Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Malzeme Devinimi Maliyet Giderleri ve İşyeri Tasarımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Malzeme Devinimi Maliyet Giderleri ve İşyeri Tasarımı"— Sunum transkripti:

1 Malzeme Devinimi Maliyet Giderleri ve İşyeri Tasarımı

2 Malzeme Devinimi Maliyet Giderleri Kavramı
Maliyet gideri, üretim yapabilmek amacıyla tüketilen mal ve hizmetlerin para birimi ile belirtilen değeridir. Malzeme Devinimi Maliyet Giderleri (MDMG) malzeme devinimi işlevinin yürütülmesi için katlanılan maliyet giderleridir. Malzeme Devinimi Maliyeti (MDM) ise malzeme devinimi işlevi içim hesaplanan toplam maliyettir.

3 Malzeme Devinimi Maliyet Giderlerinin Saptanma Nedenleri
İşletme etkinliklerinin kontrolü Yapı değişikliğinin izlenilmesi Fiyatların hesaplanması Alt dereceli amaçlar

4 Malzeme Devinim Maliyetini Belirlemeyi Güçleştiren Etkenler
MD maliyet giderlerini de benzer biçimde dolaysız işçilik giderleri, dolaysız donatım giderleri ve malzeme devinimi genel maliyet giderleri olarak ele almak olanaklıdır.

5 Malzeme Devinimi Maliyet Giderleri Ayrımı
a. Dolaysız (direkt) malzeme devinimi maliyet giderleri (1) Donatım giderleri Kapital yatırım giderleri Değişmez giderler Değişken giderler (2) İşgücü giderleri b. Genel malzeme devinimi maliyet giderleri

6 Kapital Yatırım Giderleri
Donatım Araçları Fatura Fiyatı Kurma Giderleri Bakım Tesisleri Giderleri Yakıt ve Güç Tesisleri Giderleri Tesislerde Değişiklik Giderleri Navlun ve Ulaşım Giderleri Tasarım Giderleri Malzeme Giderleri Hesap kalıntıları Öteki Giderler

7 Değişmez Giderler Amortisman Yatırım kapitalinin Faizlendirilmesi
Vergiler,Sigorta Giderleri Yönetim Giderleri Sekreterlik (büro) giderleri Bakım Personeli Giderleri Öteki Giderler

8 Değişken Giderler İşletici Personel Giderleri Güç ve Yakıt Giderleri
Yağ Giderleri Bakım İşçiliği Giderleri İşletme Maddesi Giderleri Öteki Giderler

9 İşgücü Giderleri Tamgün çalışma giderleri
Ek görevle (Kısmi) Çalışma Giderleri İşgücü giderleri normal olarak aşağıdaki giderlerden oluşur. Düzenli ücretler Ek çalışma (fazla mesai) ücretleri Primler (gece vardiyası primi vb.) İkramiye ve kazanç payı ödemeleri Yan ödemeler (sosyal güvenlik sigortası, işsizlik sigortası, tatil ödemesi vb.)

10 Seçenek Değerlendirilmesinde Etkili Olan Gider Etmenleri
Dolaylı gider etmenleri Belirsiz gider etmenleri Soyut etmenler

11 Dolaylı Gider Etmenleri
Yöntem ya da donatıma bağlı dolaylı gider etmenleri Yönetim etkinliğine bağlı dolaylı gider etmenleri

12 Yöntem Ya da Donatıma Bağlı Dolaylı Gider Etmenleri
Yararlanılan Alan Vergileri Etkileme Envanter Değerini Etkileme Yedek Parçaların Değeri İstalya Giderleri Üretim Hızında Değişiklikler Genel Bakım Zamanı

13 Yönetim Etkinliğine Bağlı Dolaylı Gider Etmenleri
Araştırma ve Gezi Giderleri Teknik Gelişmeyi İzleme Giderleri Yeniden Yerleştirme Giderleri Ek Çalışma Giderleri Personel Eğitim Giderleri Süreçteki İş hacmi Amortisman Süresi Dolduktan Sonraki Çalışma Giderleri

14 Belirsiz Gider Etmenleri
Yöntem ya da donatıma bağlı belirsiz gider etmenleri Yönetim etkinliğine bağlı belirsiz gider etmenleri

15 Yerleşim Düzeninin Malzeme Devinimi Maliyetini Etkilemesi
Devinim zamanının azaltılması Devinim etkinliklerinin azaltılması Devinim donanımının seçiminde ve işletiminde rasyonellik sağlanması Malzemenin ( bazen de ona bağlı olarak işgücü ve donatım aracının) işletme içinde geçirdiği zaman dört bölüme ayrılabilir: Bekleme Yükleme ve boşaltma (aktarma) Gezi (ulaşım) İşlenme

16 Donatım giderleri de üç başlık altında aşağıdaki gibi bölümlendirilebilir:
(1) Kapital yatırım giderleri Fatura Fiyatı Kurma Giderleri Bakım Tesisleri Giderleri Yakıt ve Güç Tesisleri Giderleri Tesislerde Değişiklik Giderleri Navlun ve Ulaşım Giderleri Tasarım Giderleri Hesap kalıntıları (eski aracın satışına ilişkin) Malzeme Giderleri Hesap kalıntıları Öteki Giderler

17 (2) Değişmez Giderler Amortisman Yatırım kapitalinin Faizlendirilmesi
Vergiler Sigorta Giderleri Yönetim Giderleri Sekreterlik (büro) giderleri Bakım Personeli Giderleri Öteki Giderler

18 (3) Değişken Giderler İşletici Personel Giderleri
Güç ve Yakıt Giderleri Yağ Giderleri Bakım İşçiliği Giderleri İşletme Maddesi Giderleri Öteki Giderler

19 İşyeri ve Yerleşim Düzeni Tasarım Süreci
Sorunun Tanımlanması Bilgilerin Toplanması Sorunun Çözümlenmesi (analizi) Çözüm seçeneklerinin araştırılması Seçeneklerin karşılaştırılması ve seçim Çözümün uygulanması, izlenmesi ve düzeltilmesi

20 İşyeri ve Yerleşim Düzeni Tasarımı Sorununun Tanımlanması
Sorunun belirlenmesi Sorun alanının belirlenmesi Amacın belirlenmesi Varsayım ver sınırlamaların belirlenmesi

21 Sorunun Belirlenmesi

22 Sorun Alanının Belirlenmesi İşyeri ve Yerleşim Düzeni Tasarımı Sisteminin Temel Öğeleri

23 Buna göre bir yerleşim düzeni tasarım sisteminin üç temel öğesi vardır:
Olanaklar Alanlar İlişkiler

24 İşyeri ve Yerleşim Düzeni Tasarım Evreleri
Yer seçimi evresi Genel yerleşim düzeni tasarımı evresi Ayrıntılı yerleşim düzeni tasarımı evresi Kurma evresi

25

26

27 Bilgi Türleri Yerleşim düzeni tasarım süreci sırasında gereksinim duyulan bilgiler 5 ana başlık altında toplanabilir: Ürün Bilgileri Nicelik Bilgileri Rota Bilgileri Destek Bilgileri Zaman Bilgileri


"Malzeme Devinimi Maliyet Giderleri ve İşyeri Tasarımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları