Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYRABOLU T İ CARET BORSASI Adres: Kâhya Mah. Tekirda ğ Cad. No:56 Hayrabolu / TEK İ RDA Ğ Tel: 0 (282) 315 11 78 – 51 00 Faks: 0 (282) 315 11 79 e-mail:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYRABOLU T İ CARET BORSASI Adres: Kâhya Mah. Tekirda ğ Cad. No:56 Hayrabolu / TEK İ RDA Ğ Tel: 0 (282) 315 11 78 – 51 00 Faks: 0 (282) 315 11 79 e-mail:"— Sunum transkripti:

1 HAYRABOLU T İ CARET BORSASI Adres: Kâhya Mah. Tekirda ğ Cad. No:56 Hayrabolu / TEK İ RDA Ğ Tel: 0 (282) 315 11 78 – 51 00 Faks: 0 (282) 315 11 79 e-mail: hayrabolutb@tobb.org.tr web: www.hayrabolutb.org.tr

2 HAYRABOLU T İ CARET BORSASI

3  Ticaret Borsaları Ticaret borsaları, 5174 Sayılı Kanunun 28. Maddesinde belirtildi ğ i üzere bu kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişili ğ ine sahip kurumlardır. Kambiyo ve kıymetli madenlerle ilgili borsalar bu Kanun kapsamı dışındadır.

4  Borsamız Kotasyonuna Dahil Maddeler 1. HUBUBAT (Arpa, Bu ğ day, Çavdar, Kaplıca, Kuşyemi, Mısır, Yulaf, Çeltik) 2. HUBUBAT MAMULLER İ (Arpa Kırması, Bu ğ day Kepe ğ i, Bu ğ day Unu, İ rmik) 3. YA Ğ LI TOHUMLAR (Ayçiçe ğ i, Kolza-Rapista) 4. KÜSPE VE PR İ NA (Ayçiçe ğ i Küspesi) 5. NEBAT İ YA Ğ LAR (Ayçiçek Ya ğ ı) 6. TEKST İ L HAMMADDELER İ (Keçi Kılı, Yapak) 7. HAM DER İ LER a – Büyükbaş Kasaplık Hayvan Derileri Malak Derisi, Manda Derisi, Sı ğ ır Derisi b – Küçükbaş Kasaplık Hayvan Derileri Keçi Derisi, Koyun Derisi, Kuzu Derisi, O ğ lak Derisi 8. ÇEŞ İ TL İ GIDA MADDELER İ (Küçükbaş Et, Büyükbaş Et) HAYRABOLU T İ CARET BORSASI

5  Hayrabolu Ticaret Borsası-1 1972 yılında kurulmuştur ve yukarıda da belirtildi ğ i üzere şuan 5174 sayılı Kanun hükümlerine göre çalışmaktadır. Organlarımız: a) Meclis b) Yönetim Kurulu c) Disiplin Kurulu

6 HAYRABOLU T İ CARET BORSASI  Hayrabolu Ticaret Borsası-2 Borsa, üyeleri arasından seçilmiş 14 Meclis Üyesi ve bu Meclis Üyeleri arasından seçilmiş 5 Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yönetilmektedir. İdari kadroda ise; 1 genel sekreter, 1 genel sekreter yardımcısı, 1 muhasebe memuru, 1 tescil & istatistik memuru, 1 kantar tartı memuru, 1 müstahdem, 1 laboratuvar sorumlusu ve 2 laboratuvar görevlisi olmak üzere 9 personel çalışmaktadır.

7 HAYRABOLU T İ CARET BORSASI  Web Sitemiz: www.hayrabolutb.org.tr Web sitemizde; Borsamızda ve di ğ er borsalarda oluşan günlük fiyatlar, aylık ve yıllık bültenler, tüccar, sanayici ve çiftçilerimizi ilgilendiren haberler, duyurular ve Borsamız tarafından gerçekleştirilenler yayımlanmaktadır.

8 HAYRABOLU T İ CARET BORSASI  Kantarımız 60 tonluk elektronik kantarımız ile hizmet vermekteyiz.

9 HAYRABOLU T İ CARET BORSASI  Kayar Yazı ile Fiyat Bildirimi

10 HAYRABOLU T İ CARET BORSASI  Satış Sistemimiz Hazır ürün için kayıt işlemi ve numune alımı Ürün analizi Satış salonunda satış işlemi Yapılan tüm bu işlemler ücretsizdir ve aynı gün ürün ödemesi Borsa garantisindedir.

11 HAYRABOLU T İ CARET BORSASI  Ürün Laboratuvarı-Analizler İlk kurulan laboratuvarımız olup 2000 yılından beri hizmet vermektedir. Buğdayda; rutubet, hektolitre, gluten miktarı ve indeksi, sedimantasyon ve gecikmeli sedimantasyon ile protein analizleri, Ayçiçeği ve Kanolada; rutubet ve yağ oranı analizleri, Çeltikte; rutubet ve randıman analizleri, yapılmaktadır.

12 HAYRABOLU T İ CARET BORSASI  Ürün Laboratuvarı-Cihazlar Laboratuvar Un De ğ irmeni Elek Takımı Gluten Yıkama Cihazı Gluten İ ndeks Santrifüjü Sedimantasyon Analizi İ çin Sallama Cihazı Hızlı Rutubet Ölçüm Cihazları NIR Cihazı Hektolitre Ölçüm Takımı NMR Cihazı Işıklı Büyüteç Hassas Terazi

13 HAYRABOLU T İ CARET BORSASI  Ürün Laboratuvarı-Resim-1

14 HAYRABOLU T İ CARET BORSASI  Ürün Laboratuvarı-Resim-2

15 HAYRABOLU T İ CARET BORSASI Laboratuvarımızda yapılan analizler: Demir, Bakır, Çinko, Mangan, Magnezyum, Kalsiyum, Potasyum, Fosfor, pH, Azot, Organik madde, Suyla doygunluk, Toplam tuz miktarı, Kireç, Kireç ihtiyacı. Laboratuvarımızda bulunan cihazlar: ICP, Azot Yakma (Kjeldahl) Cihazı, Azot Distilasyon Cihazı, Kalsimetre, Ultra Saf Su Cihazı, Çalkalayıcı, Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı, Hassas Terazi, Analitik Hassas Terazi, pH Metre, EC Metre, Buzdolabı, Etüv, Kurutma Dolabı ve Mikser.  Toprak Laboratuvarı Laboratuvarımız 2010 yılının Ekim ayından beri hizmet vermektedir.

16 HAYRABOLU T İ CARET BORSASI  Toprak Laboratuvarı-Resim-1

17 HAYRABOLU T İ CARET BORSASI  Toprak Laboratuvarı-Resim-2

18 HAYRABOLU T İ CARET BORSASI TEŞEKKÜRLER! Saim Demirbaş Genel Sekreter saim.demirbas@hayrabolutb.org.tr


"HAYRABOLU T İ CARET BORSASI Adres: Kâhya Mah. Tekirda ğ Cad. No:56 Hayrabolu / TEK İ RDA Ğ Tel: 0 (282) 315 11 78 – 51 00 Faks: 0 (282) 315 11 79 e-mail:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları