Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARIŞIMLAR. Karışımlar ve Özellikleri Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Karışımlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARIŞIMLAR. Karışımlar ve Özellikleri Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Karışımlar."— Sunum transkripti:

1 KARIŞIMLAR

2 Karışımlar ve Özellikleri Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Karışımlar görünümlerine göre iki çeşittir:

3 1-Heterojen Karışımlar (Adi Karışımlar): 1-Heterojen Karışımlar (Adi Karışımlar): Özellikleri her yerinde aynı olmayan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi gözükmeyen karışımlara heterojen karışım denir. Örnek: (tebeşir tozu+ su), Süt, ayran, toprak, beton (zeytinyağı+su)

4 A- Süspansiyon (katı- sıvı) A- Süspansiyon (katı- sıvı) Bir katının sıvı içerisinde çözünmeyip, parçacıklar (asılı)halinde kalmasıyla oluşan karışımlardır. Örnek: ayran, pişmiş Türk kahvesi, çamurlu su, tebeşirli su, hoşaf, taze sıkılmış meyve suyu, kan.

5 B- Emülsiyon (sıvı- sıvı) B- Emülsiyon (sıvı- sıvı) Bir sıvının başka bir sıvı içerisinde çözünmeden kalmasıyla oluşan karışımlardır. Örnek: zeytinyağı-su, benzin-su, süt… C- Aerosol (sıvı- gaz) C- Aerosol (sıvı- gaz) Bir sıvının gaz ile oluşturduğu heterojen karışımlardır. Örnek: deodorantlar, sis, spreyler…

6 Heterojen Karışımların Özellikleri: Heterojen Karışımların Özellikleri: 1- Heterojen özellik gösterirler. 2- Bulanık görünürler. 3- Dipte çökelti oluştururlar. 4- Genellikle tanecikleri gözle görülür. 5- Fiziksel yolla (süzme) ayrılırlar. 2-Homojen Karışımlar (Çözeltiler)

7 2)HOMOJEN KARIŞIMLAR Özellikleri her yerinde aynı olan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi gözüken karışımlara homojen karışımlar denir. Çözelti: Bir maddenin diğer bir madde içerisinde her tarafa eşit olarak dağılmasıyla oluşan karışımlara denir. Tuzlu su, şekerli su, hava, maden suyu, alkollü su, gazoz, alaşımlar, kolonya…. Bütün gaz karışımları çözeltidir. Örnek: bronz, çelik, sirke, hava, tuzlusu Çözeltiler fiziksel hallerine bağlı olarak katı, sıvı veya gaz halde bulunabilirler.

8 A- Katı-Katı çözeltiler: B- Sıvı çözeltiler: A- Katı-Katı çözeltiler: Alaşımlar =metal+metal B- Sıvı çözeltiler: Sıvı- Katı: burun damlası, şerbet Sıvı- Sıvı: kolonya, sirke Sıvı- Gaz: gazoz, deniz suyu

9 C- Gaz çözeltiler: C- Gaz çözeltiler: Gaz- gaz çözeltiler= hava, doğalgaz... Homojen Karışımların Özellikleri 1- Homojendirler 2- Dipte çökelti oluşturmazlar. 3- Berrak görünüşlüdürler. 4- Tanecikleri gözle görülmez. 5- Süzme ile ayrılmazlar. 6- Belirli erime, kaynama noktaları yoktur. Çözünen madde miktarı arttıkça kaynama nok. yükselir, donma nok. azalır.

10 Çözeltiler iki kısımdan oluşur: Çözeltiler iki kısımdan oluşur: 1. Çözücü madde katı,sıvı,gaz tiner, benzin vb. 2. Çözünen madde sıvıdır: su, alkol, eter, olabilir. Su + Tuz………..Tuzlusu

11 Çözen ve çözünen madde miktarına göre çözeltiler : 1- Seyreltik Çözelti: 2-Derişik Çözelti: 1- Seyreltik Çözelti: Bir başka çözeltiye göre; Çözünen madde miktarı az, çözen madde miktarı ( çözücü) fazla olan çözeltilerdir. (Ör: 100gr su+ 1 gr şeker çözeltisi, 100gr su+ 10 gr şeker çözeltisine göre seyreltiktir.) 2-Derişik Çözelti: Bir başka çözeltiye göre; Çözünen madde miktarı fazla, çözücüsü az olan çözeltilerdir. (Ör: 100gr su+ 15 gr şeker çözeltisi, 100gr su+ 5 gr şeker çözeltisine göre derişiktir.)

12 ***Seyreltik çözeltiler derişik hale getirilebilir. ***Seyreltik çözeltiler derişik hale getirilebilir. Bunun için: Çözücü (sıvı) buharlaştırılır Çözünen eklenir Çözelti soğutulur Derişik çözeltileri seyreltik hale getirmek için; Çözücü eklenir.

13 Çözünebilen madde miktarına göre çözeltiler: Çözünebilen madde miktarına göre çözeltiler: 1- Doymuş Çözelti: Belli bir sıcaklıkta çözebileceği kadar çözüneni içeren çözeltilerdir. 2- Doymamış Çözelti: Belli bir sıcaklıkta, çözebileceğinden daha az çözünen içeren çözeltilerdir. 3- Aşırı Doymuş Çözelti: Çözebileceğinden daha fazla madde bulunduran çözeltilerdir.(heterojen görünürler.)

14 Elektrik akımını iletmelerine göre çözeltiler Elektrik akımını iletmelerine göre çözeltiler : 1-İletken (elektrolit) Çözeltiler: İçerisinde + ve yüklü iyon bulunduran çözeltiler elektrik akımını iletir. Ör: sirkeli, asitli, tuzlu, limonlu su 2- İletken olmayan ( Elektrolit olmayan) Çözelti: İçerisinde moleküller bulunur. İyon yoktur. Bu yüzden iletken değildir. Ör: alkollü su, şekerli su, üre, kolonyalı su, saf su.) Karışım fiziksel bir olay olduğu için karışımlar fiziksel yollarla ayrıştırılır.

15 Ayırma yöntemleri: Eleme ile ayırma (Kum-Çakıl, Nohut mercimek) Süzme ile(Su + talaş) Yüzdürme (yoğunluk farkı)(Su + yağ) Dinlendirme(su+toprak) Çözme ve kristallendirme(su +tuz ) Damıtma (petrolün ayrıştırılması) Ayırma yöntemleri: Eleme ile ayırma (Kum-Çakıl, Nohut mercimek) Süzme ile(Su + talaş) Yüzdürme (yoğunluk farkı)(Su + yağ) Dinlendirme(su+toprak) Çözme ve kristallendirme(su +tuz ) Damıtma (petrolün ayrıştırılması)

16 ELEMENT, BİLEŞİK VE KARIŞIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI ELEMENT 1-Saf maddelerdir. 2Kendine özgü öz kütlesi vardır. 3Fiziksel veya kimyasal yöntemlerle basit maddelere ayrışmaz. 4-Homojendir. 5-Kendilerine özgü E.N, K.N vardır. 6-Yapıtaşı atomdur. 7-Aynı cins atomlardan oluşur. 8-Sembolle gösterilir.

17 BİLEŞİK 1-Saf maddelerdir. 2-Kendine özgü öz kütlesi vardır. 3-Kimyasal yöntemlerle ayrışır. (elektroliz, ısıtma) 4-Homojendir. 5-Kendilerine özgü E.N, K.N vardır. 6-Yapıtaşı moleküldür. 7-Farklı cins atom, aynı cins moleküllerden oluşur. 8-Formüllerle gösterilir. 9-Elementlerin sabit oranlarda birleşmesiyle oluşur. 10-Elementler özelliklerini kaybeder.

18 KARIŞIM 1-Saf değillerdir. 2-Sabit öz kütlesi yoktur. 3-Fiziksel yöntemlerle ayrışır. (süzme, eleme,damıtma) 4-Homojen veya heterojendir. 5-EN, KN belirgin değildir. 6-Yapıtaşı atom veya moleküldür. 7-Farklı cins atom ve moleküllerden oluşur. 8-Belli formülleri yoktur. 9-Karışımı oluşturan maddeler arasında belirli oran yoktur. Her oranda karışabilirler. 10-Karışımı oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmezler.


"KARIŞIMLAR. Karışımlar ve Özellikleri Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Karışımlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları