Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Amaç ve hedefler Tiroid Embriyoloji, Anatomi Histoloji, Fizyoloji TİROİD HASTALIKLARI Tiroid Fonksiyon Hastalıkları Tiroid Kitleleri –Guatr –Soliter.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Amaç ve hedefler Tiroid Embriyoloji, Anatomi Histoloji, Fizyoloji TİROİD HASTALIKLARI Tiroid Fonksiyon Hastalıkları Tiroid Kitleleri –Guatr –Soliter."— Sunum transkripti:

1 1 Amaç ve hedefler Tiroid Embriyoloji, Anatomi Histoloji, Fizyoloji TİROİD HASTALIKLARI Tiroid Fonksiyon Hastalıkları Tiroid Kitleleri –Guatr –Soliter Tiroid Nodülü – Malign Tümörler SağlıkSlaythttp://hastaneciyiz.blogspot.com

2 2 Tiroid Embriyoloji

3 3 Gelişim anomalileri Tiroglossal kanal kisti ve sinüsü Lingual tiroid Ektopik tiroid Piramidal lob

4 4 Lingual Tiroid

5 5 Tiroid Anatomi Kan akımı

6 6 Tiroid Anatomi sinirler

7 7 Tiroid Anatomi

8 8 paratiroidler

9 9 Tiroid Anatomi Lenfatik sistem

10 10 Tiroid Anatomi Lenfatik sistem

11 11 Tiroid Histoloji

12 12 Tiroid Fizyoloji Temel hormonlar; Tiroksin(T 4 ) ve T 3 Tüm dokuların metabolik hızını artırır.

13 13 TG MITDITMIT DIT PEROXIDASE+H2O2 Plazma iodid Tiroid iodid Okside iodin MITDITT3 T4 TG Plazma T4+T3 -------- TBG, TBPA, ALB. GIS I-, I2, vb Renal atılım Karaciğer Barsak Somatik hücreler Hormon metabolizmaası ve etki T4 T3 T4+T3 I- (deiodinasyon) Fekal atılım TSH I- KClO4 TRAP PTUTSH PEROXİDASE H2O2 TSH PTU DEIODİNASE MIT + DIT TSH KI PROTEASE İodid Döngüsü

14 14 Tiroid fonksiyonunun homeostatik regülasyon şeması

15 15 TİROİD HASTALIKLARI I-Tiroid Fonksiyon Hastalıkları A-Hipertiroidizm 1. Basedow Hastalığı 2. Toksik Nodüler Guatr B- Hipotiroidizm C- Tiroiditler II- Tiroid Kitleleri A- Guatr 1. Endemik 2. Sporadik 3. Familial B- Soliter Tiroid Nodülü C- Malign Tümörler 1. Folliküler Hücre Orijinli a. Differansiye a.1. Papiller Karsinom a.2.Folliküler Karsinom a.3.Hürthle Hücreli Karsinom b. Undifferansiye Anaplastik Karsinom 2. C hücre Orijinli Medüller Tiroid Karsinomu 3. Lenfoma 4. Metastatik Tümörler

16 16 Tiroid Hastalıklı Hastaların Değerlendirilmesi Hikaye Fizik Muayene Bulguları İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi(FNAC) Tiroid fonksiyon Testleri Görüntüleme yöntemleri

17 17 Tiroid Hastalıklı Hastaların Değerlendirilmesi Hikaye Radyasyona maruz kalma hikayesi Benign veya malign hastalık aile hikayesi İyottan yoksun alanlarda yaşama Guatrojenik ilaç alımı Semptomlar Disfaji Ses karakterinde değişiklik (malign proçes) Dispne Boğulma hissi Ağrı (nadirdir) Lokalize ağrı Malignensi Tiroidit Tiroid bezi içine kanama

18 18 Fizik Muayene

19 19 Tiroiddeki kitleler yutkunmakla hareketlidir (normal tiroid bezi nonpalpabldır). Tiroid bezinde diffüz ve bilateral büyüme –Graves hastalığı –Hashimato tiroiditi –Multinodüler guatr Tek Taraflı palpe edilen kitle –Kolloid nodül –Folliküler adenoma –Karsinoma Delphian nodu palpasyonu: Tiroid isthmus ve krikoid kartilajın hemen üstünde bulunur. Servikal zincir lenf nodüllerinin palpasyonu ( papiller tiroid Ca.’da sıktır) Tiroid Hastalıklı Hastaların Değerlendirilmesi Fizik Muayene Bulguları

20 20 Tiroid Hastalıklı Hastaların Değerlendirilmesi (devam) Serum TSH (Tirotropin)(0.15-4.2  U/ml) Total tiroksin (TT 4 : 55-150 mmol/L) Serbest Tiroksin (fT 4 : 12-28 pmol/l) Total Triiodotironin (TT 3 : 1.5-3.5 nmol/L) Serbest Triiodotironin (fT 3 : 3-9 pmol/L) Tiroid fonksiyon Testleri

21 21 Görüntüleme yöntemleri Radyonükleer görüntüleme Ultrasonografi BT/MRI tarama

22 22 Radyonükleer görüntüleme Tiroid bezinin biçim ve büyüklüğünü gösterir. Fonksiyonel aktivitenin dağılımını gösterir –Cold(soguk) lezyonlar; etraf bez dokusundan daha az radyoaktivite tutar, malignensi riski yüksek(%15-20) –Hot(sıcak) lezyonlar; etraf bez dokusundan daha çok radyoaktivite tutar, malignensi riski %5 Kullanılan maddeler; –iyot-123; düşük doz radyasyon, yarılanma ömrü 12-14 h, guatrın görüntülenmesinde kullanılır. –iyot-131; yüksek doz radyasyon görüntüsü sağlar, yarılanma ömrü 8-10 gün, differansiye tiroid kanserinin tedavisinde kullanılır. –Technetium -99m pertechnetate; bu izotop mitokondrilerce tutulur. Kısa yarı ömürlü, nodal metaztazlar için sensivitesi fazla, –FDG PET; 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography; metastazların taranmasında faydalı, pahalı bir metot.

23 23

24 HİPERTİROİDİZM

25 25 Hipertiroidizmin nedenleri Artmış tiroid hormon sekresyonu ile birlikte olanlar 1. Graves hastalığı 2. Toksik nodüler guatr 3. Toksik tiroid adenomu 4. Jod-Basedow hipertiroidzm Tiroid Hormon Sekresyonunda artışla birlikte olmayanlar 1. Subakut tiroidit 2. Fonksiyonel metaztatik tiroid kanseri 3. Struma ovari

26 26 Tirotoksikozun Bütün formlarına ait Klinik Görünüm A- Artmış Kalorik Turnover bulguları; –Sıcağa intolerans, Terleme, Susamada artma, Yeterli kalori alımına rağmen zayıflama B. Kardiyovasküler Belirtiler; –Taşikardi, Atrial Fibrilasyon, Konjestif kalp yetmezliği semptomları C. GIS Bulguları; –Diare, Artmış barsak hızı D. Adrenal Stimulusa ait Belirtiler; –Distress, Emosyonel labilite, Yorgunluk, bitkinlik, Uyku düzeninde bozukluk, Ajitasyon, Hiperkinezi, İrritabilite, Tremor, Şiddetli vakalarda psikoz E. Kadınlarda; –Amenore, Fertilitede azalma, Düşük yapma insidansında artma

27 27 Fizik muayene Bulguları 1. Kilo kaybı 2. Yüzde kızarma (Flashing) 3. Deri ıslak ve sıcaktır 4. Hastalar soğukta bile terlerler 5. Taşikardi 6. Atrial fibrilasyon 7.Nabız basıncında genişleme 8. Nabız dalgaları hızla vurup kaçar 9.İnce Tremor 10. Kas güçsüzlüğü 11. Proksimal kas gruplarında zayıflık 12. Hiperaktif derin tendon refleksleri

28 28 Basedow - Graves Hastalığı Tirotoksikozun en yaygın formudur. Kadınlarda 6 kat fazla görülür Genç erişkinlerde daha çok saptanır (20-40 yaş).

29 29 Patogenez Otoimmun bir hastalıktır. –Hastalıktan Tiroid follikülleri üzerinde TSH reseptörlerine direkt etkili olan patojenik tiroid stimulan antikorlar sorumludur. Basedow - Graves Hastalığı

30 30 Basedow - Graves Hastalığı(devam) Tiroid bezi diffüz ve düzgün büyümüştür. Tiroid bezinin damarlanması artmıştır. Makroskopik görünüm

31 31 Mikroskopik görünüm Hiperplazi vardır Epitel kolumnardır. Mitoz saptanır. Hiperplazik epitelin papiller projeksiyonları vardır Lenfoid dokunun agregasyonu Hipervaskülarite Basedow - Graves Hastalığı(devam)

32 32 Graves Hastalığına ait Özel Klinik Bulgular Triadı Graves hastalığı için klasiktir. Guatr Tirotoksikoz Eksoftalmi

33 33 Bu triadın dışında saptanan bulgular Onikolisis (Tırnakların gevşemesi) Saç Dökülmesi Pretibial miksödem Jinekomasti Bez üzerinde üfürüm (%50) Splenomegali Basedow - Graves Hastalığı

34 34 Diyagnostik Bulgular –TSH seviyesi azalmış veya saptanamaz –T 3 ve T 4 konsantrasyonu yükselmiştir. –Serumda Tiroid antikorları saptanır. –I 123 tiroid sintigrafisinde glandın uptake’i diffüz olarak artmıştır. Basedow - Graves Hastalığı(devam)

35 35 Tedavi Seçenekler 1. Antitiroid ilaçlarla medikal tedavi 2. Radyoaktif I 131 ’le tiroid ablasyonu 3. Subtotal veya total tiroidektomi Basedow - Graves Hastalığı(devam)

36 36 Antitiroid İlaçlar Beta Bloker Ajanlar-propranolol Esas Antitiroid ilaçlar –Propiltiourasil (PTU) –Metimazol –Karbimazol Basedow - Graves Hastalığı(devam)

37 37 Radyoiyod (I 131 )Tedavisi ( Graves Hastalığı) USA’da genellikle 35 yaş üstü hastalarda alışılmış tedavidir. En büyük avantajı hastayı cerrahi uygulamanın komplikasyonlarından korumasıdır. Maliyeti az ve tedavi kolaydır. I 131 tedavisinden önce hastalar ötiroid olmalı ve antitiroid ilaçlar da 2-3 hafta önce kesilmelidir. Basedow - Graves Hastalığı(devam)

38 38 Radyoiyod Tedavinin Kontrendikasyonları –Hamilelik –Süt verme Rölatif Kontrendikasyon –Oftalmopati Basedow - Graves Hastalığı(devam)

39 39 Radyoiyod Tedavinin Sonuçları –Çoğu hasta 2 ay içinde ötiroid olur. –Hastaların %15’inde 1 yılda hipotiroidizm gelişir. Bu her yıl %3 artar. –Radyoiyod tedavisi uygulanmış hastaların sıkı takip edilmesi gerekir. Çünkü hipotiroidizm ve rekürren hipertiroidizm graves oftalmopatiyi agrave eder. Basedow - Graves Hastalığı(devam)

40 40 I 131 tedavisinin komplikasyonları 1. Aritmiyle beraber tirotoksikozun alevlenmesi 2. Tiroid fırtınasının ortaya çıkması 3. Hipotiroidizm 4. Hamilelerde fetal hasar riski( Tedaviden 6 ay – 1 yıl sonrasına kadar hamile kalınması önerilmez) 5. Göz bulgularının kötüleşmesi 6. Hiperparatiroidzm Basedow - Graves Hastalığı(devam)

41 41 Cerrahi Tedavi Radyoiyod tedavinin kontrendike olduğu durumda tavsiye edilir. Bu durumlar 1. Oftalmopati bulunması 2. Hamileler 3. Büyük toksik nodüler guatr 4. İlk başvuruda şiddetli tirotoksikoz belirtileri olanlar. Basedow - Graves Hastalığı(devam)

42 42 Cerrahi Tedavi Hastalar ameliyattan önce antitiroid ilaçlarla ötiroid hale getirilmeli. Antitiroid tedavi cerrahi gününe kadar sürdürülmelidir. Bazı cerrahlar ameliyattan önce 10 gün lugol kullanmayı tercih ederler. Bu tedavi bezin damarlanmasını azaltır. Basedow - Graves Hastalığı(devam)

43 43 Cerrahi seçenekler Subtotal tiroidektomi(En sık uygulanan prosedür) Near total tiroidektomi Total tiroidektomi(göz hastalığı bulunan hastalarda seçilir) Basedow - Graves Hastalığı(devam)

44 44 Tiroidektomi Avantajları Hastalık kürü erkenden sağlanır. Hipotiroidizm insidansı uzun dönemde düşüktür. Tiroid karsinoması potansiyel olarak ortadan kaldırılır Dezavantajları –Rekürren sinir yaralanması(%1) –Hipoparatiroidizm (%3 geçici, %1 kalıcı) –Hematom –Hipertrofik skar Cerrahi sonrası rekürrens radyoiyotla tedavi edilmelidir. Çünkü reoperasyonun morbiditesi yüksektir Basedow - Graves Hastalığı(devam)

45 45 Toksik Nodüler Guatr Bir ya da daha fazla tiroid nodülü TSH kontrolünden bağımsız olarak iyodu daha fazla yakalar organifiye eder ve daha fazla tiroid hormonu sekrete eder. Endemik guatr bölgelerinde sık rastlanır. Hipertiroidizm bulguları gravesli hastalara göre daha az şiddetlidir. Ekstratiroidal belirtiler yoktur. Hastalar daha yaşlıdırlar. Tiroid bezi bir veya fazla nodül içerir. Disfaji ve dispne gibi semptomlar bulunabilir.

46 46 Tanı –Hikaye ve fizik muayenede hastalığı destekleyen bulguların olması –TSH seviyesinde düşüklük –Tiroid hormon seviyelerinde yükseklik –Antitiroid antikorlar genellikle saptanmaz. Toksik Nodüler Guatr

47 47 Tedavi –Antitiroid tedavi veya beta-blokerler hastalığın semptomlarını giderirler. Fakat gravesli hastalara olduğundan daha az etkilidirler. –Radyoiyot tedavi Graves kadar etkili değildir. I 131 ablasyonu cerrahinin yapılamadığı hastalarda uygulanır. –Tiroidektomi en uygun tedavi seçeneğidir. Soliter nodüller için Nodülektomi veya tiroid lobektomi uygulanır Toksik multinodüler guatr için bir tarafa lobektomi karşı tarafa subtotal lobektomi uygulanır. Toksik Nodüler Guatr

48 48 Başlatan Durumlar –Tiroid cerrahisi veya diğer bir cerrahi uygulama esnasında –Bir İnfeksiyonla (farenjit, pnömoni) –İodin verilmesi –I 131 tedavisinden sonra Tiroid Fırtınası

49 49 Semptomlar Taşikardi Ateş Konfüzyonun eşlik ettiği şiddetli tirotoksikoz semptom ve işaretleri Geç dönemde koma gelişebilir. Tiroid Fırtınası

50 50 Tedavi En iyi tedavi profilaksidir. Kriz anında –İ.V sıvı replasmanı –Antitiroid ilaçlar –beta blokerler –Lugol solusyonu, –hidrokortizon –Soğuk uygulama –Sedatifler –Aspirin verilmez !!! –Ekstrem vakalarda dializ. Tiroid Fırtınası

51 51 Hipotiroidizm Tiroid hormonlarının dolaşan seviyelerinde yetmezlikten kaynaklanan klinik sendromdur.

52 52 Hipotiroidizm nedenleri Primer Otoimmun tiroiditler –Hashimoto tiroiditi –Primer myxödem İatrojenik –Tiroidektomi –I 131 tedavisi –Antitiroid ilaçlar Konjenital (Kretenizm) –Tiroid disgenesis –Dishormonogenesis İnflamatuar –Subakut tiroidit –Riedel Tiroiditi Metabolik –İyot eksikliği Sekonder nedenler Hipopituitarizm Hipohalamik hipotiroidizm Tiroid hormonlarına periferik rezistans

53 53 Hipotiroidizm Bunlar arasında en yaygın neden: Otoimmun tiroidit ve iatrojenik nedenlerdir

54 54 Klinik Görünüm Adültlerde semptomlar nonspesifiktir; Yorgunluk, kilo kaybı, soğuğa intolerans, konstipasyon, menoraji Hipotiroidizm Miksödem: şiddetli hipotiroidizmi ifade eder: Fasiyal ve periorbital şişme, Saçta Dökülme, Deride kuruma, Dilde büyüme GIS semptomları: Karın ağrısı, distansiyon, konstipasyon Seksüel bulgular: libido ve fertilitede yetersizlik KVS: Bradikardi, kardiyomegali, perikardiyal effüzyon

55 55 Laboratuvar T 4 ve T 3 düşük, TSH; Primerde yüksek, sekonderde düşük Otoimmun tiroid hastalıklarında, tiroid antikorları (Antitiroglobülin, antimitokondriyal veya antitiroid peroksidaz) saptanır. Hipotiroidizmin diğer laboratuvar bulguları: anemi, EKG değişiklikleri, serum kolesterol seviyesinde yükselme Hipotiroidizm

56 56 Tedavi Tiroksin, günde 50-200 mikrogram sabahları verilir. Hipotiroidizm

57 57 TİROİDİTLER 1.Akut Süpüratif Tiroidit 2.Subakut Tiroidit (de Quervain Tiroiditi) (Granülomatöz dev hücreli tiroidit) 3.Kronik Tiroidit –Hashimato Tiroiditi (Otoimmun lenfositik tiroidit) –Riedel Tiroiditi Tiroid bezinin inflamatuar hastalığıdır Sınıflandırma;

58 58 Akut Süpüratif Tiroidit: Nadir görülür Adölesanlarda ve çocuklarda ÜSYE ile birlikte görülür. Bulgular –Tiroid ağrısı –Disfaji –Ateş Ajan patojenler: Streptokok, Stafilokok, Pnömokok, E.coli, Coccidioides immitis FNAC ve kültür Diyagnostiktir. Tedavi: İ.V antibiyotik, abse varsa drenaj

59 59 Subakut Tiroidit (de Quervain Tiroiditi) (Granülomatöz dev hücreli tiroidit) –Tiroidin akut inflamatuar hastalığıdır. –Gerçek neden bilinmiyor. Viral ajanlar başlatabilir. –20-40 yaşlarında görülür. Ateş, iştahsızlık, tek taraflı veya iki taraflı tiroid bezi ağrısı, ÜSYE hikayesi, Bazı hatalarda tirotoksikoz bulgu ve belirtileri gelişir. Klinik Diyagnostik testler: –FNAC –Laboratuvar: Eritrosit sedimentasyon hızı artmıştır, Nötrofili, TFT yükselmiş, TSH supresedir. Tedavi: NSAİD, Beta blokerler Hastalık genellikle 1-2 haftada geriler. Hastaların %10’unda kalıcı hipotiroidizm gelişir.

60 60 Hashimato Tiroiditi (Otoimmun lenfositik tiroidit) –Otoimmun bir tiroid hastalığıdır. –Hipotiroidizmin en yaygın nedenidir –Kadınlarda 10 kat fazla görülür. –30-60 yaş grubunda gözlenir. –İyot aşırılığı olan bölgelerde daha yaygındır.

61 61 Patoloji Histolojik bulgular –Folliküller ve hürthle hücre hiperplazisi –Hürthle veya Askanazy hücreleri saptanır. –Tiroid dokusu hastalık ilerledikçe dejenere olur ve fibröz dokuyla kaplanabilir. Hashimato Tiroiditi Tiroid bezi sert ve hafif derecede büyümüştür. Büyüme simetriktir.

62 62 Klinik –Hipotiroidizm bulgu ve semptomları (%20) –Birkaç hastada hipertiroidizm (Hashitoksikosis) saptanabilir –Hastaların çoğu ötiroidiktir. –En sık saptanan semptomlar Boğazda sıkışma hissi Tiroidin ağrısız büyümesi Trakea ve nervüs rekürrense bası –Tiroidin hızla büyümesi Ca. ve Lenfoma şüphesini artırır. –Palpasyonda Sert diffüz, granüler tiroid dokusu ele gelir bazen nodüller de saptanır. –Piramidal lob genellikle büyümüştür. –Diğer otoimmun durumlar saptanır (dissemine lupus, Romatoid artrit, Myastania Gravis gibi) Hashimato Tiroiditi

63 63 Diyagnostik bulgular –Erken dönemde tiroid hormonlarında geçici yükseklik –Hastalık ilerledikçe T 4 ve T 3 düşük, TSH yüksek –Antitiroid antikorların serumda saptanması. Antimitokondiriyal antikorlar %100 hastada, Antitiroglobülin antikorlar %50 hastada –FNAC teşhiste yararsızdır. Hashimato Tiroiditi

64 64 Tedavi –Bası semptomları yoksa hipotiroidizm olsun veya olmasın en iyi tedavi tiroid hormonlarıdır. –Cerrahi tedavi endikasyonları: Obstrüktif semptomlar Kozmetik nedenler Tiroid Kanser (veya Lenfoma) varsa Hashimato Tiroiditi

65 65 Riedel Tiroiditi Nadir bir hastalıktır. Nedeni bilinmemektedir. İnvazif fibrozis vardır. –Fibrosis tiroid kapsülü dışına taşar ve çevre dokuları da tutar. Semptomlar: –Ses kısıklığı, –Bası semptomları; Stridor, Dispne Riedel tiroidit ile anaplastik tiroid Ca. arasında ayırıcı teşhisin yapılması gerekir. Tanı FNAC’la konur. Tedavi: Tamoksifen ve steroidler. Gereken olgularda isthmektomi bası semptomlarını giderir.

66 66 GUATR

67 67 GUATR (Basit ve Nontoksik) tiroid bezinin herhangi bir nedenle büyümesidir.

68 68 Nontoksik Guatr etyolojisi Endemik; iyot eksikliği, guatrojen yiyecekler İlaçlar; iodid, amiodarone, lithium Tiroidit; subakut kronik Familiyal; Enzim yetersizliği nedendir Tiroid hormonlarına direnç Neoplazm

69 69 Patoloji Tiroid bezi diffüz büyümüş ve düzgün yüzeyli olabildiği gibi, büyük ve farkedilir nodüller de içerebilir. Nontoksik nodüler guatr değişik ebad ve sayıda nodüllerin olduğu multinodüler bezdir. Nodüller jelatinöz, kolloidden zengin materyal içerir. GUATR

70 70 Klinik Belirtiler ve Laboratuvar Birçok hasta asemptomatiktir. En yaygın semptom basıya bağlı disfaji veya dispne oluşması. Retrosternal guatrda juguler vende venöz dönüş engellenebilir. Ani ağrı tiroidin hızlı büyüdüğü durumlarda, kist içine kanama nedeniyle oluşabilir. Fizik Muayenede; diffüz büyümüş yumuşak tiroid saptanabilir. Değişik ebadlarda nodül saptanabilir. Laboratuvar inceleme genellikle normaldir. –Uzun süreli multinodüler Guatrlı (>17 yıl) 60 yaş üstü hastalarda önemli oranda tirotoksikosis gelişir (Plummer Hastalığı). Bu hastaların çoğunda TSH baskılanmış, T 3 Yükselmiş, T 4 normaldir (T 3 toksikosis) GUATR

71 71 İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin gerekli olduğu durumlar –Bir nodülün predominan olması –Ağrı varlığı –Son zamanlarda nodülde hızlı büyüme saptanması GUATR

72 72 Tedavi Küçük diffüz basit guatrlı hastaların çoğunda tedaviye gerek yoktur. Tiroksin TSH stimulasyonunu hafifletip, hiperplaziyi azaltarak guatr’ı küçültebilir. Endemik guatr iyot verilerek tedavi edilir. GUATR

73 73 Cerrahi Tedavi Endikasyonları: 1. Kozmetik 2. Basınç semptomları 3. Retrosternal Guatr(planjuan guatr) 4. FNACta malignensi şüphesi GUATR

74 74 SOLİTER(VEYA DOMİNANT) TİROİD NODÜLÜ Soliter tiroid nodülü %4 oranında görülür. Soliter tiroid nodüllerinde malignensi insidansı %15 dir. Sert nodüllerinde malignensi riski 2-3 kat fazladır. Multinodüler nodüler tiroid bezinde, dominant olan bir nodülde kanser insidansı %5’den azdır. Boyunda yutkunmakla hareketli kitle bulunan hastaların ilk değerlendirilmesi –hikaye, –palpasyon ve –FNAC muayenesi ile yapılır.

75 75 Soliter Tiroid nodüllerinde Malignensi varlığını düşündüren bulgular 1. Boyun ve baş bölgesine düşük doz radyasyon uygulama hikayesi (Kanser gelişme şansı %40) 2. Ailede tiroid kanseri gelişen diğer üyelerin bulunması 3. Yaş ve Cinsiyet –Çocuk ( 60) hastalarda tiroid nodülleri büyük ihtimalle maligndir. –Soliter nodüller 40 yaş üstü erkeklerde ve 50 yaş üstü kadınlarda daha yaygındır. 4. Eski veya yeni tiroid nodülünün hızlı büyümesi. 5. Lokal invazyon semptomları; tek taraflı vokal kord paralizisi 6. Bası semptomları; Disfaji, dispne 7. Sert, çevre dokulara fiksasyon gösteren lezyonlar 8. palpabl servikal lenfadenopati bulunması.

76 76 İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi(FNAC) SitolojiOran (%)Malignensi ihtimali(%) Benign651-2 Şüpheli1510-20 Malign5>95 Nondiagnostik1510-20 Soliter Tiroid nodüllerinde İncelemeler False pozitif sonuç insidansı %1, False negatif sonuç insidensi %5, FNAC’ta kist saptanırsa tamamen aspire edilmelidir. Bu basit kistlerin %75’inde kürabldır. Nodüller FNAC sonuçlarına göre aşağıdaki gruplara kategorize edilirler

77 77 Görüntüleme yöntemleri Ultrasonografi –Nonpalpabl nodüllerin tespitinde faydalıdır. –Solid ve kistik nodüllerin ayırımını yapar. –Tiroid hormonu tedavisi süresince nodüllerin ebadlarının takibinde faydalıdır. Soliter Tiroid nodüllerinde İncelemeler

78 78 Görüntüleme yöntemleri Tiroid Sintigrafisi: –Tiroscanning’i yalnızca FNAC’ta folliküler tiroid nodüllerine sahip hastaların muayenesinde kullanılır. –Kullanılan Maddeler: I 123, Tc 99m, I 131 –Soğuk nodüllerin (nonfonksiyonel veya hipofonksiyonel) oranı %85. Bu lezyonların malignensi şansı % 10-25’tir. –Sıcak nodüllerin oranı %5’tir. Bunlarında %1’i maligndir.

79 79 Tomografi ve MRI –Retrosternal lezyonlarda ve çevre dokuya invazyon şüphesi olan vakalarda kullanılır. –MRI postoperatif olgularda fibrozisle rekürren tiroid nodüllerinin ayırımında CT’den daha değerlidir.

80 80 Laboratuar Bulguları Hastaların çoğu ötiroiddir. Tiroglobülin: –Benign veya malign ayırımı yapılamaz (son derece yüksek olmadıkça, bu durumda metaztatik tiroid kanserinden şüphelenilmelidir). –Tiroglobülin seviyeleri, total tiroidektomi uygulanan hastaların takibinde faydalıdır (Medüller tiroid Ca. dışındakilerde). Serum kalsitonin seviyesine Medüller tiroid Ca. aile hikayesi olanlarda veya MEN II’ li hastalarda FNAC’la medüller tiroid Ca. gösterilmişse bakılmalıdır. Soliter Tiroid nodüllerinde İncelemeler

81 81 Tedavi Kolloid nodüllerde tiroidektomi gereksizdir (kozmetik veya semptomatik durumlar hariç) FNAC ikinci kez 6-8 ay sonra yapılır. Benign nodüllü hastalara serum TSH seviyesi 0.1-1.0  U/ml olacak şekilde yeterli dozda tiroksin verilir. Bu tedaviyle hastaların %50’sinde nodül ebadı önemli oranda küçülür(Boyuna radyasyon hikayesi olanlar hariç). Soliter Tiroid Nodülleri

82 82 Tedavi (Devam) Tiroid lobektomi endikasyonları: Üç aspirasyondan sonra tiroid kistleri tekrarlayanlarda 4 cm’den büyük kist Ultrasonografide kompleks kist Basınç işaret ve semptomları Soliter Tiroid Nodülleri

83 83 Tedavi (Devam) Total tiroidektomi endikasyonları Papiller veya hurthle hücre kanser aile hikayesi olan tiroid nodüllü hastalar Medüller tiroid Ca.’lı hastalar Yükselmiş bazal ve stimule kalsitonin seviyeli MEN II’li hastalar Pozitif RET onkojene sahip hastalar. Soliter Tiroid Nodülleri

84 84 Soliter tiroid nodülleri tanı-tedavi algoritmi Tiroid nodülü Radyasyon hikayesiVarYok FNAC Malign Şüpheli Benign Tiroidektomi I 123 sintgrafisi Sıcak Soğuk Tiroksin Nodülde küçülme Var Takibe devam RAI veya tiroidekto mi kistKolloid nodül Yok/büyümeye devam Tekrar birikim×3

85 85 MALİGN TİROİD TÜMÖRLERİ Malign tiroid tümörleri, tüm malignensilerin %1’inden azını oluşturur(Kadınlarda %2, erkeklerde %0.5). Differansiye tiroid karsinomalı hastaların çoğu kürabldır Tiroid karsinomaların %90-95’i folliküler orijinli differansiye tümörlerdir.

86 86 Tiroid’de tümor oluşumunda ilgisi olan onkojen ve tümör supressör genler GenFonksiyonTümör Onkojenler RETMembran reseptörü(tirozin kinaz aktivitesi gösteren) Sporadik ve familiyal MTC, PTC(RET/PTC Tekrar düzenlenmişliği) METAynıPTC da overexpresse TRK1AynıBazı PTC da aktif TSH-RHeterotrimeric G proteinine bağlanır Hiperfonksiyone adenoma Gsα(gsp)Sinyal taşıyan molekül(GTP bağlayan) Hiperfonksiyone adenoma, folliküler adenoma rasSinyal taşıyan proteinFolliküler adenoma ve karsinoma, PTC PAX8/PPARγ1onkoproteinFolliküler adenoma, folliküler karsinoma Tumör supressörleri P53Hücre siklus düzenleyici, apoptosisi başlatır Diffaransiye PTC,FTC,anaplastik kanser P16Hücre siklus düzenleyiciTiroid kanser katmanları PTENProtein tirozin fosfatazFolliküler adenoma ve karsinoma

87 87 PAPİLLER TİROİD KANSERİ(PTC) Bütün tiroid kanserlerinin %80’ini oluşturur ( Çocuklarda %75) Boyuna radyasyona maruz kalmış kişilerde (%85-90) predominant tiroid kanseridir. Papiller Ca, hastaların % 6’sında familiyal geçişlidir. Kadınlarda daha sık oluşur (kadın/Erkek:2/1). Ortalama görülme yaşı; 30-40

88 88 Patoloji (PTC) Histolojik özellikleri Hücreler kuboidaldir. Orphan Annie hücreleri(İntrasitoplazmik inklüzyon) ve Psammoma cisimcikleri (Fibrovasküler stromada kalsiyum depozitleri) içerir. Multifokalite %30-87 (minor prognostik faktördür). Tiroid içine ve lokal lenf nodlarına yayılım yatkınlığı fazladır. Çevre yapılara invazyon yapabilirler. Nadiren enkapsüledirler. Kan-kemik metaztazları geç dönemde olur. PAPİLLER TİROİD KANSERİ(PTC)

89 89 Makroskopik olarak yaygınlık ve ebadına göre Tipleri 1. Minimal (occult) mikrokarsinoma: –Çapı 1cm’den küçük –Tiroid kapsülü ve lenf nodlarına metaztaz yok. –Nonpalpabldırlar. –ameliyatta insidental bulunurlar. –Otopside oranları %2-36’dır. –Çıkarıldıktan sonra rekürrens oranları %7 mortalite oranları %0.5. 2. İntratiroidal Tümörler: –Tiroid bezi içinde sınırlı 1 cm’den büyük tümörlerdir. –Ekstratiroidal invazyon saptanmaz. 3. Ekstratiroidal Tümörler: –Tiroid kapsülü ve çevre dokulara invazyon yapmış tümörlerdir. PAPİLLER TİROİD KANSERİ(PTC)

90 90 Tiroid papiller karsinomlarının diğer tipleri Tall hücre, Columnar, Diffüz sklerozan, Clear cell, Trabeküler, Hürthle Hücre, Kötü differansiye varyantlar Daha agressiftirler Anjiyoinvazyon saptanır. Rekürrens fazladır. Kötü prognozludurlar. Lenfositik tiroiditle birlikte bulunmaları daha iyi prognoz işaretidir.

91 91 Klinik Hastaların çoğu ötiroidiktir. Yavaş büyüyen boyun kitlesiyle başvururlar. İlerlemiş hastalıkta: Disfaji, ses kısıklığı gelişebilir. Genç hastalarda bu durum yaygındır. Nodal tutulum primer tümörden daha önce ortaya çıkabilir. Sintigrafik görünümüne göre ‘Lateral abberan tiroid’ olarak adlandırılır. Uzak metaztaz nadirdir (%15). Akciğer en fazla tutulur. Teşhis FNAC’la konulur. Sintigrafi gereksizdir.CT ve MRI seçilmiş hastalarda kullanılır. PAPİLLER TİROİD KANSERİ(PTC)

92 92 Tedavi hedefleri 1. Primer hastalığın ortadan kaldırılması 2. Lokal rekürrens insidansını azaltma 3. Metaztazların tedavisi 4. Hastaların maksimum sayısında şifa sağlama 5. Minimal morbidite PAPİLLER TİROİD KANSERİ(PTC)

93 93 Prognostik Göstergeler AGES Skalası (Yaş, Patolojik tümör grade’i, Hastalığın yaygınlığı ve Ebad) Bu sisteme göre hastalar iki gruba ayrılır; –Düşük riskli hastalar: Genç iyi differansiye tümör metaztaz yok, küçük primer lezyonlar. Bu grupta 25 yılda mortalite oranı %2 dir. –Yüksek riskli hastalar: Yaşlı, kötü differansiye tümör, uzak metaztaz, büyük primer lezyonlar Mortalite %46 MACİS Skalası: Daha sofistike postoperatif skaladır. AGES’in modifikasyonudur. Faktörler: –Uzak metaztazlar, –Başvurudaki yaş( 40), –Crijinal cerrahi rezeksiyonun tamamlanamaması, –Ekstratiroidal invazyon, –Orijinal lezyonun ebadı DNA ploidi ölçümü hastaların birkaçında prognozda kullanılır. Çünkü enauploidibütün papiller karsinomalı hastaların %10’unda görülür. En önemli prognostik indikatör uzak metaztazlardır. Özellikle kemik Diğer Klasifikasyon sistemleri: AMES (AGE, Metaztaz; Extent; Size), TNM PAPİLLER TİROİD KANSERİ(PTC)

94 94 Cerrahi Tedavi Minimal papiller tiroid Ca. ‘da tek taraflı tiroid lobektomi + isthmektomi Diğer hastalarda Total veya Near total tiroidektomi Total Tiroidektominin Avantajları: 1. Multifokal Hastalık ortadan kaldırılır 2. Lokal rekürrens insidansı azalır. 3. Rezidüel dokuda anaplazi riski azalır. 4. Metaztazlara radyoiyod tedavisinin etkinliği artar. 5. Serum tiroglobülin seviyesinin rekürren veya persistan hastalığı tesbitinde sensitivitesi artar. PAPİLLER TİROİD KANSERİ(PTC)

95 95 Folliküler Karsinoma Tiroid malignitelerinin %10’unu oluşturur. Kadınlarda daha sıktır (oran 3/1). Yaşlılarda daha fazla görülür(ortalama yaş 50). İyot yetmezliği bulunan alanlarda daha sıktır. Nadiren familiyal hastalık formu rapor edilmiştir. Yüzde 90 oranında bir kapsülle çevrilidir. Papiller karsinomadan farkı; vasküler invazyon yapması ve hematojen yolla kemik, akciğer ve karaciğere yayılmasıdır. Karaciğer tutulumu genellikle lenfatik yolla olur ve geç dönemde gelişir. Lenf nodu metaztazı hastaların %10’undan azdır. Histolojik olarak folliküller saptanır. Ancak lümen kolloidden yoksundur.

96 96 Tipleri 1. Minimal invasif tümörler: düşük grade’li karsinomalardır. Bir veya fazla noktada kapsül invazyonu vardır. 2. Açık şekilde invazif tip:Vasküler veya tümör kapsül invazyonu vardır. Orta tiroid ven veya juguler venlerde tümör trombüsleri olabilir. Folliküler Karsinoma

97 97 Klinik Soliter nodül şeklinde ortaya çıkarlar. Nadiren nodül ebadında hızlı artma hikayesi vardır. Ağrı tümör içine kanama olduğunda ortaya çıkar. Servikal lenfadenopati nadirdir. Ancak uzak metaztazlar papiller tiroid ca.’dan daha fazla saptanır. Tümör hiperfonksiyone olabilir (%1). Uzak metaztaz yoksa, tam preoperatif teşhis genellikle imkansızdır. FNAC’la karsinoma beniğn folliküler adenomadan ayrılamaz. Folliküler Karsinoma

98 98 Cerrahi tedavi ve Prognoz İntraoperatif Frozen section tanıda faydasızdır. Fakat kapsüler veya vasküler invazyon görüldüğünde yapılmalıdır. Minimal invazif folliküler Ca. dışındakilere teşhis konulduğunda total tiroidektomi yapılmalıdır. Ortalama oranı ;10 yıllık %15,20 yıllık %30 Folliküler Karsinoma Prognozu kötüleştiren faktörler 50 yaşından büyük olmak Tümörün 4 cm’den büyük olması Yüksek tümör grade’i Vasküler invazyon Teşhis anında uzak metaztaz

99 99 Hurthle Hücreli Karsinom Folliküler hücre neoplazmlarının bir çeşididir. Tümörler tiroid bezinin oksifilik hücrelerinden kaynaklanır. Bu hücrelerin fonksiyonu bilinmiyor. Hürthle hücre tümörleri TSH reseptörleri taşırlar ve tiroglobülin üretirler. Bunların yalnızca %10’u radyoiyod tutarlar. Hürthle hücreli Karsinomlar Tiroid malignensilerinin %3’ünü oluştururlar. Folliküler Ca.’dan ayrılan yönü daha fazla bilateral ve multifokal olmasıdır. lenf nodlarına daha sık metaztaz yapar (%25). FNAC’la teşhis edilirler. Adenomalar vasküler veya kapsüler invazyon göstermezler. Buna karşın karsinomalar vasküler veya kapsüler invazyon gösterirler.

100 100 Tedavi Tek taraflı Hürthle hücreli neoplazmlarda ; lobektomi +isthmektomi + piramidal lob rezeksiyonu İnvazyon saptandığında total tiroidektomi Bu hastalara rutin santral boyun lenf nodu disseksiyonu uygulanmalıdır. T 4 tedavisi postoperatif dönemde gereklidir. Radyoiyod sintigrafisi ve ablasyon tedavisi effektif değildir. Tc 99m -sestamibi sintigrafisi lokal veya metaztatik hastalığın gösterilmesinde faydalı olabilir. Mortalite oranı folliküler tiroid Ca.’dan daha yüksektir. Hurthle Hücreli Karsinom

101 101 Differansiye Tiroid Kanserinin Postoperatif Tedavisi Tiroid hormonu –Karsinom için uygulanan tiroid cerrahisinden sonra tiroksin replasmanı uygulanmalıdır. –TSH supresyonu özellikle papiller kanserli hastalarda olmak üzere tümör rekürrensini azaltır –Tiroksin dozu hastaları ötiroid tutacak şekilde ve TSH seviyesi düşük riskli hastalarda 0.1  U/L, yüksek riskli hastalarda 0.1  U/L’ den az olacak şekilde ayarlanmalıdır.

102 102 Radyoiyod tedavi I 131 ‘le ablasyon tedavisi endikasyonları 1. Uzak metaztaz 2. Tümörün inkomple eksizyonu 3. Tümör Komple eksize edilmiş Ancak a. kansere bağlı mortalite ve/veya relaps riski yüksekse a.1. yaş 45 a.2. Histolojik subtip a.2.1. papiller: tall-cell, columnar-cell, diffüz sklerozan a.2.2. Folliküler: geniş invazif, Hürthle hücreli 4. Hastalık genişliği : Büyük tümör Tümör tiroid kapsülü ötesine geçmiş Lenf nodu metaztazı(büyük, multipl veya bilateralse) 5. Cerahiden sonra 3 ay geçtikten sonra serum TG konsantrasyonu yükselmişse Differansiye Tiroid Kanserinin Postoperatif Tedavisi Radyoiyod ablasyon tedavisi genellikle cerrahiden sonra 4-6 haftada uygulanır.

103 103 Eksternal Radyoterapi ve kemoterapi Eksternal radyoterapi –inrezektabl veya rekürren hastalık kontrolünde nadiren gerekir. –Ayrıca iyot tutmayan kemik metaztazlarından kaynaklanan ağrıyı kontrolü için de uygulanabilir. Kemoterapi dissemine tiroid kanserlerinde az etkilidir. Remisyon bazen sağlanır. Ancak Kür nadirdir. Differansiye Tiroid Kanserinin Postoperatif Tedavisi

104 104 Medüller Tiroid Karsinomu (MTC) Tiroid Ca.’ların %5’ini oluşturur. Tiroidin parafolliküler (C hücreleri) hücrelerinden kaynaklanırlar. MTC; MEN IIA (MTC, Hiperparatiroidzm, Feokromasitoma) ve MEN IIB (MTC, Feokromasitoma ganglionöromatosis, Marfan sendromu), Von- Hippel Lindeu hastalığı(Feokromasitoma, MTC)’nın bir parçası olabilir. MTC’lı vakalaın %70’i sporadik, %30’u aileseldir.Sporadik vakalarda tutulum yaşı 50-60, Familiyal hastalıkta daha genç yaşlarda Patoloji Medüller Ca Tiroidin üst pol medialinde yerleşir. Tümörler genellikle unilateraldir (%75) familiyal vakalarda %90 bilateraldir. Tümörler boyun ve üst mediastinum lenf nodlarına erkenden yayılır. Uzak kan yayılımı Karaciğer, kemik, ve akciğere olur. Lokal invazyon yaparlar.

105 105 Klinik Boyunda kitle, Servikal lenfadenopati (%15-20), Lokal ağrı, Lokal invazyon belirtileri (Disfaji, dispne, disfoni) Tümörün sekrete ettiği ürünler; kalsitonin, Kalsitonin-gen-related peptid, CEA, Histaminidazlar, Prostaglandin E 2, ve F 2 -alfa, serotonin Hastaların %2-4’ünde ektopik ACTH üretimi nedeniyle Cushing sendromu gelişir. Medüller Tiroid Karsinomu

106 106 Tanı Hikaye, fizik muayene, artmış serum kalsitonin veya CEA seviyeleri, FNAC MTC’li bütün hastalarda RET point mutasyonlar taranmalı ve feokromasitoma için 24 saatlik idrarda VMA, Katekolamin ve metanefrin ölçülmelidir Serum Ca seviyesine bakılmalıdır. Medüller Tiroid Karsinomu

107 107 Tedavi Total tiroidektomi Servikal boyun lenf disseksiyonu(rutin) Palpabl servikal lenf nodu olanlarda ipsilateral veya bilateral modifiye radikal boyun disseksiyonu uygulanır. Benzer şekilde 2cm’den büyük MTC’larda profilaktik modifiye boyun disseksiyonu yapılır (lenf nodu metaztaz oranı %60’tan fazla ) Metaztazik hastalıkta veya rekürrenslerde tümör debulking ameliyatı uygulanmalıdır Radyoiyod tedavi ve TSH supresyon tedavisi faydasızdır Eksternal radyoterapinin faydası tartışmalıdır. Kemoterapi etkisizdir. Feokromasitomalı olgularda önce feokromasitoma ameliyat edilmelidir. Medüller Tiroid Karsinomu

108 108 Postoperatif Takip Ve Prognoz Serum kalsitonin ve CEA seviyeleri düzenli aralıklarla takip edilmelidir. Rekürren veya metaztazik MTC şüphesi oluştuğunda CT, MRI; USG, Selektif venöz kateterizasyon (Pentagastrin stimulasyonundan sonra hepatik ve juguler ven örnekleme). I 131 metaidobenzilguanidin (MIBG), dimerkaptosüksinik asit (DMSA) ve Tc 99m sestamibi nadiren faydalıdır. Seçilmiş hastalarda PET (pozitron Emisyon Tomografisi) faydalı olabilir. Prognoz: 10 yıllık yaşam oranı %80(lenf nodu tutulumu olanlarda (%45)) MTC nedeni olan kromozom 10’da lokalize genin identifikasyonu diğer aile üyelerinin taranmasında önemlidir. Bunlarda 5 yaşından sonra total tiroidektomi uygulanır. Ancak MEN IIA ve MEN IIB’li hastalarda feokromasitoma gelişim riski vardır. Medüller Tiroid Karsinomu

109 109 Anaplastik karsinoma En agressif malignensilerden birisidir. Teşhis edildikten sonra çok az hasta 6 ay yaşar. İnsidensi tiroid karsinomalarının %1’idir. Endemik guatr’ın insidensinin azalmasına bağlı olarak insidensi azalmaktadır. Çoğu anaplastik karsinoma differansiye tiroid karsinomalardan gelişir. Kadın erkek oranı 1.5/1 Tümörlerin çoğu 70. ve 80. dekatta ortaya çıkar. 50 yaşından önce nadirdir. Patoloji: Tümör son derece hızlı büyür. Çevre dokulara makroskopik invazyon yapar. Hücreler dikensi görünümdedir. Poligonal veya büyük multinuklee hücrelerdir. Folliküler veya papiller patternde daha differansiye odaklar da bulunur. Klinik: Hastalar boyunda kitle olan yaşlılardır. Kitle hızla büyür ve ağrılı olur. Disfoni, disfaji, ve dispne saptanır. Tümör sert ve çevreye fiksedir. Ülsere olabilir. Teşhis FNAC’la konur. İnsizyonel biyopsi nadiren gerekir. Tedavi: Doxorobucinle birlikte radyoterapi, Debulking tiroidektomi Yaşam oranı çok kötüdür.

110 110 Lenfoma Tiroid malignensilerinin %1’i lenfomadır. Nonhodgkin B hücre tipidir. Çoğu tiroid lenfoma kronik lenfositik tiroiditli (Hashimato tiroiditi) hastalarda gelişir. Semptomlar anaplastik Ca. ‘ya benzer. Teşhis FNAC’ la konur. Açık biyopsi gerekli olabilir. Tedavi –Tiroid lenfomalı hastalar kemoterapiye hızla cevap verirler (CHOP- Siklofosfamid, Doxorubicin, Vinkristin ve Prednizon). –Radyoterapiyle birlikte kemoterapi kombinasyonu sık uygulanır. –Tiroidektomi ve nodal rezeksiyon hava yolu obstrüksiyon semptomlarını gidermek için uygulanır. Prognoz tümörün histolojik tipine, tiroid bezinde sınırlı kalmasına veya yayılım göstermiş olmasına bağlıdır.5 yıllık yaşam oranı %50 dir. Ekstratiroidal hastalık daha düşük yaşam oranına sahiptir.

111 111 Metaztatik Karsinom Diğer kanserlerin tiroide metaztazları nadirdir. Bunlar Böbrek, meme, akciğer ve melanoma, Tiroide en sık metaztaz yapan tümör hipernefroma, Teşhis Klinik muayene, hikaye, FNAC, Semptomatik vakalarda tiroid rezeksiyonu uygulanır.

112 TİROİD AMELİYATI

113 113 Figure 21-12. Operative technique of thyroid lobectomy. The neck is extended and a symmetrical, gently curved incision is made 1 to 2 cm above the clavicle.

114 114

115 115 Figure 21-13. Upper and lower subplatysmal flaps are developed. The deep cervical fascia is divided in the midline and the strap muscles are retracted laterally, exposing the anterior surface of the thyroid lobe. Occasionally, in cases of large goiters, better exposure can be obtained by dividing the strap muscles transversely.

116 116 Figure 21-14. The thyroid lobe is retracted medially and is bluntly dissected from the surrounding fascia. The middle thyroid vein is encountered and is ligated close to the thyroid.

117 117 Figure 21-15. The superior thyroid vessels are then individually ligated and divided at the level of the superior pole, rather than cephalad to it, in order to protect the external branch of the superior laryngeal nerve from damage. This nerve can be seen in many patients.

118 118 Figure 21-16. The thyroid lobe is retracted medially again and, by careful blunt dissection, the recurrent laryngeal nerve, the inferior thyroid artery, and the parathyroid glands are identified. The inferior thyroid artery is not ligated laterally as a single trunk. Rather, each small branch is ligated and divided at a point distal to the parathyroid glands (see arrows in insert) in order to preserve their blood supply. The thyroid lobe can then be removed from its tracheal attachments if a lobectomy is to be performed. Fig 21-16b. Another representation of removing the thyroid lobe without devascularizing the parathyroid glands. From: Kurihara H, Takash M: Operation 35:1077, 1981, with permission.

119 119 Figure 21-17. Closure of the wound is accomplished by loosely approximating the strap muscles in the midline. A small suction catheter is usually inserted through a stab wound. The dermis of the flaps is approximated with interrupted 5-0 sutures, and the epithelium is apposed by sterile skin tapes.

120 120 Tiroid Ameliyatlarının Komplikasyonları 1. Rekürren laringeal sinir yaralanması 2. Superior laringeal sinirin eksternal dalının yaralanması 3. Hipoparatiroidizm 4. Hematom 5. Yara infeksiyonu 6. Keloid formasyonu 7. Tiroid fırtınası SağlıkSlaythttp://hastaneciyiz.blogspot.com


"1 Amaç ve hedefler Tiroid Embriyoloji, Anatomi Histoloji, Fizyoloji TİROİD HASTALIKLARI Tiroid Fonksiyon Hastalıkları Tiroid Kitleleri –Guatr –Soliter." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları