Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARIŞIMLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARIŞIMLAR."— Sunum transkripti:

1 KARIŞIMLAR

2 Karışımlar ve Özellikleri
Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Karışımlar görünümlerine göre iki çeşittir:

3 1-Heterojen Karışımlar (Adi Karışımlar): Özellikleri her yerinde aynı olmayan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi gözükmeyen karışımlara heterojen karışım denir. Örnek: (tebeşir tozu+ su), Süt, ayran, toprak, beton (zeytinyağı+su)

4 A- Süspansiyon (katı- sıvı) Bir katının sıvı içerisinde çözünmeyip, parçacıklar (asılı)halinde kalmasıyla oluşan karışımlardır. Örnek: ayran, pişmiş Türk kahvesi, çamurlu su, tebeşirli su, hoşaf, taze sıkılmış meyve suyu, kan.

5 B- Emülsiyon (sıvı- sıvı) Bir sıvının başka bir sıvı içerisinde çözünmeden kalmasıyla oluşan karışımlardır. Örnek: zeytinyağı-su, benzin-su, süt… C- Aerosol (sıvı- gaz) Bir sıvının gaz ile oluşturduğu heterojen karışımlardır. Örnek: deodorantlar, sis, spreyler…

6 Heterojen Karışımların Özellikleri: 1- Heterojen özellik gösterirler
Heterojen Karışımların Özellikleri: 1- Heterojen özellik gösterirler. 2- Bulanık görünürler. 3- Dipte çökelti oluştururlar. 4- Genellikle tanecikleri gözle görülür. 5- Fiziksel yolla (süzme) ayrılırlar. 2-Homojen Karışımlar (Çözeltiler)

7 2)HOMOJEN KARIŞIMLAR Özellikleri her yerinde aynı olan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi gözüken karışımlara homojen karışımlar denir. Çözelti: Bir maddenin diğer bir madde içerisinde her tarafa eşit olarak dağılmasıyla oluşan karışımlara denir. • Tuzlu su, şekerli su, hava, maden suyu, alkollü su, gazoz, alaşımlar, kolonya…. • Bütün gaz karışımları çözeltidir. Örnek: bronz, çelik, sirke, hava, tuzlusu Çözeltiler fiziksel hallerine bağlı olarak katı, sıvı veya gaz halde bulunabilirler.

8 A- Katı-Katı çözeltiler: Alaşımlar =metal+metal B- Sıvı çözeltiler: Sıvı- Katı: burun damlası, şerbet Sıvı- Sıvı: kolonya, sirke Sıvı- Gaz: gazoz, deniz suyu

9 C- Gaz çözeltiler: Gaz- gaz çözeltiler= hava, doğalgaz
C- Gaz çözeltiler: Gaz- gaz çözeltiler= hava, doğalgaz... Homojen Karışımların Özellikleri 1- Homojendirler 2- Dipte çökelti oluşturmazlar. 3- Berrak görünüşlüdürler. 4- Tanecikleri gözle görülmez. 5- Süzme ile ayrılmazlar. 6- Belirli erime, kaynama noktaları yoktur. Çözünen madde miktarı arttıkça kaynama nok. yükselir, donma nok. azalır.

10 Çözeltiler iki kısımdan oluşur: 1
Çözeltiler iki kısımdan oluşur: 1. Çözücü madde  katı,sıvı,gaz  tiner, benzin vb. 2. Çözünen madde sıvıdır: su, alkol, eter, olabilir. Su + Tuz………..Tuzlusu

11 Çözen ve çözünen madde miktarına göre çözeltiler :
1- Seyreltik Çözelti: Bir başka çözeltiye göre; Çözünen madde miktarı az, çözen madde miktarı ( çözücü) fazla olan çözeltilerdir. (Ör: 100gr su+ 1 gr şeker çözeltisi, 100gr su+ 10 gr şeker çözeltisine göre seyreltiktir.) 2-Derişik Çözelti: Bir başka çözeltiye göre; Çözünen madde miktarı fazla, çözücüsü az olan çözeltilerdir. (Ör: 100gr su+ 15 gr şeker çözeltisi, 100gr su+ 5 gr şeker çözeltisine göre derişiktir.)

12 Seyreltik çözeltiler derişik hale getirilebilir
***Seyreltik çözeltiler derişik hale getirilebilir. Bunun için: Çözücü (sıvı) buharlaştırılır Çözünen eklenir Çözelti soğutulur Derişik çözeltileri seyreltik hale getirmek için; Çözücü eklenir.

13 Çözünebilen madde miktarına göre çözeltiler:
1- Doymuş Çözelti: Belli bir sıcaklıkta çözebileceği kadar çözüneni içeren çözeltilerdir. 2- Doymamış Çözelti: Belli bir sıcaklıkta, çözebileceğinden daha az çözünen içeren çözeltilerdir. 3- Aşırı Doymuş Çözelti: Çözebileceğinden daha fazla madde bulunduran çözeltilerdir.(heterojen görünürler.)

14 Elektrik akımını iletmelerine göre çözeltiler:
1-İletken (elektrolit) Çözeltiler: İçerisinde + ve yüklü iyon bulunduran çözeltiler elektrik akımını iletir. Ör: sirkeli, asitli, tuzlu, limonlu su 2- İletken olmayan ( Elektrolit olmayan) Çözelti: İçerisinde moleküller bulunur. İyon yoktur. Bu yüzden iletken değildir. Ör: alkollü su, şekerli su, üre, kolonyalı su, saf su.) Karışım fiziksel bir olay olduğu için karışımlar fiziksel yollarla ayrıştırılır.

15 Ayırma yöntemleri: Eleme ile ayırma (Kum-Çakıl, Nohut mercimek) Süzme ile(Su + talaş) Yüzdürme (yoğunluk farkı)(Su + yağ) Dinlendirme(su+toprak) Çözme ve kristallendirme(su +tuz ) Damıtma (petrolün ayrıştırılması)

16 ELEMENT, BİLEŞİK VE KARIŞIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
1-Saf maddelerdir. 2Kendine özgü öz kütlesi vardır. 3Fiziksel veya kimyasal yöntemlerle basit maddelere ayrışmaz. 4-Homojendir. 5-Kendilerine özgü E.N, K.N vardır. 6-Yapıtaşı atomdur. 7-Aynı cins atomlardan oluşur. 8-Sembolle gösterilir.

17 BİLEŞİK 1-Saf maddelerdir. 2-Kendine özgü öz kütlesi vardır. 3-Kimyasal yöntemlerle ayrışır. (elektroliz, ısıtma) 4-Homojendir. 5-Kendilerine özgü E.N, K.N vardır. 6-Yapıtaşı moleküldür. 7-Farklı cins atom, aynı cins moleküllerden oluşur. 8-Formüllerle gösterilir. 9-Elementlerin sabit oranlarda birleşmesiyle oluşur. 10-Elementler özelliklerini kaybeder.

18 KARIŞIM 1-Saf değillerdir. 2-Sabit öz kütlesi yoktur.
1-Saf değillerdir. 2-Sabit öz kütlesi yoktur. 3-Fiziksel yöntemlerle ayrışır. (süzme, eleme,damıtma) 4-Homojen veya heterojendir. 5-EN, KN belirgin değildir. 6-Yapıtaşı atom veya moleküldür. 7-Farklı cins atom ve moleküllerden oluşur. 8-Belli formülleri yoktur. 9-Karışımı oluşturan maddeler arasında belirli oran yoktur. Her oranda karışabilirler. 10-Karışımı oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmezler.


"KARIŞIMLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları