. Metabolik Sendrom Sempozyumundan Önemli Başlıklar
(Kardiyolog gözüyle) Dr. Ahmet Temizhan

2 Metabolik sendrom için genel kabul gören yeni tanı kriteri

3 Metabolik Sendrom Tanınmlaması (IDF, NHLBI, WHO, IAS, AHA)
Ölçüm Kesme değerler Artmış bel çevresi Topluma ve ülkeye özgü tanımlama Trigliserid yüksekliği* >150 mg/dL Düşük HDL* E<40 mg/dL, K<50 mg/dL Yüksek kan basıncı* SKB >130 mm Hg ve/veya DKB >85 mm Hg Yüksek açlık glukozu* >100 mg/dL *: ilaç kullanıyor olmak Alberti KG et al. Circulation 2009; 120: 3

4 Metabolik sendrom kriterlerinden en ölümcül olan üçlü

5 Kardiyovasküler olay 2.36-kat
Ölümcül Üçlü Yüksek KB Abdominal obezite Hiperglisemi Kardiyovasküler olay kat Mortalite 3-kat

6 Metabolik sendrom gelişme ihtimalini en iyi hangi parametre gösterir?
Abdominal obezite Düşük HDL Trigliserid 1 2 3

7 Antihipertansif ilaçlar arasında öne çıkan hangisidir?

8 4 gruptan 5 antihipertansif ilaç komplikasyonu olmayan hipertansif hastalarda ilk seçenek olarak başlanabilir. Hepsinin de artıları ve eksileri var Beta bloker+diüretik kombinasyonu özel bir durum yoksa verilmemeli

9 Aterojenik dislipidemi tanımı ve tedavisi ön plana çıktı

10 Koroner arter hastalığında LDL kolesterol önemli ve statinler de esas ilaç

11 Statinler ile risk ne kadar azaldı?
%27 %31 %38 %25 %75 %75 80 %73 %69 Risk devam ediyor? %62 70 %62 60 50 Rezidüel majör koroner olaylar (yüzde) 40 30 20 10 Çalışma 4S LIPID CARE HPS WOS AFCAPS/ TexCAPS N 4.444 9.014 4.159 20.536 6.595 6.605 ΔLDL -%36 -%25 -%28 -%29 -%26 -%27 Gerçek hayatta daha düşük Prime ve sekonder korumata bakalım Bunların ortak özelliği: Hepsi plasebo kontrollü, yani karşı grupta lipid düşürücü yok Birde kullanılan statin dozu averaj, eldeki maksimum doz değil Sekonder Yüksek risk Primer Libby P. J Am Coll Cardiol. 2005;46:1225(A) 11

12 Non-HDL=T.Kolesterol - HDL
Hiperkolesterolemi Dislipidemi T. Kolesterol HDL LDL TG Apo B/ApoA1 kyLDL, VLDL, IDL, Lp(a), TG Non-HDL Kolesterol Açlık ölçümü de gerektirmediğinden belkide risk hesaplamalarında T.kol ve HDL kullanılmaktadır. Non-HDL=T.Kolesterol - HDL VLDL + LDL 12

13 Statin tedavisine rağmen TG yüksekse risk devam ediyor PROVE IT-TIMI-22 Post-Hoc Analiz
20.3 GR=1.56 (1.28–1.89) P=0.001 13.5 30-Günlük risk, Ölüm, Mİ, veya Rekürren AKS (%) %56 ↑ High Triglycerides Contribute to the Residual Risk After Statin Treatment: PROVE IT-TIMI 22 Post-Hoc Analysis Elevated triglycerides — a key component of the metabolic syndrome — contributes to residual risk once statins have been used to decrease cholesterol. For example, in the PROVE IT-TIMI-22 post-hoc analysis, on-treatment elevations in triglycerides (≥200 mg/dL) significantly increased the risk of death, myocardial infarction, or acute coronary syndrome in patients who achieved levels of low-density lipoprotein cholesterol that were <70 mg/dL while on statin therapy. Reference: Miller M, Cannon CP, Murphy SA, Qin J, Ray KK, Braunwald E, for the PROVE IT-TIMI 22 Investigators. Impact of triglyceride levels beyond low-density lipoprotein cholesterol after acute coronary syndrome in the PROVE IT-TIMI 22 trial. J Am Coll Cardiol. 2008;51: ≥200 (n=603) <200 (n=2,796) Tedavi alırken TG düzeyi (mg/dL) AKS = akut koroner sendrom; Mİ = miyokard infarktüsü; RR = relatif risk; TG = trigliserid Miller M, et al. J Am Coll Cardiol. 2008;51:724–730. 13

14 Üç ana hedef LDL kolesterol Non-HDL Kolesterol HDL kolesterol 14

15 TG > 200 mg/dl / HDL düşükse
Farmakolojik tedavi TG > 200 mg/dl / HDL düşükse Tedavi edici yaşam tarzı değişikliği LDL düşürücü ilaç Fibrat Niasin Omega 3

16 Düşük HDL için yeni bir şey var mı?

17 Türk insanının HDL’si düşük ama sanıldığı kadar düşük değil?
Bu düşüklük genetik değil çevresel. YTD ve niasin dışında yeni bir şey yok

18 Kardiyolog gözüyle diyabet tedavisi çok karışık gibi
Agresif KB ve glisemi tedavisi çok iyi olmayabilir Primer korumada >50 yaş erkek veya >60 yaş kadın diyabetiklerde ilave bir risk faktörü (ailede koroner kalp hastalığı öyküsü, hipertansiyon, sigara, dislipidemi veya idrarda protein kaybı) daha varsa düşük doz Aspirin ( mg/gün) başlanmalı

19


"7. Metabolik Sendrom Sempozyumundan Önemli Başlıklar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları