Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
Doç. Dr. Tamer Akça

2 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

3 follikül Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
Parafolliküler hücre; ‘C’ hücresi Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

4 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

5 Hipertiroidizm (Tirotoksikozis)

6 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
etyoloji tiroid hormon sekresyonunda artış graves hastalığı (en sık) plummer hastalığı (en sık) iyot toksisitesi-Jod Basedow amiodaron toksisitesi TSH salgılayan hipofiz tümörleri hCG salgılayan tümörler Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

7 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
etyoloji tiroid bezi sekresyonunda artış olmaksızın tiroid hormon seviyelerinde yükselmeye neden olan diğer hastalıklar iatrojenik hipertirodizm subakut tiroidit struma ovarii nadiren metastatik tiroid kanserleri Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

8 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
hipertiroidizm; kanda tiroid hormon seviyelerindeki artışa bağlı orta veya sıklıkla yaşlılarda gözlenen apatetik hipertiroidizm gibi bazı formları sadece akla getirildiğinde Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

9 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
tirotoksikoz eğer tedavi edilmezse ilerleyici ve derin katabolik metabolizma kardiyak hasar ölüm tiroid fırtınası sırasında kalp yetmezliği veya ağır kaşeksi nedeniyle Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

10 graves hastalığı (toksik diffüz guatr)
20–40 yaş kadın/erkek=6/1 OI Follikül hücre membranındaki TSH reseptörlerine karşı antikor LATS (long acting thyroid stimulatory) TSI (thyroid stimulating immunoglobuline) TSab (Thyroid stimulating antibodies) TBII (TSH binding inhibiting immunoglobuline) TBIA (TSH binding inhibiting antibodies) ortak isim; TRab (Thyroid receptor antibodies) etki mekanizması tam olarak bilinmemekte Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

11 graves hastalığı (toksik diffüz guatr)
tirotoksikozun genel belirtileri + guatr diffüz genişlemiş düzgün yüzeyli nadiren çok hafif nodularite + ekzoftalmus onikolizis, tiroid akropatisi, kıl dökülmesi, pretibial ödem, jinekomasti, damarlanmada artış splenomegali (nadir) Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

12 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

13 graves hastalığı (toksik diffüz guatr)
göz bulguları (tiroid antijenleri ve oküler kas antikorlarının çapraz reaksiyonları ile) üst göz kapağının spazmı ile Dalrymple ve Von Grafe belirtisi eksternal oftamopleji propitozisle birlikte ekzoftalmus supra ve infraorbital şişlikler konjuktivanın ödem ve konjesyonu (kemozis) görme netliğinde azalma ve renk körlüğü (malign ekzoftalmi) Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

14 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
A: Asymmetrical proptosis, more marked in the right eye. Although unilateral proptosis sometimes occurs in Graves disease, further imaging may be needed to exclude diagnoses such as orbital tumour. B: Patient attempting to look up, showing tethering of the left eye by swollen inferior external ocular muscles, slight proptosis and lid retraction (with sclera visible above the iris of the left eye) and some infiltrative swelling above the inner canthus of each eye. C: Marked bilateral proptosis with lid retraction and conjunctival injection indicating active inflammatory ophthalmopathy. Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

15 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
Axial and coronal CT scans of the orbits show marked enlargement of the extraocular muscles with sparing of the tendons consistent with the ophthalmopathy seen with Grave's disease Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

16 plummer hastalığı (toksik nodüler guatr)
TSH’ ya bağlı olarak bir veya daha fazla tiroid nodülünün iyodu fazla tutması ve salgılaması ile endemik bölgelerde daha sık graves’den daha hafif seyreder ekstratiroidal belirtileri nadir 1616 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

17 plummer hastalığı (toksik nodüler guatr)
cerrahi en ideal yaklaşım antitiroid ve β bloker tedavisi Graves’deki kadar etkili değil radyoaktif I131 tutulumu az Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

18 Klinik

19 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
kalorik turnover artışı yeterli beslenmeye rağmen kilo kaybı (%85) sıcağa tahammülsüzlük (%90) serin ortamlarda bile terleme (%90) aşırı susama kadınlarda amenore hamile kalamama doğurganlıkta azalma Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

20 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
kardiyovasküler sistem taşikardi (%100) atrial fibrilasyon (%10) konjestif kalp yetmezliği anazarka aşırı adrenerjik stimülasyon güçsüzlük ve halsizlik (%88) uyku düzeninin bozulması duygusal tutarsızlıklar aşırı hareketlilik ve tremor (%97) diare (%20) artmış barsak hareketleri (%30) Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

21 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
ciltte sıcak ve terli bir görünüm (%97) kilo kaybı yüzde flushing ciltte vazodilatasyon artmış tendon refleksleri Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

22 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

23 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
A: Pemberton’s sign in a man with a goitre extending through the thoracic inlet and obstructing venous drainage. (A1) At rest, he has moderate puffiness of the face. (A2) After raising the arms briefly to further obstruct venous drainage, swelling increases and there is marked suffusion of the face. B: Woman with an obstructive, predominantly retrosternal, multinodular goitre, showing dilated anterior chest veins caused by increased collateral venous flow. Pemberton’s sign Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

24 Tanı

25 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
TSH seviyeleri azalmış serbest T3 ve serbest T4 seviyeleri artmış dolaşımdaki tiroid otoantikorlarında artış subklinik olgularda ek testler T3 supresyon testi TRH stimülasyon testi Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

26 Tedavi

27 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
tedavi seçenekleri hastanın yaşı hastalığın şiddeti bezin büyüklüğü oftalmopati hastanın tercihi hamilelik vb Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

28 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
antitiroid ilaçlar β-blokerler başlangıç aşamasında adrenerjik aktiviteyi azaltmak için T4’ün T3’e dönüşümüne de kısmen etkileri var taşikardiyi düşürür tremoru kontrol eder ajitasyonun ilerlemesini engeller fizyopatolojiyi ortadan kaldıramaz Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

29 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
antitiroid ilaçlar propiltiyourasil (en sık) metimazol (en sık) iyotun organik bağlanmasını engeller coupling’i de durdurur otoantikorlara kısmen etkisi var altta yatan sebebi tam olarak ortadan kaldıramaz doz TSH ve T4 seviyeleri ile Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

30 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
antitiroid ilaçlar plasentadan ve anne sütünden geçer deri döküntüleri (%1) ateş periferik nörit poliarterit ilaçların bırakılması ile geri dönen granülositopeni agranülositoz (nadir) aplastik anemi (en ağır yan etki) Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

31 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
antitiroid ilaçlar tedaviden 12–18 ay sonra yinelemeler tiroidin büyüklüğüne göre kesin tedavi seçenekleri; radyoiyodin ablasyonu cerrahi Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

32 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
radyoaktif iyot avantajları cerrahiden ve komplikasyonlarından kaçınılır düşük maliyet kolay uygulama dezavantajları sık hipotiroidizm hayat boyu ilaç gereksinimi yavaş hipertiroidizm tedavisi ilk tedaviden sonra sık yinelemeler tedavinin tekrarlanma ihtiyacı oftalmopati Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

33 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
radyoaktif iyot küçük ve orta boy guatrlı hastalar daha uygun ilaç ve cerrahi tedaviden sonra yineleme varlığında ilaç ve cerrahi kontrendike olduğu olgularda 40 yaşın altındaki olgular için tiroidektomi 40 yaşın yukarısındaki olgular ve cerrahi riski fazla olan olgular için ise radyoaktif I131 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

34 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
radyoaktif iyot komplikasyonları tirotoksikoz ile aritmileri artırır tiroid fırtınası hipotiroidizm hamilelerde fetüse zararlı etkiler göz bulgularında kötüleşme hiperparatiroidizm Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

35 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
radyoaktif I131 kullanımının kontrendike olduğu genç hastalar oftalmopatili hastalar hamileler şüpheli nodülü bulunanlar iyot tutulumunun az olduğu geniş toksik nodüler guatr daha başlangıçta büyük guatr tirotoksikozlu olgular amaç hastalığı tam ve kalıcı olarak tedavi etmek ömür boyu hipotiroidizme mahkûm bırakmamak Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

36 cerrahi total tiroidektomi totale yakın tiroidektomi
subtotal tiroidektomi Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

37 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
avantajları hemen tedavi uzun vadeli hipotiroidizm riskinin azaltılması takip sıklığı azalır potansiyel bir kanser varlığı ortadan kalkar dezavantajları rekürren sinir yaralanması (%1) hipoparatiroidizm (geçici %13, kalıcı %1) hematom skar dokusu yinelemelerin tedavisi radyoaktif I131 ile Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

38 tiroid krizi (tiroid fırtınası; thyroid storm)
tedavi edilmemiş hipertiroidili olgular (bilinen veya bilinmeyen) farenjit ve pnömoni gibi enfeksiyonların provokasyonuyla doğum eylemi sırasında amiodaronda olduğu gibi iodin uygulamasıyla I131 tedavisinden sonra Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

39 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
Thyroid storm - greatly increased vascularity of the thyroid gland in a patient with thyroiditis. Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları Tiroid Fırtınası: Tiroiditli bir hastanın tiroid bezinde artmış damarlanma

40 tiroid krizi (tiroid fırtınası; thyroid storm)
ağır tirotoksikoz belirtileri derin taşikardi ateş konfüzyon dezoryantasyon kusma diare ateşe bağlı dehidratasyon mani (nadir) Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

41 tiroid krizi (tiroid fırtınası; thyroid storm)
en iyi tedavi proflaksi eğer kriz başlamışsa sıvı replasmanı antitiroid ilaçlar β-blokerler lügol solüsyonu veya Na-iyodit solüsyonu kortizon ve soğutma ajitasyon varlığında sedasyon diyaliz veya hemofiltrasyonlarla serum T3 ve T4 seviyeleri düşürülür (ekstrem olgularda) Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

42 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
"Acı olan mutlu olmamak değil, mutlu olabilecekken olamamaktır." Andrew, tıp okulundan, karşılaştığı bütün maddi ve manevi engellere rağmen mezun olmuş gencecik bir doktor. Büyük idealleri, hedefleri var. Geleceğe umutla bakıyor. Prensiplerine bağlı, şeref duygusu güçlü, gururlu... Uzun bir arayıştan sonra, gözlerden uzak bir maden kasabasında yardımcı doktorluk işi buluyor. Genç doktor, büyük bir çekimserlik ve yetersizlik duygusuyla başlıyor ilk görevine. Gerçek hayat, asla hayal edilen çizgiden ilerlemiyor. Pek çok hayal kırıklığı ve keder, ufak mutluluklarla birlikte yaşanıyor. Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

43 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
Renoir Le déjeuner des canotiers 1881 (220 Kb); "The Luncheon of the Boating Party"; Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

44 Eflamatuvar Tiroid Hastalıkları

45 akut süpüratif tiroidit
çocuklarda ve adelosanlarda genellikle ÜSYE ile birlikte sıklıkla streptokok, stafilokok ve pnömokoklar tiroidde ani ağrı, disfaji, ateş ve boğazda sertlik süpürasyon tek taraflı hızla trakea, özofagus ve mediastene Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

46 akut süpüratif tiroidit
tanı smear, kültür ve İİAB ile konur. tedavi intravenöz antibiyotik uygulaması apse varlığında drenaj ileri olgularda lobektomi (nadir) Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

47 subakut tiroidit (de quervain)
granülomatöz tiroidit veya dev hücreli tiroidit etyoloji karanlık yakın zamanda geçirilmiş viral ÜSYE hikâyesi ateş, kırgınlık, tek/çift taraflı boyun ağrısı çarpıntı, terleme, sıcağa tahammülsüzlük tiroid hassas, sert ve kısmen tek/çift taraflı büyük Follikül harabiyeti ve içerisinde yabancı cisim dev hücresi Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

48 subakut tiroidit (de quervain)
sedimantasyon yüksek, nötrofili T3 ve T4 yüksek, TSH düşük radyoaktif iyot tutulumu az tedavi nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar β-blokerler (başlangıçta) steroid (ileri olgularda) Follikül harabiyeti ve içerisinde yabancı cisim dev hücresi Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

49 otoimmün lenfositik tiroidit (hashimoto tiroiditi)
30–60 yaş %50 olgu ailesel Down sendromu, Alzheimer ve Turner sendromu predispozan Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

50 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
tiroid tipik olarak sert ve az olsa büyümüş lenfosit ve plazma hücresi infiltrasyonu birlikte folliküler ile Hurtle hücre hiperplazisi lenfositik infiltrasyon devam ederse fibrozis This symmetrically small thyroid gland demonstrates atrophy. This patient was hypothyroid. This is the end result of Hashimoto's thyroiditis. Initially, the thyroid is enlarged and there may be transient hyperthyroidism, followed by a euthyroid state and then hypothyroidism with eventual atrophy years later. Hashimoto's thyroiditis results from abnormal T cell activation and subsequent B cell stimulation to secrete a variety of autoantibodies. Here is a low power microscopic view of a thyroid with Hashimoto's thyroiditis. Note the lymphoid follicle at the right center. This is an autoimmune disease and often antithyroglobulin and antimicrosomal (thyroid peroxidase) antibodies can be detected. Other autoimmune diseases such as Addison's disease or pernicious anemia may also be present. Both thyroid growth immunoglobulins (TGI) and thyroid stimulating immunoglobulins (TSI) are present, though blocking antibodies to TSI mitigate their effect. follikül Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

51 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
This is an example of an immunofluorescence test positive for anti-microsomal antibody, one of the autoantibodies that can be seen with autoimmune diseases of the thyroid. A major component of the antimicrosomal antigen is thyroid peroxidase (TPO) which is often measured serologically. Note the bright green fluorescence in the thyroid epithelial cells, whereas the colloid in the center of the follicles is dark Here is an example of immunofluorescence positivity for anti-thyroglobulin antibody. Patients with Hashimoto's thyroiditis may also have other autoimmune conditions including Grave's disease, SLE, rheumatoid arthritis, pernicious anemia, and Sjogren's syndrome. Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

52 otoimmün lenfositik tiroidit (hashimoto tiroiditi)
hastaların çoğu tanı konduğunda ötroid hipotiroidi bulguları (%20) hipertiroidizm (Hashitoksikozis; daha az) boğazda sertlik takılma ağrısız tiroid bezi büyümesi büyüme artarsa; lenfoma? diffüz olarak büyümüş, sert, sıklıkla granüler guatr SLE, RA gibi diğer OI hastalıklar da beraber Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

53 otoimmün lenfositik tiroidit (hashimoto tiroiditi)
tiroksin bası bulguları yoksa hipotiroidizm bulguları olsun olmasın özellikle genç hastalarda bez küçültülür cerrahi bası belirtileri kozmezis lenfoma dışı kanser varlığında Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

54 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
riedel tiroiditi nadir çok yoğun, invaziv bir fibrozis tiroid kapsül strep kasları, özofagus, trakea, damarlar, paratiroidler hoarsness, stridor, dispne ve ilerleyen dönemde disfaji tiroid bezi tahta gibi sert ve ağrısız laboratuar normal tedavi tamoksifen ve steroidler bası semptomları; cerrahi Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

55 Tiroidin Benign Tümörleri

56 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
adenoma folliküler tipte soliter ve enkapsüle komşu tiroide bası nodül kist lokalize tirodit cerrahi kanser şüphesi hipertiroidizm kötü kozmezis Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

57 Tiroid Nodüllerine Yaklaşım

58 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
benign veya malign ayırımı hastanın hikayesi eksternal radyasyon hikayesinin varlığı kısa sürede hızla büyümüş bir kitle Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

59 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
hastanın yaşı, cinsi, doğum yeri, soy geçmişi malignite riski erkeklerde ve gençlerde daha fazla sistemik semptomlar hipertiroidizm hipotiroidizm tiroide metastaz yapmış diğer tümörler Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

60 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
fizik muayene anamnez ile birlikte değerlendirilmeli soliter nodül multipl nodül çevresel lenf nodları sertlik etrafındaki dokulara fiksasyon palpe edilen bir tiroid kitlesi ile birlikte akciğerde metastatik lezyonlar= malignite Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

61 tiroid fonksiyon testleri
malignitede ötroid hipertiroidizm varsa maligniteden uzaklaşılmalı CEA düzeyleri nadiren yüksek tiroglobülin düzeyleri diferansiye kanserlerde yüksek anaplastik veya medüller tiroid karsinomasında normal veya düşük kalsitonin medüller tiroid karsinomasında yüksek (%75) aile öyküsü varsa özellikle ölçülmeli Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

62 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
tanı İİAB etkili ve ucuz sitolojik sonuçlar malign benign şüpheli veya ara form yetersiz materyal (tekrarı gerekir) Tiroid Sintigrafisi fonksiyonel (sıcak nodül; hipertiroidizm) nonfonksiyonel (soğuk nodül; hipotiroidizm; malignite) Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

63 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
tanı Ultrasonografi solid kistik büyümüş lenf nodları Benign nodül Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları Artmış damarlanma

64 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
tanı Düz akciğer grafisi trakea deviasyonu tiroid nodülünün kalsifikasyonu pulmoner metastaz varlığı BT ve MRI Geniş invaziv veya substernal guatr-tümörlere sahip hastalarda tümörün sınırlarını saptamak dışında gereksiz Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

65 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
ayırıcı tanı enfeksiyonlar granülomatöz, piyojenik ve viral konjenital anomalileri tek taraflı lob agenezisi kistik higroma dermoid kist teratoma tiroidit subakut tiroidit Hashimato tiroiditi Riedel struması Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

66 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
This thyroid gland is about normal in size, but there is a larger colloid cyst at the left lower pole and a smaller colloid cyst at the right lower pole. Such cysts could appear as "cold" nodules on a thyroid scan. They are incidental benign lesions but can appear as a mass to be distinguished from possible carcinoma. Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları Multinodüler guatr

67 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
This diffusely enlarged thyroid gland is somewhat nodular. This patient was euthyroid. This represents the most common cause for an enlarged thyroid gland and the most common disease of the thyroid--a nodular goiter. The follicles are irregularly enlarged, with flattened epithelium, consistent with inactivity, in this microscopic appearance at low power of a multinodular goiter. The earlier phase of a diffuse (non-toxic) goiter leading up to this point may have resulted from either "endemic" goiter (seen in parts of the world where dietary deficiency of iodine may occur) or the uncommon "nonendemic" or sporadic goiter (young adult women are most often affected). Inborn errors of thyroid hormone biosynthesis leading to goiter are extremely uncommon. Multinodüler guatr Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

68 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
Here is a surgical excision of a small mass from the thyroid gland that has been cut in half. A rim of slightly darker thyroid parenchyma is seen at the left. The mass is well-circumscribed. Grossly it felt firm. By scintigraphic scan it was "cold." This is a follicular adenoma. Folliküler Adenom Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

69 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
Here is another follicular neoplasm (a follicular adenoma histologically) that is surrounded by a thin white capsule. It is sometimes difficult to tell a well-differentiated follicular carcinoma from a follicular adenoma. Thus, patients with follicular neoplasms are treated with subtotal thyroidectomy just to be on the safe side. Folliküler Adenom Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

70 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
Papiller Karsinom Sectioning through a lobe of excised thyroid gland reveals papillary carcinoma. This neoplasm can be multifocal, as seen here, because of the propensity to invade lymphatics within thyroid, and lymph node metastases are common. The larger mass is cystic and contains papillary excresences. These tumors most often arise in middle-aged females. This is the microscopic appearance of a papillary carcinoma of the thyroid. The fronds of tissue have thin fibrovascular cores. The fronds have an overal papillary pattern. There is no such thing as a papillary adenoma, and all papillary neoplasms of the thyroid should be considered malignant. This is another papillary carcinoma of thyroid. Note the small psammoma body in the center. The cells of the neoplasm have clear nuclei. Papillary carcinomas are indolent tumors that have a long survival, even with metastases. The most favorite site of metastasis is to local lymph nodes in the neck. In fact, some papillary carcinomas may first present as nodal metastases. Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları Psammoma

71 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
kanser kanser şüphesi bası semptomları hipertiroidizm substernal uzanım kozmetik deformite Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

72 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
nodül eksizyonu parsiyel tiroidektomi (nodülün bir kısım normal tiroid dokusu ile birlikte çıkarılması) subtotal tiroidektomi (tiroidin bilateral olarak %50’sinden fazlasının çıkarılması) lobektomi veya hemitiroidektomi (bir taraflı lobun tamamının ve istmusun çıkarılması) totale yakın tiroidektomi (%10’dan daha az kısım kalacak şekilde tiroidektomi yapılması) total tiroidektomi (tüm lobun çıkarılması) Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

73 İİAB ile yapılan sitolojik değerlendirme sonucunda tedavi şeması
Solid Kistik Tedavi Malign Folliküler Kolloid Tekrar kist Ameliyat Ameliyat Gözlem İİAB tekrarı Eksizyon İİAB ile yapılan sitolojik değerlendirme sonucunda tedavi şeması Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları

74 Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları
Renoir Oarsmen at Chatou (200 Kb); Oil on canvas, 81.3 x cm (32 x 39 1/2"); National Gallery of Art, Washington, DC Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları


"Tiroidin Benign Cerrahi Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları