Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları Doç. Dr. Tamer Akça.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları Doç. Dr. Tamer Akça."— Sunum transkripti:

1 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları Doç. Dr. Tamer Akça

2 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları2

3 3 follikül Parafolliküler hücre; ‘C’ hücresi

4 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları4

5 Hipertiroidizm (Tirotoksikozis)

6 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları6 etyoloji tiroid hormon sekresyonunda artış tiroid hormon sekresyonunda artış graves hastalığı (en sık) graves hastalığı (en sık) plummer hastalığı (en sık) plummer hastalığı (en sık) iyot toksisitesi-Jod Basedow iyot toksisitesi-Jod Basedow amiodaron toksisitesi amiodaron toksisitesi TSH salgılayan hipofiz tümörleri TSH salgılayan hipofiz tümörleri hCG salgılayan tümörler hCG salgılayan tümörler

7 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları7 etyoloji tiroid bezi sekresyonunda artış olmaksızın tiroid hormon seviyelerinde yükselmeye neden olan diğer hastalıklar tiroid bezi sekresyonunda artış olmaksızın tiroid hormon seviyelerinde yükselmeye neden olan diğer hastalıklar iatrojenik hipertirodizm iatrojenik hipertirodizm subakut tiroidit subakut tiroidit struma ovarii struma ovarii nadiren metastatik tiroid kanserleri nadiren metastatik tiroid kanserleri

8 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları8 hipertiroidizm; kanda tiroid hormon seviyelerindeki artışa bağlı hipertiroidizm; kanda tiroid hormon seviyelerindeki artışa bağlı orta veya sıklıkla yaşlılarda gözlenen apatetik hipertiroidizm gibi bazı formları sadece akla getirildiğinde orta veya sıklıkla yaşlılarda gözlenen apatetik hipertiroidizm gibi bazı formları sadece akla getirildiğinde

9 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları9 tirotoksikoz eğer tedavi edilmezse tirotoksikoz eğer tedavi edilmezse ilerleyici ve derin katabolik metabolizma ilerleyici ve derin katabolik metabolizma kardiyak hasar kardiyak hasar ölüm ölüm tiroid fırtınası sırasında kalp yetmezliği veya ağır kaşeksi nedeniyle tiroid fırtınası sırasında kalp yetmezliği veya ağır kaşeksi nedeniyle

10 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları10 graves hastalı ğ ı (toksik diffüz guatr) 20–40 yaş 20–40 yaş kadın/erkek=6/1 kadın/erkek=6/1 OI OI Follikül hücre membranındaki TSH reseptörlerine karşı antikor Follikül hücre membranındaki TSH reseptörlerine karşı antikor LATS (long acting thyroid stimulatory) LATS (long acting thyroid stimulatory) TSI (thyroid stimulating immunoglobuline) TSI (thyroid stimulating immunoglobuline) TSab (Thyroid stimulating antibodies) TSab (Thyroid stimulating antibodies) TBII (TSH binding inhibiting immunoglobuline) TBII (TSH binding inhibiting immunoglobuline) TBIA (TSH binding inhibiting antibodies) TBIA (TSH binding inhibiting antibodies) ortak isim; TRab (Thyroid receptor antibodies) etki mekanizması tam olarak bilinmemekte etki mekanizması tam olarak bilinmemekte

11 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları11 graves hastalı ğ ı (toksik diffüz guatr) tirotoksikozun genel belirtileri tirotoksikozun genel belirtileri + guatr + guatr diffüz diffüz genişlemiş genişlemiş düzgün yüzeyli düzgün yüzeyli nadiren çok hafif nodularite nadiren çok hafif nodularite + ekzoftalmus + ekzoftalmus onikolizis, tiroid akropatisi, kıl dökülmesi, pretibial ödem, jinekomasti, damarlanmada artış onikolizis, tiroid akropatisi, kıl dökülmesi, pretibial ödem, jinekomasti, damarlanmada artış splenomegali (nadir) splenomegali (nadir)

12 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları12

13 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları13 graves hastalı ğ ı (toksik diffüz guatr) göz bulguları (tiroid antijenleri ve oküler kas antikorlarının çapraz reaksiyonları ile) üst göz kapağının spazmı ile Dalrymple ve Von Grafe belirtisi eksternal oftamopleji propitozisle birlikte ekzoftalmus supra ve infraorbital şişlikler konjuktivanın ödem ve konjesyonu (kemozis) görme netliğinde azalma ve renk körlüğü (malign ekzoftalmi)

14 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları14

15 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları15

16 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları16 plummer hastalı ğ ı (toksik nodüler guatr) TSH’ ya bağlı olarak bir veya daha fazla tiroid nodülünün iyodu fazla tutması ve salgılaması ile TSH’ ya bağlı olarak bir veya daha fazla tiroid nodülünün iyodu fazla tutması ve salgılaması ile endemik bölgelerde daha sık endemik bölgelerde daha sık graves’den daha hafif seyreder graves’den daha hafif seyreder ekstratiroidal belirtileri nadir ekstratiroidal belirtileri nadir

17 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları17 cerrahi en ideal yaklaşım cerrahi en ideal yaklaşım antitiroid ve β bloker tedavisi Graves’deki kadar etkili değil antitiroid ve β bloker tedavisi Graves’deki kadar etkili değil radyoaktif I 131 tutulumu az radyoaktif I 131 tutulumu az plummer hastalı ğ ı (toksik nodüler guatr)

18 Klinik

19 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları19 kalorik turnover artışı kalorik turnover artışı yeterli beslenmeye rağmen kilo kaybı (%85) yeterli beslenmeye rağmen kilo kaybı (%85) sıcağa tahammülsüzlük (%90) sıcağa tahammülsüzlük (%90) serin ortamlarda bile terleme (%90) serin ortamlarda bile terleme (%90) aşırı susama aşırı susama kadınlarda kadınlarda amenore amenore hamile kalamama hamile kalamama doğurganlıkta azalma doğurganlıkta azalma

20 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları20 kardiyovasküler sistem kardiyovasküler sistem taşikardi (%100) taşikardi (%100) atrial fibrilasyon (%10) atrial fibrilasyon (%10) konjestif kalp yetmezliği konjestif kalp yetmezliği anazarka anazarka aşırı adrenerjik stimülasyon aşırı adrenerjik stimülasyon güçsüzlük ve halsizlik (%88) güçsüzlük ve halsizlik (%88) uyku düzeninin bozulması uyku düzeninin bozulması duygusal tutarsızlıklar duygusal tutarsızlıklar aşırı hareketlilik ve tremor (%97) aşırı hareketlilik ve tremor (%97) diare (%20) diare (%20) artmış barsak hareketleri (%30) artmış barsak hareketleri (%30)

21 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları21 ciltte sıcak ve terli bir görünüm (%97) ciltte sıcak ve terli bir görünüm (%97) kilo kaybı kilo kaybı yüzde flushing yüzde flushing ciltte vazodilatasyon ciltte vazodilatasyon artmış tendon refleksleri artmış tendon refleksleri

22 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları22

23 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları23 Pemberton’s sign

24 Tanı

25 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları25 TSH seviyeleri azalmış TSH seviyeleri azalmış serbest T3 ve serbest T4 seviyeleri artmış serbest T3 ve serbest T4 seviyeleri artmış dolaşımdaki tiroid otoantikorlarında artış dolaşımdaki tiroid otoantikorlarında artış subklinik olgularda ek testler subklinik olgularda ek testler T3 supresyon testi T3 supresyon testi TRH stimülasyon testi TRH stimülasyon testi

26 Tedavi

27 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları27 tedavi seçenekleri tedavi seçenekleri hastanın yaşı hastanın yaşı hastalığın şiddeti hastalığın şiddeti bezin büyüklüğü bezin büyüklüğü oftalmopati oftalmopati hastanın tercihi hastanın tercihi hamilelik vb hamilelik vb

28 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları28 antitiroid ilaçlar β-blokerler β-blokerler başlangıç aşamasında başlangıç aşamasında adrenerjik aktiviteyi azaltmak için adrenerjik aktiviteyi azaltmak için T4’ün T3’e dönüşümüne de kısmen etkileri var T4’ün T3’e dönüşümüne de kısmen etkileri var taşikardiyi düşürür taşikardiyi düşürür tremoru kontrol eder tremoru kontrol eder ajitasyonun ilerlemesini engeller ajitasyonun ilerlemesini engeller fizyopatolojiyi ortadan kaldıramaz fizyopatolojiyi ortadan kaldıramaz

29 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları29 antitiroid ilaçlar propiltiyourasil (en sık) propiltiyourasil (en sık) metimazol (en sık) metimazol (en sık) iyotun organik bağlanmasını engeller iyotun organik bağlanmasını engeller coupling’i de durdurur coupling’i de durdurur otoantikorlara kısmen etkisi var otoantikorlara kısmen etkisi var altta yatan sebebi tam olarak ortadan kaldıramaz altta yatan sebebi tam olarak ortadan kaldıramaz doz TSH ve T4 seviyeleri ile doz TSH ve T4 seviyeleri ile

30 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları30 antitiroid ilaçlar plasentadan ve anne sütünden geçer plasentadan ve anne sütünden geçer deri döküntüleri (%1) deri döküntüleri (%1) ateş ateş periferik nörit periferik nörit poliarterit poliarterit ilaçların bırakılması ile geri dönen granülositopeni ilaçların bırakılması ile geri dönen granülositopeni agranülositoz (nadir) agranülositoz (nadir) aplastik anemi (en ağır yan etki) aplastik anemi (en ağır yan etki)

31 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları31 antitiroid ilaçlar tedaviden 12–18 ay sonra yinelemeler tedaviden 12–18 ay sonra yinelemeler tiroidin büyüklüğüne göre tiroidin büyüklüğüne göre kesin tedavi seçenekleri; kesin tedavi seçenekleri; radyoiyodin ablasyonu radyoiyodin ablasyonu cerrahi cerrahi

32 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları32 radyoaktif iyot avantajları avantajları cerrahiden ve komplikasyonlarından kaçınılır cerrahiden ve komplikasyonlarından kaçınılır düşük maliyet düşük maliyet kolay uygulama kolay uygulama dezavantajları dezavantajları sık hipotiroidizm sık hipotiroidizm hayat boyu ilaç gereksinimi hayat boyu ilaç gereksinimi yavaş hipertiroidizm tedavisi yavaş hipertiroidizm tedavisi ilk tedaviden sonra sık yinelemeler ilk tedaviden sonra sık yinelemeler tedavinin tekrarlanma ihtiyacı tedavinin tekrarlanma ihtiyacı oftalmopati oftalmopati

33 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları33 radyoaktif iyot küçük ve orta boy guatrlı hastalar daha uygun küçük ve orta boy guatrlı hastalar daha uygun ilaç ve cerrahi tedaviden sonra yineleme varlığında ilaç ve cerrahi tedaviden sonra yineleme varlığında ilaç ve cerrahi kontrendike olduğu olgularda ilaç ve cerrahi kontrendike olduğu olgularda 40 yaşın altındaki olgular için tiroidektomi 40 yaşın altındaki olgular için tiroidektomi 40 yaşın yukarısındaki olgular ve cerrahi riski fazla olan olgular için ise radyoaktif I 131 40 yaşın yukarısındaki olgular ve cerrahi riski fazla olan olgular için ise radyoaktif I 131

34 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları34 radyoaktif iyot komplikasyonları tirotoksikoz ile aritmileri artırır tirotoksikoz ile aritmileri artırır tiroid fırtınası tiroid fırtınası hipotiroidizm hipotiroidizm hamilelerde fetüse zararlı etkiler hamilelerde fetüse zararlı etkiler göz bulgularında kötüleşme göz bulgularında kötüleşme hiperparatiroidizm hiperparatiroidizm

35 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları35 cerrahi radyoaktif I131 kullanımının kontrendike olduğu radyoaktif I131 kullanımının kontrendike olduğu genç hastalar genç hastalar oftalmopatili hastalar oftalmopatili hastalar hamileler hamileler şüpheli nodülü bulunanlar şüpheli nodülü bulunanlar iyot tutulumunun az olduğu geniş toksik nodüler guatr iyot tutulumunun az olduğu geniş toksik nodüler guatr daha başlangıçta büyük guatr daha başlangıçta büyük guatr tirotoksikozlu olgular tirotoksikozlu olgularamaç hastalığı tam ve kalıcı olarak tedavi etmek hastalığı tam ve kalıcı olarak tedavi etmek ömür boyu hipotiroidizme mahkûm bırakmamak ömür boyu hipotiroidizme mahkûm bırakmamak

36 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları36 cerrahi total tiroidektomi totale yakın tiroidektomi subtotal tiroidektomi

37 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları37 cerrahi avantajları avantajları hemen tedavi hemen tedavi uzun vadeli hipotiroidizm riskinin azaltılması uzun vadeli hipotiroidizm riskinin azaltılması takip sıklığı azalır takip sıklığı azalır potansiyel bir kanser varlığı ortadan kalkar potansiyel bir kanser varlığı ortadan kalkar dezavantajları dezavantajları rekürren sinir yaralanması (%1) rekürren sinir yaralanması (%1) hipoparatiroidizm (geçici %13, kalıcı %1) hipoparatiroidizm (geçici %13, kalıcı %1) hematom hematom skar dokusu skar dokusu yinelemelerin tedavisi radyoaktif I 131 ile yinelemelerin tedavisi radyoaktif I 131 ile

38 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları38 tiroid krizi (tiroid fırtınası; thyroid storm) tedavi edilmemiş hipertiroidili olgular (bilinen veya bilinmeyen) tedavi edilmemiş hipertiroidili olgular (bilinen veya bilinmeyen) farenjit ve pnömoni gibi enfeksiyonların provokasyonuyla farenjit ve pnömoni gibi enfeksiyonların provokasyonuyla doğum eylemi sırasında doğum eylemi sırasında amiodaronda olduğu gibi iodin uygulamasıyla amiodaronda olduğu gibi iodin uygulamasıyla I 131 tedavisinden sonra I 131 tedavisinden sonra

39 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları39 Tiroid Fırtınası: Tiroiditli bir hastanın tiroid bezinde artmış damarlanma

40 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları40 ağır tirotoksikoz belirtileri ağır tirotoksikoz belirtileri derin taşikardi derin taşikardi ateş ateş konfüzyon konfüzyon dezoryantasyon dezoryantasyon kusma kusma diare diare ateşe bağlı dehidratasyon ateşe bağlı dehidratasyon mani (nadir) mani (nadir) tiroid krizi (tiroid fırtınası; thyroid storm)

41 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları41 en iyi tedavi proflaksi en iyi tedavi proflaksi eğer kriz başlamışsa eğer kriz başlamışsa sıvı replasmanı sıvı replasmanı antitiroid ilaçlar antitiroid ilaçlar β-blokerler β-blokerler lügol solüsyonu veya Na-iyodit solüsyonu lügol solüsyonu veya Na-iyodit solüsyonu kortizon ve soğutma kortizon ve soğutma ajitasyon varlığında sedasyon ajitasyon varlığında sedasyon diyaliz veya hemofiltrasyonlarla serum T3 ve T4 seviyeleri düşürülür (ekstrem olgularda) diyaliz veya hemofiltrasyonlarla serum T3 ve T4 seviyeleri düşürülür (ekstrem olgularda) tiroid krizi (tiroid fırtınası; thyroid storm)

42 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları42 "Acı olan mutlu olmamak değil, mutlu olabilecekken olamamaktır." Andrew, tıp okulundan, karşılaştığı bütün maddi ve manevi engellere rağmen mezun olmuş gencecik bir doktor. Büyük idealleri, hedefleri var. Geleceğe umutla bakıyor. Prensiplerine bağlı, şeref duygusu güçlü, gururlu... Uzun bir arayıştan sonra, gözlerden uzak bir maden kasabasında yardımcı doktorluk işi buluyor. Genç doktor, büyük bir çekimserlik ve yetersizlik duygusuyla başlıyor ilk görevine. Gerçek hayat, asla hayal edilen çizgiden ilerlemiyor. Pek çok hayal kırıklığı ve keder, ufak mutluluklarla birlikte yaşanıyor.

43 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları43 Renoir Le déjeuner des canotiers 1881 (220 Kb); "The Luncheon of the Boating Party";

44 Eflamatuvar Tiroid Hastalıkları

45 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları45 akut süpüratif tiroidit çocuklarda ve adelosanlarda çocuklarda ve adelosanlarda genellikle ÜSYE ile birlikte genellikle ÜSYE ile birlikte sıklıkla streptokok, stafilokok ve pnömokoklar sıklıkla streptokok, stafilokok ve pnömokoklar tiroidde ani ağrı, disfaji, ateş ve boğazda sertlik tiroidde ani ağrı, disfaji, ateş ve boğazda sertlik süpürasyon süpürasyon tek taraflı tek taraflı hızla trakea, özofagus ve mediastene hızla trakea, özofagus ve mediastene

46 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları46 akut süpüratif tiroidit tanı tanı smear, kültür ve İİAB ile konur. smear, kültür ve İİAB ile konur. tedavi tedavi intravenöz antibiyotik uygulaması intravenöz antibiyotik uygulaması apse varlığında drenaj apse varlığında drenaj ileri olgularda lobektomi (nadir) ileri olgularda lobektomi (nadir)

47 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları47 subakut tiroidit (de quervain) Follikül harabiyeti ve içerisinde yabancı cisim dev hücresi granülomatöz tiroidit veya dev hücreli tiroidit granülomatöz tiroidit veya dev hücreli tiroidit etyoloji karanlık etyoloji karanlık yakın zamanda geçirilmiş viral ÜSYE hikâyesi yakın zamanda geçirilmiş viral ÜSYE hikâyesi ateş, kırgınlık, tek/çift taraflı boyun ağrısı ateş, kırgınlık, tek/çift taraflı boyun ağrısı çarpıntı, terleme, sıcağa tahammülsüzlük çarpıntı, terleme, sıcağa tahammülsüzlük tiroid hassas, sert ve kısmen tek/çift taraflı büyük tiroid hassas, sert ve kısmen tek/çift taraflı büyük

48 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları48 subakut tiroidit (de quervain) Follikül harabiyeti ve içerisinde yabancı cisim dev hücresi sedimantasyon yüksek, nötrofili sedimantasyon yüksek, nötrofili T3 ve T4 yüksek, TSH düşük T3 ve T4 yüksek, TSH düşük radyoaktif iyot tutulumu az radyoaktif iyot tutulumu az tedavi tedavi nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar β-blokerler (başlangıçta) β-blokerler (başlangıçta) steroid (ileri olgularda) steroid (ileri olgularda)

49 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları49 otoimmün lenfositik tiroidit (hashimoto tiroiditi) 30–60 yaş 30–60 yaş %50 olgu ailesel %50 olgu ailesel Down sendromu, Alzheimer ve Turner sendromu predispozan Down sendromu, Alzheimer ve Turner sendromu predispozan

50 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları50 tiroid tipik olarak sert ve az olsa büyümüş lenfosit ve plazma hücresi infiltrasyonu birlikte folliküler ile Hurtle hücre hiperplazisi lenfositik infiltrasyon devam ederse fibrozis follikül

51 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları51

52 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları52 otoimmün lenfositik tiroidit (hashimoto tiroiditi) hastaların çoğu tanı konduğunda ötroid hastaların çoğu tanı konduğunda ötroid hipotiroidi bulguları (%20) hipotiroidi bulguları (%20) hipertiroidizm (Hashitoksikozis; daha az) hipertiroidizm (Hashitoksikozis; daha az) boğazda sertlik boğazda sertlik takılma takılma ağrısız tiroid bezi büyümesi ağrısız tiroid bezi büyümesi büyüme artarsa; lenfoma? büyüme artarsa; lenfoma? diffüz olarak büyümüş, sert, sıklıkla granüler guatr diffüz olarak büyümüş, sert, sıklıkla granüler guatr SLE, RA gibi diğer OI hastalıklar da beraber SLE, RA gibi diğer OI hastalıklar da beraber

53 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları53 otoimmün lenfositik tiroidit (hashimoto tiroiditi) tiroksin tiroksin bası bulguları yoksa hipotiroidizm bulguları olsun olmasın bası bulguları yoksa hipotiroidizm bulguları olsun olmasın özellikle genç hastalarda bez küçültülür özellikle genç hastalarda bez küçültülür cerrahi cerrahi bası belirtileri bası belirtileri kozmezis kozmezis lenfoma dışı kanser varlığında lenfoma dışı kanser varlığında

54 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları54 riedel tiroiditi nadir nadir çok yoğun, invaziv bir fibrozis çok yoğun, invaziv bir fibrozis tiroid tiroid kapsül kapsül strep kasları, özofagus, trakea, damarlar, paratiroidler strep kasları, özofagus, trakea, damarlar, paratiroidler hoarsness, stridor, dispne ve ilerleyen dönemde disfaji hoarsness, stridor, dispne ve ilerleyen dönemde disfaji tiroid bezi tahta gibi sert ve ağrısız tiroid bezi tahta gibi sert ve ağrısız laboratuar normal laboratuar normal tedavi tedavi tamoksifen ve steroidler tamoksifen ve steroidler bası semptomları; cerrahi bası semptomları; cerrahi

55 Tiroidin Benign Tümörleri

56 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları56 adenoma adenoma folliküler tipte folliküler tipte soliter ve enkapsüle soliter ve enkapsüle komşu tiroide bası komşu tiroide bası nodül nodül kist kist lokalize tirodit lokalize tirodit cerrahi cerrahi kanser şüphesi kanser şüphesi hipertiroidizm hipertiroidizm kötü kozmezis kötü kozmezis

57 Tiroid Nodüllerine Yakla ş ım

58 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları58 benign veya malign ayırımı benign veya malign ayırımı hastanın hikayesi eksternal radyasyon hikayesinin varlığı eksternal radyasyon hikayesinin varlığı kısa sürede hızla büyümüş bir kitle kısa sürede hızla büyümüş bir kitle

59 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları59 hastanın hastanın yaşı, cinsi, doğum yeri, soy geçmişi yaşı, cinsi, doğum yeri, soy geçmişi malignite riski erkeklerde ve gençlerde daha fazla malignite riski erkeklerde ve gençlerde daha fazla sistemik semptomlar sistemik semptomlar hipertiroidizm hipertiroidizm hipotiroidizm hipotiroidizm tiroide metastaz yapmış diğer tümörler tiroide metastaz yapmış diğer tümörler

60 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları60 fizik muayene anamnez ile birlikte değerlendirilmeli anamnez ile birlikte değerlendirilmeli soliter nodül soliter nodül multipl nodül multipl nodül çevresel lenf nodları çevresel lenf nodları sertlik sertlik etrafındaki dokulara fiksasyon etrafındaki dokulara fiksasyon palpe edilen bir tiroid kitlesi ile birlikte akciğerde metastatik lezyonlar= malignite palpe edilen bir tiroid kitlesi ile birlikte akciğerde metastatik lezyonlar= malignite

61 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları61 tiroid fonksiyon testleri malignitede ötroid malignitede ötroid hipertiroidizm varsa maligniteden uzaklaşılmalı hipertiroidizm varsa maligniteden uzaklaşılmalı CEA düzeyleri nadiren yüksek CEA düzeyleri nadiren yüksek tiroglobülin düzeyleri tiroglobülin düzeyleri diferansiye kanserlerde yüksek diferansiye kanserlerde yüksek anaplastik veya medüller tiroid karsinomasında normal veya düşük anaplastik veya medüller tiroid karsinomasında normal veya düşük kalsitonin kalsitonin medüller tiroid karsinomasında yüksek (%75) medüller tiroid karsinomasında yüksek (%75) aile öyküsü varsa özellikle ölçülmeli aile öyküsü varsa özellikle ölçülmeli

62 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları62 tanı İİAB etkili ve ucuz etkili ve ucuz sitolojik sonuçlar sitolojik sonuçlar malign malign benign benign şüpheli veya ara form şüpheli veya ara form yetersiz materyal (tekrarı gerekir) yetersiz materyal (tekrarı gerekir) Tiroid Sintigrafisi fonksiyonel (sıcak nodül; hipertiroidizm) fonksiyonel (sıcak nodül; hipertiroidizm) nonfonksiyonel (soğuk nodül; hipotiroidizm; malignite) nonfonksiyonel (soğuk nodül; hipotiroidizm; malignite)

63 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları63 tanı Ultrasonografi solid solid kistik kistik büyümüş lenf nodları büyümüş lenf nodları Benign nodül Artmış damarlanma

64 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları64 tanı Düz akciğer grafisi trakea deviasyonu trakea deviasyonu tiroid nodülünün kalsifikasyonu tiroid nodülünün kalsifikasyonu pulmoner metastaz varlığı pulmoner metastaz varlığı BT ve MRI Geniş invaziv veya substernal guatr-tümörlere sahip hastalarda tümörün sınırlarını saptamak dışında gereksiz Geniş invaziv veya substernal guatr-tümörlere sahip hastalarda tümörün sınırlarını saptamak dışında gereksiz

65 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları65 ayırıcı tanı enfeksiyonlar enfeksiyonlar granülomatöz, piyojenik ve viral granülomatöz, piyojenik ve viral konjenital anomalileri konjenital anomalileri tek taraflı lob agenezisi tek taraflı lob agenezisi kistik higroma kistik higroma dermoid kist dermoid kist teratoma teratoma tiroidit tiroidit subakut tiroidit subakut tiroidit Hashimato tiroiditi Hashimato tiroiditi Riedel struması Riedel struması

66 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları66 Multinodüler guatr

67 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları67 Multinodüler guatr

68 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları68 Folliküler Adenom

69 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları69 Folliküler Adenom

70 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları70 Papiller Karsinom Psammoma

71 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları71 cerrahi kanser kanser kanser şüphesi kanser şüphesi bası semptomları bası semptomları hipertiroidizm hipertiroidizm substernal uzanım substernal uzanım kozmetik deformite kozmetik deformite

72 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları72 cerrahi nodül eksizyonu nodül eksizyonu parsiyel tiroidektomi (nodülün bir kısım normal tiroid dokusu ile birlikte çıkarılması) parsiyel tiroidektomi (nodülün bir kısım normal tiroid dokusu ile birlikte çıkarılması) subtotal tiroidektomi (tiroidin bilateral olarak %50’sinden fazlasının çıkarılması) subtotal tiroidektomi (tiroidin bilateral olarak %50’sinden fazlasının çıkarılması) lobektomi veya hemitiroidektomi (bir taraflı lobun tamamının ve istmusun çıkarılması) lobektomi veya hemitiroidektomi (bir taraflı lobun tamamının ve istmusun çıkarılması) totale yakın tiroidektomi (%10’dan daha az kısım kalacak şekilde tiroidektomi yapılması) totale yakın tiroidektomi (%10’dan daha az kısım kalacak şekilde tiroidektomi yapılması) total tiroidektomi (tüm lobun çıkarılması) total tiroidektomi (tüm lobun çıkarılması)

73 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları73 İİAB Solid Kistik Tedavi Malign Folliküler Kolloid Tekrar kist Ameliyat Ameliyat Gözlem İİAB tekrarı Eksizyon İİAB ile yapılan sitolojik değerlendirme sonucunda tedavi şeması

74 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları74 Renoir Oarsmen at Chatou 1879 (200 Kb); Oil on canvas, 81.3 x 100.3 cm (32 x 39 1/2"); National Gallery of Art, Washington, DC


"Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları Doç. Dr. Tamer Akça." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları