Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Amaç ve hedefler Tiroid Embriyoloji, Anatomi Histoloji, Fizyoloji

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Amaç ve hedefler Tiroid Embriyoloji, Anatomi Histoloji, Fizyoloji"— Sunum transkripti:

1 Amaç ve hedefler Tiroid Embriyoloji, Anatomi Histoloji, Fizyoloji
TİROİD HASTALIKLARI Tiroid Fonksiyon Hastalıkları Tiroid Kitleleri Guatr Soliter Tiroid Nodülü Malign Tümörler Sağlık Slayt

2 Tiroid Embriyoloji

3 Gelişim anomalileri Tiroglossal kanal kisti ve sinüsü Lingual tiroid
Ektopik tiroid Piramidal lob

4 Lingual Tiroid

5 Tiroid Anatomi Kan akımı

6 Tiroid Anatomi sinirler

7 Tiroid Anatomi

8 Tiroid Anatomi paratiroidler

9 Tiroid Anatomi Lenfatik sistem

10 Tiroid Anatomi Lenfatik sistem

11 Tiroid Histoloji

12 Tiroid Fizyoloji Temel hormonlar; Tiroksin(T4) ve T3
Tüm dokuların metabolik hızını artırır.

13 PEROXİDASE Fekal atılım İodid Döngüsü GIS Renal atılım I-, I2, vb
Somatik hücreler Hormon metabolizmaası ve etki T T3 T4+T I- (deiodinasyon) Tiroid iodid Plazma iodid TSH I- KClO4 TRAP PEROXIDASE+H2O2 PTU TSH Okside iodin DEIODİNASE Plazma T4+T3 TBG, TBPA, ALB. Karaciğer MIT + DIT MIT DIT TG PEROXİDASE TSH H2O2 TSH KI Barsak MIT DIT T3 T4 TG PTU Fekal atılım PROTEASE İodid Döngüsü

14 Tiroid fonksiyonunun homeostatik regülasyon şeması

15 TİROİD HASTALIKLARI I-Tiroid Fonksiyon Hastalıkları A-Hipertiroidizm
1. Basedow Hastalığı 2. Toksik Nodüler Guatr B- Hipotiroidizm C- Tiroiditler  II- Tiroid Kitleleri A- Guatr 1. Endemik 2. Sporadik 3. Familial B- Soliter Tiroid Nodülü C- Malign Tümörler 1. Folliküler Hücre Orijinli a. Differansiye a.1. Papiller Karsinom a.2.Folliküler Karsinom a.3.Hürthle Hücreli Karsinom b. Undifferansiye Anaplastik Karsinom 2. C hücre Orijinli Medüller Tiroid Karsinomu 3. Lenfoma 4. Metastatik Tümörler

16 Tiroid Hastalıklı Hastaların Değerlendirilmesi
Hikaye Fizik Muayene Bulguları İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi(FNAC) Tiroid fonksiyon Testleri Görüntüleme yöntemleri

17 Tiroid Hastalıklı Hastaların Değerlendirilmesi
Hikaye Radyasyona maruz kalma hikayesi Benign veya malign hastalık aile hikayesi İyottan yoksun alanlarda yaşama Guatrojenik ilaç alımı Semptomlar Disfaji Ses karakterinde değişiklik (malign proçes) Dispne Boğulma hissi Ağrı (nadirdir) Lokalize ağrı Malignensi Tiroidit Tiroid bezi içine kanama

18 Fizik Muayene

19 Tiroid Hastalıklı Hastaların Değerlendirilmesi
Fizik Muayene Bulguları Tiroiddeki kitleler yutkunmakla hareketlidir (normal tiroid bezi nonpalpabldır). Tiroid bezinde diffüz ve bilateral büyüme Graves hastalığı Hashimato tiroiditi Multinodüler guatr Tek Taraflı palpe edilen kitle Kolloid nodül Folliküler adenoma Karsinoma Delphian nodu palpasyonu: Tiroid isthmus ve krikoid kartilajın hemen üstünde bulunur. Servikal zincir lenf nodüllerinin palpasyonu ( papiller tiroid Ca.’da sıktır)

20 Tiroid Hastalıklı Hastaların Değerlendirilmesi (devam)
Tiroid fonksiyon Testleri Serum TSH (Tirotropin)( U/ml) Total tiroksin (TT4: mmol/L) Serbest Tiroksin (fT4: pmol/l) Total Triiodotironin (TT3: nmol/L) Serbest Triiodotironin (fT3: 3-9 pmol/L)

21 Görüntüleme yöntemleri
Radyonükleer görüntüleme Ultrasonografi BT/MRI tarama

22 Radyonükleer görüntüleme
Tiroid bezinin biçim ve büyüklüğünü gösterir. Fonksiyonel aktivitenin dağılımını gösterir Cold(soguk) lezyonlar; etraf bez dokusundan daha az radyoaktivite tutar, malignensi riski yüksek(%15-20) Hot(sıcak) lezyonlar; etraf bez dokusundan daha çok radyoaktivite tutar, malignensi riski %5 Kullanılan maddeler; iyot-123; düşük doz radyasyon, yarılanma ömrü h, guatrın görüntülenmesinde kullanılır. iyot-131; yüksek doz radyasyon görüntüsü sağlar, yarılanma ömrü 8-10 gün, differansiye tiroid kanserinin tedavisinde kullanılır. Technetium -99m pertechnetate; bu izotop mitokondrilerce tutulur. Kısa yarı ömürlü, nodal metaztazlar için sensivitesi fazla, FDG PET; 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography; metastazların taranmasında faydalı, pahalı bir metot.

23

24 HİPERTİROİDİZM

25 Hipertiroidizmin nedenleri
Artmış tiroid hormon sekresyonu ile birlikte olanlar 1.     Graves hastalığı 2.     Toksik nodüler guatr 3.     Toksik tiroid adenomu 4.     Jod-Basedow hipertiroidzm Tiroid Hormon Sekresyonunda artışla birlikte olmayanlar 1.     Subakut tiroidit 2.     Fonksiyonel metaztatik tiroid kanseri 3.     Struma ovari

26 Tirotoksikozun Bütün formlarına ait Klinik Görünüm
A-   Artmış Kalorik Turnover bulguları; Sıcağa intolerans, Terleme, Susamada artma, Yeterli kalori alımına rağmen zayıflama B. Kardiyovasküler Belirtiler; Taşikardi, Atrial Fibrilasyon, Konjestif kalp yetmezliği semptomları C. GIS Bulguları; Diare, Artmış barsak hızı D. Adrenal Stimulusa ait Belirtiler; Distress, Emosyonel labilite, Yorgunluk, bitkinlik, Uyku düzeninde bozukluk, Ajitasyon , Hiperkinezi, İrritabilite, Tremor, Şiddetli vakalarda psikoz E. Kadınlarda;  Amenore, Fertilitede azalma, Düşük yapma insidansında artma

27 Fizik muayene Bulguları
1.     Kilo kaybı 2.     Yüzde kızarma (Flashing) 3.     Deri ıslak ve sıcaktır 4.     Hastalar soğukta bile terlerler 5.     Taşikardi 6.     Atrial fibrilasyon 7. Nabız basıncında genişleme 8. Nabız dalgaları hızla vurup kaçar 9. İnce Tremor 10. Kas güçsüzlüğü 11. Proksimal kas gruplarında zayıflık 12. Hiperaktif derin tendon refleksleri

28 Basedow - Graves Hastalığı
Tirotoksikozun en yaygın formudur. Kadınlarda 6 kat fazla görülür Genç erişkinlerde daha çok saptanır (20-40 yaş).

29 Patogenez Otoimmun bir hastalıktır.
Basedow - Graves Hastalığı Patogenez Otoimmun bir hastalıktır. Hastalıktan Tiroid follikülleri üzerinde TSH reseptörlerine direkt etkili olan patojenik tiroid stimulan antikorlar sorumludur.

30 Basedow - Graves Hastalığı(devam)
Makroskopik görünüm Tiroid bezi diffüz ve düzgün büyümüştür. Tiroid bezinin damarlanması artmıştır.

31 Mikroskopik görünüm Hiperplazi vardır Epitel kolumnardır.
Basedow - Graves Hastalığı(devam) Mikroskopik görünüm Hiperplazi vardır Epitel kolumnardır. Mitoz saptanır. Hiperplazik epitelin papiller projeksiyonları vardır Lenfoid dokunun agregasyonu Hipervaskülarite

32 Graves Hastalığına ait Özel Klinik Bulgular
Guatr Tirotoksikoz Eksoftalmi Triadı Graves hastalığı için klasiktir.

33 Bu triadın dışında saptanan bulgular
Basedow - Graves Hastalığı Bu triadın dışında saptanan bulgular Onikolisis (Tırnakların gevşemesi) Saç Dökülmesi Pretibial miksödem Jinekomasti Bez üzerinde üfürüm (%50) Splenomegali

34 Diyagnostik Bulgular TSH seviyesi azalmış veya saptanamaz
Basedow - Graves Hastalığı(devam) Diyagnostik Bulgular TSH seviyesi azalmış veya saptanamaz T3 ve T4 konsantrasyonu yükselmiştir. Serumda Tiroid antikorları saptanır. I123 tiroid sintigrafisinde glandın uptake’i diffüz olarak artmıştır.

35 Tedavi Seçenekler 1. Antitiroid ilaçlarla medikal tedavi
Basedow - Graves Hastalığı(devam) Tedavi Seçenekler 1.     Antitiroid ilaçlarla medikal tedavi 2.     Radyoaktif I131’le tiroid ablasyonu Subtotal veya total tiroidektomi

36 Beta Bloker Ajanlar-propranolol Esas Antitiroid ilaçlar
Basedow - Graves Hastalığı(devam) Antitiroid İlaçlar Beta Bloker Ajanlar-propranolol Esas Antitiroid ilaçlar Propiltiourasil (PTU) Metimazol Karbimazol

37 Radyoiyod (I131)Tedavisi (Graves Hastalığı)
Basedow - Graves Hastalığı(devam) Radyoiyod (I131)Tedavisi (Graves Hastalığı) USA’da genellikle 35 yaş üstü hastalarda alışılmış tedavidir. En büyük avantajı hastayı cerrahi uygulamanın komplikasyonlarından korumasıdır. Maliyeti az ve tedavi kolaydır. I131 tedavisinden önce hastalar ötiroid olmalı ve antitiroid ilaçlar da 2-3 hafta önce kesilmelidir.

38 Radyoiyod Tedavinin Kontrendikasyonları
Basedow - Graves Hastalığı(devam) Radyoiyod Tedavinin Kontrendikasyonları Hamilelik Süt verme Rölatif Kontrendikasyon Oftalmopati

39 Radyoiyod Tedavinin Sonuçları
Basedow - Graves Hastalığı(devam) Radyoiyod Tedavinin Sonuçları Çoğu hasta 2 ay içinde ötiroid olur. Hastaların %15’inde 1 yılda hipotiroidizm gelişir. Bu her yıl %3 artar. Radyoiyod tedavisi uygulanmış hastaların sıkı takip edilmesi gerekir. Çünkü hipotiroidizm ve rekürren hipertiroidizm graves oftalmopatiyi agrave eder.

40 I131 tedavisinin komplikasyonları
Basedow - Graves Hastalığı(devam) I131 tedavisinin komplikasyonları 1.     Aritmiyle beraber tirotoksikozun alevlenmesi 2.     Tiroid fırtınasının ortaya çıkması 3.     Hipotiroidizm 4.     Hamilelerde fetal hasar riski( Tedaviden 6 ay – 1 yıl sonrasına kadar hamile kalınması önerilmez) 5.     Göz bulgularının kötüleşmesi 6.     Hiperparatiroidzm

41 Basedow - Graves Hastalığı(devam)
Cerrahi Tedavi Radyoiyod tedavinin kontrendike olduğu durumda tavsiye edilir. Bu durumlar 1.     Oftalmopati bulunması 2.     Hamileler 3.     Büyük toksik nodüler guatr 4.     İlk başvuruda şiddetli tirotoksikoz belirtileri olanlar.

42 Basedow - Graves Hastalığı(devam)
Cerrahi Tedavi Hastalar ameliyattan önce antitiroid ilaçlarla ötiroid hale getirilmeli. Antitiroid tedavi cerrahi gününe kadar sürdürülmelidir. Bazı cerrahlar ameliyattan önce 10 gün lugol kullanmayı tercih ederler. Bu tedavi bezin damarlanmasını azaltır.

43 Cerrahi seçenekler Subtotal tiroidektomi(En sık uygulanan prosedür)
Basedow - Graves Hastalığı(devam) Cerrahi seçenekler Subtotal tiroidektomi(En sık uygulanan prosedür) Near total tiroidektomi Total tiroidektomi(göz hastalığı bulunan hastalarda seçilir)

44 Tiroidektomi Avantajları Hastalık kürü erkenden sağlanır.
Basedow - Graves Hastalığı(devam) Tiroidektomi Avantajları Hastalık kürü erkenden sağlanır. Hipotiroidizm insidansı uzun dönemde düşüktür. Tiroid karsinoması potansiyel olarak ortadan kaldırılır Dezavantajları Rekürren sinir yaralanması(%1) Hipoparatiroidizm (%3 geçici, %1 kalıcı) Hematom Hipertrofik skar Cerrahi sonrası rekürrens radyoiyotla tedavi edilmelidir. Çünkü reoperasyonun morbiditesi yüksektir

45 Toksik Nodüler Guatr Bir ya da daha fazla tiroid nodülü TSH kontrolünden bağımsız olarak iyodu daha fazla yakalar organifiye eder ve daha fazla tiroid hormonu sekrete eder. Endemik guatr bölgelerinde sık rastlanır. Hipertiroidizm bulguları gravesli hastalara göre daha az şiddetlidir. Ekstratiroidal belirtiler yoktur. Hastalar daha yaşlıdırlar. Tiroid bezi bir veya fazla nodül içerir. Disfaji ve dispne gibi semptomlar bulunabilir.

46 Tanı Hikaye ve fizik muayenede hastalığı destekleyen bulguların olması
Toksik Nodüler Guatr Tanı Hikaye ve fizik muayenede hastalığı destekleyen bulguların olması TSH seviyesinde düşüklük Tiroid hormon seviyelerinde yükseklik Antitiroid antikorlar genellikle saptanmaz.

47 Toksik Nodüler Guatr Tedavi Antitiroid tedavi veya beta-blokerler hastalığın semptomlarını giderirler. Fakat gravesli hastalara olduğundan daha az etkilidirler. Radyoiyot tedavi Graves kadar etkili değildir. I131ablasyonu cerrahinin yapılamadığı hastalarda uygulanır. Tiroidektomi en uygun tedavi seçeneğidir. Soliter nodüller için Nodülektomi veya tiroid lobektomi uygulanır Toksik multinodüler guatr için bir tarafa lobektomi karşı tarafa subtotal lobektomi uygulanır.

48 Tiroid Fırtınası Başlatan Durumlar
Tiroid cerrahisi veya diğer bir cerrahi uygulama esnasında Bir İnfeksiyonla (farenjit, pnömoni) İodin verilmesi I131 tedavisinden sonra

49 Semptomlar Taşikardi Ateş
Tiroid Fırtınası Semptomlar Taşikardi Ateş Konfüzyonun eşlik ettiği şiddetli tirotoksikoz semptom ve işaretleri Geç dönemde koma gelişebilir.

50 Tedavi En iyi tedavi profilaksidir. Kriz anında beta blokerler
Tiroid Fırtınası Tedavi En iyi tedavi profilaksidir. Kriz anında İ.V sıvı replasmanı Antitiroid ilaçlar beta blokerler Lugol solusyonu, hidrokortizon Soğuk uygulama Sedatifler Aspirin verilmez !!! Ekstrem vakalarda dializ.

51 Hipotiroidizm Tiroid hormonlarının dolaşan seviyelerinde yetmezlikten kaynaklanan klinik sendromdur.

52 Hipotiroidizm nedenleri
Primer Otoimmun tiroiditler Hashimoto tiroiditi Primer myxödem İatrojenik Tiroidektomi I131 tedavisi Antitiroid ilaçlar Konjenital (Kretenizm) Tiroid disgenesis Dishormonogenesis İnflamatuar Subakut tiroidit Riedel Tiroiditi Metabolik İyot eksikliği Sekonder nedenler Hipopituitarizm Hipohalamik hipotiroidizm Tiroid hormonlarına periferik rezistans

53 Hipotiroidizm Bunlar arasında en yaygın neden: Otoimmun tiroidit ve iatrojenik nedenlerdir

54 Hipotiroidizm Klinik Görünüm Adültlerde semptomlar nonspesifiktir; Yorgunluk, kilo kaybı, soğuğa intolerans, konstipasyon, menoraji GIS semptomları: Karın ağrısı, distansiyon, konstipasyon KVS: Bradikardi, kardiyomegali, perikardiyal effüzyon Seksüel bulgular: libido ve fertilitede yetersizlik Miksödem: şiddetli hipotiroidizmi ifade eder: Fasiyal ve periorbital şişme, Saçta Dökülme, Deride kuruma, Dilde büyüme

55 Laboratuvar T4 ve T3 düşük, TSH; Primerde yüksek, sekonderde düşük
Hipotiroidizm Laboratuvar T4 ve T3 düşük, TSH; Primerde yüksek, sekonderde düşük Otoimmun tiroid hastalıklarında, tiroid antikorları (Antitiroglobülin, antimitokondriyal veya antitiroid peroksidaz) saptanır. Hipotiroidizmin diğer laboratuvar bulguları: anemi, EKG değişiklikleri, serum kolesterol seviyesinde yükselme

56 Tiroksin, günde 50-200 mikrogram sabahları verilir.
Hipotiroidizm Tedavi Tiroksin, günde mikrogram sabahları verilir. 

57 TİROİDİTLER Akut Süpüratif Tiroidit
Tiroid bezinin inflamatuar hastalığıdır Sınıflandırma; Akut Süpüratif Tiroidit Subakut Tiroidit (de Quervain Tiroiditi) (Granülomatöz dev hücreli tiroidit) Kronik Tiroidit Hashimato Tiroiditi (Otoimmun lenfositik tiroidit) Riedel Tiroiditi

58 Akut Süpüratif Tiroidit:
Nadir görülür Adölesanlarda ve çocuklarda ÜSYE ile birlikte görülür. Bulgular Tiroid ağrısı Disfaji Ateş Ajan patojenler: Streptokok, Stafilokok, Pnömokok, E.coli, Coccidioides immitis FNAC ve kültür Diyagnostiktir. Tedavi: İ.V antibiyotik, abse varsa drenaj

59 Subakut Tiroidit (de Quervain Tiroiditi) (Granülomatöz dev hücreli tiroidit)
Tiroidin akut inflamatuar hastalığıdır. Gerçek neden bilinmiyor. Viral ajanlar başlatabilir. 20-40 yaşlarında görülür. Klinik Ateş, iştahsızlık, tek taraflı veya iki taraflı tiroid bezi ağrısı, ÜSYE hikayesi, Bazı hatalarda tirotoksikoz bulgu ve belirtileri gelişir. Diyagnostik testler: FNAC Laboratuvar: Eritrosit sedimentasyon hızı artmıştır, Nötrofili, TFT yükselmiş, TSH supresedir. Tedavi: NSAİD, Beta blokerler Hastalık genellikle 1-2 haftada geriler. Hastaların %10’unda kalıcı hipotiroidizm gelişir.

60 Hashimato Tiroiditi (Otoimmun lenfositik tiroidit)
Otoimmun bir tiroid hastalığıdır. Hipotiroidizmin en yaygın nedenidir Kadınlarda 10 kat fazla görülür. 30-60 yaş grubunda gözlenir. İyot aşırılığı olan bölgelerde daha yaygındır.

61 Patoloji Histolojik bulgular Folliküller ve hürthle hücre hiperplazisi
Hashimato Tiroiditi Patoloji Tiroid bezi sert ve hafif derecede büyümüştür. Büyüme simetriktir. Histolojik bulgular Folliküller ve hürthle hücre hiperplazisi Hürthle veya Askanazy hücreleri saptanır. Tiroid dokusu hastalık ilerledikçe dejenere olur ve fibröz dokuyla kaplanabilir.

62 Klinik Hashimato Tiroiditi Hipotiroidizm bulgu ve semptomları (%20)
Birkaç hastada hipertiroidizm (Hashitoksikosis) saptanabilir Hastaların çoğu ötiroidiktir. En sık saptanan semptomlar Boğazda sıkışma hissi Tiroidin ağrısız büyümesi Trakea ve nervüs rekürrense bası Tiroidin hızla büyümesi Ca. ve Lenfoma şüphesini artırır. Palpasyonda Sert diffüz, granüler tiroid dokusu ele gelir bazen nodüller de saptanır. Piramidal lob genellikle büyümüştür. Diğer otoimmun durumlar saptanır (dissemine lupus, Romatoid artrit, Myastania Gravis gibi)

63 Hashimato Tiroiditi Diyagnostik bulgular Erken dönemde tiroid hormonlarında geçici yükseklik Hastalık ilerledikçe T4 ve T3 düşük, TSH yüksek Antitiroid antikorların serumda saptanması. Antimitokondiriyal antikorlar %100 hastada, Antitiroglobülin antikorlar %50 hastada FNAC teşhiste yararsızdır.

64 Hashimato Tiroiditi Tedavi Bası semptomları yoksa hipotiroidizm olsun veya olmasın en iyi tedavi tiroid hormonlarıdır. Cerrahi tedavi endikasyonları: Obstrüktif semptomlar Kozmetik nedenler Tiroid Kanser (veya Lenfoma) varsa

65 Riedel Tiroiditi Nadir bir hastalıktır. Nedeni bilinmemektedir.
İnvazif fibrozis vardır. Fibrosis tiroid kapsülü dışına taşar ve çevre dokuları da tutar. Semptomlar: Ses kısıklığı, Bası semptomları; Stridor, Dispne Riedel tiroidit ile anaplastik tiroid Ca. arasında ayırıcı teşhisin yapılması gerekir. Tanı FNAC’la konur. Tedavi: Tamoksifen ve steroidler. Gereken olgularda isthmektomi bası semptomlarını giderir.

66 GUATR

67 GUATR (Basit ve Nontoksik)
tiroid bezinin herhangi bir nedenle büyümesidir.

68 Nontoksik Guatr etyolojisi
Endemik; iyot eksikliği, guatrojen yiyecekler İlaçlar; iodid, amiodarone, lithium Tiroidit; subakut kronik Familiyal; Enzim yetersizliği nedendir Tiroid hormonlarına direnç Neoplazm

69 GUATR Patoloji Tiroid bezi diffüz büyümüş ve düzgün yüzeyli olabildiği gibi, büyük ve farkedilir nodüller de içerebilir. Nontoksik nodüler guatr değişik ebad ve sayıda nodüllerin olduğu multinodüler bezdir. Nodüller jelatinöz, kolloidden zengin materyal içerir.

70 Klinik Belirtiler ve Laboratuvar
GUATR Klinik Belirtiler ve Laboratuvar Birçok hasta asemptomatiktir. En yaygın semptom basıya bağlı disfaji veya dispne oluşması. Retrosternal guatrda juguler vende venöz dönüş engellenebilir. Ani ağrı tiroidin hızlı büyüdüğü durumlarda, kist içine kanama nedeniyle oluşabilir. Fizik Muayenede; diffüz büyümüş yumuşak tiroid saptanabilir. Değişik ebadlarda nodül saptanabilir. Laboratuvar inceleme genellikle normaldir. Uzun süreli multinodüler Guatrlı (>17 yıl) 60 yaş üstü hastalarda önemli oranda tirotoksikosis gelişir (Plummer Hastalığı). Bu hastaların çoğunda TSH baskılanmış, T3 Yükselmiş, T4 normaldir (T3 toksikosis)

71 İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin gerekli olduğu durumlar
GUATR İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin gerekli olduğu durumlar Bir nodülün predominan olması Ağrı varlığı Son zamanlarda nodülde hızlı büyüme saptanması

72 GUATR Tedavi Küçük diffüz basit guatrlı hastaların çoğunda tedaviye gerek yoktur. Tiroksin TSH stimulasyonunu hafifletip, hiperplaziyi azaltarak guatr’ı küçültebilir. Endemik guatr iyot verilerek tedavi edilir.

73 Cerrahi Tedavi Endikasyonları:
GUATR Cerrahi Tedavi Endikasyonları: 1.     Kozmetik 2.     Basınç semptomları 3.     Retrosternal Guatr(planjuan guatr) 4.     FNACta malignensi şüphesi

74 SOLİTER(VEYA DOMİNANT) TİROİD NODÜLÜ
Soliter tiroid nodülü %4 oranında görülür. Soliter tiroid nodüllerinde malignensi insidansı %15 dir. Sert nodüllerinde malignensi riski 2-3 kat fazladır. Multinodüler nodüler tiroid bezinde, dominant olan bir nodülde kanser insidansı %5’den azdır. Boyunda yutkunmakla hareketli kitle bulunan hastaların ilk değerlendirilmesi hikaye, palpasyon ve FNAC muayenesi ile yapılır.

75 Soliter Tiroid nodüllerinde Malignensi varlığını düşündüren bulgular
1. Boyun ve baş bölgesine düşük doz radyasyon uygulama hikayesi (Kanser gelişme şansı %40) 2. Ailede tiroid kanseri gelişen diğer üyelerin bulunması 3.  Yaş ve Cinsiyet Çocuk (<20 yaş) ve Yaşlı (>60) hastalarda tiroid nodülleri büyük ihtimalle maligndir. Soliter nodüller 40 yaş üstü erkeklerde ve 50 yaş üstü kadınlarda daha yaygındır. 4. Eski veya yeni tiroid nodülünün hızlı büyümesi. 5.  Lokal invazyon semptomları; tek taraflı vokal kord paralizisi 6.  Bası semptomları; Disfaji, dispne 7.  Sert, çevre dokulara fiksasyon gösteren lezyonlar 8.  palpabl servikal lenfadenopati bulunması.

76 İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi(FNAC)
Soliter Tiroid nodüllerinde İncelemeler İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi(FNAC) Nodüller FNAC sonuçlarına göre aşağıdaki gruplara kategorize edilirler Sitoloji Oran (%) Malignensi ihtimali(%) Benign Şüpheli Malign >95 Nondiagnostik False pozitif sonuç insidansı %1, False negatif sonuç insidensi %5, FNAC’ta kist saptanırsa tamamen aspire edilmelidir. Bu basit kistlerin %75’inde kürabldır.

77 Görüntüleme yöntemleri
Soliter Tiroid nodüllerinde İncelemeler Görüntüleme yöntemleri Ultrasonografi Nonpalpabl nodüllerin tespitinde faydalıdır. Solid ve kistik nodüllerin ayırımını yapar. Tiroid hormonu tedavisi süresince nodüllerin ebadlarının takibinde faydalıdır.

78 Görüntüleme yöntemleri
Tiroid Sintigrafisi: Tiroscanning’i yalnızca FNAC’ta folliküler tiroid nodüllerine sahip hastaların muayenesinde kullanılır. Kullanılan Maddeler: I123, Tc99m, I131 Soğuk nodüllerin (nonfonksiyonel veya hipofonksiyonel) oranı %85. Bu lezyonların malignensi şansı % 10-25’tir. Sıcak nodüllerin oranı %5’tir. Bunlarında %1’i maligndir.

79 Tomografi ve MRI Retrosternal lezyonlarda ve çevre dokuya invazyon şüphesi olan vakalarda kullanılır. MRI postoperatif olgularda fibrozisle rekürren tiroid nodüllerinin ayırımında CT’den daha değerlidir.

80 Hastaların çoğu ötiroiddir. Tiroglobülin:
Soliter Tiroid nodüllerinde İncelemeler Laboratuar Bulguları Hastaların çoğu ötiroiddir. Tiroglobülin: Benign veya malign ayırımı yapılamaz (son derece yüksek olmadıkça, bu durumda metaztatik tiroid kanserinden şüphelenilmelidir). Tiroglobülin seviyeleri, total tiroidektomi uygulanan hastaların takibinde faydalıdır (Medüller tiroid Ca. dışındakilerde). Serum kalsitonin seviyesine Medüller tiroid Ca. aile hikayesi olanlarda veya MEN II’ li hastalarda FNAC’la medüller tiroid Ca. gösterilmişse bakılmalıdır.

81 Soliter Tiroid Nodülleri
Tedavi Kolloid nodüllerde tiroidektomi gereksizdir (kozmetik veya semptomatik durumlar hariç) FNAC ikinci kez 6-8 ay sonra yapılır. Benign nodüllü hastalara serum TSH seviyesi U/ml olacak şekilde yeterli dozda tiroksin verilir. Bu tedaviyle hastaların %50’sinde nodül ebadı önemli oranda küçülür(Boyuna radyasyon hikayesi olanlar hariç).

82 Tedavi(Devam) Tiroid lobektomi endikasyonları:
Soliter Tiroid Nodülleri Tedavi(Devam) Tiroid lobektomi endikasyonları: Üç aspirasyondan sonra tiroid kistleri tekrarlayanlarda 4 cm’den büyük kist Ultrasonografide kompleks kist Basınç işaret ve semptomları

83 Tedavi(Devam) Total tiroidektomi endikasyonları
Soliter Tiroid Nodülleri Tedavi(Devam) Total tiroidektomi endikasyonları Papiller veya hurthle hücre kanser aile hikayesi olan tiroid nodüllü hastalar Medüller tiroid Ca.’lı hastalar Yükselmiş bazal ve stimule kalsitonin seviyeli MEN II’li hastalar Pozitif RET onkojene sahip hastalar.

84 Soliter tiroid nodülleri tanı-tedavi algoritmi
Var Radyasyon hikayesi Yok FNAC Malign Benign Şüpheli kist Kolloid nodül Soğuk I 123 sintgrafisi Tiroksin Sıcak Tekrar birikim×3 RAI veya tiroidektomi Nodülde küçülme Var Yok/büyümeye devam Tiroidektomi Takibe devam Soliter tiroid nodülleri tanı-tedavi algoritmi

85 MALİGN TİROİD TÜMÖRLERİ
Malign tiroid tümörleri, tüm malignensilerin %1’inden azını oluşturur(Kadınlarda %2, erkeklerde %0.5). Differansiye tiroid karsinomalı hastaların çoğu kürabldır Tiroid karsinomaların %90-95’i folliküler orijinli differansiye tümörlerdir.

86 Tiroid’de tümor oluşumunda ilgisi olan onkojen ve tümör supressör genler
Fonksiyon Tümör Onkojenler RET Membran reseptörü(tirozin kinaz aktivitesi gösteren) Sporadik ve familiyal MTC, PTC(RET/PTC Tekrar düzenlenmişliği) MET Aynı PTC da overexpresse TRK1 Bazı PTC da aktif TSH-R Heterotrimeric G proteinine bağlanır Hiperfonksiyone adenoma Gsα(gsp) Sinyal taşıyan molekül(GTP bağlayan) Hiperfonksiyone adenoma, folliküler adenoma ras Sinyal taşıyan protein Folliküler adenoma ve karsinoma, PTC PAX8/PPARγ1 onkoprotein Folliküler adenoma, folliküler karsinoma Tumör supressörleri P53 Hücre siklus düzenleyici, apoptosisi başlatır Diffaransiye PTC,FTC,anaplastik kanser P16 Hücre siklus düzenleyici Tiroid kanser katmanları PTEN Protein tirozin fosfataz Folliküler adenoma ve karsinoma

87 PAPİLLER TİROİD KANSERİ(PTC)
Bütün tiroid kanserlerinin %80’ini oluşturur ( Çocuklarda %75) Boyuna radyasyona maruz kalmış kişilerde (%85-90) predominant tiroid kanseridir. Papiller Ca, hastaların % 6’sında familiyal geçişlidir. Kadınlarda daha sık oluşur (kadın/Erkek:2/1). Ortalama görülme yaşı; 30-40

88 Patoloji (PTC) Histolojik özellikleri Hücreler kuboidaldir.
PAPİLLER TİROİD KANSERİ(PTC) Patoloji (PTC) Histolojik özellikleri Hücreler kuboidaldir. Orphan Annie hücreleri(İntrasitoplazmik inklüzyon) ve Psammoma cisimcikleri (Fibrovasküler stromada kalsiyum depozitleri) içerir. Multifokalite %30-87 (minor prognostik faktördür). Tiroid içine ve lokal lenf nodlarına yayılım yatkınlığı fazladır. Çevre yapılara invazyon yapabilirler. Nadiren enkapsüledirler. Kan-kemik metaztazları geç dönemde olur.

89 Makroskopik olarak yaygınlık ve ebadına göre Tipleri
PAPİLLER TİROİD KANSERİ(PTC) Makroskopik olarak yaygınlık ve ebadına göre Tipleri 1.     Minimal (occult) mikrokarsinoma: Çapı 1cm’den küçük Tiroid kapsülü ve lenf nodlarına metaztaz yok. Nonpalpabldırlar. ameliyatta insidental bulunurlar. Otopside oranları %2-36’dır. Çıkarıldıktan sonra rekürrens oranları %7 mortalite oranları %0.5. 2.     İntratiroidal Tümörler: Tiroid bezi içinde sınırlı 1 cm’den büyük tümörlerdir. Ekstratiroidal invazyon saptanmaz. 3.     Ekstratiroidal Tümörler: Tiroid kapsülü ve çevre dokulara invazyon yapmış tümörlerdir.

90 Tiroid papiller karsinomlarının diğer tipleri
Tall hücre, Columnar, Diffüz sklerozan, Clear cell, Trabeküler, Hürthle Hücre, Kötü differansiye varyantlar Daha agressiftirler Anjiyoinvazyon saptanır. Rekürrens fazladır. Kötü prognozludurlar. Lenfositik tiroiditle birlikte bulunmaları daha iyi prognoz işaretidir. 

91 Klinik Hastaların çoğu ötiroidiktir.
PAPİLLER TİROİD KANSERİ(PTC) Klinik Hastaların çoğu ötiroidiktir. Yavaş büyüyen boyun kitlesiyle başvururlar. İlerlemiş hastalıkta: Disfaji, ses kısıklığı gelişebilir. Genç hastalarda bu durum yaygındır. Nodal tutulum primer tümörden daha önce ortaya çıkabilir. Sintigrafik görünümüne göre ‘Lateral abberan tiroid’ olarak adlandırılır. Uzak metaztaz nadirdir (%15). Akciğer en fazla tutulur. Teşhis FNAC’la konulur. Sintigrafi gereksizdir.CT ve MRI seçilmiş hastalarda kullanılır.

92 1. Primer hastalığın ortadan kaldırılması
PAPİLLER TİROİD KANSERİ(PTC) Tedavi hedefleri 1.     Primer hastalığın ortadan kaldırılması 2.     Lokal rekürrens insidansını azaltma 3.     Metaztazların tedavisi 4.     Hastaların maksimum sayısında şifa sağlama 5.     Minimal morbidite

93 Prognostik Göstergeler
PAPİLLER TİROİD KANSERİ(PTC) Prognostik Göstergeler AGES Skalası (Yaş, Patolojik tümör grade’i, Hastalığın yaygınlığı ve Ebad) Bu sisteme göre hastalar iki gruba ayrılır; Düşük riskli hastalar: Genç iyi differansiye tümör metaztaz yok, küçük primer lezyonlar. Bu grupta 25 yılda mortalite oranı %2 dir. Yüksek riskli hastalar: Yaşlı, kötü differansiye tümör, uzak metaztaz, büyük primer lezyonlar Mortalite %46 MACİS Skalası: Daha sofistike postoperatif skaladır. AGES’in modifikasyonudur. Faktörler: Uzak metaztazlar, Başvurudaki yaş(<20 veya >40), Crijinal cerrahi rezeksiyonun tamamlanamaması, Ekstratiroidal invazyon, Orijinal lezyonun ebadı DNA ploidi ölçümü hastaların birkaçında prognozda kullanılır. Çünkü enauploidibütün papiller karsinomalı hastaların %10’unda görülür. En önemli prognostik indikatör uzak metaztazlardır. Özellikle kemik Diğer Klasifikasyon sistemleri: AMES (AGE, Metaztaz; Extent; Size), TNM

94 PAPİLLER TİROİD KANSERİ(PTC)
Cerrahi Tedavi Minimal papiller tiroid Ca. ‘da tek taraflı tiroid lobektomi + isthmektomi Diğer hastalarda Total veya Near total tiroidektomi Total Tiroidektominin Avantajları: 1.     Multifokal Hastalık ortadan kaldırılır 2.     Lokal rekürrens insidansı azalır. 3.     Rezidüel dokuda anaplazi riski azalır. 4.     Metaztazlara radyoiyod tedavisinin etkinliği artar. 5.     Serum tiroglobülin seviyesinin rekürren veya persistan hastalığı tesbitinde sensitivitesi artar.

95 Folliküler Karsinoma Tiroid malignitelerinin %10’unu oluşturur.
Kadınlarda daha sıktır (oran 3/1). Yaşlılarda daha fazla görülür(ortalama yaş 50). İyot yetmezliği bulunan alanlarda daha sıktır. Nadiren familiyal hastalık formu rapor edilmiştir. Yüzde 90 oranında bir kapsülle çevrilidir. Papiller karsinomadan farkı; vasküler invazyon yapması ve hematojen yolla kemik, akciğer ve karaciğere yayılmasıdır. Karaciğer tutulumu genellikle lenfatik yolla olur ve geç dönemde gelişir. Lenf nodu metaztazı hastaların %10’undan azdır. Histolojik olarak folliküller saptanır. Ancak lümen kolloidden yoksundur.

96 Folliküler Karsinoma Tipleri 1. Minimal invasif tümörler: düşük grade’li karsinomalardır. Bir veya fazla noktada kapsül invazyonu vardır. 2. Açık şekilde invazif tip:Vasküler veya tümör kapsül invazyonu vardır. Orta tiroid ven veya juguler venlerde tümör trombüsleri olabilir.

97 Klinik Soliter nodül şeklinde ortaya çıkarlar.
Folliküler Karsinoma Klinik Soliter nodül şeklinde ortaya çıkarlar. Nadiren nodül ebadında hızlı artma hikayesi vardır. Ağrı tümör içine kanama olduğunda ortaya çıkar. Servikal lenfadenopati nadirdir. Ancak uzak metaztazlar papiller tiroid ca.’dan daha fazla saptanır. Tümör hiperfonksiyone olabilir (%1). Uzak metaztaz yoksa, tam preoperatif teşhis genellikle imkansızdır. FNAC’la karsinoma beniğn folliküler adenomadan ayrılamaz.

98 Cerrahi tedavi ve Prognoz
Folliküler Karsinoma Cerrahi tedavi ve Prognoz İntraoperatif Frozen section tanıda faydasızdır. Fakat kapsüler veya vasküler invazyon görüldüğünde yapılmalıdır. Minimal invazif folliküler Ca. dışındakilere teşhis konulduğunda total tiroidektomi yapılmalıdır. Ortalama oranı ; 10 yıllık %15, 20 yıllık %30 Prognozu kötüleştiren faktörler 50 yaşından büyük olmak Tümörün 4 cm’den büyük olması Yüksek tümör grade’i Vasküler invazyon Teşhis anında uzak metaztaz

99 Hurthle Hücreli Karsinom
Folliküler hücre neoplazmlarının bir çeşididir. Tümörler tiroid bezinin oksifilik hücrelerinden kaynaklanır. Bu hücrelerin fonksiyonu bilinmiyor. Hürthle hücre tümörleri TSH reseptörleri taşırlar ve tiroglobülin üretirler. Bunların yalnızca %10’u radyoiyod tutarlar. Hürthle hücreli Karsinomlar Tiroid malignensilerinin %3’ünü oluştururlar. Folliküler Ca.’dan ayrılan yönü daha fazla bilateral ve multifokal olmasıdır. lenf nodlarına daha sık metaztaz yapar (%25). FNAC’la teşhis edilirler. Adenomalar vasküler veya kapsüler invazyon göstermezler. Buna karşın karsinomalar vasküler veya kapsüler invazyon gösterirler.

100 Tedavi Hurthle Hücreli Karsinom
Tek taraflı Hürthle hücreli neoplazmlarda ; lobektomi +isthmektomi + piramidal lob rezeksiyonu İnvazyon saptandığında total tiroidektomi Bu hastalara rutin santral boyun lenf nodu disseksiyonu uygulanmalıdır. T4 tedavisi postoperatif dönemde gereklidir. Radyoiyod sintigrafisi ve ablasyon tedavisi effektif değildir. Tc99m-sestamibi sintigrafisi lokal veya metaztatik hastalığın gösterilmesinde faydalı olabilir. Mortalite oranı folliküler tiroid Ca.’dan daha yüksektir.

101 Differansiye Tiroid Kanserinin Postoperatif Tedavisi
Tiroid hormonu Karsinom için uygulanan tiroid cerrahisinden sonra tiroksin replasmanı uygulanmalıdır. TSH supresyonu özellikle papiller kanserli hastalarda olmak üzere tümör rekürrensini azaltır Tiroksin dozu hastaları ötiroid tutacak şekilde ve TSH seviyesi düşük riskli hastalarda 0.1 U/L, yüksek riskli hastalarda 0.1 U/L’ den az olacak şekilde ayarlanmalıdır.

102 Radyoiyod tedavi Differansiye Tiroid Kanserinin Postoperatif Tedavisi
Radyoiyod ablasyon tedavisi genellikle cerrahiden sonra 4-6 haftada uygulanır. I131 ‘le ablasyon tedavisi endikasyonları 1.     Uzak metaztaz 2.     Tümörün inkomple eksizyonu 3.     Tümör Komple eksize edilmiş Ancak a.     kansere bağlı mortalite ve/veya relaps riski yüksekse a.1. yaş<16 veya >45 a.2. Histolojik subtip a.2.1. papiller: tall-cell, columnar-cell, diffüz sklerozan a.2.2. Folliküler: geniş invazif, Hürthle hücreli 4.     Hastalık genişliği : Büyük tümör Tümör tiroid kapsülü ötesine geçmiş Lenf nodu metaztazı(büyük, multipl veya bilateralse) 5.     Cerahiden sonra 3 ay geçtikten sonra serum TG konsantrasyonu yükselmişse

103 Eksternal Radyoterapi ve kemoterapi
Differansiye Tiroid Kanserinin Postoperatif Tedavisi Eksternal Radyoterapi ve kemoterapi Eksternal radyoterapi inrezektabl veya rekürren hastalık kontrolünde nadiren gerekir. Ayrıca iyot tutmayan kemik metaztazlarından kaynaklanan ağrıyı kontrolü için de uygulanabilir. Kemoterapi dissemine tiroid kanserlerinde az etkilidir. Remisyon bazen sağlanır. Ancak Kür nadirdir.

104 Medüller Tiroid Karsinomu (MTC)
Tiroid Ca.’ların %5’ini oluşturur. Tiroidin parafolliküler (C hücreleri) hücrelerinden kaynaklanırlar. MTC; MEN IIA (MTC, Hiperparatiroidzm, Feokromasitoma) ve MEN IIB (MTC, Feokromasitoma ganglionöromatosis, Marfan sendromu), Von-Hippel Lindeu hastalığı(Feokromasitoma, MTC)’nın bir parçası olabilir. MTC’lı vakalaın %70’i sporadik, %30’u aileseldir.Sporadik vakalarda tutulum yaşı 50-60, Familiyal hastalıkta daha genç yaşlarda Patoloji Medüller Ca Tiroidin üst pol medialinde yerleşir. Tümörler genellikle unilateraldir (%75) familiyal vakalarda %90 bilateraldir. Tümörler boyun ve üst mediastinum lenf nodlarına erkenden yayılır. Uzak kan yayılımı Karaciğer, kemik, ve akciğere olur. Lokal invazyon yaparlar.

105 Medüller Tiroid Karsinomu
Klinik Boyunda kitle, Servikal lenfadenopati (%15-20), Lokal ağrı, Lokal invazyon belirtileri (Disfaji, dispne, disfoni) Tümörün sekrete ettiği ürünler; kalsitonin, Kalsitonin-gen-related peptid, CEA, Histaminidazlar, Prostaglandin E2, ve F2-alfa, serotonin Hastaların %2-4’ünde ektopik ACTH üretimi nedeniyle Cushing sendromu gelişir.

106 Medüller Tiroid Karsinomu
Tanı Hikaye, fizik muayene, artmış serum kalsitonin veya CEA seviyeleri, FNAC MTC’li bütün hastalarda RET point mutasyonlar taranmalı ve feokromasitoma için 24 saatlik idrarda VMA, Katekolamin ve metanefrin ölçülmelidir Serum Ca seviyesine bakılmalıdır.

107 Tedavi Medüller Tiroid Karsinomu Total tiroidektomi
Servikal boyun lenf disseksiyonu(rutin) Palpabl servikal lenf nodu olanlarda ipsilateral veya bilateral modifiye radikal boyun disseksiyonu uygulanır. Benzer şekilde 2cm’den büyük MTC’larda profilaktik modifiye boyun disseksiyonu yapılır (lenf nodu metaztaz oranı %60’tan fazla ) Metaztazik hastalıkta veya rekürrenslerde tümör debulking ameliyatı uygulanmalıdır Radyoiyod tedavi ve TSH supresyon tedavisi faydasızdır Eksternal radyoterapinin faydası tartışmalıdır. Kemoterapi etkisizdir. Feokromasitomalı olgularda önce feokromasitoma ameliyat edilmelidir.

108 Postoperatif Takip Ve Prognoz
Medüller Tiroid Karsinomu Postoperatif Takip Ve Prognoz Serum kalsitonin ve CEA seviyeleri düzenli aralıklarla takip edilmelidir. Rekürren veya metaztazik MTC şüphesi oluştuğunda CT, MRI; USG, Selektif venöz kateterizasyon (Pentagastrin stimulasyonundan sonra hepatik ve juguler ven örnekleme). I131 metaidobenzilguanidin (MIBG), dimerkaptosüksinik asit (DMSA) ve Tc99m sestamibi nadiren faydalıdır. Seçilmiş hastalarda PET (pozitron Emisyon Tomografisi) faydalı olabilir. Prognoz: 10 yıllık yaşam oranı %80(lenf nodu tutulumu olanlarda (%45)) MTC nedeni olan kromozom 10’da lokalize genin identifikasyonu diğer aile üyelerinin taranmasında önemlidir. Bunlarda 5 yaşından sonra total tiroidektomi uygulanır. Ancak MEN IIA ve MEN IIB’li hastalarda feokromasitoma gelişim riski vardır.

109 Anaplastik karsinoma En agressif malignensilerden birisidir.
Teşhis edildikten sonra çok az hasta 6 ay yaşar. İnsidensi tiroid karsinomalarının %1’idir. Endemik guatr’ın insidensinin azalmasına bağlı olarak insidensi azalmaktadır. Çoğu anaplastik karsinoma differansiye tiroid karsinomalardan gelişir. Kadın erkek oranı 1.5/1 Tümörlerin çoğu 70. ve 80. dekatta ortaya çıkar. 50 yaşından önce nadirdir. Patoloji: Tümör son derece hızlı büyür. Çevre dokulara makroskopik invazyon yapar. Hücreler dikensi görünümdedir. Poligonal veya büyük multinuklee hücrelerdir. Folliküler veya papiller patternde daha differansiye odaklar da bulunur. Klinik: Hastalar boyunda kitle olan yaşlılardır. Kitle hızla büyür ve ağrılı olur. Disfoni, disfaji, ve dispne saptanır. Tümör sert ve çevreye fiksedir. Ülsere olabilir. Teşhis FNAC’la konur. İnsizyonel biyopsi nadiren gerekir. Tedavi: Doxorobucinle birlikte radyoterapi, Debulking tiroidektomi Yaşam oranı çok kötüdür.

110 Lenfoma Tiroid malignensilerinin %1’i lenfomadır. Nonhodgkin B hücre tipidir. Çoğu tiroid lenfoma kronik lenfositik tiroiditli (Hashimato tiroiditi) hastalarda gelişir. Semptomlar anaplastik Ca. ‘ya benzer. Teşhis FNAC’ la konur. Açık biyopsi gerekli olabilir. Tedavi Tiroid lenfomalı hastalar kemoterapiye hızla cevap verirler (CHOP- Siklofosfamid, Doxorubicin, Vinkristin ve Prednizon). Radyoterapiyle birlikte kemoterapi kombinasyonu sık uygulanır. Tiroidektomi ve nodal rezeksiyon hava yolu obstrüksiyon semptomlarını gidermek için uygulanır. Prognoz tümörün histolojik tipine, tiroid bezinde sınırlı kalmasına veya yayılım göstermiş olmasına bağlıdır.5 yıllık yaşam oranı %50 dir. Ekstratiroidal hastalık daha düşük yaşam oranına sahiptir.

111 Metaztatik Karsinom Diğer kanserlerin tiroide metaztazları nadirdir.
Bunlar Böbrek, meme, akciğer ve melanoma, Tiroide en sık metaztaz yapan tümör hipernefroma, Teşhis Klinik muayene, hikaye, FNAC, Semptomatik vakalarda tiroid rezeksiyonu uygulanır.

112 TİROİD AMELİYATI

113 Figure 21-12. Operative technique of thyroid lobectomy
Figure Operative technique of thyroid lobectomy. The neck is extended and a symmetrical, gently curved incision is made 1 to 2 cm above the clavicle.

114

115 Figure 21-13. Upper and lower subplatysmal flaps are developed
Figure Upper and lower subplatysmal flaps are developed. The deep cervical fascia is divided in the midline and the strap muscles are retracted laterally, exposing the anterior surface of the thyroid lobe. Occasionally, in cases of large goiters, better exposure can be obtained by dividing the strap muscles transversely.

116 Figure The thyroid lobe is retracted medially and is bluntly dissected from the surrounding fascia. The middle thyroid vein is encountered and is ligated close to the thyroid.

117 Figure The superior thyroid vessels are then individually ligated and divided at the level of the superior pole, rather than cephalad to it, in order to protect the external branch of the superior laryngeal nerve from damage. This nerve can be seen in many patients.

118 Figure The thyroid lobe is retracted medially again and, by careful blunt dissection, the recurrent laryngeal nerve, the inferior thyroid artery, and the parathyroid glands are identified. The inferior thyroid artery is not ligated laterally as a single trunk. Rather, each small branch is ligated and divided at a point distal to the parathyroid glands (see arrows in insert) in order to preserve their blood supply. The thyroid lobe can then be removed from its tracheal attachments if a lobectomy is to be performed. Fig 21-16b. Another representation of removing the thyroid lobe without devascularizing the parathyroid glands. From: Kurihara H, Takash M: Operation 35:1077, 1981, with permission.

119 Figure Closure of the wound is accomplished by loosely approximating the strap muscles in the midline. A small suction catheter is usually inserted through a stab wound. The dermis of the flaps is approximated with interrupted 5-0 sutures, and the epithelium is apposed by sterile skin tapes.

120 Tiroid Ameliyatlarının Komplikasyonları
1.     Rekürren laringeal sinir yaralanması 2.     Superior laringeal sinirin eksternal dalının yaralanması 3.     Hipoparatiroidizm 4.     Hematom 5.     Yara infeksiyonu 6.     Keloid formasyonu 7.     Tiroid fırtınası Sağlık Slayt


"Amaç ve hedefler Tiroid Embriyoloji, Anatomi Histoloji, Fizyoloji" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları